Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

ebook

- 14%

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Stella Brzeszczyńska, Helena Ciepła

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 205.00 zł 177.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 177.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-667-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą opracowania są wzory pism stosowanych w obrocie nieruchomościami.

Autorki omawiają zagadnienia dotyczące m.in.:

sprzedaży i darowizny nieruchomości,
ograniczeń w obrocie nieruchomościami,
umowy deweloperskiej
postępowań sądowych w obrocie nieruchomościami,
czynności wspólnot mieszkaniowych
obciążeń nieruchomości,
kwestii spadkowych.Adresaci:
Książka jest skierowana do prawników praktyków: notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych. Będzie przydatna również dla osób zawodowo zajmujących się rynkiem nieruchomości, takich jak pośrednicy w obrocie nieruchomościami czy zarządcy nieruchomości, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych związanych z przedstawianą tematyką oraz aplikantów zawodów prawniczych.


Sprawdź także Kodeks Postępowania Cywilnego KPC oraz nowelizację KPC 2019

Tytuł
Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów
Autorzy
Stella Brzeszczyńska, Helena Ciepła
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-667-5
Seria
Biblioteka Notariusza
Rok wydania
2018
Liczba stron
1216
Format
pdf
Spis treści
I Zagadnienia Ogólne

1. Nieruchomość jako przedmiot czynności prawnej
1.1. Pojęcie nieruchomości i pojęcia pokrewne (grunt, teren)
1.2. Rodzaje nieruchomości
1.3. Części składowe nieruchomości (przynależności
1.4. Odrębne od gruntu przedmioty własności na nieruchomościach
1.5. Oznaczanie nieruchomości (Kataster)
1.6. Pojęcie stanu prawnego nieruchomości
1.7. Ujawnianie stanu prawnego nieruchomości
1.8. Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
1.9. Nieruchomość jako element ładu przestrzennego

2. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami
2.1 Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości
2.2. Ograniczenia w wykonywaniu praw do nieruchomości
2.2.1. Ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami
2.2.1.1. Ustawowe prawa pierwokupu
2.2.1.2. Ustawowe prawa odkupu
2.2.2. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości (ograniczone pr rzeczowe)
2.3. Pozbawianie praw do nieruchomości ( wywłaszczenie)

3. Charakterystyka czynności w obrocie nieruchomościami
3.1. Umowy w obrocie nieruchomościami
3.2. Czynności jednostronne
3.3. Zmiany i rozwiązywanie umów
3.4. Forma aktu notarialnego
3.5. Forma z podpisem notarialnie poświadczonym
3.6. Przedstawicielstwo w obrocie nieruchomościami

4. Uchylenie skuteczności dokonanej czynności
4.1. Ważność i skuteczność czynności – pojęcie skutku rzeczowego ( bezwględna niewazność)
4.2. Uchylenie się od skutków oświadczeń składających się na czynności
4.3. Rozwiązanie umowy która skutkowała przeniesieniem własności nieruchomości
4.4. Odwołanie darowizny

5. Postępowania sądowe w obrocie nieruchomościami
5.1. Ogólne przepisy o postępowaniach
5.2.Sprawy rozpoznawane w procesie
5.2.1. Postępowanie o ustalenie prawa do nieruchomości
5.2.2. Postępowanie o uzgodnienie stanu prawnego w księdze wieczystej
5.2.3. Powództwa w dochodzeniu przeniesienia własności nieruchomości ( przedwstępna, prawo pierwokupu, zwrot przy wywłaszczeniu)
5.2.4. Powództwa służące ochronie własności (windykacyjne i negatoryjne ),
5.2.5. Sprawy o naruszenie posiadania nieruchomości
5.3.6. Rozstrzyganie sporów w sprawach sąsiedzkich
5.3.7. Rozstrzyganie roszczeń dotyczących hipoteki (powództwo o obniżenie hipoteki)
5.3. Sprawy w postępowaniu nieprocesowym
5.3.1. Stwierdzenie zasiedzenia
5.3.2. Sprawy związane z zarządem
5.3.3. Zniesienie współwłasności
5.3.4. Ustanowienie służebności przesyłu i drogi koniecznej
5.4. Postępowanie wieczystoksięgowe
5.5. Postępowanie egzekucyjne w stosunku do nieruchomości

6. Postępowanie egzekucyjne dotyczące nieruchomości
6.1. Rodzaje egzekucji z nieruchomości
6.2. Przebieg postępowania
6.3. Egzekucja z praw na nieruchomościach

7. Opodatkowanie nieruchomości


II Charakterystyka czynności

8. Czynności poprzedzające zbycie nieruchomości
8.1. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności
8.2. Warunkowa umowa sprzedaży
8.3. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
8.4. Umowa deweloperska
8.5. Czynności dotyczące ekspektatywy

