Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona danych osobowych. Kontrola i postępowanie w sprawie naruszenia przepisów. Poradnik ze wzorami

ebook

- 14%

Ochrona danych osobowych. Kontrola i postępowanie w sprawie naruszenia przepisów. Poradnik ze wzorami

Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-586-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Z opracowania czytelnik dowie się m.in.:

jakie są prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych;
na co zwraca uwagę Prezes UODO w trakcie kontroli;
jak przebiegały dotychczas prowadzone kontrole;
co grozi za utrudnianie lub udaremnianie kontroli.


W nowym wydaniu publikacji autorzy omawiają ponadto:

wpływ pandemii koronawirusa na prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
tryb i sposób prowadzenia kontroli na gruncie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
najważniejsze decyzje Prezesa UODO i orzecznictwo zapadłe w toku przeszło trzyletniego stosowania przepisów RODO.Książka zawiera także:

wzory dokumentów do wykorzystania zarówno na etapie kontroli, jak i postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych,
wzory skarg na decyzje i postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu.


Wzory dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony
www.ochrona-danych-osobowych-naruszenia-przepisow.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Tytuł
Ochrona danych osobowych. Kontrola i postępowanie w sprawie naruszenia przepisów. Poradnik ze wzorami
Autorzy
Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-586-8
Rok wydania
2022
Liczba stron
424
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 15
Część I
Podziały danych osobowych objętych kontrolą
 
 1. Dane osobowe wrażliwe (szczególne kategorie danych), dane o karalności oraz dane osobowe zwykłe  | str. 21
 2. Dane osobowe podane, zaobserwowane, pochodne oraz wywnioskowane  | str. 23
 3. Dane uporządkowane oraz nieuporządkowane  | str. 26
3.1. Ogólne informacje  | str. 26
3.2. Uporządkowanie a ustrukturyzowanie  | str. 32
 4. Dane identyfikowalne oraz nieidentyfikowalne  | str. 33
4.1. Dwie normy wynikające z art. 11 RODO  | str. 33
4.2. Artykuł 11 RODO a definicja danych osobowych  | str. 34
4.3. Krótkotrwałe i długotrwałe przetwarzanie danych  | str. 45
 
