Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze

ebook

- 14%

Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze

Agnieszka Grzelak, Anna Wolska-Bagińska, Katarzyna Łakomiec, Katarzyna Sandecka, Mirosław Wróblewski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 102.00 zł 88.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 88.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-785-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Sądy i prokuratura są podmiotami, które przetwarzają dane osobowe nie tylko w trakcie toczących się postępowań, lecz także w związku z zatrudnieniem pracowników czy obsługą administracyjną. Z tego względu są objęte zakresem stosowania różnych aktów prawnych – zarówno unijnych, jak i prawa krajowego.


Akty te przewidują wiele wyłączeń i ograniczeń stosowania ich w odniesieniu do organów wymiaru sprawiedliwości, co zostało szczegółowo omówione w prezentowanej publikacji.


W książce przedstawiono m.in.:

w jaki sposób uchwalenie RODO i dyrektywy policyjnej, a także ustaw: o ochronie danych osobowych i o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wpływa na działalność sądów i prokuratury,
przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu cywilnym i karnym, z uwzględnieniem przepisów proceduralnych, a także w sądach administracyjnych,
tematykę przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych oraz monitoringu wizyjnego,
rolę sądów i prokuratury w toczących się postępowaniach dotyczących naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

Tytuł
Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze
Autorzy
Agnieszka Grzelak, Anna Wolska-Bagińska, Katarzyna Łakomiec, Katarzyna Sandecka, Mirosław Wróblewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-785-8
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2019
Liczba stron
280
Format
pdf
Spis treści
SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów 11

