Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw. Standardy krajowe i unijne

ebook

- 13%

Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw. Standardy krajowe i unijne

Paweł Wiliński, Martyna Kusak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 68.00 zł 59.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 59.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-758-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce przedstawiono, w jaki sposób przepisy o ochronie danych osobowych powinny być stosowane przez organy ścigania (głównie Policję) podczas wykonywania czynności, takich jak:

inwigilacja,
automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie,
przekazywanie danych w ramach współpracy dowodowej w Unii Europejskiej.Prowadzone w pracy rozważania opierają się na.:

ustawie z 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.Przepisy te analizowane są z uwzględnieniem ustaw szczególnych, w tym w szczególności: ustawy o Policji, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Straży Granicznej. Odniesiono się również do rozwiązań funkcjonujących w organizacjach Eurojust i Europol, do orzecznictwa ETPCz, TSUE i TK, a także do ochrony danych osobowych w ramach RODO.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się procesem karnym oraz ochroną danych osobowych, a także funkcjonariuszy i administratorów danych osobowych w służbach zajmujących się ściganiem i zwalczaniem przestępczości. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla uczestników postępowań karnych, a także studentów i aplikantów prawniczych.

Tytuł
Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw. Standardy krajowe i unijne
Autorzy
Paweł Wiliński, Martyna Kusak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-758-9
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2020
Liczba stron
184
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Potrzeba ochrony danych osobowych w sprawach karnych | str. 17

Rozdział II
Zakres przedmiotowy przepisów o ochronie danych osobowych | str. 23
2.1. Dyrektywa 2016/680 | str. 23
2.2. Ustawa krajowa | str. 26
2.3. Wnioski | str. 39

Rozdział III
Standardy jakości ochrony danych osobowych | str. 41
3.1. Standardy jakości ochrony danych osobowych jako kryterium | str. 41
3.2. Standardy jakości danych osobowych | str. 42
3.2.1. Prawidłowość (dokładność) | str. 42
3.2.1.1. Standard unijny | str. 42
3.2.1.2. Standard krajowy | str. 46
3.2.1.3. Wnioski | str. 56
3.2.2. Adekwatność, stosowność i proporcjonalność | str. 57
3.2.2.1. Standard unijny | str. 57
3.2.2.2. Standard krajowy | str. 60
3.2.2.3. Wnioski | str. 65
3.3. Standardy jakości przetwarzania danych osobowych | str. 66
3.3.1. Przetwarzanie zgodne z prawem i rzetelne | str. 66
3.3.1.1. Standard unijny | str. 66
3.3.1.2. Standard krajowy | str. 69
3.3.1.3. Wnioski | str. 72
3.3.2. Zbieranie danych w konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie w sposób niezgodny z tymi celami | str. 74
3.3.2.1. Standard unijny | str. 74
3.3.2.2. Standard krajowy | str. 78
3.3.2.3. Wnioski | str. 80
3.3.3. Ograniczenie przechowywania danych | str. 80
3.3.3.1. Standard unijny | str. 80
3.3.3.2. Standard krajowy | str. 81
3.3.3.3. Wnioski | str. 82
3.3.4. Zasada bezpieczeństwa danych | str. 83
3.3.4.1. Standard unijny | str. 83
3.3.4.2. Standard krajowy | str. 85
3.3.4.3. Wnioski | str. 87

Rozdział IV
Ochrona danych osobowych w wybranych czynnościach organów ścigania | str. 89
4.1. Inwigilacja | str. 89
4.1.1. Uproszczony dostęp do danych | str. 89
4.1.2. Reakcja Strasburga i Luksemburga | str. 94
4.1.2.1. Europejski Trybunał Praw Człowieka: inwigilacja, również masowa, dopuszczalna pod pewnymi warunkami | str. 94
4.1.2.2. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: wysoki standard ochrony | str. 99
4.1.3. Inwigilacja a dane osobowe | str. 108
4.1.4. Prawo krajowe | str. 116
4.1.5. Wnioski | str. 124
4.2. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie | str. 127
4.2.1. Znaczenie automatycznego podejmowania decyzji | str. 127
4.2.2. Dopuszczalność i warunki stosowania | str. 131
4.2.3. Transparentność | str. 135
4.2.4. Prawo krajowe | str. 147
4.2.5. Wnioski | str. 149
4.3. Transfer dowodów zawierających dane osobowe w Unii Europejskiej | str. 151
4.3.1. Europejski nakaz dochodzeniowy | str. 153
4.3.2. Dowody elektroniczne | str. 159
4.3.3. Wnioski | str. 164

