Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość

ebook

- 14%

Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość

Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-8545-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka zawiera rzetelną analizę dotychczasowych osiągnięć instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej i istniejących wciąż wyzwań związanych z jej funkcjonowaniem od ponad 20 lat. Poszczególne rozdziały napisali eksperci z różnych dziedzin i specjalizacji: przedstawiciele środowiska naukowego, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Dzięki temu powstało opracowanie obejmujące wiele aspektów obywatelstwa Unii Europejskiej, m.in.: demokratyczną legitymizację UE, prawa obywateli Unii, deficyt regulacji polskich i europejskich, czy związki między obywatelstwem krajowym i obywatelstwem europejskim. Autorzy przedstawili również postulaty zmian prawnych, które pozwoliłyby w większym stopniu urzeczywistnić ideę obywatelstwa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym.


Adresaci:

Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim do prawników, politologów, działaczy organizacji pozarządowych i pracowników instytucji państwowych oraz studentów prawa i stosunków międzynarodowych. Może być także wartościowym narzędziem dydaktycznym w edukacji w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka i wiedzy o Unii Europejskiej.


"Co jest przyczyną dość wolnego i z pewnością niezadowalającego postępu w zakresie umacniania wolności i praw jednostek w ramach Unii Europejskiej? Zawarte w pracy teksty oprócz krytycznej analizy rzeczywistości zawierają też ważne postulaty normatywne oraz funkcjonalne. Mamy nadzieję, że książka będzie ważnym głosem w dyskusji nad sposobami wzmacniania procedur demokratycznych w Unii, metodami zwiększenia partycypacji obywatelek i obywateli w decydowaniu o sposobie integracji europejskiej oraz niezbędnymi działaniami, które sprawią, że zostanie osiągnięty cel, jakim jest zapewnienie wszystkim pełnej ochrony ich wolności i praw".


prof. Mirosław Wyrzykowski, prof. Roman Wieruszewski

Tytuł
Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość
Autorzy
Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8545-9
Rok wydania
2015
Liczba stron
268
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Od Redaktorów | str. 15

Wstęp | str. 17

CZĘŚĆ I
Obywatele Unii Europejskiej jako demos | str. 21

Wojciech Sadurski
Obywatelstwo europejskie a legitymacja demokratyczna Unii Europejskiej | str. 23

1. Wprowadzenie | str. 23

2. Dwa wymiary obywatelstwa | str. 25

3. Legitymacja demokratyczna Unii Europejskiej | str. 31

4. Podwójna legitymacja Unii | str. 34

5. Konkluzje | str. 37

Anna Śledzińska-Simon
Europejska inicjatywa obywatelska, czyli fiasko demokratycznego telos? | str. 39

1. Demokracja jako podstawa konstytucyjnego porządku Unii Europejskiej | str. 39

2. Prawo obywateli Unii Europejskiej do przedstawienia inicjatywy legislacyjnej | str. 47

3. Procedura i warunki przedstawienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej | str. 51

4. Europejska inicjatywa obywatelska - próba oceny | str. 60

Bartosz Makowicz
Petycja do Parlamentu Europejskiego, czyli obywatel w akcji | str. 67

1. Wstęp | str. 67

2. Ewolucja i miejsce petycji w unijnej koncepcji demokracji | str. 68

2.1. Geneza historyczna i obecne źródła prawa | str. 68

2.2. Miejsce petycji w unijnej koncepcji demokracji | str. 69

2.3. Petycja a inne formy partycypacji demokratycznej | str. 70

3. Znaczenie i funkcje petycji w demokracji unijnej | str. 71

4. Przesłanki dopuszczalności | str. 72

4.1. Uprawnienie do wnoszenia petycji | str. 72

4.2. Przedmiot petycji | str. 73

4.3. Bezpośredni interes | str. 74

5. Skutki | str. 75

6. Podsumowanie | str. 77

Olga Hołub-Śniadach
Obywatel Unii Europejskiej w europejskiej przestrzeni publicznej | str. 78

1. Wprowadzenie | str. 78

2. Przestrzeń publiczna | str. 79

3. Legitymizacja demokratyczna | str. 82

4. Demokracja pośrednia | str. 84

5. Demokracja bezpośrednia | str. 88

Tomasz T. Koncewicz, Krystyna Warylewska
Przemyśleć Europę i jej prawo dzisiaj to zadać właściwe pytania | str. 93

