Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona interesu pracownika delegowanego w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej

ebook

- 14%

Ochrona interesu pracownika delegowanego w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej

Michał Szypniewski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-854-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę delegowania pracowników, łącząc teoretyczne podstawy z praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami. Uwzględniono zmiany wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28.06.2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.


Autor omawia m.in. takie zagadnienia jak:

podstawy prawne delegowania pracowników w prawie unijnym,
cele ustawodawstwa w przedmiocie delegowania pracowników (np. swoboda świadczenia usług, uczciwa konkurencja, ochrona krajowych rynków pracy),
ograniczenia i wyłączenia spod regulacji dyrektywy 96/71,
gwarancje i środki prawne służące ochronie interesu pracownika delegowanego.Monografia ukazuje rozwiązania prawne przyjęte zarówno w państwach uznawanych za przyjmujące (Niemcy, Francja), jak i wysyłające (Polska, Czechy, Estonia), a także zawiera orzecznictwo sądów państw europejskich.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także pracowników działów kadr i HR oraz przedstawicieli nauki prawa pracy.

Tytuł
Ochrona interesu pracownika delegowanego w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej
Autor
Michał Szypniewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-854-1
Seria
Monografie
Rok wydania
2019
Liczba stron
348
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów |str. 13

Wprowadzenie |str. 17

Rozdział 1
W poszukiwaniu znaczenia „interesu pracownika” |str. 25
1. Koncepcje teoretyczne na temat pojęcia „interes” |str. 25
1.1. Uwagi wstępne |str. 25
1.2. Koncepcje „interesu” w naukach społecznych |str. 26
1.3. Koncepcje „interesu” w naukach ekonomicznych |str. 30
1.3.1. Uwagi wstępne |str. 30
1.3.2. Interes ekonomiczny grupy państw |str. 31
1.3.3. Interes ekonomiczny państwa |str. 32
1.3.4. Interes ekonomiczny pracownika |str. 33
1.3.5. Interes ekonomiczny pracodawcy |str. 34
1.3.6. Interes ekonomiczny jako przyczyna procesów migracyjnych |str. 35
1.3.7. Migracja jako tło gry interesów |str. 41
1.3.8. Gra interesów a prawo |str. 45
1.4. Koncepcje „interesu” w naukach prawnych |str. 47
2. Charakterystyka interesu pracownika w prawie pracy |str. 50
2.1. Pojęcie interesu pracownika w ujęciu doktrynalnym |str. 50
2.2. Rodzaje interesu pracownika według wybranych kryteriów |str. 53
3. Charakterystyka ogólna prawnej ochrony interesu pracownika |str. 55
3.1. Uwagi wstępne |str. 55
3.2. Ochrona interesu pracownika w ujęciu unijnego prawa pracy |str. 55
3.3. Ochrona interesu pracownika w ujęciu prawa polskiego |str. 57

Rozdział 2
W kierunku delegowania pracowników |str. 61
1. Geneza delegowania pracowników |str. 61
2. Kształtowanie się podstaw prawnych delegowania pracowników |str. 63
3. Obecne podstawy prawne delegowania pracowników |str. 74
3.1. Podstawy prawne delegowania pracowników w prawie unijnym |str. 74
3.1.1. Traktatowe źródła regulacji delegowania pracowników – między swobodą przepływu pracowników a swobodą świadczenia usług |str. 74
3.1.2. Podstawy prawne delegowania pracowników w prawie wtórnym Unii Europejskiej |str. 79
3.2. Podstawy prawne delegowania pracowników w prawie polskim |str. 82
4. Cele ustawodawstwa w przedmiocie delegowania pracowników |str. 84
4.1. Cel ogólny: rozwój jednolitego rynku przy poszanowaniu polityki społecznej |str. 84
4.2. Swobodne świadczenie usług |str. 85
4.3. Uczciwa konkurencja |str. 90
4.4. Ochrona pracowników delegowanych |str. 95
4.5. Ochrona krajowych rynków pracy |str. 97
4.6. Pewność prawa |str. 100
4.7. Ambiwalentne cele ustawodawstwa w przedmiocie delegowania pracowników a interes pracownika delegowanego |str. 101
4.8. Interes pracownika delegowanego a interes pracodawcy delegującego |str. 105
5. Prawo do delegowania versus prawo do bycia delegowanym w odpowiednich warunkach – ogólna struktura normatywna |str. 107
5.1. Uprawnieni |str. 107
5.2. Podmioty obowiązane |str. 109
5.3. Przedmiot prawa |str. 110
6. Ustawodawstwo w przedmiocie delegowania pracowników a ekonomiczna analiza prawa |str. 111
7. Wnioski – podsumowanie |str. 113

