Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. Ujęcie metodyczne

ebook

- 14%

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. Ujęcie metodyczne

Jarosław Zagrodnik

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 136.00 zł 117.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 117.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-780-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prof. Zagrodnik: Polski proces karny trudny dla oskarżonych - przeczytaj wywiad >>


Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pozycją procesową oraz aktywnością obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym, w szczególności w postępowaniach: przygotowawczym, przed sądem pierwszej instancji oraz apelacyjnym. W opracowaniu zaprezentowano również dopuszczalność, wymagania formalne oraz podstawy kasacji, wniosku o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu i skargi na wyrok sądu odwoławczego.


Ponadto przedstawiono takie szczegółowe zagadnienia, jak np.:

tajemnica zawodowa adwokata i radcy prawnego,
przeszukanie kancelarii lub innego miejsca wykonywania zawodu przez wymienione podmioty profesjonalne,
dopuszczalność prywatnego uzyskiwania informacji o charakterze dowodowym czy
granice legalności działania obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym.W opracowaniu zostały poddane wnikliwej analizie nowe regulacje odnoszące się do działalności obrońców i pełnomocników procesowych, wynikające z obszernej nowelizacji z 19.07.2019 r.


Dotyczą one m.in.:

prekluzji dowodowej,
trybu uzyskania prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia,
modelu postępowania dowodowego i nowych zasad przeprowadzania dowodów na rozprawie głównej,
prowadzenia postępowania dowodowego podczas nieobecności obrońcy,
ograniczeń w zakresie podnoszenia zarzutów w środku odwoławczym,
możliwości uzupełnienia skargi apelacyjnej w związku z uzupełnieniem uzasadnienia wyroku.W książce zamieszczono 55 wzorów pism oraz powołano niemal 800 orzeczeń, które będą pomocne w skonstruowaniu odpowiedniej argumentacji w postępowaniu sądowym.


Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.obronca-i-pelnomocnik-w-procesie-karnym.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Tytuł
Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. Ujęcie metodyczne
Autor
Jarosław Zagrodnik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-780-0
Rok wydania
2020
Liczba stron
872
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Wstęp | str. 19

Rozdział I
Podstawowe założenia udziału obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i procesie karnym skarbowym | str. 25
1. Uwagi wprowadzające | str. 25
2. Pozycja prawna i granice działania obrońcy w procesie karnym i procesie karnym skarbowym | str. 30
2.1. Pozycja procesowa obrońcy | str. 30
2.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 30
2.1.2. Obowiązek działania na korzyść oskarżonego | str. 33
2.1.3. Sprzeczność interesów oskarżonych reprezentowanych przez jednego obrońcę | str. 38
2.1.4. Samodzielność obrońcy | str. 41
2.2. Granice legalności działania obrońcy | str. 43
3. Pozycja prawna i granice działania pełnomocnika w procesie karnym i procesie karnym skarbowym | str. 61
3.1. Pozycja procesowa pełnomocnika | str. 61
3.2. Granice legalności działania pełnomocnika | str. 64
4. Tajemnica zawodowa adwokata i radcy prawnego | str. 70
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 70
4.2. Bezwzględny zakaz przesłuchiwania adwokata lub radcy prawnego w charakterze świadka ze względu na tajemnicę obrończą (art. 178 pkt 1 k.p.k.) | str. 77
4.3. Względny zakaz przesłuchiwania radcy prawnego w charakterze świadka ze względu na tajemnicę adwokacką lub radcowską (art. 180 § 2 k.p.k.) | str. 83
4.4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej a składanie wyjaśnień przez adwokata lub radcę prawnego | str. 95
4.5. Ochrona tajemnicy adwokackiej lub radcowskiej w związku z czynnością przeszukania | str. 99
5. Obrona i pełnomocnictwo obligatoryjne | str. 108
6. Sposoby zawiązania stosunku obrony i stosunku pełnomocnictwa | str. 121
6.1. Ustanowienie obrońcy lub pełnomocnika z wyboru | str. 121
6.2. Wyznaczenie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu | str. 127
7. Zakres umocowania do działania w roli obrońcy lub pełnomocnika | str. 140
8. Udzielenie substytucji przez obrońcę lub pełnomocnika | str. 144

