Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej

ebook

- 14%

Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej

Karolina Sztobryn

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9008-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi aktualną prezentację problematyki ochrony programów komputerowych w ramach prawa własności intelektualnej w Unii Europejskiej. Autorka omawia i ocenia formy tej ochrony w ramach:

prawa autorskiego wyrażonego w dyrektywie 2009/24/WE,
prawa patentowego na podstawie konwencji monachijskiej oraz
prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji jako tajemnicy nieujawnionej, której ochrona przewidziana została w porozumieniu TRIPS.
Przedstawiona analiza zmierza do ustalenia, jaki model ochrony programów komputerowych skutecznie zabezpiecza twórców programowania, z uwzględnieniem konieczności zachowania równowagi w ochronie interesów prywatnych oraz publicznych w postaci dostępu do dóbr chronionych prawem własności intelektualnej. W książce zaprezentowane zostały także zasadnicze wnioski płynące z aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego.

Tytuł
Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej
Autor
Karolina Sztobryn
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9008-8
Rok wydania
2015
Liczba stron
324
Format
pdf
Spis treści
Podziękowania | str. 11

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Program komputerowy jako przedmiot ochrony w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej | str. 29

1. Charakterystyka prawa własności intelektualnej | str. 29

1.1. Własność jako prawo do dóbr niematerialnych | str. 34

1.2. Prawo własności intelektualnej a postęp techniczny | str. 37

1.3. Zakres ochrony prawa własności intelektualnej | str. 41

1.4. Piractwo komputerowe jako naruszenie prawa własności intelektualnej | str. 46

2. Kształtowanie się rozwiązań prawnych międzynarodowego prawa własności intelektualnej | str. 54

2.1. Konwencja berneńska | str. 56

2.2. Konwencja paryska | str. 58

2.3. Porozumienie TRIPS | str. 59

3. Własność intelektualna w świetle prawa Unii Europejskiej | str. 61

3.1. Istnienie a wykonywanie praw własności intelektualnej | str. 64

3.2. Prawo własności intelektualnej a swobodny przepływ towarów | str. 67

4. Program komputerowy jako dobro niematerialne | str. 69

4.1. Elementy tekstowe | str. 73

4.1.1. Algorytm | str. 73

4.1.2. Kod źródłowy i maszynowy | str. 75

4.2. Elementy nietekstowe programu | str. 76

5. Wnioski | str. 78

Rozdział II
Stosunek prawa własności intelektualnej do prawa konkurencji Unii Europejskiej w świetle ochrony programów komputerowych | str. 81

1. Prawo własności intelektualnej a reguły konkurencji UE | str. 81

1.1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję | str. 84

1.2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej | str. 87

2. Wpływ orzeczenia w sprawie Microsoft na ochronę programów komputerowych | str. 91

2.1. Stan faktyczny sprawy Microsoft | str. 91

2.2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku oprogramowania w świetle sprawy Microsoft | str. 93

2.2.1. Niezbędność informacji do wykonania określonego działania | str. 96

2.2.2. Test nowego produktu | str. 99

2.2.3. Przesłanka eliminacji konkurencji | str. 101

2.2.4. Okoliczności uzasadniające odmowę | str. 103

2.3. Nałożenie obowiązku udzielenia licencji przymusowej na dobra niematerialne | str. 105

2.4. Znaczenie orzeczenia w sprawie Microsoft dla interpretacji przepisów prawa własności intelektualnej | str. 106

2.5. Znaczenie orzeczenia w sprawie Microsoft dla ochrony programów komputerowych | str. 112

3. Wnioski | str. 115

Rozdział III
Ochrona programów komputerowych w prawie autorskim | str. 118

1. Program komputerowy jako przedmiot ochrony prawa autorskiego | str. 118

2. Przesłanki ochrony programów komputerowych | str. 122

2.1. Wyrażenie programu komputerowego | str. 122

2.2. Oryginalny charakter programu komputerowego | str. 123

3. Autorskoprawna ochrona programów komputerowych w świetle prawa międzynarodowego | str. 127

4. Ochrona programów komputerowych w dyrektywie 2009/24/WE | str. 129

4.1. Geneza powstania dyrektywy 2009/24/WE | str. 129

4.2. Twórca, autor i beneficjent ochrony | str. 133

4.3. Przedmiotowy zakres ochrony | str. 138

4.3.1. Ochrona form wyrażenia programów komputerowych | str. 138

4.3.2. Ochrona materiału przygotowawczego programu | str. 140

4.3.3. Ochrona koncepcji (idei) i zasad leżących u podstaw programu | str. 141

4.3.4. Ochrona interfejsów | str. 145

4.3.5. Ochrona innych elementów programu | str. 148

4.4. Treść prawa do programu komputerowego | str. 148

4.4.1. Treść praw wyłącznych | str. 149

4.4.2. Ograniczenia praw wyłącznych | str. 157

4.4.3. Pośrednia ochrona programów komputerowych | str. 174

4.5. Okres ochrony programów komputerowych | str. 177

5. Wnioski | str. 178

Rozdział IV
Patentowa ochrona programów komputerowych | str. 183

1. Program komputerowy jako wynalazek | str. 183

2. Przesłanki zdolności patentowej programów komputerowych | str. 188

2.1. Przynależność do dziedziny techniki | str. 190

2.2. Nowość | str. 194

2.3. Poziom wynalazczy | str. 196

2.4. Przemysłowe zastosowanie | str. 200

3. Ochrona patentowa programów komputerowych w konwencji o udzielaniu patentów europejskich | str. 201

3.1. Rola Europejskiego Urzędu Patentowego w zakresie określenia granic ochrony programów komputerowych | str. 204

3.1.1. Decyzja w sprawie T 208/84, Vicom | str. 204

3.1.2. Decyzja w sprawie T 1173/97, Computer Program Product I | str. 206

3.1.3. Decyzja w sprawie T 258/03, Hitachi | str. 210

3.1.4. Decyzja w sprawie T 424/03, Data transfer with expanded clipboard formats | str. 212

3.1.5. Decyzja w sprawie T 1784/06, Classification method/Comptel | str. 215

3.1.6. Opinia rozszerzonej komisji odwoławczej w sprawie G 0003/08 | str. 217

3.1.7. Wpływ decyzji EUP na ochronę patentową programów komputerowych | str. 227

4. Ochrona patentowa w prawie Unii Europejskiej | str. 234

4.1. Jednolita ochrona patentowa | str. 238

4.2. Projekt dyrektywy o wynalazkach realizowanych za pomocą komputera | str. 241

5. Wnioski | str. 245

Rozdział V
Ochrona programów komputerowych jako tajemnicy handlowej | str. 251

1. Wprowadzenie | str. 251

2. Tajemnica handlowa a prawa własności intelektualnej | str. 255

3. Program komputerowy jako chroniona tajemnica przedsiębiorstwa | str. 257

4. Ochrona tajemnicy handlowej w prawie międzynarodowym | str. 259

4.1. Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa | str. 261

4.2. Przesłanki ochrony tajemnicy handlowej na podstawie porozumienia TRIPS | str. 263

4.2.1. Poufność | str. 263

4.4.2. Wartość handlowa | str. 265

4.2.3. Niezbędne zabezpieczenie informacji | str. 266

5. Wnioski | str. 268

Wnioski końcowe | str. 271

Wykaz aktów prawnych i dokumentów | str. 285

Wykaz wyroków Sądu i Trybunału Sprawiedliwości UE | str. 291

Wykaz decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego | str. 293

Bibliografia | str. 295
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.