Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy

ebook

- 14%

Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy

Paweł Janda

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2557-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka porusza kluczowe zagadnienia prawa upadłościowego i naprawczego związane z dochodzeniem i zaspokajaniem roszczeń osób trzecich oraz wierzycieli, tj. zgłoszenie wierzytelności, podział funduszów masy upadłości, podział sum uzyskanych ze zbycia przedmiotu obciążonego, zaspokojenie zastawnika rejestrowego, potrącenie, wyłączenie z masy upadłości, a także zaspokojenie wierzyciela w miarę wpływu stosownych sum do masy.


Publikacja definiuje pojęcie osoby trzeciej w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. Autor w sposób szczegółowy analizuje przejawy ochrony osób trzecich w tym postępowaniu oraz omawia wpływ postępowania upadłościowego na prawa zabezpieczające wierzytelność, takie jak: hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka morska oraz prawa powiernicze.


Adresaci


Książka przeznaczona jest zarówno dla doktryny, jak i praktyków zajmujących się postępowaniami upadłościowymi: sędziów-komisarzy, adwokatów, radców prawnych, syndyków i notariuszy.

Tytuł
Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy
Autor
Paweł Janda
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2557-8
Rok wydania
2011
Liczba stron
208
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9Uwagi wstępne
str. 11Rozdział IZaspokojenie roszczeń wierzycieli jako cel postępowania upadłościowego
str. 151. Uwagi wprowadzające
str. 152. Postępowanie upadłościowe jako rodzaj sądowego postępowania cywilnego
str. 163. Funkcje postępowania upadłościowego w wybranych państwach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych
str. 194. Cel (funkcja) polskiego postępowania upadłościowego
str. 225. Realizacja celu postępowania upadłościowego w stosunku do wierzycieli mających obciążenia rzeczowe na składnikach masy
str. 30Rozdział IIPojęcie wierzyciela w prawie cywilnym materialnym i procesowym a pojęcie wierzyciela w prawie upadłościowym i naprawczym
str. 331. Uwagi wprowadzające
str. 332. Pojęcie wierzytelności i wierzyciela na tle kodeksu cywilnego
str. 343. Pojęcie wierzyciela na tle kodeksu postępowania cywilnego
str. 394. Pojęcie wierzyciela w prawie upadłościowym i naprawczym
str. 425. Klasyfikacja wierzycieli na tle prawa upadłościowego i naprawczego
str. 435.1. Wierzyciel osobisty a wierzyciel rzeczowy
str. 435.2. Wierzyciel zabezpieczony przez powiernicze czynności prawne
str. 485.3. Wierzytelność upadłościowa a wierzytelność w stosunku do masy
str. 53Rozdział IIIPojęcie osoby trzeciej w postępowaniu upadłościowym
str. 571. Pojęcie osoby trzeciej w doktrynie prawa upadłościowego
str. 572. Status osoby, której przysługują prawo własności, hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy i inne prawa rzeczowe i osobiste
str. 593. Status osób, którym przysługują roszczenia z tytułu naruszenia praw bezwzględnych wyłącznych
str. 694. Status osoby będącej stroną umownych stosunków prawnych z upadłym
str. 70Rozdział IVOchrona wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
str. 761. Uwagi wprowadzające
str. 762. Dochodzenie wierzytelności osobistych w postępowaniu upadłościowym
str. 772.1. Dochodzenie wierzytelności upadłościowych w drodze zgłoszenia
str. 772.2. Dochodzenie wierzytelności powstałych po ogłoszeniu upadłości (wierzytelności w stosunku do masy)
str. 802.3. Dochodzenie wierzytelności upadłościowej w formie potrącenia
str. 833. Dochodzenie wierzytelności osobistej zabezpieczonej rzeczowo
str. 1024. Dochodzenie wierzytelności osobistej zabezpieczonej przez przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy lub innego prawa w celu zabezpieczenia wierzytelności
str. 1035. Dochodzenie wierzytelności osobistej powstałej po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu
str. 1076. Zaspokojenie wierzyciela w drodze postępowania podziałowego
str. 1096.1. Postępowanie podziałowe
str. 1106.2. Zasady zaspokajania wierzytelności w drodze podziału ogólnych funduszów masy upadłości
str. 116Rozdział VOchrona bezwzględnych praw podmiotowych osób trzecich
str. 1191. Uwagi wstępne
str. 1192. Przesłanki wyłączenia z masy upadłości przedmiotów nienależących do upadłego
str. 1263. Wyłączenie z masy upadłości składników majątkowych nienależących do upadłego a tzw. wyłączenie zastępcze
str. 1304. Prawo zatrzymania w postępowaniu o wyłączenie z masy
str. 1345. Tryb dochodzenia roszczeń o wyłączenie z masy
str. 1356. Zabezpieczenie powództwa o wyłączenie z masy upadłości
str. 1407. Dochodzenie roszczeń o zaniechanie naruszeń prawa własności
str. 142Rozdział VIOchrona osób trzecich, którym przysługują prawa ciążące na składnikach masy upadłości
str. 1451. Uwagi wstępne
str. 1452. Skutki likwidacji ruchomości oraz praw i wierzytelności
str. 1503. Skutki sprzedaży nieruchomości
str. 1514. Skutki sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętów
str. 1555. Skutki sprzedaży przedsiębiorstwa
str. 1576. Podział sum uzyskanych z likwidacji przedmiotów obciążonych jako sposób zaspokojenia praw ciążących na składnikach masy upadłości
str. 1636.1. Postępowanie podziałowe sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
str. 1736.2. Kolejność zaspokajania roszczeń zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską
str. 1767. Szczególny sposób zaspokojenia zastawnika zastawu rejestrowego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego
str. 1827.1. Skuteczność ustanowienia zastawu rejestrowego w stosunku do masy upadłości
str. 1837.2. Zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego przez przejęcie na własność i sprzedaż przedmiotu zastawu
str. 1867.3. Zaspokojenie się zastawnika zastawu rejestrowego przez przejęcie przedmiotu obciążonego na własność
str. 189Zakończenie
str. 193Bibliografia
str. 199
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.