Rozdział II
Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym | str. 149
1. Uwagi wprowadzające | str. 149
2. Działalność adwokata i radcy prawnego w postępowaniu przygotowawczym w fazie in rem | str. 156
2.1. Działalność pełnomocnika związana z zainaugurowaniem procesu karnego i procesu karnego skarbowego | str. 156
2.2. Aktywność adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w sprawach karnych skarbowych | str. 171
2.3. Działalność adwokata i radcy prawnego w związku z zatrzymaniem właściwym | str. 178
2.3.1. Podstawy zatrzymania właściwego | str. 178
2.3.2. Kontakt adwokata lub radcy prawnego z zatrzymanym | str. 181
2.3.3. Kontrola zażaleniowa zatrzymania | str. 186
3. Działalność obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym skierowanym przeciwko osobie | str. 189
3.1. Rola obrońcy w związku z przedstawieniem zarzutów podejrzanemu | str. 189
3.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 189
3.1.2. Informacja o treści zarzutów stawianych podejrzanemu | str. 193
3.1.3. Udział w przesłuchaniu podejrzanego | str. 194
3.1.4. Inicjowanie czynności uzupełniających składających się na instytucję przedstawienia zarzutów | str. 199
3.1.5. Zmiana lub rozszerzenie zarzutów | str. 202
3.2. Uprawnienia obrońcy i pełnomocnika do przeglądania akt sprawy | str. 205
3.3. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych w postępowaniu przygotowawczym | str. 209
3.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 209
3.3.2. Udział obrońcy i pełnomocnika w tzw. czynnościach niepowtarzalnych | str. 211
3.3.3. Udział obrońcy i pełnomocnika w przesłuchaniu świadka przez sąd w wypadkach określonych w art. 185a–185c k.p.k. | str. 215
3.3.4. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach przez nich zawnioskowanych | str. 220
3.3.5. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach związanych z powołaniem biegłego | str. 220
3.3.6. Udział obrońcy i pełnomocnika w innych czynnościach dowodowych w postępowaniu przygotowawczym | str. 223
3.4. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych wynikających z końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego | str. 225
3.5. Udział obrońcy i pełnomocnika w innych czynnościach procesowych w postępowaniu przygotowawczym | str. 229
3.6. Wnioski obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym | str. 232
3.6.1. Uwagi wprowadzające | str. 232
3.6.2. Inicjatywa dowodowa obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym | str. 233
3.6.3. Inicjowanie przez obrońcę i pełnomocnika skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego | str. 236
3.6.4. Inicjowanie kontroli odwoławczej przez obrońcę i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym | str. 238
3.6.5. Wnioski obrońcy i pełnomocnika składane w trybie art. 9 § 2 k.p.k. | str. 240
3.6.6. Inne wnioski obrońcy i pełnomocnika składane w postępowaniu przygotowawczym | str. 243
3.7. Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów lub informacji o charakterze dowodowym przez obrońcę i pełnomocnika | str. 244
3.8. Działalność obrońcy w związku z zastosowaniem i przedłużeniem tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym | str. 248
3.9. Prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia | str. 268
3.9.1. Warunki uzyskania prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia | str. 268
3.9.2. Termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia | str. 280
3.9.3. Warunki formalne subsydiarnego aktu oskarżenia | str. 283

