Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach

ebook

- 13%

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach

Paweł Wiliński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 68.00 zł 59.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 59.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9182-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja przygotowana jest przez najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa karnego procesowego i praktyków.


W książce omówiono najważniejsze z punktu widzenia obrońcy i pełnomocnika zmiany, które weszły w życie 1 lipca 2015 r., w tym dotyczące m.in:


gromadzenia dowodów i dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym,
stosowania poręczenia majątkowego i pozostałych środków przymusowych,
udziału obrońcy i pełnomocnika w rozprawie głównej i przeprowadzania na niej dowodów,
dowodów zdobytych za pomocą czynu zabronionego,
dowodów prywatnych,
granic orzekania sądu odwoławczego,
odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata i radcy prawnego po 1 lipca 2015 r.


Adresaci:


Publikacja adresowana jest do adwokatów, radców prawnych i aplikantów. Zainteresuje również sędziów, prokuratorów oraz przedstawicieli nauki.Autorzy:


Antoni Bojańczyk, Łukasz Chojniak, Paweł Czarnecki, Anna Gerecka-Żołyńska, Jacek Giezek, Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Wojciech Jasiński, Maria Jeż-Ludwichowska, Dariusz Kala, Piotr Kardas, Piotr Karlik, Maja Klubińska, Jacek Kosonoga, Karolina Kremens, Michał Królikowski, Cezary Kulesza, Arkadiusz Lach, Michał Laskowski, Jarosław Majewski, Hanna Paluszkiewicz, Maria Rogacka-Rzewnicka, Andrzej Sakowicz, Jerzy Skorupka, Ryszard Stefański, Sławomir Steinborn, Janusz Śliwa, Dariusz Świecki, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Paweł Wiliński, Kazimierz Zgryzek, Stanisław Zabłocki

Tytuł
Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach
Autor
Paweł Wiliński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9182-5
Rok wydania
2015
Liczba stron
540
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Między konsensualizmem a kontradyktoryjnością w procesie karnym po 1 lipca 2015 r.
(Paweł Wiliński) | str. 13

Obrona obligatoryjna po 1 lipca 2015 r.
(Ryszard A. Stefański) | str. 27

Obrońca i pełnomocnik z urzędu w postępowaniu karnym od 1 lipca 2015 r.
(Tomasz Grzegorczyk) | str. 46

Śledztwo po 1 lipca 2015 r. z perspektywy obrońcy i pełnomocnika
(Karolina Kremens) | str. 70

Dochodzenie po 1 lipca 2015 r. z perspektywy obrońcy i pełnomocnika
(Maria Jeż-Ludwichowska) | str. 88

Przedstawienie i modyfikacja zarzutów a rola obrońcy
(Jacek Kosonoga) | str. 103

Gromadzenie dowodów przez obrońcę i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym
(Antoni Bojańczyk) | str. 122

Dostęp obrońcy i pełnomocnika do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym - wybrane aspekty praktyczne
(Janusz Śliwa) | str. 132

Stosowanie tymczasowego aresztowania po 1 lipca 2015 r.
(Jacek Izydorczyk) | str. 142

Rola i znaczenie mediacji w sprawach karnych po nowelizacji kodeksu postępowania karnego
(Piotr Karlik) | str. 159

Umorzenie postępowania karnego w trybie art. 59a k.k. a działania obrońcy
(Jarosław Majewski) | str. 170

Obrońca i pełnomocnik wobec instytucji skazania bez rozprawy
(Arkadiusz Lach) | str. 182

Akt oskarżenia jako przedmiot procesowego sporu przed kontradyktoryjną
rozprawą
(Robert Zawłocki) | str. 192

Akta postępowania przygotowawczego i akta sprawy sądowej w nowym modelu procesu karnego (zagadnienia wybrane)
(Dariusz Kala, Maja Klubińska) | str. 203

Aktywność obrońcy i pełnomocnika na etapie postępowania przejściowego
(Małgorzata Wąsek-Wiaderek) | str. 226

Udział obrońcy w posiedzeniu organizacyjnym jako element budujący strategię obrony oskarżonego w stadium jurysdykcyjnym
(Hanna Paluszkiewicz) | str. 243

Obrońca i pełnomocnik wobec instytucji dobrowolnego poddania się karze
(Maria Rogacka-Rzewnicka) | str. 254

O kontradyktoryjności rozprawy głównej i jej konsekwencjach - słów kilka
(Kazimierz Zgryzek) | str. 275

Udział obrońcy i pełnomocnika w rozprawie - obowiązek czy uprawnienie po dniu 1 lipca 2015 r.
(Cezary Kulesza) | str. 289

Wprowadzanie i przeprowadzanie dowodów na rozprawie głównej
(Jerzy Skorupka) | str. 310

Dowody publiczne (urzędowe) a dowody prywatne
(Piotr Kardas) | str. 324

Zakaz przeprowadzenia i wykorzystania w procesie karnym dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego (art. 168a k.p.k.)
(Wojciech Jasiński) | str. 360

Ujawnianie dowodów bez ich odczytywania na rozprawie
(Anna Gerecka-Żołyńska) | str. 378

Wymiar kary po 1 lipca 2015 r.
(Michał Królikowski) | str. 386

Kilka uwag o modyfikacji podstaw wymiaru kary łącznej
(Jacek Giezek) | str. 399

Między reformatoryjnością a kasatoryjnością, między apelacyjnością a rewizyjnością - ku jakiemu modelowi zmierza postępowanie odwoławcze po zmianach kodeksowych z lat 2013-2015?
(Stanisław Zabłocki) | str. 416

Apelacja obrońcy i pełnomocnika po zmianach
(Dariusz Świecki) | str. 436

Postępowanie dowodowe w postępowaniu apelacyjnym. Zarys problematyki
(Andrzej Sakowicz) | str. 452

Granice rozpoznania sprawy w instancji odwoławczej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r. i 20 lutego 2015 r.
(Maciej Fingas, Sławomir Steinborn) | str. 475

Kasacja obrońcy i pełnomocnika po 1 lipca 2015 r.
(Michał Laskowski) | str. 498

Pełnomocnik w postępowaniu kompensacyjnym po 1 lipca 2015 r.
(Łukasz Chojniak) | str. 508

Model postępowania dyscyplinarnego wobec adwokata i radcy prawnego działających w charakterze obrońcy i pełnomocnika po 1 lipca 2015 r.
(Paweł Czarnecki) | str. 525
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.