Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

ebook

- 14%

Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

Eugenia Śleszyńska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 152.00 zł 131.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 131.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-475-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka w sposób syntetyczny i przystępny omawia wszystkie obowiązki związane z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz utrzymaniem technicznym obiektów budowlanych, ich instalacji i urządzeń.


Porusza przy tym zagadnienia, w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa, jak:
• warunki techniczne projektowania i użytkowania budynków,
• konserwacja i naprawy bieżące oraz remonty,
• zawieranie umów o roboty budowlane i zasady organizowania procesu budowlanego,
• działanie inwestora przed organami,
• odbiory częściowe i końcowe robót oraz gwarancje jakości i rękojmi,
• zasady prowadzenia dokumentacji techniczno-budowlanej oraz książki obiektu budowlanego,
• metodyka przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
• kto odpowiada za utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym: właściciel czy zarządca nieruchomości?


Publikacja to wszechstronny poradnik dla każdego właściciela i zarządcy obiektu budowlanego (w tym dla wspólnot mieszkaniowych), inwestorów realizujących zamierzenia budowlane oraz firm zarządców nieruchomości, firm budowlanych, deweloperskich oraz obsługi inwestycyjnej. Monografia będzie przydatna urzędnikom, pracownikom organów administracji, prawnikom i sędziom. Może zainteresować również przedstawicieli nauki prawa.

Tytuł
Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane
Autor
Eugenia Śleszyńska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-475-5
Rok wydania
2022
Liczba stron
1336
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str.  9
 
Wstęp  | str. 15
 
Rozdział 1
O budynkach, ich trwałości i zużyciu technicznym  | str. 23
1.1. Budynki w definicjach i w klasyfikacji obiektów budowlanych  | str. 24
1.2. O trwałości budynku i jego elementów  | str. 26
1.3. Metody ustalania zużycia technicznego budynku  | str. 34
1.4. Metody oceny stopnia zużycia budynku  | str. 38
 
Rozdział 2
Normalizacja w budownictwie  | str. 46
2.1. Niezawodność obiektu budowlanego  | str. 46
2.2. Normy projektowania w budownictwie  | str. 48
2.3. Normy dla wyrobów budowlanych  | str. 67
2.4. Normalizacja dla obiektów istniejących a normy techniczno-budowlane  | str. 79
2.5. Wymagania normowe dla bezpieczeństwa pożarowego  | str. 93
2.6. Możliwość zaprojektowania rozwiązań zamiennych  | str. 116
2.7. Warunki przystosowania budynków dla osób niepełnosprawnych  | str. 123
2.8. Normy a warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynkach „starych”  | str. 128
2.9. Normalizacja a defekty spowodowane błędami projektowania i wykonawstwa  | str. 138
 
Rozdział 3
Utrzymanie techniczne obiektów budowlanych według prawa budowlanego i innych ustaw  | str. 143
3.1. Użytkowanie i utrzymanie obiektu według Prawa budowlanego  | str. 143
3.2. Obowiązek władającego obiektem – zapewnienie niezawodności  | str. 152
3.3. Adresat obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu  | str. 158
3.4. Obowiązki w zakresie zachowania bezpieczeństwa pożarowego obiektu  | str. 162
3.5. Obowiązki w zakresie ochrony środowiska  | str. 189
3.6. Obowiązki w zakresie utrzymania obiektu zabytkowego  | str. 211
3.7. Defekty budynków wywołane nieprawidłową eksploatacją  | str. 232
 
Rozdział 4
Kontrole okresowe i szczegółowe obowiązki właściciela obiektu budowlanego  | str. 237
4.1. Obligatoryjne kontrole okresowe według prawa budowlanego  | str. 237
4.2. Metodyka i zakres kontroli okresowych  | str. 255
4.3. Zasady kontroli obiektów zawierających azbest  | str. 309
4.4. Obowiązki wynikające z zaleceń pokontrolnych  | str. 312
4.5. Obowiązki z nakazu organu nadzoru budowlanego  | str. 322
4.6. Obowiązki w razie katastrofy budowlanej  | str. 333
4.7. Adresat sankcji karnych, właściciel czy zarządca nieruchomości  | str. 336
4.8. Sankcje karne za naruszenie prawa  | str. 340
 
Rozdział 5
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji techniczno-budowlanej  | str. 343
5.1. Obowiązki w zakresie dokumentacji techniczno-budowlanej  | str. 343
5.2. Inne dokumentacje użytkowanego obiektu  | str. 356
5.3. Świadectwa charakterystyki energetycznej  | str. 361
5.4. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego  | str. 366
 
Rozdział 6
Obsługa urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz urządzeń i systemów podlegających ustawie F-gazowej  | str. 372
6.1. Normalizacja urządzeń technicznych a dozór techniczny  | str. 372
6.2. Modernizacja starych dźwigów osobowych  | str. 400
6.3. Obowiązki eksploatacyjne urządzeń wynikające z ustawy F-gazowej  | str. 402
 
