Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym

ebook

- 14%

Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Paweł Litwiński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 63.00 zł 54.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 54.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-4628-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W niniejszej publikacji dokonano szczegółowej analizy zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Praca podzielona została na rozdziały, w których omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych do podmiotów prowadzących postępowanie administracyjne, status tychże podmiotów z punktu widzenia zasady ochrony danych osobowych oraz obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

Konstrukcja poszczególnych rozdziałów pracy opiera się na analizie typowych czynności przetwarzania danych osobowych z punktu widzenia przepisów regulujących ogólne postępowanie administracyjne. Za względu na postępującą informatyzację urzędów administracji publicznej, a także rozwój środków komunikacji elektronicznej, osobny rozdział pracy poświęcony został zasadom ochrony danych osobowych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Tytuł
Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Autor
Paweł Litwiński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-4628-3
Seria
Monografie
Rok wydania
2009
Liczba stron
320
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
Rozdział I Publicznoprawna ochrona danych osobowych - geneza i założenia 17
Rozdział II Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych do organów administracji rządowej i samorządowej 24
1. Prawo europejskie 24 2. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych do organów administracji publicznej 26 2.1. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych do organów administracji rządowej 28 2.2. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych do organów administracji samorządowej 32 2.3. Zagadnienie prywatyzacji zadań publicznych a zastosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 35 2.4. Podział administratorów danych na podmioty publiczno- i prywatnoprawne 36
Rozdział III Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym 39
1. Pojęcie ogólnego postępowania administracyjnego 39 2. Przedmiotowy zakres zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych 41 3. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym 60 4. Zakres czynności ogólnego postępowania administracyjnego regulowanych przez ustawę o ochronie danych osobowych - pojęcie przetwarzania danych osobowych. 64
Rozdział IV Kategorie danych osobowych przetwarzanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym . 68
1. Pojęcie danych osobowych. 68 2. Kategorie danych osobowych. 82 3. Kategoryzacja danych osobowych przetwarzanych w administracyjnym postępowaniu ogólnym w oparciu o przepisy k.p.a. 85 3.1. Dane osobowe stron postępowania. 85 3.2. Dane osobowe podmiotów na prawach strony. 91 3.3. Dane osobowe uczestników postępowania. 93 3.4. Dane osobowe znajdujące się w materiale dowodowym postępowania. 94 4. Kategoryzacja danych osobowych przetwarzanych w administracyjnym postępowaniu ogólnym w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych. 95
Rozdział V Podmioty postępowania administracyjnego i ich status w przepisach o ochronie danych osobowych. 97
1. Podmioty przetwarzające dane osobowe. 97 1.1. Administrator danych osobowych 98 1.2. Administrator danych osobowych ze sfery prawa publicznego 102 1.3. Podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie 109 1.4. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania przez podmioty ze sfery prawa publicznego 113 2. Status podmiotów postępowania administracyjnego jako podmiotów przetwarzających dane osobowe. 116 2.1. Organ prowadzący postępowanie . 116 2.2. Strona postępowania 125 2.3. Podmioty na prawach strony. 127 2.4. Organ administracji publicznej jako organ współdziałający w procesie wydawania decyzji. 128 2.4.1. Zajęcie stanowiska w sprawie przez inny organ 128 2.4.2. Udzielenie pomocy prawnej 130
Rozdział VI Podstawa prawa i zakres przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 133 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych - zagadnienia ogólne. 133 2. Zasada autonomii informacyjnej jednostki 140 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 147 4. Cel przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 157 5. Zakres przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 160
Rozdział VII Zbieranie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 164
1. Zbieranie danych osobowych jako szczególna postać przetwarzania danych osobowych. 164 2. Zbieranie danych osobowych w administracyjnym postępowaniu ogólnym. 169 3. Obowiązki związane ze zbieraniem danych osobowych. 172 4. Obowiązki związane ze zbieraniem danych osobowych w postępowaniu administracyjnym. 179
Rozdział VIII Udostępnianie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 187
1. Pojęcie udostępniania danych osobowych 187 2. Udostępnianie danych w ustawie o ochronie danych osobowych. 189 3. Podstawy prawne udostępniania danych osobowych w celu włączenia do zbioru danych. 195 4. Udostępnianie danych osobowych w celu włączenia do zbioru danych przez administratorów ze sfery prawa publicznego. 201 5. Udostępnianie danych osobowych w celu innym, niż włączenie do zbioru danych. 202 5.1. Udostępnianie danych podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa . 203 5.2. Udostępnianie danych podmiotom nieuprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa 212 6. Udostępnianie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 215 6.1. Udostępnianie danych osobowych zebranych w ramach postępowania. 216 6.2. Udostępnianie danych osobowych zebranych w ramach postępowania na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. 220 6.3. Udostępnianie danych osobowych na potrzeby prowadzonego postępowania 226 7. Zagadnienia proceduralne udostępniania danych osobowych. 227 7.1. Procedura udostępniania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych 227 7.2. Procedura udostępniania danych osobowych w przepisach szczególnych. 229
Rozdział IX Szczególne obowiązki spoczywające na organie prowadzącym postępowanie w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 231
1. Prawo kontroli przetwarzania danych osobowych 231 1.1. Realizacja prawa kontroli przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 233 1.1.1. Prawo dostępu do danych. 236 1.1.2. Żądania w zakresie poprawności, kompletności i legalności przetwarzania danych osobowych 240 1.1.3. Żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciw wobec przetwarzania danych. 243 1.1.4. Żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem zakazu automatyzacji decyzji indywidualnych. 244 2. Obowiązek rejestracyjny. 247 3. Obowiązek rejestracyjny a przetwarzanie danych osobowych w toku ogólnego postępowania administracyjnego. 254 4. Obowiązek zabezpieczenia danych osobowych. 262 5. Obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 266
Rozdział X Zasady ochrony danych osobowych w postępowaniu administracyjnym toczącym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 269
1. Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. 269 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w komunikacji elektronicznej i ich zastosowanie w postępowaniu administracyjnym. 277 2.1. Zastosowanie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 281 2.2. Szczególne zasady przetwarzania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym toczącym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej . 285 2.2.1. Szczególne kategorie danych osobowych związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 285 2.2.2. Wykonanie obowiązku informacyjnego 289 2.2.3. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania. 291
Zakończenie. 295
Bibliografia. 299
Wykaz orzecznictwa. 313
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.