Część II
Pytania i odpowiedzi
 
 1. Czym jest RODO?  | str. 49
 2. Jakie sankcje administracyjne i karne mogą grozić za naruszenie RODO?  | str. 50
 3. Czy administracyjne kary pieniężne mogą być nakładane… tylko za naruszenie RODO?  | str. 54
 4. Jakich kategorii danych dotyczy kontrola/postępowanie?  | str. 56
 5. Kiedy przepisy RODO nie będą miały zastosowania?  | str. 61
 6. Jakie inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych… mogą mieć zastosowanie?  | str. 65
 7. Czy przepisy implementujące dyrektywę policyjną przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli przez Prezesa UODO?  | str. 66
 8. Czy można otrzymać administracyjną karę pieniężną za naruszenie… przepisów implementujących dyrektywę policyjną?  | str. 67
 9. Jakie sankcje karne mogą grozić za naruszenie przepisów implementujących dyrektywę policyjną?  | str. 68
10. Jakie podmioty podlegają kontroli/mogą być adresatem decyzji… w ramach postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?  | str. 68
11. Jak należy rozumieć pojęcie kontroli?  | str. 70
12. Kiedy prowadzona jest kontrola, a kiedy prowadzi się postępowanie… administracyjne w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych?  | str. 71
13. Czy do kontroli uzupełniającej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania… administracyjnego (w tym przepisy gwarancyjne)?  | str. 78
14. Jaka jest relacja pomiędzy przepisami o kontroli w RODO a przepisami… prawa przedsiębiorców?  | str. 81
15. Czy przepisy RODO utrudniają walkę z pandemią COVID-19 i jako takie nie powinny być podczas niej stosowane?  | str. 84
16. Czy pandemia koronawirusa zmieniła sposób prowadzenia kontroli?  | str. 85
17. Czy pandemia koronawirusa wpłynęła na bieg terminów… w toczących się postępowaniach?  | str. 87
18. Jakie podmioty kontrolował Prezes UODO w ubiegłych latach?  | str. 90
19. Jak należy rozumieć pojęcie naruszenia przepisów o ochronie… danych osobowych?  | str. 93
20. Jakie są tryby kontroli? Czy kontrole mogą być niezapowiedziane?  | str. 94
21. Jakie są obowiązki kontrolowanego w trakcie kontroli… i co grozi za ich naruszenie?  | str. 98
22. Czy można otrzymać administracyjną karę pieniężną… za samo udaremnianie lub utrudnianie kontroli?  | str. 100
23. Czy nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za udaremnianie… lub utrudnianie kontroli wyklucza możliwość nałożenia takiej kary także za naruszenie innych przepisów RODO?  | str. 103
24. Czy można kwestionować wszczęcie kontroli lub inne czynności w toku kontroli?  | str. 104
25. Czy można kwestionować wszczęcie postępowania administracyjnego… lub inne czynności w jego toku?  | str. 105
26. Jaka jest relacja zasady rozliczalności do obowiązku zebrania materiału… dowodowego przez organ nadzorczy (art. 77 k.p.a.)?  | str. 107
27. Jak ustalić moment wszczęcia postępowania administracyjnego?  | str. 111
28. Jakie dokumenty inicjują kontrolę?  | str. 112
29. Czy i jak chroniona jest tajemnica przedsiębiorstwa?  | str. 114
30. Czy i w jakim zakresie Prezes UODO może mieć dostęp do tajemnic prawnie chronionych w toku kontroli i postępowania administracyjnego?  | str. 118
31. Jakie są konsekwencje naruszenia wymogów co do treści upoważnienia… do kontroli?  | str. 119
32. Czy kontrola może być realizowana wyłącznie w zakresie upoważnienia?  | str. 120
33. Czy pracownicy kontrolowanego administratora/podmiotu… przetwarzającego podlegają kontroli?  | str. 121
34. Czy można odpowiadać dyscyplinarnie za naruszenia przepisów… dotyczących ochrony danych osobowych?  | str. 122
35. Jak długo może być prowadzona kontrola?  | str. 124
36. Kto prowadzi kontrolę?  | str. 126
37. Kto może brać udział w kontroli? Czy można prowadzić kontrolę pod nieobecność kontrolowanego?  | str. 126
