Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP

ebook

- 13%

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP

Jarosław Olesiak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Wydawnictwo: Poltext

Cena: 74.90 zł 65.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 65.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8175-258-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest poświęcona problematyce odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych. Podstawowa teza badawcza przyjęta na potrzeby prowadzonych w niej rozważań jest następująca: odpowiedzialność członków zarządu jest szczególną postacią ciężaru publicznego, o którym mowa w art. 84 Konstytucji. Jest to różny od obowiązku podatkowego ciężar, którego nakładanie, z uwagi na jego wtórny charakter względem zobowiązania podatkowego spoczywającego na spółce-podatniku, podlega ocenie przez pryzmat zasady proporcjonalności, o której mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Oprócz zagadnień dotyczących charakteru prawnego odpowiedzialności tej kategorii osób trzecich w monografii poruszono także zagadnienie standardów postępowania prowadzonego wobec członków zarządu.

Tytuł
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP
Autor
Jarosław Olesiak
Język
polski
Wydawnictwo
Poltext
ISBN
978-83-8175-258-9
Rok wydania
2022
Liczba stron
240
Format
mobi, epub
Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów
Wstęp
ROZDZIAŁ 1
Ewolucja podstaw i zasad odpowiedzialności za zaległości podatkowe
spółek kapitałowych w prawie polskim
1. Kształtowanie się przepisów prawa handlowych spółek kapitałowych
2. Ewolucja podstaw odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania spółek kapitałowych
3. Wnioski
ROZDZIAŁ 2
Charakter odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółek kapitałowych
w świetle Konstytucji
1. Odpowiedzialność członków zarządu jako odpowiedzialność prawna
1.1. Wielopłaszczyznowość pojęcia odpowiedzialności
1.2. Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych w systemie odpowiedzialności podatkowej
2. Konsekwencje prawnego zróżnicowania charakteru prawnego danin
publicznych w ujęciu konstytucyjnym. Odpowiedzialność członka zarządu jako osoby trzeciej i jej charakter
3. Odpowiedzialność osób trzecich, w tym członków zarządu, a pojęcia rozszerzenia odpowiedzialności i jej przenoszalności
4. Cechy progowe odpowiedzialności członków zarządu w świetle
postanowień Konstytucji i kryteria ustanawiania odpowiedzialności osób trzecich
5. Przesłanki uzasadniające odpowiedzialność za cudze zaległości podatkowe
a zamknięty katalog osób trzecich i podstawa jego ustanowienia
6. Wnioski
ROZDZIAŁ 3
Przesłanki i zasady odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółek
kapitałowych w świetle zasady proporcjonalności
1. Art. 31 ust. 3 Konstytucji jako klauzula limitacyjna ograniczania praw
i wolności konstytucyjnych. Proporcjonalność a ograniczanie prawa własności – art. 31 ust. 3 a art. 64 ust. 3 Konstytucji
2. Członkowie zarządu jako podmioty odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółek kapitałowych
2.1. Odpowiedzialność członków zarządu a przesłanka materialna, o której mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji
2.2. Adekwatność ciężaru a podmioty odpowiedzialności
2.3. Pełnienie funkcji członka zarządu jako przesłanka pozytywna odpowiedzialności – ujęcie materialne a faktyczne
3. Pozostałe przesłanki pozytywne odpowiedzialności a proporcjonalność
3.1. Niewypłacalność spółki
3.2. Niewypłacalność a wielość wierzycieli jako przesłanka upadłości
3.3. Istnienie zaległości podatkowej (zaległości podatkowych) spółki bądź innej należności publicznoprawnej
3.4. Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki
4. Przesłanki negatywne
4.1. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie
4.2. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
4.3. Brak winy członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie
upadłości
4.4. Wskazanie mienia spółki pozwalającego na pokrycie zaległości
spółki
5. Wnioski
ROZDZIAŁ 4
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu
w kontekście jej proporcjonalności
1. Zagadnienia wstępne
2. Proporcjonalność a postępowanie w przedmiocie orzekania odpowiedzialności
3. Wszczęcie postępowania i właściwość organów podatkowych
a adekwatność
4. Strona postępowania. Zakres podmiotowy w sprawie odpowiedzialności członków zarządu
5. Postępowanie dowodowe
6. Decyzja w przedmiocie odpowiedzialności i jej charakter.
Orzekanie a odstąpienie od orzekania o odpowiedzialności
7. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP

Pobierz fragment

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

-14%

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. Omówione zostały najważniejsze aspekty akt sprawy, m.in. ich:


istota,
zasady tworzenia,
język,
udostępnianie, okazywanie oraz przesyłanie,
odtwarzanie,
zwrot materiałów z akt sprawy.
Kluczowe znaczenie dla praktyki administracyjnej mają zwłaszcza zagadnienia dotyczące składników akt sprawy (ze względu na konsekwencje procesowe poszczególnych postaci utrwaleń) oraz te związane z czynnością udostępniania akt sprawy - już sama liczba orzeczeń sądowych odnoszących się do wskazanej problematyki podkreśla jej doniosłość w sferze orzecznictwa administracyjnego.

Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów administracji publicznej, stron postępowania administracyjnego oraz ich zastępców procesowych, sędziów sądów administracyjnych oraz dla pracowników naukowych.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Aktualności bhp wrzesień 2013 nr 54

-31%

Aktualności bhp wrzesień 2013 nr 54

Psycholog sprawdzi poziom dojrzałości emocjonalnej kandydata na ochroniarza ... 2
Do kwalifikowanego zdarzenia wypadkowego może dojść w dowolnych czasie i miejscu, ale pod warunkiem zachowania związku z pracą ... 3
Przy stosowaniu do sztaplowania ładowarek drogi transportowe muszą być utwardzone ... 4
Szkolenia i treningi to podstawy prewencji w zakresie zawodowych schorzeń układu ruchu ... 5
Większość wypadków nie jest spowodowana niebezpiecznymi warunkami pracy, ale nieodpowiedzialnymi zachowaniami samych pracowników ... 6 i 7
Kierownik zawsze odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy ... 8
Problemy zdrowotne pracowników związane z klimatyzacją mogą być bardzo poważne ... 9
Instruktaż stanowiskowy obsługującego kilka maszyn nie może trwać krócej niż 8 godzin ...10
Osoby pracujące w hałasie są mniej efektywne ... 11
Tam, gdzie pracuje więcej niż 250 osób, musi być komisja bhp ... 12

Cena: 49.08 zł 34.00 zł
AKTYWA I PASYWA ustalanie wartości w skorygowanej cenie nabycia

-20%

AKTYWA I PASYWA ustalanie wartości w skorygowanej cenie nabycia

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że szereg aktywów i pasywów może (a według rozporządzenia o instrumentach finansowych – powinno) być wycenione nie rzadziej niż na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia. Niniejszy e-book prezentuje jakich aktywów i pasywów dotyczy taka wycena, w jaki sposób ustalić skorygowaną cenę nabycia i jakich należy dokonać zapisów w księgach rachunkowych w związku ze stosowaniem takiej wyceny.

Cena: 19.90 zł 16.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.