Wprowadzenie 15

Rozdział I

Podstawy prawne systemu ochrony danych osobowych 19

1. Konstytucja RP 22

2. Standard konwencyjny Rady Europy 26

3. Akty prawne Unii Europejskiej 31

3.1. Prawo pierwotne UE 31

3.2. Prawo pochodne UE 34

3.2.1. Geneza reformy – dyrektywa 95/46/WE 34

3.2.2. Rozporządzenie ogólne o ochronie

danych osobowych 38

3.2.3. Dyrektywa 2016/680 40

4. Przepisy krajowe 43

4.1. Ustawa o ochronie danych osobowych 43

4.2. Ustawa wdrażająca RODO 45

4.3. Ustawa o ochronie danych osobowych

przetwarzanych w związku z zapobieganiem

i zwalczaniem przestępczości 46

Rozdział II

Podstawowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych

w RODO i dyrektywie 2016/680 50

1. Zakres zastosowania RODO i dyrektywy 2016/680

oraz przepisów wdrażających 50

1.1. Relacja między RODO a dyrektywą 2016/680 506

1.2. Zakres zastosowania RODO i dyrektywy 2016/680

oraz przepisów wdrażających do sądów i prokuratury 55

2. Kluczowe pojęcia w obszarze ochrony danych osobowych

w sądach i prokuraturze 63

2.1. Pojęcie danych osobowych 64

2.2. Pojęcie przetwarzania danych osobowych 67

2.3. Administrator i podmiot przetwarzający 68

3. Zasady przetwarzania danych osobowych 74

4. Prawa podmiotu danych 89

5. Inspektor ochrony danych 97

6. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony

danych osobowych przez sądy i prokuraturę 103

7. Zagadnienia techniczne i dokumentacyjne

związane z przetwarzaniem danych osobowych

w sądach i prokuraturze 115

Rozdział III

Szczególne formy przetwarzania danych osobowych

w procesie cywilnym i karnym 117

1. Zakres zastosowania aktów w przedmiocie ochrony

danych osobowych w procesie cywilnym i karnym 117

2. Podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem

danych w procesie cywilnym i karnym 122

2.1. Przetwarzanie danych w procesie cywilnym i karnym 122

2.2. Zbiór danych 125

3. Proces przetwarzania danych w postępowaniu

cywilnym i karnym – poszczególne etapy 129

3.1. Zbieranie danych 129

3.2. Podstawa prawna zbierania danych osobowych 130

3.3. Obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem

danych osobowych 133

3.3.1. Postępowanie cywilne 133

3.3.2. Postępowanie karne 140

4. Udostępnienie i ujawnienie danych 141

4.1. Dostęp do danych osobowych 143

4.2. Informacja publiczna 146

4.3. Doręczanie pism procesowych i sądowych 150

4.4. Doręczanie pism za pośrednictwem telefaksu,

poczty elektronicznej i systemu teleinformatycznego 153

4.5. Wokandy 155

5. Usuwanie danych 158

5.1. Zasady usuwania danych 159

5.2. Przetwarzanie danych do celów archiwalnych 163

5.3. Prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia

przetwarzania danych 165

5.4. Prawo do sprzeciwu i przenoszenia danych 169

Rozdział IV

Ochrona danych osobowych w sądach administracyjnych 170

1. Sądownictwo administracyjne w Polsce 170

2. Rodzaje spraw rozpatrywanych w sądach administracyjnych

i charakter danych w nich przetwarzanych 172

3. Jawność postępowań przed sądami administracyjnymi 174

4. Regulacje przetwarzania danych w sądownictwie

administracyjnym 177

5. Kształt procesów przetwarzania danych związanych

ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

w sądownictwie administracyjnym 180

6. Prawa jednostki związane z przetwarzaniem danych

w sądach administracyjnych 181

6.1. Obowiązki informacyjne administratora danych 183

6.2. Dostęp do akt sprawy w postępowaniach

przed sądami administracyjnymi 185

6.3. Doręczenia 187

6.4. Usuwanie danych 188

Rozdział V

Sądy i prokuratura jako podmioty orzekające/prowadzące

postępowania w sprawach dotyczących

ochrony danych osobowych 190

1. Wprowadzenie 190

2. Rola prokuratury i sądu w postępowaniu w sprawie

naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 193

2.1. RODO i ustawa o ochronie danych osobowych 193

2.2. Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 194

2.2.1. Skargi w sprawie przetwarzania danych przez

podmioty podlegające zakresowi ustawy o ochronie

danych osobowych przetwarzanych w związku

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 194

2.2.2. Skargi kierowane na przetwarzanie

danych osobowych przez sądy i prokuraturę 196

3. Postępowanie przed sądem w sprawie odpowiedzialności

cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie

danych osobowych 198

3.1. RODO i ustawa o ochronie danych osobowych 198

3.2. Ustawa o ochronie danych osobowych w związku

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 203

4. Odpowiedzialność karna – rola sądu i prokuratury 205

5. Postępowanie sądu w sytuacji wątpliwości co do wykładni

lub ważności prawa UE – pytanie prejudycjalne do Trybunału

Sprawiedliwości UE 208

5.1. Zasady ogólne związane z kierowaniem pytań

prejudycjalnych przez sądy do Trybunału

Sprawiedliwości UE 208

5.2. Postępowanie w sprawie wniosku Prezesa UODO,

o którym mowa w art. 71 u.o.d.o. 212

Rozdział VI

Dane osobowe w wybranych centralnych systemach

teleinformatycznych sądów powszechnych 216

1. Wprowadzenie 216

2. Kluczowe dla obywatela systemy teleinformatyczne

stosowane w sądach 219

2.1. E-protokół 219

2.1.1. ReCourt 221

2.1.2. Centralny Portal Transkrypcyjny 222

2.1.3. Archiwizacja protokołu elektronicznego

w Centralnym Archiwum Protokołów

Elektronicznych 225

2.1.4. Dane osobowe 226Spis treści 9

2.2. RPA – system wymiany danych między sądami

powszechnymi a samorządami zawodowymi 229

2.3. Portal Informacyjny Sądów Powszechnych 230

2.3.1. Zasady korzystania z Portalu Informacyjnego 232

2.3.2. Dane osobowe w Portalu Informacyjnym 234

2.3.3. Bezpieczeństwo danych w Portalu Informacyjnym 234

2.3.4. Przyszłość Portalu Informacyjnego 236

2.4. Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych 237

2.4.1. Dane osobowe w Portalu Orzeczeń 238

3. Przetwarzanie danych osobowych w centralnych systemach

teleinformatycznych sądów de lege lata i de lege ferenda 241

3.1. Uprawnienia Ministra Sprawiedliwości względem

centralnych sądowych systemów teleinformatycznych 242

3.2. Rola sądów apelacyjnych w obszarze przetwarzania

danych sądowych 248

3.3. Uprawnienia de lege lata Ministra Sprawiedliwości

względem danych przetwarzanych w centralnych

systemach teleinformatycznych na przykładzie

systemu obsługującego postępowanie egzekucyjne 250

3.4. Minister Sprawiedliwości jako administrator

danych osobowych użytkowników centralnych

systemów teleinformatycznych 251

Rozdział VII

Monitoring wizyjny w budynkach sądów i prokuratury 252

1. Istota monitoringu wizyjnego 252

2. Podstawa prawna stosowania monitoringu wizyjnego

w sądach i prokuraturach 253

3. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa

osoby obserwowanej 261

4. Administrator danych 265

5. Obszar stosowania monitoringu wizyjnego 267

Polecana literatura – bibliografia 271

O autorach 279
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.