Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębiorcy

ebook

- 14%

Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębiorcy

Paweł Bartosiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 170.00 zł 147.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 147.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-235-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja dotyczy jednego z najbardziej spornych momentów w relacji bank–klient, czyli momentu, gdy bank wypowiada umowę kredytu i domaga się jego zwrotu przed terminem uzgodnionym w umowie. Autor dogłębnie analizuje pozycję prawną banku wobec klienta w obliczu wadliwego wypowiedzenia umowy kredytu, a także porusza zagadnienia istotne dla uczestników rynku finansowego (zarówno kredytodawców, jak i kredytobiorców).

W opracowaniu uwzględniono m.in. znowelizowane przesłanki wypowiedzenia umowy kredytu oraz tendencje rozwojowe w dziedzinie odpowiedzialności banków, które pojawiły się w ostatnich latach. Omówiono w szczególności zmiany dokonane na przełomie 2015-2016 r., w tym nowelizacje art. 75 i 75c ustawy - Prawo bankowe oraz art. 256 ust. 2 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne.

Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:

Czy bank może być traktowany wobec kredytobiorcy jako uprzywilejowana "instytucja zaufania publicznego"?
Jaka jest natura stosunku prawnego pomiędzy bankiem i kredytobiorcą oraz czy zawiera element doradztwa?
Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?
Jakie są następstwa złożenia przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu, gdy obiektywnie nie zaistniały przesłanki wypowiedzenia?
Czy zasady współżycia społecznego mogą powstrzymać bank od dochodzenia spłaty kredytu?
Czy bank może być odpowiedzialny odszkodowawczo wobec klienta i pozostałych interesariuszy, gdy domaga się zaspokojenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej?Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników banków zatrudnionych w departamentach restrukturyzacji i windykacji, departamentach ryzyka oraz departamentach prawnych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a także dla syndyków i doradców restrukturyzacyjnych.

Tytuł
Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębiorcy
Autor
Paweł Bartosiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-235-6
Seria
Monografie
Rok wydania
2017
Liczba stron
487
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział I
Pozycja prawna banku w stosunkach cywilnoprawnych | str. 23
1. Normatywna definicja banku (podmiotu zarządzającego ryzykiem) | str. 23
2. Bank jako przedsiębiorca | str. 27
3. Bank jako instytucja zaufania publicznego | str. 32
4. Wnioski | str. 43

Rozdział II
Szczególne cechy jurydyczne zobowiązaniowego stosunku kredytowego | str. 47
1. Istota umowy kredytu | str. 47
2. Skutki kwalifikacji udzielenia kredytu jako czynności bankowej | str. 51
3. Świadczenie banku w stosunku kredytowym | str. 53
4. Umowa kredytu udzielonego przedsiębiorcy w walucie obcej lub ze stałym oprocentowaniem a umowa instrumentu finansowego | str. 59
5. Udzielenie kredytu a inne formy finansowania | str. 67
6. Ograniczenia autonomii woli stron w stosunku kredytowym | str. 69
7. Problem ekwiwalentności świadczeń banku i kredytobiorcy | str. 72
8. Wpływ przewagi ekonomicznej banku wobec kredytobiorcy na treść stosunku kredytowego | str. 74
9. Ewolucja prawa bankowego a problem dopuszczalności przyznawania ochrony konsumenckiej wszystkim kredytobiorcom działającym w sektorze tzw. realnej gospodarki | str. 79
10. Ustawowe przywileje banku determinujące jego uprawnienia i obowiązki w cywilnoprawnym stosunku kredytowym | str. 93
11. Obowiązek lojalności banku wobec kredytobiorcy jako element stosunku kredytowego | str. 102
12. Wpływ norm wyrażonych w zbiorach deontologii bankowej na treść stosunku kredytowego | str. 122
13. Poziom należytej staranności wymagany od banku w stosunku kredytowym | str. 140
14. Wyłączenie możliwości ekskulpacji przez bank korzystający z outsourcingu bankowego mimo wykazania braku winy w wyborze lub powierzenia czynności profesjonaliście | str. 147
15. Skutki kwalifikacji umowy kredytu i zabezpieczenia spłaty kredytu jako kompleksu umów | str. 153
16. Wnioski | str. 159

Rozdział III
Przesłanki wypowiedzenia umowy kredytu przez bank | str. 165
1. Rozkład ryzyk i interesów stron w kontekście wypowiedzenia umowy kredytu | str. 165
2. Niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu jako ustawowa przesłanka wypowiedzenia umowy kredytu | str. 170
3. Utrata zdolności kredytowej jako ustawowa przesłanka wypowiedzenia umowy kredytu | str. 174
4. Wypowiedzenie umowy kredytu a postępowanie restrukturyzacyjne | str. 185
5. Wypowiedzenie umowy kredytu a wdrożenie programu naprawczego przez kredytobiorcę | str. 205
6. Dopuszczalność modyfikacji ustawowych przesłanek wypowiedzenia umowy kredytu | str. 206
7. Umowne przesłanki wypowiedzenia stosunku kredytowego przez bank | str. 211
8. Klauzula istotnej negatywnej zmiany jako kontraktowy odpowiednik ustawowej klauzuli rebus sic santibus | str. 217
9. Bezskuteczność oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożonego w trybie uchylonego art. 97 pr. bank. jako podstawa wypowiedzenia umowy kredytu | str. 220
10. Skutki prawne wypowiedzenia stosunku kredytowego | str. 228
11. Termin wypowiedzenia stosunku kredytowego | str. 234
12. Dopuszczalność warunkowego wypowiedzenia umowy kredytu | str. 241
13. Ciężar dowodu a forma i treść wypowiedzenia umowy kredytu przez bank | str. 243
14. Wnioski | str. 255

Rozdział IV
Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy kredytu | str. 261
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku a autonomia woli w zakresie decyzji o wypowiedzeniu umowy kredytu | str. 261
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku a nadużycie prawa do wypowiedzenia umowy kredytu | str. 286
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za doprowadzenie kredytobiorcy do przedterminowej spłaty kredytu po obiektywnie nieuzasadnionym wypowiedzeniu umowy kredytu | str. 297
4. Wnioski | str. 313

Rozdział V
Odpowiedzialność odszkodowawcza banku w związku z dochodzeniem zaspokojenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej | str. 317
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za ujawnienie tajemnicy bankowej i naruszenie renomy kredytobiorcy wskutek przedwczesnych działań windykacyjnych | str. 317
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za skorzystanie z zabezpieczeń spłaty kredytu w celu zaspokojenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej | str. 344
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za spowodowanie egzekucji singularnej niewymagalnej wierzytelności kredytowej | str. 372
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za spowodowanie otwarcia postępowania upadłościowego kredytobiorcy (egzekucji uniwersalnej) w celu dochodzenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej | str. 389
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za spowodowanie otwarcia postępowania sanacyjnego wobec kredytobiorcy w celu dochodzenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej | str. 401
6. Wnioski | str. 405

Rozdział VI
Problem roszczeń odszkodowawczych osób trzecich wobec banku w związku z bezpodstawnym wypowiedzeniem umowy kredytu | str. 409
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku wobec bezpośrednio poszkodowanych zabezpieczycieli wierzytelności kredytowej | str. 409
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku wobec pośrednio poszkodowanych wspólników spółki kapitałowej, której udzielono kredytu | str. 413
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku wobec niezaspokojonych wierzycieli kredytobiorcy | str. 428
4. Wnioski | str. 437

Podsumowanie | str. 441

Wykaz aktów prawnych | str. 457

Wykaz orzecznictwa | str. 461

Bibliografia | str. 469
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.