38. Czy sektor publiczny objęty jest także kontrolą?  | str. 127
39. Czy można prowadzić kontrolę u procesora (podmiotu przetwarzającego)?  | str. 128
40. Jakie uprawnienia ma kontrolujący?  | str. 129
41. Jakie uprawnienia kontrolującego przewidują przepisy wdrażające dyrektywę policyjną?  | str. 130
42. Jaka jest rola osoby, której dane dotyczą, w ramach kontroli i postępowania?  | str. 131
43. W jaki formalny sposób dochodzi do zakończenia kontroli?  | str. 134
44. W jaki sposób można kwestionować treść protokołu kontroli?  | str. 137
45. Czy protokół kontroli i materiał dowodowy kontroli stają się automatycznie częścią materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym?  | str. 138
46. Czy czynności w toku kontroli są utrwalane jedynie w protokole?  | str. 139
47. Czy wadliwość czynności w toku kontroli może mieć wpływ na postępowanie administracyjne?  | str. 140
48. Kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym?  | str. 141
49. Kiedy postępowanie administracyjne może być umorzone?  | str. 142
50. Jakie są rodzaje rozstrzygnięć co do istoty sprawy w ramach postępowania… w przedmiocie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?  | str. 144
51. Jakie są uprawnienia Prezesa UODO na gruncie ustawy… wdrażającej dyrektywę policyjną?  | str. 146
52. Co grozi za brak wykonania decyzji Prezesa UODO?  | str. 148
53. Jakie są skutki doręczenia decyzji Prezesa UODO?  | str. 149
54. Jaki środek przysługuje w postępowaniu administracyjnym… w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie?  | str. 149
55. Czy decyzja Prezesa UODO w postępowaniu w sprawie naruszenia… przepisów o ochronie danych osobowych jest natychmiastowo wykonalna?  | str. 151
56. Jak można kwestionować (skarżyć) decyzję Prezesa UODO?  | str. 152
57. Czy niekorzystny wyrok WSA można zakwestionować?  | str. 155
58. Czy do postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych stosuje się reguły dotyczące milczącego załatwienia sprawy?  | str. 156
59. Jakie są podstawy wyłączenia kontrolera/pracownika organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?  | str. 156
60. Jakie są administracyjne kary pieniężne w sektorze prywatnym…, a jakie w sektorze publicznym?  | str. 157
61. Jakie są kryteria miarkowania kary w ramach decyzji kończącej postępowanie?  | str. 159
62. Jak Prezes UODO ustala podstawę wymiaru administracyjnej kary pieniężnej?  | str. 162
63. Czy można nałożyć karę pieniężną bez postępowania/decyzji?  | str. 163
64. Czy administracyjne kary pieniężne ulegają przedawnieniu?  | str. 164
65. W jakim terminie należy zapłacić karę?  | str. 165
66. Czy można starać się o rozłożenie kary na raty, odroczenie terminu płatności lub o ulgę w jej wykonaniu?  | str. 166
67. Jaka jest wysokość opłaty w przypadku skargi do WSA na decyzję… Prezesa UODO?  | str. 167
68. Relacje pomiędzy kontrolą/postępowaniem w sprawie naruszenia przepisów… o ochronie danych osobowych a postępowaniem cywilnym  | str. 168
69. Jaka jest rola inspektora ochrony danych w toku kontroli i postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?  | str. 170
70. Jaka jest rola inspektora ochrony danych na gruncie przepisów… wdrażających dyrektywę policyjną?  | str. 171
71. Jaka jest rola pełnomocników profesjonalnych w toku kontroli i postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?  | str. 172
72. Jakie przepisy znajdą zastosowanie do kontroli i postępowania… administracyjnego wszczętych przed 25.05.2018 r.?  | str. 173
73. Czy organy nadzorcze z poszczególnych państw członkowskich mogą prowadzić wspólne postępowania?  | str. 176
74. Jakie podmioty były ujęte w dotychczasowych planach kontroli?  | str. 177
75. Jakie podmioty są ujęte w planie kontroli na 2022 r.?  | str. 180
 
