Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona wzorów użytkowych

ebook

- 14%

Ochrona wzorów użytkowych

Marcin Balicki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-723-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce przenalizowano instytucję wzoru użytkowego uregulowaną w ustawie Prawo włas­ności przemysłowej – w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone ustawą z 16.09.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Szczególnie zwrócono uwagę na ukształ­towanie przedmiotu ochrony, przesłanki przemysłowej stosowalności i nowości oraz przebieg postępowania przed Urzędem Patentowym RP.


Przybliżono także wątpliwości związane ze sposobem wykładni zastrzeżeń ochronnych, których rozstrzygnięcie wpływa na zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy. Opracowanie zawiera ponadto tezy z orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych oraz decyzji Urzędu Patentowego RP.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla prawników sporządzających opinie, udzielających porad lub wydających rozstrzygnięcia w zakresie uzyskiwania praw ochronnych na wzory użytkowe lub sporów dotyczących ich naruszenia. Zainteresuje zarówno pracowników Urzędu Patentowego, menedżerów odpowiedzialnych za ochronę własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, jak i pracowników naukowych.

Tytuł
Ochrona wzorów użytkowych
Autor
Marcin Balicki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-723-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
312
Format
pdf
Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział 1
Geneza i propozycje modelu uregulowania ochrony patentowej drugiego rzędu | str. 21
1.1. Pierwsze regulacje dotyczące ochrony wzorów użytkowych | str. 21
1.2. Istota ochrony patentowej drugiego rzędu i przyczyny jej ustanawiania | str. 27
1.2.1. Klasyczny system ochrony patentowej wobec przyrostowego charakteru twórczości technicznej | str. 30
1.2.2. Rola praw wyłącznych w stymulowaniu inwestycji w badania i rozwój nowych rozwiązań technicznych | str. 34
1.2.3. Ochrona rozwiązań technicznych w projektowaniu przemysłowym | str. 38
1.3. Wybrane propozycje modelu uregulowania ochrony patentowej drugiego rzędu | str. 40

Rozdział 2
Ratio legis ochrony patentowej drugiego rzędu | str. 49
2.1. Aksjologiczne uzasadnienie wprowadzania ochrony patentowej drugiego rzędu | str. 49
2.2. Nagroda dla twórcy rozwiązania technicznego | str. 51
2.3. Rozpowszechnianie informacji o rozwiązaniach technicznych | str. 52
2.4. Potrzeba pobudzania lokalnej twórczości technicznej oraz innowacyjności | str. 54
2.4.1. Pojęcie innowacji oraz stymulowanie innowacyjności poprzez ochronę wynalazków | str. 55
2.4.2. Stymulowanie innowacyjności w państwach na różnym poziomie rozwoju gospodarczego | str. 59
2.5. Wątpliwości odnośnie do ustanawiania ochrony patentowej drugiego rzędu | str. 67
2.5.1. Brak przekonywających dowodów empirycznych przemawiających za ochroną patentową drugiego rzędu | str. 67
2.5.2. Zasada swobody naśladownictwa | str. 69
2.5.3. Gąszcze patentów drugiego rzędu | str. 71
2.5.4. Ochrona w ramach prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji | str. 73

Rozdział 3
Miejsce ochrony wzorów użytkowych w międzynarodowym systemie prawa ochrony własności intelektualnej | str. 75
3.1. Wzory użytkowe w porozumieniach międzynarodowych | str. 75
3.2. Konwencja Paryska | str. 76
3.2.1. Wzory użytkowe jako przedmiot ochrony | str. 76
3.2.2. Zasada traktowania narodowego i pierwszeństwa konwencyjnego oraz tymczasowa ochrona wzorów użytkowych wystawianych na wystawach międzynarodowych | str. 77
3.3. Układ o współpracy patentowej | str. 79
3.4. Porozumienie w sprawie międzynarodowej klasyfikacji patentowej | str. 80
3.5. Porozumienie TRIPS | str. 80
3.6. Regionalne porozumienia afrykańskie | str. 81
3.7. Regionalne porozumienia z Ameryki Południowej | str. 83

Rozdział 4
Wzór użytkowy w prawie Unii Europejskiej | str. 85
4.1. Koncepcja uregulowania ochrony wzorów użytkowych w prawie Unii Europejskiej | str. 85
4.2. Początek debaty na temat modelu wspólnotowego wzoru użytkowego | str. 88
4.3. Zielona Księga – „Ochrona wzorów użytkowych na wspólnym rynku” | str. 91
4.4. Projekt dyrektywy dotyczącej ochrony wzornictwa użytkowego | str. 99
4.5. Poprawiony projekt dyrektywy | str. 103
4.6. Wybrane akty prawne Unii Europejskiej znajdujące zastosowanie do ochrony wzorów użytkowych | str. 108

