Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym

ebook

- 13%

Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym

Jan Szczygieł

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-324-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi studium umowy kompleksowej specyficznej dla sektora energetycznego. Podjęta w niej tematyka odnosi się do niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów kompleksowych zawieranych w obrocie konsumenckim na rynku energetycznym. Książka obejmuje nie tylko sferę stricte teoretyczną, przybliżającą poglądy doktryny na temat charakteru prawnego umów kompleksowych i niedozwolonych postanowień umownych, lecz także aspekt praktyczny w zakresie badania konkretnych wzorców umów i występujących w nich niedozwolonych postanowień umownych.

W opracowaniu omówiono m.in. następujące zagadnienia:

problem z definiowaniem pojęcia „wzorzec umowy”;
ograniczenia swobody kształtowania wzorców umów przez przedsiębiorców energetycznych;
przesłanka kształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami;
postanowienia naruszające obowiązki informacyjne oraz zawierające niepełną lub nieprawdziwą informację;
postanowienia naruszające obowiązek ochrony danych osobowych lub zmuszające do otrzymywania informacji handlowych;
postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy energetycznego w związku z nadinterpretacją pojęcia siły wyższej;
postanowienia nieprawidłowo określające termin płatności;
środki służące eliminacji negatywnych skutków postanowień umownych.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także dla pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów oraz przedsiębiorców energetycznych. Zainteresuje również przedsiębiorców telekomunikacyjnych oferujących usługi sprzedaży energii elektrycznej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla osób, które są lub mogą być stroną w postępowaniu sądowym, którego przedmiotem jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej, paliw gazowych, ciepła i wody.

Tytuł
Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym
Autor
Jan Szczygieł
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-324-9
Rok wydania
2018
Liczba stron
332
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Umowy kompleksowe w systemie prawa prywatnego | str. 23
1. Pojęcie umów kompleksowych | str. 23
2. Klasyfikacja umów kompleksowych w ujęciu dychotomicznego podziału umów | str. 31
2.1. Metody klasyfikacji umów | str. 31
2.2. Właściwa umowa kompleksowa umową nazwaną | str. 37
2.3. Niewłaściwa umowa kompleksowa jako kompleks umów | str. 41
2.4. Umowa kompleksowa w ramach pakietu umów | str. 47
3. Strony umowy kompleksowej | str. 49
3.1. Uwagi wstępne | str. 49
3.2. Odbiorca w gospodarstwie domowym w świetle kodeksowej definicji konsumenta | str. 50
3.3. Sprzedawca | str. 67
4. Natura umów kompleksowych | str. 71
4.1. Umowa kompleksowa a usługa kompleksowa | str. 71
4.2. Umowa kompleksowa jako źródło stosunku zobowiązaniowego | str. 75
4.3. Świadczenia stron | str. 82
4.3.1. Świadczenia sprzedawcy | str. 84
4.3.2. Świadczenia odbiorcy w gospodarstwie domowym | str. 91
4.4. Przedmiot świadczenia umowy kompleksowej | str. 93
5. Konkluzje | str. 97

Rozdział II
Wzorzec umowy kompleksowej i jego stosowanie | str. 101
1. Charakter prawny wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim na rynku energetycznym | str. 101
1.1. Standaryzacja obrotu prawnego na rynku energetycznym | str. 101
1.2. Automatyczne kształtowanie stosunku prawnego przez wzorzec umowy | str. 105
1.3. Problem z definiowaniem pojęcia „wzorzec umowy” | str. 110
1.4. Pojedyncza klauzula jako wzorzec umowy | str. 111
1.5. Posługiwanie się wzorcem umowy w obrocie na rynku energetycznym | str. 112
1.6. Szczególny charakter taryf i ogólnych warunków umów | str. 114
2. Przesłanki związania stron wzorcem umowy | str. 120
3. Zmiana wzorca w trakcie trwania stosunku prawnego | str. 126
4. Swoboda kształtowania wzorców umów kompleksowych | str. 129
4.1. Wzorce umów kompleksowych w kontekście swobody stron i ich autonomii woli | str. 129
4.2. Ograniczenia swobody kształtowania wzorców umów przez przedsiębiorców energetycznych | str. 141
4.2.1. Treść i cel stosunku prawnego | str. 141
4.2.2. Kryterium właściwości (natury) stosunku prawnego | str. 144
4.2.3. Sprzeczność postanowień wzorca umowy z ustawą | str. 145
4.2.4. Ograniczenie swobody umów przez zasady współżycia społecznego | str. 147
5. Wykładnia postanowień wzorca umowy | str. 152
6. Konkluzje | str. 159