1. Na czym polega problem Europy dzisiaj? | str. 93

2. Jaki obywatel i living on the frontier | str. 100

3. Kryzys wyobraźni i wizji | str. 104

4. Prawo z czyjej perspektywy? Teksty i działania aktorów | str. 106

5. Jaka suwerenność? | str. 114

6. Dobre pytania i co dalej. Po co nam Europa? | str. 117

7. Europa, która pamięta i my, którzy zapominamy | str. 120

CZĘŚĆ II
Prawa obywateli Unii Europejskiej | str. 125

Adam Bodnar
Rzeczywisty wymiar praw i wolności politycznych obywateli Unii Europejskiej | str. 127

1. Wprowadzenie | str. 127

2. Prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej | str. 127

3. Korzystanie z praw wyborczych przez obywateli Unii Europejskiej w Polsce | str. 129

4. Postulaty rozszerzenia zakresu podmiotowego i materialnego w zakresie praw wyborczych obywateli Unii Europejskiej | str. 131

4.1. Przyznanie praw wyborczych stałym rezydentom (long-term residents) | str. 131

4.2. Rozszerzenie zakresu praw wyborczych obywateli Unii Europejskiej na inne szczeble samorządu terytorialnego | str. 132

4.3. Rozszerzenie praw wyborczych na wybory narodowe | str. 133

5. Członkostwo w partiach politycznych obywateli Unii Europejskiej | str. 134

6. Problem pozbawiania praw wyborczych do wyborów narodowych w przypadku zmiany miejsca zamieszkania | str. 136

7. Podsumowanie | str. 139

Dorota Pudzianowska
Warunki nabycia i utraty obywatelstwa Unii Europejskiej. Czy dochodzi do autonomizacji pojęcia obywatelstwa Unii? | str. 141

Filip Jasiński
Prawo dostępu obywateli Unii Europejskiej do pomocy konsularnej | str. 155

1. Wstęp | str. 155

2. Ewolucja podstaw prawnych | str. 157

3. Najnowsze zmiany traktatowe | str. 162

4. Ewolucja koordynacji kryzysowej | str. 163

5. Strona praktyczna | str. 166

6. Konkluzje | str. 168

Marcin Dąbrowski
Realizacja praw politycznych przez cudzoziemców - obywateli Unii Europejskiej za pośrednictwem komitetów wyborczych w świetle zasady równości szans wyborczych | str. 170

1. Wprowadzenie | str. 170

2. Komitety wyborcze partii politycznych i komitety wyborcze koalicji partii politycznych | str. 177

3. Komitety wyborcze wyborców | str. 182

4. Komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społecznych | str. 184

5. Podsumowanie | str. 186

CZĘŚĆ III
Zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową obywateli Unii Europejskiej | str. 191

Anna Czaplińska
Znaczenie zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową dla kształtowania koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej w zakresie praw i wolności osobistych | str. 193

1. Wprowadzenie | str. 193

2. Wpływ zasady niedyskryminacji na zakres prawa przemieszczania się i pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium państw członkowskich | str. 197

3. Zasada niedyskryminacji a inne prawa i wolności osobiste obywateli Unii Europejskiej | str. 211

4. Konkluzje | str. 219

Krzysztof Śmiszek
Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową a dyrektywy antydyskryminacyjne | str. 221

1. Wstęp | str. 221

2. Zakaz dyskryminacji na gruncie przynależności państwowej w systemach prawnych Unii Europejskiej i Rady Europy | str. 222

3. Zakaz dyskryminacji z powodu przynależności państwowej w świetle prawa polskiego | str. 239

4. Podsumowanie | str. 243

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Zasada równości i niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej a aktorzy krajowi | str. 245

1. Wprowadzenie | str. 245

2. Zasada równości i niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej | str. 246

3. Realizacja zasad równości i niedyskryminacji na poziomie krajowym | str. 249

4. Krajowe organy równościowe | str. 256

4.1. Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 257

4.2. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania | str. 260

5. Podsumowanie | str. 262

O autorach | str. 265
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.