Rozdział III
Działalność obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przed sądem I instancji | str. 289
1. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ramach wstępnej kontroli oskarżenia | str. 289
1.1. Uwagi wprowadzające | str. 289
1.2. Czynności obrońcy i pełnomocnika na etapie kontroli warunków formalnych aktu oskarżenia | str. 290
1.3. Doręczenie aktu oskarżenia. Odpowiedź na akt oskarżenia | str. 291
1.4. Działalność obrońcy i pełnomocnika w ramach wstępnego badania sprawy przez sąd | str. 296
1.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 296
1.4.2. Udział obrońcy i pełnomocnika w posiedzeniach wyrokowych | str. 297
1.4.3. Udział obrońcy i pełnomocnika w posiedzeniach sądu w kwestii bezwarunkowego umorzenia postępowania karnego | str. 311
1.4.4. Udział obrońcy i pełnomocnika w innych posiedzeniach w ramach wstępnego badania sprawy | str. 313
2. Dostęp obrońcy i pełnomocnika do akt sprawy w postępowaniu sądowym | str. 318
3. Udział obrońcy w czynnościach związanych z przygotowaniem rozprawy głównej. Posiedzenie przygotowawcze | str. 323
4. Działalność obrońcy i pełnomocnika w toku rozprawy głównej | str. 331
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 331
4.2. Porządek rozprawy głównej | str. 344
4.3. Udział obrońcy i pełnomocnika w części wstępnej rozprawy głównej | str. 347
4.4. Wyłączenie jawności rozprawy głównej | str. 351
4.5. Przewód sądowy | str. 359
4.5.1. Model postępowania dowodowego na rozprawie głównej | str. 359
4.5.2. Podstawowe reguły rządzące przeprowadzeniem dowodów na rozprawie głównej | str. 367
4.5.3. Wniosek dowodowy | str. 376
4.5.4. Otwarcie przewodu sądowego | str. 383
4.5.5. Dowód z wyjaśnień oskarżonego | str. 385
4.5.6. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej | str. 395
4.5.7. Przesłuchanie podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej | str. 406
4.5.8. Dalsze postępowanie dowodowe | str. 407
4.5.8.1. Dowód z zeznań świadka | str. 407
4.5.8.2. Dowód z opinii biegłego | str. 419
4.5.8.3. Dowód z dokumentu | str. 421
4.5.8.4. Inne dowody przeprowadzane na rozprawie głównej. Rekwizycyjne przeprowadzenie dowodu | str. 428
4.5.8.5. Zmiana kwalifikacji prawnej | str. 432
4.5.8.6. Przerwa i odroczenie rozprawy | str. 436
4.6. Głosy (przemówienia) końcowe obrońcy i pełnomocnika | str. 442
5. Czynności końcowe w sądzie I instancji | str. 449
5.1. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie | str. 449
5.2. Uzupełnienie wyroku | str. 453
5.3. Klauzula wykonalności | str. 455

Rozdział IV
Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu apelacyjnym | str. 457
1. Nowy model postępowania apelacyjnego | str. 457
2. Dopuszczalność skargi apelacyjnej i legitymacja procesowa do jej wniesienia | str. 461
3. Termin do wniesienia skargi apelacyjnej | str. 466
4. Wymagania formalne skargi apelacyjnej obrońcy i pełnomocnika | str. 469
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 469
4.2. Uzupełnienie apelacji na podstawie art. 449a § 3 k.p.k. | str. 472
4.3. Wyznaczniki granic kontroli odwoławczej i zakresu orzekania w instancji odwoławczej | str. 477
4.4. Zakres zaskarżenia | str. 487
4.5. Zarzuty odwoławcze | str. 492
4.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 492
4.5.2. Względne przyczyny odwoławcze | str. 498
4.5.2.1. Obraza przepisów prawa materialnego | str. 498
4.5.2.2. Obraza przepisów prawa procesowego | str. 503
4.5.2.3. Błąd w ustaleniach faktycznych | str. 512
4.5.2.4. Rażąca niewspółmierność kary | str. 515
4.5.3. Bezwzględne przyczyny odwoławcze | str. 520
4.5.4. Ograniczenia w podnoszeniu zarzutów | str. 536
4.6. Wnioski odwoławcze | str. 540
4.7. Uzasadnienie skargi apelacyjnej | str. 541
5. Odpowiedź na apelację | str. 544
6. Modyfikacja skargi apelacyjnej | str. 545
7. Cofnięcie skargi apelacyjnej | str. 548
8. Kierunek środka odwoławczego. Zakaz reformationis in peius | str. 551
8.1. Kierunek środka odwoławczego a zakres orzekania w instancji odwoławczej | str. 551
8.2. Bezpośredni zakaz reformationis in peius | str. 554
8.3. Pośredni zakaz reformationis in peius | str. 560
8.4. Wyłączenie gwarancji płynącej z zakazu reformationis in peius | str. 563
9. Rozprawa apelacyjna | str. 565
9.1. Uwagi wprowadzające | str. 565
9.2. Udział obrońcy i pełnomocnika w rozprawie apelacyjnej | str. 566
9.3. Część wstępna rozprawy apelacyjnej | str. 570
9.4. Przewód sądowy | str. 570
9.4.1. Sprawozdanie sędziego sprawozdawcy | str. 570
9.4.2. Dalsza część przewodu sądowego | str. 572
9.5. Głosy (przemówienia) końcowe obrońcy i pełnomocnika na rozprawie apelacyjnej | str. 582
10. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie | str. 585