Podsumowanie | str. 167

Bibliografia | str. 171
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Akademickie prawo pracy

-14%

Akademickie prawo pracy

Książka w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych (nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników), jak i doktorantów. Komentarz w swoich założeniach ma służyć jako uniwersalne źródło wiedzy na temat prawnych mechanizmów dotyczących zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Zawiera wykładnię obowiązujących przepisów prawa, a także dorobku judykatury oraz nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- nawiązanie stosunku pracy,
- przekształcenie stosunku pracy,
- treść stosunku pracy,
- ustanie stosunku pracy,
- procedura dyscyplinarna,
- status prawny doktorantów.
Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie pracy, pracowników działów kadr uczelni wyższych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami szkolnictwa wyższego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa pracy zajmujących się problematyką akademickiego prawa pracy.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Akta karne dla aplikantów

-14%

Akta karne dla aplikantów

\n\nKsiążka zawiera zbiór starannie wybranych materiałów do ćwiczeń, które pomogą aplikantom adwokackim i radcowskim przygotować się do egzaminu zawodowego.\n\nOpracowanie składa się z czterech części. W pierwszej znajdują się uwagi ogólne dotyczące sposobu przygotowania projektu apelacji oraz opinii prawnej o braku podstaw do jej wniesienia wraz z praktycznymi objaśnieniami i wzorami. W drugiej części zamieszczono materiały do wybranych spraw karnych i przedstawiono je w formie kazusów wraz z propozycjami ich rozwiązania. Są to materiały do pracy indywidualnej w formie zmodyfikowanych akt spraw karnych zaczerpniętych z praktyki, mające ułatwić czytelnikom przygotowanie projektu własnego skutecznego rozwiązania. Części trzecia i czwarta zawierają propozycje rozwiązań kazusów stanowiących materiał egzaminacyjny na egzaminach adwokackich oraz radcowskich, uwzględniających opis istotnych zagadnień sporządzonych przez powołany zespół do przygotowania zadań egzaminacyjnych z zakresu prawa karnego.\n\nW nowym wydaniu szczególny nacisk położono na problematykę zarzutów apelacyjnych w warunkach zmiany modelu postępowania odwoławczego związanego z reformatoryjnym orzekaniem przez sąd odwoławczy. Zawarto w nim także uzasadnienia wyroków sporządzone zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami na formularzu uzasadnień w sprawach karnych oraz krótkie omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów ułatwiających prawidłowe sporządzenie apelacji.

Cena: 144.00 zł 124.00 zł
Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej

-14%

Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej

Książka podejmuje aktualną problematykę dotyczącą sądowej kontroli administracji publicznej. Zawiera opracowania najistotniejszych zagadnień i wyzwań, przed którymi stoi sądownictwo administracyjne. Autorzy poruszają zagadnienia m.in. z zakresu prawa budowlanego, egzekucji administracyjnej, kontroli zarządczej, postępowania administracyjnego oraz procedury sądowoadministracyjnej.


Wszystkie opracowania obok literatury przedmiotu zawierają pogłębioną analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, a także łączą rozważania teoretyczne z uwagami praktycznymi, co stanowi kompleksowe omówienie poruszanej problematyki.


Opracowania zaprezentowane w książce są wynikiem współpracy doktorantów i profesorów prawa administracyjnego.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką sądowej kontroli administracji publicznej. Będzie także cennym źródłem informacji dla pracowników naukowych i studentów prawa zainteresowanych prawem administracyjnym.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Akty wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem

-19%

Akty wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem

Publikacja zawiera dziewięć najważniejszych rozporządzeń do Kodeksu pracy z praktycznym komentarzem eksperta do każdego z nich. Na szczególną uwagę zasługuje nowe rozporządzenie o świadectwie pracy, które obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. W książce Czytelnik znajdzie ponadto m.in. rozporządzenia:
● prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
● sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
● urlopach wypoczynkowych,
● podróżach służbowych.
Oprócz aktualnej treści przepisów dużą wartością publikacji są szczegółowe komentarze, zawierające liczne przykłady i wzory dokumentów.
Autorzy komentarzy są specjalistami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnikami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Cena: 37.00 zł 30.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.