Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona danych osobowych w oświacie

ebook

- 14%

Ochrona danych osobowych w oświacie

Jarosław Feliński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 42.00 zł 36.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 36.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-923-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych różnych typów, wraz z przykładami zastosowania nowych rozwiązań. Przewodnik objaśnia także podstawowe terminy i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, co ułatwi przygotowanie szkoły i przedszkola do stosowania nowych regulacji wynikających z wejścia w życie RODO. Jego celem jest pomoc w zaplanowaniu i wdrożeniu poszczególnych obowiązków wynikających z RODO.Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi m.in. na takie pytania jak:

jakie są nowe obowiązki nałożone na administratorów danych osobowych oraz jak przygotować się do ich wykonywania?
jaki jest zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły oraz jej pracowników w związku z nowymi przepisami?
kto może przetwarzać dane osobowe w zakresie legalności obrotu?
w jaki sposób osiągnąć minimum skuteczności i funkcjonalności wdrożonych rozwiązań?
kiedy można rozpoznać zdarzenie jako naruszenie przepisów RODO, oraz jak należy postąpić w takim przypadku?Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych odpowiedzialnych za wdrożenie stosowanie nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Zainteresuje także prawników praktyków i pracowników naukowych specjalizujących się ochronie danych osobowych.

Tytuł
Ochrona danych osobowych w oświacie
Autor
Jarosław Feliński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-923-2
Seria
Poradniki ABC EDU
Rok wydania
2018
Liczba stron
104
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 
Wykaz skrótów
O Autorze
Rozdział I Zakres zmian RODO
1. Cele i zasady ochrony danych w oparciu o RODO w placówce oświatowej
[wykazanie nowych zasad ochrony danych osobowych danych w RODO; określenie granic przetwarzania danych, ograniczenia i zakazy przetwarzania danych]
2. Ochrona danych osobowych nowa terminologia RODO – słownik pojęć, terminów i zadań
[komentarz do powiększonego katalogu terminów przetwarzania danych w RODO]
3. Klasyfikacja przepisów uprawniających do przetwarzania danych w placówce [określenie korelacji przepisów prawa oświatowego z przepisami prawa ochrony danych i przepisów uzupełniających nadzór nad bezpieczeństwem informacji]
4. Zakres zmian struktury organizacyjnej w dokumentacji placówki
[przykłady koniecznych zmian zapisów statutowych i struktury organizacyjnej z opisem działań dyrektora placówki, przykłady nowych zapisów w zakresach czynności pracowników / nauczycieli ]
5. Procedura zgłoszenia IODO w UODO
[wzór pisma z komentarzem i czynnościami realizowanymi przez dyrektora szkoły]
Rozdział II Zadania ADO, zadania IODO,
1. Specyfikacja istotnych warunków bezpieczeństwa informacji
[zestawienie podstawowego katalogu zadań placówki w kontekście zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych oraz przykładowe konspekty do przeprowadzenia zajęć z zakresu ochrony danych osobowych]
2. Kwalifikacje IODO – wymagania formalne
[określenie zasad wyboru i wymagań stawianych inspektorowi ochrony danych osobowych w trakcie wyboru osoby sprawującej nadzór nad przestrzeganiem przepisów ]
3. Klasyfikacja operacji przetwarzania danych osobowych
[identyfikacja operacji przetwarzania danych w placówce, wzorcowe zestawienie przetwarzania danych w oparciu o operacje przetwarzania wg RODO]
4. Ocena skutków przetwarzania danych
[przykład dokonywania oceny skutków przetwarzania danych, przykładowe relacje z podmiotami zewnętrznymi / usługodawcami/ kuratorami]
5. Rejestr czynności przetwarzania danych
[wariant rejestru z komentarzem]
Rozdział III Obowiązki pracowników, wykonawców usług
1. Szkolenia pracowników z RODO, zadania szkoleniowe IODO
[opis i przykłady zakresów koniecznych działań uświadamiających zakres zabezpieczeń i odpowiedzialności pracowników szkoły]
2. Wymagania RODO w działaniach z usługodawcami
[przykłady umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w szkole]
3. Zmiany w obowiązkach pracowniczych
[aktualizacja zapisów z przeniesieniem akcentu odpowiedzialności na pracowników szkoły, wariant]
4. Dane osobowe, prywatność, intymność – ocena zagrożeń
[klasyfikacja z omówieniem zróżnicowanych kategorii danych]
5. Zgłoszenie naruszenia
[przykład dokumentowania sytuacji naruszenia zasad ochrony i zgłoszenia do organu nadzoru]
Zakończenie
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.