Rozdział V
Inicjowanie nadzwyczajnej kontroli orzeczenia przez obrońcę i pełnomocnika | str. 588
1. Uwagi wprowadzające | str. 588
2. Kasacja | str. 591
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 591
2.2. Dopuszczalność wniesienia kasacji przez stronę | str. 592
2.3. Podstawy kasacji | str. 599
2.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 599
2.3.2. Uchybienia wymienione w art. 439 § 1 k.p.k. | str. 600
2.3.3. Inne rażące uchybienie przepisom prawa | str. 601
2.4. Termin do wniesienia kasacji | str. 611
2.5. Wymagania formalne skargi kasacyjnej | str. 616
2.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 616
2.5.2. Zakres zaskarżenia | str. 618
2.5.3. Zarzuty kasacyjne | str. 619
2.5.4. Wnioski kasacyjne | str. 623
2.5.5. Uzasadnienie skargi kasacyjnej | str. 624
2.5.6. Przymus adwokacko-radcowski | str. 627
2.5.7. Opłata od kasacji | str. 633
2.6. Kontrola formalna kasacji stron. Czynności obrońcy lub pełnomocnika w „postępowaniu okołokasacyjnym” | str. 637
2.7. Udział i aktywność procesowa obrońcy i pełnomocnika w ramach rozprawy kasacyjnej | str. 641
3. Wniosek o wznowienie postępowania | str. 645
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 645
3.2. Dopuszczalność wniosku o wznowienie postępowania | str. 648
3.3. Podstawy wznowienia postępowania na wniosek | str. 653
3.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 653
3.3.2. Podstawy ex delicto | str. 653
3.3.3. Podstawy de novis | str. 655
3.3.4. Podstawy wznowienia propter decreta w postaci orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub rozstrzygnięcia organu międzynarodowego | str. 661
3.3.5. Podstawy wznowienia propter machinationem, związane z instytucją „małego świadka koronnego” oraz „umorzenia absorpcyjnego” | str. 664
3.3.6. Podstawy wznowienia propter in absentia | str. 666
3.4. Warunki formalne wniosku o wznowienie postępowania | str. 668
4. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str. 676
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 676
4.2. Dopuszczalność wniesienia skargi na wyrok sądu odwoławczego i termin do jej wniesienia | str. 678
4.3. Podstawy skargi na wyrok sądu odwoławczego | str. 679
4.4. Termin do wniesienia skargi na wyrok sądu odwoławczego | str. 683
4.5. Wymagania formalne skargi na wyrok sądu odwoławczego | str. 684

