Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz

ebook

- 13%

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz

Monika Latos-Miłkowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-595-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu w sposób przystępny, a jednocześnie kompleksowy, zaprezentowano skomplikowaną problematykę ochrony roszczeń pracowniczych. Uwzględniono dotychczasowy dorobek judykatury oraz nauki prawa pracy dotyczący tego zagadnienia. Opracowanie zawiera również szerokie odniesienia do aktów powiązanych z ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w szczególności do ustawy - Prawo upadłościowe, ustawy - Prawo restrukturyzacyjne i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oraz odniesienia do prawa europejskiego i międzynarodowego. Autorka przedstawia także analizę głównych założeń przyjętego w dniu 2.12.2016 r. projektu nowelizacji komentowanej ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona zarówno dla radców prawnych i adwokatów zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, komorników, jak i menedżerów, przedsiębiorców, pracowników działów kadr w zakresie roszczeń pracowniczych. Zainteresuje też przedstawicieli nauki zajmujących się szeroko pojętą problematyką upadłości, likwidacji czy restrukturyzacji pracodawców, z którą może się wiązać wystąpienie niewypłacalności.

Tytuł
Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz
Autor
Monika Latos-Miłkowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-595-4
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2017
Liczba stron
216
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy | str. 13

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 15
Art. 1. [Zakres regulacji] | str. 15

Rozdział 2. Niewypłacalność pracodawcy | str. 24
Art. 2. [Pojęcie pracodawcy] | str. 24
Art. 3. [Niewypłacalność w związku z ogłoszeniem upadłości i postępowaniem restrukturyzacyjnym] | str. 40
Art. 4. [Inne przypadki niewypłacalności pracodawcy] | str. 49
Art. 5. [Inne przypadki niewypłacalności pracodawcy] | str. 52
Art. 6. [Inne przypadki niewypłacalności pracodawcy] | str. 55
Art. 7. [Obwieszczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego] | str. 58
Art. 8. [Niewypłacalność w postępowaniu krajowym] | str. 59
Art. 8a. [Faktyczne zaprzestanie działalności] | str. 66

Rozdział 3. Pracodawca, pracownik | str. 72
Art. 9. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] | str. 72
Art. 9a. [Zwolnienie w związku z powrotem z urlopów związanych z rodzicielstwem] | str. 73
Art. 9b. [Zwolnienie w związku z zatrudnieniem osoby w starszym wieku] | str. 75
Art. 9c. [Zwolnienie w związku z zatrudnieniem bezrobotnego] | str. 76
Art. 10. [Pojęcie pracownika] | str. 77

Rozdział 4. Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | str. 83
Art. 11. [Osoby uprawnione do świadczeń] | str. 83
Art. 12. [Zakres roszczeń korzystających z ochrony] | str. 86
Art. 12a. [Wypłata zaliczki] | str. 102
Art. 13. [Ponowne zaistnienie niewypłacalności danego pracodawcy] | str. 110
Art. 14. [Wysokość wypłat z Funduszu] | str. 111
Art. 14a. [Wniosek o wypłatę zaliczek na świadczenia pracownicze] | str. 119
Art. 15. [Zbiorczy wykaz; wykazy uzupełniające] | str. 123
Art. 16. [Wypłata na wniosek pracownika] | str. 128
Art. 17. [Wypłata świadczeń w razie upadłości zagranicznej] | str. 135
Art. 18. [Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego] | str. 139
Art. 19. [Współpraca z zagranicznymi instytucjami gwarancyjnymi] | str. 142
Art. 20. [Odmowa wypłaty świadczenia] | str. 144
Art. 21. [Egzekucja i potrącenia ze świadczeń wypłacanych z Funduszu] | str. 147
Art. 21a. [Dodatkowe świadczenia z Funduszu] | str. 148
Art. 22. [Delegacja ustawowa] | str. 153
Art. 22a. [Delegacja ustawowa] | str. 153

Rozdział 5. Zakres oraz tryb zwrotu środków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | str. 156
Art. 23. [Roszczenia należne Funduszowi] | str. 156
Art. 23a. [Zgoda na objęcie wierzytelności układem] | str. 173

Rozdział 6. Finansowanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | str. 176
Art. 24. [Status prawny Funduszu] | str. 176
Art. 25. [Dochody i przychody Funduszu] | str. 180
Art. 26. [Wsparcie finansowe Funduszu] | str. 184
Art. 26a. [Wykorzystanie środków zagranicznych] | str. 185
Art. 27. [Przeznaczanie środków i lokowanie nadwyżek] | str. 185
Art. 27a. [Gospodarka środkami Funduszu] | str. 188
Art. 28. [Obowiązek opłacania składek] | str. 189
Art. 29. [Wysokość składki] | str. 190
Art. 30. [Tryb i zasady poboru składek] | str. 191

Rozdział 7. Zadania władzy publicznej | str. 194
Art. 31. [Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych] | str. 194
Art. 32-38. (uchylone). | str. 196
Art. 39. [Rada Rynku Pracy] | str. 196

Rozdział 7a. Kontrola | str. 197
Art. 39a. [Zakres kontroli] | str. 197
Art. 39b. [Kontroler] | str. 198
Art. 39c. [Zalecenia] | str. 199
Art. 39d. [Kara pieniężna] | str. 200

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 202
Art. 40-42. (pominięte). | str. 202
Art. 43. [Niezaspokojone roszczenia; wniosek o wypłatę] | str. 202
Art. 44. [Pracownicy Funduszu] | str. 205
Art. 45. [Aktywa i pasywa Funduszu] | str. 207
Art. 46. [Przepisy intertemporalne] | str. 208
Art. 47. [Przepisy wykonawcze] | str. 209
Art. 48. [Odesłania] | str. 210
Art. 49. (pominięty). | str. 210
Art. 50. [Derogacja] | str. 210
Art. 51. [Wejście w życie] | str. 210

Bibliografia | str. 211
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.