Część III
Jak przygotować się do kontroli?
Rozdział I
Kategorie obowiązków: wymogi bezpośrednie i metawymogi  | str. 183
Rozdział II
Jak zapewnić i udokumentować zgodność?  | str. 187
 1. Zapewnienie rozliczalności w ramach przygotowania do kontroli – wprowadzenie  | str. 187
 2. Rozliczalność na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.  | str. 189
 3. Rozliczalność w RODO  | str. 190
 4. Znaczenie rozliczalności w aspekcie kontroli  | str. 191
 5. Zakres rozliczalności  | str. 191
 6. Realizacja rozliczalności  | str. 192
 7. Inne przykłady realizacji rozliczalności  | str. 193
 8. Dokumentowanie w ramach rozliczalności  | str. 195
 9. Dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych  | str. 196
10. Obowiązki dokumentacyjne związane z realizacją obowiązków informacyjnych oraz praw podmiotów danych  | str. 198
11. Obowiązki dokumentacyjne związane z korzystaniem z podmiotu przetwarzającego  | str. 199
12. Rejestrowanie czynności przetwarzania  | str. 200
13. Ocena skutków i uprzednie konsultacje  | str. 202
14. Inne obowiązki dokumentacyjne  | str. 203
15. Obowiązki dokumentacyjne w RODO a dotychczasowe dokumenty  | str. 204
16. Rozliczalność w opiniach i wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych  | str. 206
17. Podsumowanie  | str. 208
Rozdział III
Ocena ryzyka  | str. 209
 1. Ocena ryzyka w RODO  | str. 209
 1.1. Normatywny kontekst analizy ryzyka w RODO (kiedy ocena ryzyka jest wymagana?)  | str. 209
 1.2. Ogólny wymóg monitorowania ryzyka dla praw lub wolności (art. 24 ust. 1 RODO)  | str. 210
 1.3. Ocena ryzyka w fazie projektowania (art. 25 ust. 1 RODO)  | str. 210
 1.4. Ocena ryzyka pod kątem obowiązku prowadzenia rejestru czynności (art. 30 ust. 5 RODO)  | str. 211
 1.5. Ocena ryzyka w ramach oceny środków służących bezpieczeństwu (art. 32 ust. 1–2 RODO)  | str. 211
 1.6. Ocena ryzyka w ramach oceny incydentów bezpieczeństwa danych osobowych pod kątem obowiązku zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu (art. 33 ust. 1 RODO)  | str. 212
 1.7. Ocena ryzyka w ramach oceny potrzeby zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, w przypadku incydentu (art. 34 ust. 1 RODO)  | str. 212
 1.8. Ocena ryzyka w ramach oceny skutków dla ochrony danych osobowych (art. 35 ust. 1 RODO)  | str. 212
 1.9. Ocena ryzyka a funkcjonowanie inspektora ochrony danych (art. 39 ust. 2 RODO)  | str. 213
1.10. Założenia wstępne  | str. 214
 2. Ramy analizy ryzyka  | str. 217
 2.1. Ryzyko naruszenia praw lub wolności  | str. 217
 2.2. Przykłady ryzyk  | str. 218
 2.3. Etapy oceny ryzyka  | str. 223
 2.4. Zagrożenie a ryzyko  | str. 225
2.4.1. Waga zagrożenia a waga ryzyka  | str. 229
2.4.2. Prawdopodobieństwo zagrożenia i prawdopodobieństwo ryzyka  | str. 231
 2.5. Obiektywność oceny  | str. 236
 2.6. Kryteria postępowania z ryzykiem  | str. 236
 2.7. Rola podmiotu przetwarzającego  | str. 240
 3. Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje  | str. 242
 3.1. Ocena skutków – wstęp  | str. 242
 3.2. Kiedy ocena skutków może być wymagana?  | str. 243
 3.3. Powiązanie oceny ryzyka i oceny skutków  | str. 248
 3.4. Kiedy należy się konsultować z organem nadzorczym?  | str. 251
 3.5. Elementy dokumentacyjne oceny skutków  | str. 252
 3.6. Ocena ryzyka a inspektor ochrony danych  | str. 253
 4. Podsumowanie  | str. 253
 
