Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz

ebook

- 13%

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz

Monika Latos-Miłkowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-621-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu w sposób przystępny, a jednocześnie kompleksowy, zaprezentowano skomplikowaną problematykę ochrony roszczeń pracowniczych. Uwzględniono dotychczasowy dorobek judykatury oraz nauki prawa pracy dotyczący tego zagadnienia. Opracowanie zawiera również szerokie odniesienia do aktów powiązanych z ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w szczególności do ustawy - Prawo upadłościowe, ustawy - Prawo restrukturyzacyjne i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oraz odniesienia do prawa europejskiego i międzynarodowego. Autorka przedstawia także analizę głównych założeń przyjętego w dniu 2.12.2016 r. projektu nowelizacji komentowanej ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona zarówno dla radców prawnych i adwokatów zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, komorników, jak i menedżerów, przedsiębiorców, pracowników działów kadr w zakresie roszczeń pracowniczych. Zainteresuje też przedstawicieli nauki zajmujących się szeroko pojętą problematyką upadłości, likwidacji czy restrukturyzacji pracodawców, z którą może się wiązać wystąpienie niewypłacalności.

Tytuł
Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz
Autor
Monika Latos-Miłkowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-621-0
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2017
Liczba stron
216
Format
epub
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy | str. 13

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 15
Art. 1. [Zakres regulacji] | str. 15

Rozdział 2. Niewypłacalność pracodawcy | str. 24
Art. 2. [Pojęcie pracodawcy] | str. 24
Art. 3. [Niewypłacalność w związku z ogłoszeniem upadłości i postępowaniem restrukturyzacyjnym] | str. 40
Art. 4. [Inne przypadki niewypłacalności pracodawcy] | str. 49
Art. 5. [Inne przypadki niewypłacalności pracodawcy] | str. 52
Art. 6. [Inne przypadki niewypłacalności pracodawcy] | str. 55
Art. 7. [Obwieszczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego] | str. 58
Art. 8. [Niewypłacalność w postępowaniu krajowym] | str. 59
Art. 8a. [Faktyczne zaprzestanie działalności] | str. 66

Rozdział 3. Pracodawca, pracownik | str. 72
Art. 9. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] | str. 72
Art. 9a. [Zwolnienie w związku z powrotem z urlopów związanych z rodzicielstwem] | str. 73
Art. 9b. [Zwolnienie w związku z zatrudnieniem osoby w starszym wieku] | str. 75
Art. 9c. [Zwolnienie w związku z zatrudnieniem bezrobotnego] | str. 76
Art. 10. [Pojęcie pracownika] | str. 77

Rozdział 4. Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | str. 83
Art. 11. [Osoby uprawnione do świadczeń] | str. 83
Art. 12. [Zakres roszczeń korzystających z ochrony] | str. 86
Art. 12a. [Wypłata zaliczki] | str. 102
Art. 13. [Ponowne zaistnienie niewypłacalności danego pracodawcy] | str. 110
Art. 14. [Wysokość wypłat z Funduszu] | str. 111
Art. 14a. [Wniosek o wypłatę zaliczek na świadczenia pracownicze] | str. 119
Art. 15. [Zbiorczy wykaz; wykazy uzupełniające] | str. 123
Art. 16. [Wypłata na wniosek pracownika] | str. 128
Art. 17. [Wypłata świadczeń w razie upadłości zagranicznej] | str. 135
Art. 18. [Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego] | str. 139
Art. 19. [Współpraca z zagranicznymi instytucjami gwarancyjnymi] | str. 142
Art. 20. [Odmowa wypłaty świadczenia] | str. 144
Art. 21. [Egzekucja i potrącenia ze świadczeń wypłacanych z Funduszu] | str. 147
Art. 21a. [Dodatkowe świadczenia z Funduszu] | str. 148
Art. 22. [Delegacja ustawowa] | str. 153
Art. 22a. [Delegacja ustawowa] | str. 153

Rozdział 5. Zakres oraz tryb zwrotu środków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | str. 156
Art. 23. [Roszczenia należne Funduszowi] | str. 156
Art. 23a. [Zgoda na objęcie wierzytelności układem] | str. 173

Rozdział 6. Finansowanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | str. 176
Art. 24. [Status prawny Funduszu] | str. 176
Art. 25. [Dochody i przychody Funduszu] | str. 180
Art. 26. [Wsparcie finansowe Funduszu] | str. 184
Art. 26a. [Wykorzystanie środków zagranicznych] | str. 185
Art. 27. [Przeznaczanie środków i lokowanie nadwyżek] | str. 185
Art. 27a. [Gospodarka środkami Funduszu] | str. 188
Art. 28. [Obowiązek opłacania składek] | str. 189
Art. 29. [Wysokość składki] | str. 190
Art. 30. [Tryb i zasady poboru składek] | str. 191

Rozdział 7. Zadania władzy publicznej | str. 194
Art. 31. [Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych] | str. 194
Art. 32-38. (uchylone). | str. 196
Art. 39. [Rada Rynku Pracy] | str. 196

Rozdział 7a. Kontrola | str. 197
Art. 39a. [Zakres kontroli] | str. 197
Art. 39b. [Kontroler] | str. 198
Art. 39c. [Zalecenia] | str. 199
Art. 39d. [Kara pieniężna] | str. 200

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 202
Art. 40-42. (pominięte). | str. 202
Art. 43. [Niezaspokojone roszczenia; wniosek o wypłatę] | str. 202
Art. 44. [Pracownicy Funduszu] | str. 205
Art. 45. [Aktywa i pasywa Funduszu] | str. 207
Art. 46. [Przepisy intertemporalne] | str. 208
Art. 47. [Przepisy wykonawcze] | str. 209
Art. 48. [Odesłania] | str. 210
Art. 49. (pominięty). | str. 210
Art. 50. [Derogacja] | str. 210
Art. 51. [Wejście w życie] | str. 210

Bibliografia | str. 211
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.