Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej

ebook

- 14%

Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej

Michał Ziółkowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-901-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi studium z zakresu prawa konstytucyjnego. Autor przedstawił zakresowo alternatywną względem utrwalonej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i doktrynie prawa interpretację przepisu konstytucyjnego o odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. Interpretacja ta, choć nawiązuje do wieloletniej debaty akademickiej, opiera się na autonomicznym odczytaniu pojęć konstytucyjnych.Książka szeroko wykorzystuje dorobek i koncepcja charakterystyczne dla nauki prawa konstytucyjnego (np. autonomii pojęć konstytucyjnych; konstytucjonalizacji; pojęć zastanych; granic i ograniczeń wolności; bezpośredniego stosowania Konstytucji).


Autor dokonał analizy, systematyzacji oraz krytyki ewolucji orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego gwarancji wynagrodzenia szkód poszkodowanym przez władzę publiczną.Publikacja zainteresuje konstytucjonalistów, cywilistów i administratywistów zajmujących się odpowiedzialnością odszkodowawczą. Będzie stanowiła też cenną lekturę dla sędziów i asystentów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, radców Prokuratorii Generalnej, ekspertów Biura Analiz Sejmowych i Rządowego Centrum Legislacji, studentów studiów prawniczych.


Ponadto może być przydatna w pracy adwokatom i radcom prawnym zajmującym się odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Tytuł
Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej
Autor
Michał Ziółkowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-901-1
Rok wydania
2021
Liczba stron
516
Format
pdf
Spis treści
WSTĘP


Rozdział I

Odpowiedzialność odszkodowawcza – instytucja konstytucyjna

1. Wprowadzenie

2. Odpowiedzialność prawna (perspektywa dogmatyczna)

3. Odpowiedzialność prawna (perspektywa konstytucyjna)

4. Odpowiedzialność odszkodowawcza (perspektywa dogmatyczna)

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza (perspektywa konstytucyjna)

6. Podstawy konstytucyjne

7. Konstytucyjny przepis podstawowy i przepisy modyfikujące

8. Funkcje


Rozdział II

Konstytucjonalizacja odpowiedzialności odszkodowawczej

1. Wprowadzenie

2. Pojęcie konstytucjonalizacji

3. Przedmiot i zakres konstytucjonalizacji

4. Konstytucjonalizacja pojęcia ustawowego

5. Skutki konstytucjonalizacji: koncepcja optymalizacyjna

6. Skutki konstytucjonalizacji: koncepcja redukcyjna

7. Krytyka koncepcji redukcyjnej


Rozdział III

Prawo podmiotowe

1. Wprowadzenie

2. Swoistość

3. Struktura

4. Podmiotowość konstytucyjna

5. Uzasadnienie


Rozdział IV

Konstytucyjne pojęcie szkody

1. Wprowadzenie

2. Konstytucyjne pojęcia zastane

3. Autonomiczne pojęcie konstytucyjne

4. Autonomiczne pojęcie w ujęciu słabym

5. Krytyka autonomicznego charakteru pojęcia szkody

6. Szkoda jako autonomiczne pojęcie konstytucyjne w ujęciu mocnym

7. Szkoda jako fakt i pojęcie konwencjonalne

8. Szkoda jako następstwo naruszenia norm prawnych

9. Szkoda niezależna od woli poszkodowanego

10. Szkoda niekorzystna obiektywnie

11. Jedność szkody?

12. Szkoda majątkowa i niemajątkowa


Rozdział V

Konstytucyjne pojęcie działania niezgodnego z prawem

1. Wprowadzenie

2. Zachowanie (działanie i zaniechanie)

3. Zachowanie (czynność lub czyn)

4. Zachowanie jako naruszenie konstytucyjnych praw podmiotowych

5. Zachowanie jako prosta czynność organu władzy publicznej

6. Niezgodność z prawem (bezprawność)

7. Obiektywny charakter niezgodności z prawem

8. Wymóg prejudycjalnego stwierdzenia niezgodności z prawem

9. Niestopniowalny charakter niezgodności z prawem


Rozdział VI

Szkodzący i poszkodowany

1. Wstęp

2. Konstytucyjne pojęcie organu władzy publicznej

3. Terminologia konstytucyjna

4. Władztwo publiczne

5. Wyodrębnienie organizacyjne

6. Konstytucyjne pojęcie poszkodowanego


Rozdział VII

Konstytucyjne pojęcie wynagrodzenia

1. Wstęp

2. Autonomiczne pojęcie konstytucyjne

3. Sposób wynagrodzenia szkody majątkowej

4. Uprawnienie poszkodowanego do wyboru sposobu wynagrodzenia?

5. Zakres wynagrodzenia szkody majątkowej

6. Zakres wynagrodzenia szkody niemajątkowej


Rozdział VIII

Granice i ograniczenia

1. Wprowadzenie

2. Pojęcie granicy konstytucyjnego prawa podmiotowego

3. Granice konstytucyjnego prawa do wynagrodzenia szkody

4. Pojęcie ograniczenia konstytucyjnego prawa podmiotowego

5. Ograniczenia konstytucyjnego prawa do wynagrodzenia szkody

6. Pojęcie naruszenia konstytucyjnego prawa podmiotowego

7. Naruszenie konstytucyjnego prawa do wynagrodzenia szkody

8. Pojęcie zmiany konstytucyjnego prawa podmiotowego

9. Zmiana konstytucyjnego prawa do wynagrodzenia szkody


Rozdział IX

Horyzontalny skutek v bezpośrednie stosowanie

1. Wprowadzenie

2. Pojęcie horyzontalnego skutku Konstytucji

4. Krytyka horyzontalnego skutku art. 77 ust. 1 Konstytucji

5. Pojęcie bezpośredniego stosowania Konstytucji

6. Bezpośrednie stosowanie art. 77 ust. 1 Konstytucji


KONKLUZJE
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.