Bibliografia | str. 695

Orzecznictwo | str. 707

Wzory pism | str. 725
Wzór nr 1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu | str. 725
Wzór nr 2. Wniosek o ściganie | str. 727
Wzór nr 3. Cofnięcie wniosku o ściganie | str. 728
Wzór nr 4. Zgłoszenie obrońcy w postępowaniu karnym wraz z wnioskiem na podstawie art. 317 § 1 k.p.k. o dopuszczenie obrońcy do udziału w czynności procesowej | str. 730
Wzór nr 5. Wniosek obrońcy o umorzenie postępowania | str. 732
Wzór nr 6. Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego (czynny żal) | str. 734
Wzór nr 7. Wniosek o zawieszenie postępowania przygotowawczego | str. 736
Wzór nr 8. Zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonego na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Rzeszowie z 27.07.2019 r. o zawieszeniu śledztwa, sygn. akt Ds. 1257/18 | str. 738
Wzór nr 9. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności | str. 741
Wzór nr 10. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia | str. 743
Wzór nr 11. Zażalenie obrońcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach z 26.09.2019 r., sygn. akt II K 231/18, doręczone obrońcy w dniu 1.10.2019 r., o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie | str. 745
Wzór nr 12. Wniosek o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego | str. 748
Wzór nr 13. Zażalenie na zarządzenie Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze z 20.04.2019 r., sygn. akt 3 Ds. 124/19, o odmowie udostępnienia obrońcy podejrzanego akt toczącego się postępowania przygotowawczego | str. 749
Wzór nr 14. Wniosek dowodowy | str. 752
Wzór nr 15. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z 26.05.2019 r., sygn. akt II Ko 1476/19, doręczone w dniu 28.05.2019 r., dotyczące zezwolenia na przesłuchanie skarżącego przez Prokuratora Rejonowego w Bielsku-Białej w sprawie o sygn. akt 2 Ds. 456/18 | str. 754
Wzór nr 16. Zażalenie pełnomocnika skarżącego na postanowienie z 14.06.2019 r. dotyczące przeszukania oraz sposobu jego przeprowadzenia przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kętach w dniu 15.06.2019 r. | str. 757
Wzór nr 17. Zażalenie obrońcy podejrzanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z 14.04.2019 r., wydane na wniosek Prokuratora Rejonowego w Kaliszu w sprawie o sygn. akt 3 Ds. 257/19, zarządzające kontrolę i utrwalanie rozmów telefonicznych | str. 760
Wzór nr 18. Zażalenie obrońcy na zarządzenie Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z 14.05.2019 r. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanej Krystyny Kowalskiej | str. 763
Wzór nr 19. Zażalenie obrońcy podejrzanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Brodnicy z 12.06.2019 r. w sprawie o sygn. akt II Ko 235/19, o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy | str. 765
Wzór nr 20. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie z 8.10.2019 r., sygn. akt II Ko 27/19, o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany na poręczenie majątkowe | str. 769
Wzór nr 21. Wniosek obrońcy o uchylenie tymczasowego aresztowania | str. 772
Wzór nr 22. Zażalenie na zarządzenie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach z 22.10.2019 r., sygn. akt PO II Ds. 03.2018, odmawiające zgody na kontakt telefoniczny, doręczone podejrzanemu w dniu 28.10.2019 r. | str. 774
Wzór nr 23. Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z notariuszem | str. 777
Wzór nr 24. Wniosek obrońcy podejrzanego o zmianę środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe | str. 779
Wzór nr 25. Zażalenie obrońcy oskarżonego na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z 14.09.2019 r., sygn. akt II K 272/18, o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego | str. 781
Wzór nr 26. Zażalenie obrońcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Targu z 18.11.2019 r., sygn. akt II Ko 425/19, o nałożeniu kary pieniężnej na obrońcę | str. 784
Wzór nr 27. Zażalenie obrońcy podejrzanego na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krakowie z 2.12.2019 r., sygn. akt 2 Ds. 213/19, o zabezpieczeniu majątkowym, doręczone obrońcy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w Krakowie w dniu 4.12.2019 r. | str. 787