Część IV
Tabele
 
Tabela nr 1. Elementy pisemnego upoważnienia dla kontrolującego (zgodnie z art. 81 u.o.d.o.)  | str. 257
Tabela nr 2. Elementy upoważnienia kontrolującego – porównanie ustawy… o ochronie danych osobowych i Prawa przedsiębiorców  | str. 259
Tabela nr 3. Kto ma/może być obecny w czasie kontroli?  | str. 260
Tabela nr 4. Uprawnienia kontrolującego  | str. 263
Tabela nr 5. Skorelowane obowiązki kontrolowanego  | str. 270
Tabela nr 6. Wyłączenie kontrolującego (w toku kontroli) a wyłączenie… pracownika organu nadzorczego (Prezesa UODO) – porównanie  | str. 271
Tabela nr 7. Kontrola a czynności sprawdzające w ramach certyfikacji  | str. 274
Tabela nr 8. Elementy protokołu kontroli (zgodnie z art. 88 ust. 2 u.o.d.o.)  | str. 278
Tabela nr 9. Modyfikacje regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego… wprowadzone przez ustawę o ochronie danych osobowych  | str. 281
Tabela nr 10. Przykładowe zarzuty możliwe do podniesienia w skardze… na decyzję administracyjną Prezesa UODO w ramach postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w ramach postępowania administracyjnego  | str. 295
Tabela nr 11. Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego… istotne z punktu widzenia kwestionowania rozstrzygnięć w postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych  | str. 296
Tabela nr 12. Środek tymczasowy – przesłanki i porównanie ustawy… o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  | str. 300
Tabela nr 13. Elementy decyzji administracyjnej kończącej postępowanie… przed Prezesem UODO w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych  | str. 302
Tabela nr 14. Elementy skargi na decyzję/postanowienie Prezesa UODO  | str. 307
Tabela nr 15. Elementy skargi kasacyjnej od wyroku WSA  | str. 312
Tabela nr 16. Podstawowe środki ochrony prawnej na etapie kontroli… i postępowania w sprawie naruszenia (kwestionowanie czynności lub braku czynności w ramach kontroli i postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych)  | str. 319
Tabela nr 17. Porównanie administratora bezpieczeństwa informacji… i inspektora ochrony danych (w aspekcie kontroli i audytu wewnętrznego)  | str. 324
Tabela nr 18. Przykładowa tabela określająca wymóg i możliwy sposób wdrożenia  | str. 328
Tabela nr 19. Zestawienie przepisów dotyczących oceny ryzyka  | str. 361
Tabela nr 20. Ocena operacji pod kątem potrzeby dokonywania oceny skutków (przykład)  | str. 364
Tabela nr 21. Przykładowy formularz oceny skutków (DPIA)  | str. 365
Tabela nr 22. Kontrola RODO a DODO – różnice wynikające z wyłączeń… na gruncie art. 6 u.o.d.z.p.  | str. 370
 
Część V
Wzory pism
 
 1. Wzór skargi na decyzję Prezesa UODO w przedmiocie uchylenia… zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji  | str. 375
 2. Wzór skargi na decyzję Prezesa UODO w przedmiocie stwierdzenia… naruszenia i nakazania usunięcia danych osobowych oraz powiadomienia o tym odbiorców, których dane ujawniono  | str. 382
 3. Wzór skargi na decyzję Prezesa UODO w przedmiocie stwierdzenia… naruszenia i nałożenia administracyjnej kary pieniężnej  | str. 386
 4. Wzór wniosku o odroczenie terminu uiszczenia administracyjnej kary… pieniężnej ze względu na ważny interes wnioskodawcy  | str. 389
 5. Wzór skargi na postanowienie Prezesa UODO w przedmiocie odmowy… odroczenia terminu uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej  | str. 392
 6. Wzór skargi na postanowienie Prezesa UODO w przedmiocie ograniczenia… przetwarzania danych osobowych  | str. 394
 7. Wzór skargi na decyzję Prezesa UODO w przedmiocie wymierzenia kary… grzywny w wysokości 5000 zł stosownie do art. 69 u.o.d.o.  | str. 396
 8. Wzór zastrzeżeń do protokołu kontroli  | str. 399
 9. Wzór skargi na decyzję Prezesa UODO w przedmiocie odmowy… udzielenia akredytacji  | str. 401
10. Wzór skargi na decyzję Prezesa UODO w przedmiocie cofnięcia akredytacji  | str. 403
11. Wzór skargi na decyzję Prezesa UODO w przedmiocie odmowy… dokonania certyfikacji  | str. 405
12. Wzór skargi na decyzję Prezesa UODO w przedmiocie cofnięcia certyfikacji  | str. 407
13. Wzór skargi na decyzję Prezesa UODO w przedmiocie odmowy… zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych  | str. 409
14. Wzór skargi na decyzję Prezesa UODO w przedmiocie odmowy… udzielenia zezwolenia, o którym mowa
w art. 46 ust. 3 RODO  | str. 411
15. Wzór skargi kasacyjnej od wyroku WSA  | str. 413
 
Bibliografia  | str. 419
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.