9. Zbycie nieruchomości
9.1. Umowne ograniczenia zbycia nieruchomości
9.2. Przeniesienie własności nieruchomości
9.3. Sprzedaż nieruchomości
9.4. Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym
9.5. Darowizna nieruchomości
9.6. Przeniesienie własności nieruchomości za dożywocie
9.7. Przeniesienie własności na zabezpieczenie
9.8. Fiducjarne nabycie nieruchomości
9.9. Przeniesienie nieruchomości tytułem wkładów do spółki prawa handlowego
9.10. Przeniesienie własności nieruchomości w skutek czynności prawa spółek (podział, połączenie)

10. Obciążenie nieruchomości
10.1. Obciążenie nieruchomości prawem użytkowania
10.2. Ustanowienie służebności osobistej
10.3. Ustanowienie służebności gruntowej
10.4. Umowa o ustanowienie hipoteki

11. Korzystanie z nieruchomości
11.1. Umowy dotyczące posiadania nieruchomości
11.2. Umowy o podział do korzystania pomiędzy współwłaścicielami


III Czynności do szczególnych rodzajów nieruchomości

12. Czynności dotyczące wspólności nieruchomości
12.1. Sprzedaż udziału we współwłasności
12.2. Umowne zniesienie współwłasności
12.3. Umowne zniesienie poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali
12.4. Umowy wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności
12.5. Dział majątku wspólnego obejmujący nieruchomość
12.6. Rozporządzenie nieruchomością pomiędzy majątkiem wspólnym a majątkiem osobistym
12.7. Obciążenie części ułamkowej nieruchomości
12.8. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości

13. Czynności typowe dla nieruchomości lokalowych
13.1. Pojęcie nieruchomości lokalowej
13.2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy
13.3. Oświadczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu
13.4. Ustanowienie odrębnej własności lokali w drodze adaptacji części nieruchomości wspólnej
13.5. Czynności wspólnot mieszkaniowych (zmiany udziałów, adaptacje, podziały nieruchomości wspólnych)

14. Czynności typowe dla nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych
14.1. Umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
14.2. Zmiana spółdzielczego prawa do lokalu
14.3. Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności
14.4. Czynności w obrocie spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu

15. Czynności obejmujące nieruchomości wchodzące w skład spadku
15.1. Testament obejmujący zapis nieruchomości
15.2. Zapis windykacyjny obejmujący nieruchomość
15.3. Zbycie udziałów w spadku obejmującym nieruchomość
15.4. Zbycie udziałów w nieruchomości objętej spadkiem
15.5. Dział spadku obejmujący nieruchomość

16. Czynności dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa
16.1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
16.2. Ustanowienie użytkowania wieczystego
16.3. Zmiana umów o oddanie gruntu w użytkowani wieczyste
16.4. Rozwiązanie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
16.5. Uwłaszczenie państwowych osób prawnych
16.6. Czynności związane z reprywatyzacją
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń

-15%

Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń

Wśród wielu podziałów prawa karnego istotne znaczenie ma rozróżnianie prawa karnego kodeksowego i pozakodeksowego. To pierwsze utożsamiane jest z Kodeksem karnym. Oprócz niego przepisy karne zawiera też wiele ustaw regulujących różne obszary. To one tworzą właśnie pozakodeksowe prawo karne. W książce zaprezentowano dwanaście różnych obszarów pozakodeksowego prawa karnego, które potwierdzają jego rozciągłość, ale też aktualność. Publikacja jest owocem zaangażowania naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Cena: 27.00 zł 23.00 zł
Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

-31%

Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

Fajerwerki można odpalać w dwojaki sposób, choć są wyjątki .............................. 2
Praca w strefach kontrolowanych możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z operatorem sieci gazowej ........ 3
W razie zagrożenia praca na budowie musi być wstrzymana przez jej kierownika ..................... 4
Zawał serca pracownika bez badań to wypadek przy pracy ....................................... 5
Kierownikom przychodni oraz szpitali przybyły nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ....................................... 6 i 7
Choć poszkodowany zachował się jak pirat drogowy, to jednak renta mu przysługuje .............................. 8
Na wznowienie produkcji po wypadku potrzeba zgody pracodawcy, a nie kierownika .... 9
Urządzenia elektryczne nie mogą narażać na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych ................ 9
Pracodawca może, ale nie musi wydłużyć przerwy w pracy ..... 10
Szkolenie okresowe nie należy do obowiązków służby bhp ..... 10
Lampa-reflektor ma być oddalona od pola operacyjnego o 120–150 cm ................................ 11
Do pracy przy komputerze można używać tylko obrotowych krzeseł ............................................ 12

Cena: 49.08 zł 34.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.