Rozdział 7
Wymagania energooszczędności i izolacyjności cieplnej  | str. 409
7.1. Cele polityki energetycznej  | str. 409
7.2. Efektywność energetyczna i zadania ustawowe  | str. 416
7.3. Energooszczędność w budynkach istniejących wybudowanych pod rządem poprzednich norm i przepisów  | str. 423
7.4. Nowe wymagania energooszczędności i ochrony cieplnej  | str. 441
7.5. Charakterystyka energetyczna budynków i obowiązki władających  | str. 453
 
Rozdział 8
Warunki użytkowania budynku mieszkalnego – obowiązki właściciela i użytkownika  | str. 460
8.1. Obowiązki władającego według przepisu techniczno-budowlanego  | str. 463
8.2. Warunki prawidłowego użytkowania lokalu  | str. 483
8.3. Działanie w sytuacji zagrożenia  | str. 498
8.4. Warunki użytkowania instalacji i urządzeń lokalu  | str. 509
8.5. Odpowiedzialność i sankcje  | str. 519
 
Rozdział 9
Konserwacje, naprawy, remonty, modernizacje  | str. 531
9.1. Przegląd pojęć i definicji. Konserwacja, naprawa, remont, ulepszenia  | str. 535
9.2. Specyfika konserwacji  | str. 547
9.3. Specyfika działań naprawczych  | str. 561
9.4. Specyfika remontów odtworzeniowych budynków  | str. 576
9.5. Analiza opłacalności remontu odtworzeniowego  | str. 588
9.6. Zasady ogólne planistyki działalności remontowej  | str. 592
9.7. Problematyka odtwarzania starych zasobów mieszkaniowych  | str. 598
9.8. Zamierzenia inwestycyjne w nieruchomości  | str. 610
 
Rozdział 10
Obowiązki inwestora związane z zagospodarowaniem działki  | str. 627
10.1. Prawne i społeczno-gospodarcze ograniczenia inwestora  | str. 627
10.2. Warunki zabudowy według Prawa budowlanego i przepisów techniczno--budowlanych  | str. 633
10.3. Zagospodarowanie działki według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  | str. 659
10.4. Warunki sytuowania reklam i podobnych obiektów według przepisów krajobrazowych  | str. 682
10.5. Uwarunkowania zagospodarowania obszarów rewitalizacji  | str. 692
10.6. Inwestycje obcych inwestorów na działce właściciela nieruchomości  | str. 703
 
Rozdział 11
Obowiązki inwestora związane z procesem budowlanym  | str. 709
11.1. Inwestor a dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  | str. 714
11.2. Wejście inwestora na teren sąsiedniej nieruchomości  | str. 729
11.3. Obowiązki inwestora i innych uczestników procesu budowlanego  | str. 739
11.4. Ustalenie zakresu zamierzenia budowlanego oraz warunków jego wykonania  | str. 785
 
Rozdział 12
Procedury przed organem administracji architektoniczno-budowlanej  | str. 803
12.1. Kierunek zmian prawa budowlanego  | str. 803
12.2. Pozwolenie na budowę  | str. 806
12.3. Pozwolenie na rozbiórkę i jej zgłoszenie do organu  | str. 832
12.4. Pozwolenia organów dotyczące obiektu zabytkowego  | str. 842
12.5. Zgłoszenie budowy  | str. 854
12.6. Warunki przyłączania obiektów do sieci  | str. 875
12.7. Rozpoczęcie budowy i obowiązki uczestników procesu budowlanego  | str. 896
12.8. Obowiązki po zakończeniu budowy  | str. 910
 
Rozdział 13
Legalne odstępstwa a postępowania w sprawie samowoli budowlanych  | str. 928
13.1. Odstępstwa od norm przepisów techniczno-budowlanych  | str. 928
13.2. Postępowanie w warunkach odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego  | str. 939
13.3. Postępowanie w warunkach samowoli budowlanych  | str. 954
13.4. Uproszczone postępowanie w sprawie starych samowoli budowlanych  | str. 962
13.5. Inne przesłanki postępowania w sprawie wstrzymania robót  | str. 968
13.6. Adresaci postępowania i sankcje karne za samowole budowlane  | str. 977
 
Rozdział 14
Zlecanie robót budowlanych  | str. 987
14.1. Zlecanie według przepisów kodeksu cywilnego  | str. 987
14.2. Udzielanie zamówień według Prawa zamówień publicznych  | str. 994
14.3. Organizacja postępowania zamawiającego  | str. 1016
14.4. Obowiązki zamawiającego związane z wyborem najkorzystniejszej oferty  | str. 1045
14.5. Cena ofertowa za roboty budowlane według prawa i orzecznictwa  | str. 1064
 
Rozdział 15
Umowy o roboty budowlane  | str. 1071
15.1. Istota, forma i treść umowy o roboty budowlane  | str. 1071
15.2. Umowa o roboty budowlane z generalnym wykonawcą  | str. 1090
15.3. Sposoby zabezpieczenia wykonania umowy o roboty budowlane  | str. 1101
15.4. Klauzule w umowach o roboty budowlane  | str. 1125
15.5. Działanie i współdziałanie stron w toku umowy  | str. 1143
15.6. Odbiory robót i rozliczenia, w tym pogwarancyjne  | str. 1161
15.7. Wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane i ich rozliczanie  | str. 1187
15.8. Roszczenia finansowe stron z umowy o roboty budowlane  | str. 1211
Bibliografia  | str. 1221
 
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.