Wzór nr 28. Zażalenie na postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej z 23.04.2019 r., sygn. akt PO II Ds. 20.2018, w sprawie nieuwzględnienia wniosku o uchylenie zabezpieczenia majątkowego, doręczone obrońcy w dniu 9.05.2019 r. | str. 789
Wzór nr 29. Zażalenie na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Płocku z 6.01.2020 r. o umorzeniu postępowania przygotowawczego, którego odpis doręczono pełnomocnikowi w dniu 8.01.2020 r. | str. 794
Wzór nr 30. Subsydiarny akt oskarżenia (skarga subsydiarna) | str. 796
Wzór nr 31. Wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 801
Wzór nr 32. Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie kary bez przeprowadzania postępowania dowodowego | str. 803
Wzór nr 33. Wniosek obrońcy oskarżonego o skierowanie sprawy na posiedzenie sądu w celu umorzenia postępowania karnego ze względu na oczywisty brak podstaw faktycznych oskarżenia | str. 805
Wzór nr 34. Wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i umorzenie postępowania karnego skarbowego na podstawie art. 17 § 1 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. | str. 808
Wzór nr 35. Wniosek o wystąpienie do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości | str. 811
Wzór nr 36. Wniosek o wyłączenie sędziego ze względu na okoliczności mogące wywoływać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności w sprawie | str. 813
Wzór nr 37. Oświadczenie pełnomocnika o działaniu pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego | str. 815
Wzór nr 38. Zawiadomienie o wypowiedzeniu stosunku obrończego | str. 816
Wzór nr 39. Wniosek obrońcy wyznaczonego z urzędu o zwolnienie z obowiązków i wyznaczenie innego obrońcy z urzędu | str. 817
Wzór nr 40. Wniosek obrońcy o sprostowanie protokołu rozprawy | str. 819
Wzór nr 41. Wniosek obrońcy skazanego o uzupełnienie wyroku i prawidłowe zaliczenie okresu tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności | str. 821
Wzór nr 42. Wniosek obrońcy oskarżonego o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 823
Wzór nr 43. Zażalenie obrońcy oskarżonego na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie z 1.04.2019 r., sygn. akt II K 176/18, o odmowie przyjęcia apelacji oskarżonego Romana Górnego, doręczone obrońcy w dniu 4.04.2019 r. | str. 824
Wzór nr 44. Pismo obrońcy w sprawie cofnięcia apelacji | str. 827
Wzór nr 45. Apelacja obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z 11.02.2020 r., sygn. akt II K 134/17, doręczonego obrońcy oskarżonego w dniu 21.02.2020 r. | str. 828
Wzór nr 46. Apelacja obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z 20.12.2019 r., sygn. akt II K 794/18, doręczonego obrońcy w dniu 6.01.2020 r. | str. 833
Wzór nr 47. Apelacja obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu z 19.11.2019 r., sygn. akt II K 145/18, doręczonego oskarżonemu w dniu 3.12.2019 r. | str. 837
Wzór nr 48. Apelacja pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego od wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu z 13.10.2019 r., sygn. akt II K 963/18 | str. 841
Wzór nr 49. Apelacja obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu z 7.01.2019 r., sygn. akt II K 913/19, doręczonego obrońcy w dniu 11.01.2020 r. | str. 845
Wzór nr 50. Odpowiedź obrońcy oskarżonego na apelację | str. 850
Wzór nr 51. Wniosek o wniesienie kasacji | str. 852
Wzór nr 52. Kasacja obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 28.10.2019 r., sygn. akt I Ka 114/19, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z 30.01.2019 r., sygn. akt II K 948/17 | str. 854
Wzór nr 53. Informacja o niestwierdzeniu podstaw do wniesienia kasacji | str. 859
Wzór nr 54. Wniosek o wznowienie postępowania karnego zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z 4.11.2018 r., sygn. akt III K 234/17, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 30.06.2019 r., sygn. akt VI Ka 14/19 | str. 861
Wzór nr 55. Skarga pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 23.01.2020 r., sygn. akt VI Ka 253/19, uchylający wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z 8.09.2019 r., sygn. akt II K 812/18, i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania, doręczony obrońcy oskarżonego w dniu 14.02.2020 r. | str. 865
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.