Rozdział III
Wzorzec umowy kompleksowej jako źródło niedozwolonych postanowień umownych | str. 161
1. Pojęcie niedozwolonych postanowień umownych | str. 161
2. Przesłanki pozytywne uznania postanowienia wzorca umowy kompleksowej za niedozwolone w świetle art. 3851 k.c. | str. 166
2.1. Uwagi wstępne | str. 166
2.2. Przesłanka braku indywidualnego uzgodnienia | str. 167
2.3. Przesłanka kształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami | str. 169
2.4. Przesłanka rażącego naruszenia interesów konsumenta | str. 178
3. Przesłanki negatywne uznania postanowienia wzorca umowy kompleksowej za niedozwolone w świetle art. 3851 k.c. | str. 181
4. Konkluzje | str. 183

Rozdział IV
Niedozwolone postanowienia umowne we wzorcach umów kompleksowych – analiza wybranych postanowień umownych | str. 185
1. Katalog niedozwolonych postanowień umownych | str. 185
2. Postanowienia odnoszące się do zawarcia i wykonania umów kompleksowych | str. 193
2.1. Postanowienia naruszające obowiązki informacyjne oraz zawierające niepełną lub nieprawdziwą informację | str. 193
2.2. Postanowienia uzależniające zawarcie umowy od uprzedniego zabezpieczenia wykonania umowy przez konsumenta w odniesieniu do konsumentów o trudnej (niepewnej) sytuacji materialnej | str. 206
2.3. Postanowienia umowne nieprawidłowo określające zasady doręczania korespondencji – fikcja skutecznego złożenia oświadczenia woli przez przedsiębiorcę | str. 208
2.4. Postanowienia naruszające obowiązek ochrony danych osobowych lub zmuszające do otrzymywania informacji handlowych | str. 215
3. Postanowienia przyznające przedsiębiorcy energetycznemu prawo do jednostronnego rozwiązania umowy | str. 219
4. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron umowy kompleksowej | str. 221
4.1. Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy energetycznego w związku z nadinterpretacją pojęcia siły wyższej | str. 221
4.2. Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy energetycznego za szkody powstałe w wyniku awarii sieci energetycznych lub niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców | str. 228
5. Postanowienia prorogacyjne narzucające właściwość sądu lub rozstrzygania sporu na drodze postępowań pozasądowych | str. 232
6. Postanowienia nieprawidłowo określające termin płatności | str. 236
7. Postanowienia przewidujące stosowanie kar umownych | str. 239
8. Konkluzje | str. 245

Rozdział V
Środki prawne ochrony konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych | str. 249
1. Rola modelu przeciętnego konsumenta w kontekście badania niedozwolonego charakteru postanowień wzorca umowy kompleksowej | str. 249
2. Środki służące eliminacji negatywnych skutków postanowień umownych | str. 255
2.1. Środki ochrony indywidualnej | str. 255
2.2. Środki ochrony instytucjonalnej | str. 261
2.2.1. Sądowy model kontroli wzorców umów | str. 261
2.2.2. Hybrydowy model abstrakcyjnej kontroli wzorców umów | str. 266
3. Skutki uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone | str. 273
4. Konkluzje | str. 283

Wnioski końcowe | str. 285

Bibliografia | str. 293

Wykaz powoływanego orzecznictwa i decyzji administracyjnych | str. 315

Wykaz powołanych aktów prawnych | str. 327
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.