Rozdział 3
Konstrukcja prawna delegowania pracowników |str. 115
1. Uwagi terminologiczne |str. 115
2. Formy delegowania – uwagi wstępne |str. 117
3. Przesłanki ogólne – elementy konstytutywne, wspólne dla wszystkich form delegowania |str. 119
3.1. Ponadnarodowy charakter świadczonych usług |str. 119
3.2. Wymóg istnienia stosunku pracy w okresie delegowania |str. 121
3.3. Ograniczony okres trwania delegowania |str. 126
4. Przesłanki szczególne – charakterystyka poszczególnych form delegowania |str. 129
4.1. Typowe delegowanie, delegowanie właściwe |str. 129
4.2. Delegowanie wewnątrz grupy |str. 134
4.3. Wynajem pracowników |str. 136
5. Ograniczenia i wyłączenia spod regulacji dyrektywy 96/71 |str. 139
5.1. Wyłączenia wyraźne |str. 139
5.2. Wyłączenia dorozumiane |str. 141
5.3. Transport międzynarodowy a delegowanie |str. 143
6. Państwo przedsiębiorstwa delegującego i państwo miejsca delegacji |str. 148
7. Pojęcie pracownika delegowanego |str. 150
8. Pojęcie przedsiębiorstwa delegującego |str. 155
9. Interes pracownika delegowanego a konstrukcja prawna delegowania w świetle koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych |str. 161
9.1. Uwagi wstępne |str. 161
9.2. Konstrukcja prawna delegowania pracowników – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego versus prawo pracy |str. 163
9.3. Implikacje stosowania jednego systemu prawa ubezpieczeń społecznych dla interesu pracownika delegowanego |str. 166
10. Konstrukcja prawna delegowania a krajowe środki prawne pozwalające na czasowe świadczenie pracy za granicą |str. 168
11. Konstrukcja prawna delegowania w prawie polskim |str. 170
11.1. Uwagi terminologiczne |str. 170
11.2. Podporządkowanie pracownika a delegowanie |str. 174
11.2.1. Prawna formuła podróży służbowej a delegowanie |str. 176
11.2.2. Zmiana miejsca pracy a delegowanie |str. 187
11.2.3. Analiza krytyczna środków prawnych służących kierowaniu pracowników za granicę w prawie polskim |str. 192
12. Wnioski – podsumowanie |str. 197

Rozdział 4
Warunki zatrudnienia pracownika delegowanego |str. 201
1. Charakter norm prawnych określających warunki zatrudnienia pracownika delegowanego |str. 201
1.1. Delegowanie pracowników a normy kolizyjne prawa prywatnego |str. 201
1.2. Normy maksymalnych odstępstw versus standard minimalnej ochrony pracowników |str. 204
1.3. Charakter norm prawnych wymuszających swoją właściwość |str. 209
1.4. Charakter norm prawnych określających warunki zatrudnienia pracownika delegowanego a zasada korzystności |str. 215
2. Ustanawianie warunków zatrudnienia w państwie przyjmującym |str. 219
3. Rodzaje warunków zatrudnienia w państwie przyjmującym |str. 227
3.1. Charakterystyka ogólna |str. 227
3.2. Maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku |str. 229
3.3. Minimalny wymiar płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego |str. 234
3.4. Wynagrodzenie wraz ze stawką za nadgodziny |str. 239
3.5. Warunki wynajmu pracowników |str. 247
3.6. Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy |str. 248
3.7. Środki ochronne w zakresie warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet bezpośrednio po urodzeniu dziecka, a także dzieci i młodzieży |str. 251
3.8. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn, a także inne przepisy w zakresie niedyskryminacji |str. 254
3.9. Warunki zakwaterowania pracowników |str. 255
3.10. Stawki dodatków lub zwrot wydatków |str. 256
4. Warunki zatrudnienia w razie dłuższego okresu delegowania |str. 257
5. Warunki zatrudnienia w świetle zasady równości |str. 258
6. Warunki zatrudnienia a obowiązki informacyjne pracodawcy |str. 262
7. Warunki zatrudnienia a przepisy porządku publicznego |str. 265
8. Warunki zatrudnienia pracownika delegowanego w prawie polskim |str. 267
9. Wnioski – podsumowanie |str. 269

Rozdział 5
Gwarancje i środki prawne służące ochronie interesu pracownika delegowanego |str. 273
1. Czynniki kształtujące przestrzeganie prawa a delegowanie pracowników |str. 273
2. Podmioty zobowiązane do egzekwowania prawa pracy właściwego dla pracowników delegowanych |str. 274
3. Współpraca administracyjna i dostęp do informacji |str. 277
4. Wymogi administracyjne i środki kontrolne |str. 279
5. Odpowiedzialność solidarna (pod)wykonawcy |str. 281
6. Szczególne zasady dotyczące właściwości sądu |str. 285
7. Transgraniczne egzekwowanie kar administracyjnych |str. 291
8. Gwarancje i środki prawne służące ochronie interesu pracownika delegowanego w prawie polskim |str. 294
9. Wnioski – podsumowanie |str. 300

Zakończenie |str. 303

Bibliografia |str. 317
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym. W tomie zamieszczono również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz kolizji postępowań przed sądem państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego 2011 r. na język niemiecki i chiński.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.