Rozdział 5
Współczesne systemy ochrony patentowej drugiego rzędu | str. 111
5.1. Rozpowszechnianie się ochrony patentowej drugiego rzędu w państwach europejskich oraz pozaeuropejskich | str. 111
5.2. Tendencje dotyczące liczby zgłoszeń wynalazków subpatentowalnych | str. 113
5.3. Podział modeli ochrony patentowej drugiego rzędu | str. 117
5.4. Rozwiązania techniczne trójwymiarowe, których przesłanki ochrony są łagodniejsze niż wynalazków | str. 119
5.4.1. Japonia | str. 120
5.4.2. Specyfika modelu ochrony | str. 123
5.5. Rozwiązania techniczne trójwymiarowe lub inne, których przesłanki ochrony są łagodniejsze niż wynalazków | str. 128
5.5.1. Niemcy | str. 128
5.5.2. Specyfika modelu ochrony | str. 141
5.6. Wynalazki, na które ochrona jest uzyskiwana przez rejestrację – jeżeli równolegle funkcjonuje system udzielania patentów | str. 148
5.6.1. Republika Francuska | str. 148
5.6.2. Specyfika modelu ochrony | str. 150

Rozdział 6
Wzór użytkowy – model ochrony na gruncie prawa polskiego | str. 151
6.1. Historia ochrony wzorów użytkowych w prawie polskim | str. 151
6.2. Rozwiązanie techniczne | str. 155
6.3. Kształt lub budowa przedmiotu oraz przedmiot składający się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci | str. 158
6.4. Trwała postać przedmiotu | str. 175
6.5. Przedmiot ochrony w polskim modelu wzoru użytkowego na tle zagranicznych regulacji | str. 177
6.6. Przemysłowa stosowalność wzoru użytkowego | str. 178
6.7. Nowość wzoru użytkowego | str. 184
6.7.1. Nowe ukształtowanie postaci przestrzennej | str. 187
6.7.2. Nowość światowa | str. 189
6.7.3. Wykładnia przesłanki nowości wzoru użytkowego | str. 192
6.7.3.1. Koncepcja różnic istotnych z technicznego punktu widzenia | str. 194
6.7.3.2. Koncepcja nowości rozumianej jako podniesienie użyteczności przedmiotu | str. 198
6.8. Przesłanka nowości w polskim modelu ochrony na tle zagranicznych regulacji | str. 206
6.9. Poziom techniczny wzoru użytkowego | str. 209
6.10. Rozwiązania niezaliczane do kategorii wzorów użytkowych i wzory niepodlegające ochronie | str. 211
6.10.1. Niezaliczanie określonych kategorii rozwiązań do wzorów użytkowych – art. 28 p.w.p. | str. 212
6.10.2. Wzory niepodlegające ochronie – art. 29 p.w.p. | str. 213
6.11. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego | str. 214
6.11.1. Geneza postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 215
6.11.2. Przebieg postępowania o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 217
6.11.3. Konwersja zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego | str. 221
6.11.4. Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego w polskim modelu ochrony na tle zagranicznych regulacji | str. 224
6.12. Zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 229
6.12.1. Czas trwania prawa ochronnego | str. 230
6.12.2. Obszar ochrony wynikający z prawa ochronnego | str. 231
6.12.3. Sposób korzystania z przedmiotu prawa ochronnego | str. 231
6.12.4. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego | str. 232
6.12.4.1. Wykładnia zastrzeżeń | str. 234
6.12.4.2. Znaczenie rysunków przy wykładni zastrzeżeń | str. 239
6.13. Zakres prawa ochronnego w polskim modelu ochrony na tle zagranicznych regulacji | str. 249
6.14. Wzór użytkowy w relacji do innych przedmiotów ochrony praw własności intelektualnej| str. 252
6.14.1. Wzór użytkowy a wynalazek | str. 254
6.14.2. Wzór użytkowy a wzór przemysłowy | str. 258
6.14.3. Wzór użytkowy a znak towarowy | str. 262
6.15. Liczba zgłoszeń i praw ochronnych na wzory użytkowe w Polsce na tle historycznym oraz na tle wybranych państw | str. 264

Rozdział 7
Propozycje zmian w polskim modelu ochrony wzoru użytkowego | str. 269
7.1. Wprowadzenie | str. 269
7.2. Przedmiot ochrony | str. 270
7.2.1. Rezygnacja z wymogu formy przestrzennej wzoru użytkowego | str. 270
7.3. Przesłanki udzielenia prawa wyłącznego | str. 272
7.3.1. Odnoszenie przesłanki użyteczności do stanutechniki | str. 272
7.4. Przyznawanie prawa ochronnego na wzór użytkowy w trybie rejestracyjnym | str. 273
7.4.1. Korzyści i ryzyka związane z przyznawaniem prawa ochronnego w trybie rejestracyjnym | str. 273
7.4.2. Rezygnacja z obligatoryjnego badania merytorycznego | str. 275
7.5. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 276
7.5.1. Wykładnia zastrzeżeń ochronnych świadectwa ochronnego w sposób analogiczny jak w przypadku patentu | str. 276
7.5.2. Zwiększenie liczby zastrzeżeń niezależnych | str. 277
7.6. Pozostałe elementy kształtujące prawo wyłączne | str. 277
7.6.1. Maksymalny czas ochrony| str. 277
7.6.2. Zabezpieczenie roszczeń | str. 278
7.6.3. Wysokość opłat administracyjnych | str. 278

Podsumowanie | str. 281

Bibliografia| str. 287
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.