Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Odpowiedzialność odszkodowawcza za podejmowanie wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

ebook

- 14%

Odpowiedzialność odszkodowawcza za podejmowanie wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Małgorzata Dumkiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-409-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka przedstawia kompleksowe omówienie podstaw i przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej w kontekście specyficznego zdarzenia wyrządzającego szkodę, jakim jest podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej.

W monografii omówiono m.in. takie zagdanienia, jak:


zakres pojęcia "wadliwa uchwała zgromadzenia spółki kapitałowej", w tym uchwały nieważne a tzw. uchwały "nieistniejące",
podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej a reżim odpowiedzialności odszkodowawczej ex contractu,
podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej jako czyn niedozwolony,
wpływ i znaczenie trybu eliminowania wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych z obrotu na możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu ich podjęcia.
Opracowanie zawieraliczne odwołania

zarówno do publikacji klasycznych z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, jak i do najnowszych wypowiedzi doktryny oraz judykatury w poruszanych w nim kwestiach.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa, a także praktyków - sędziów, adwokatów, radców prawnych.

Tytuł
Odpowiedzialność odszkodowawcza za podejmowanie wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
Autor
Małgorzata Dumkiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-409-3
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
352
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej jako źródło odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 19
§ 1. Pojęcie i rodzaje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 19
1. Dychotomiczny podział wadliwych uchwał w kodeksie spółek handlowych | str. 19
2. Uchwały nieważne a tzw. uchwały "nieistniejące" | str. 39
§ 2. Podjęcie wadliwej uchwały jako zdarzenie wyrządzające szkodę | str. 57
§ 3. Podjęcie wadliwej uchwały jako działanie bezprawne | str. 79

Rozdział II
Reżim odpowiedzialności odszkodowawczej za podjęcie wadliwej uchwały zgromadzania spółki kapitałowej | str. 103
§ 1. Podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej a odpowiedzialność kontraktowa | str. 103
1. Niewykonanie zobowiązania jako źródło odpowiedzialności kontraktowej | str. 103
2. Podmiotowy zakres zobowiązań powstających w związku z zawarciem umowy spółki kapitałowej | str. 112
3. Zobowiązanie wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu a pojęcie świadczenia | str. 125
4. Podjęcie wadliwej uchwały jako naruszenie obowiązku lojalności a reżim odpowiedzialności ex contractu | str. 135
5. Podejmowanie wadliwych uchwał jako niewykonanie zobowiązania przewidzianego w treści czynności prawnej | str. 158
§ 2. Podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej a odpowiedzialność deliktowa | str. 170
1. Podjęcie wadliwej uchwały jako czyn niedozwolony | str. 170
2. Podmioty odpowiedzialne deliktowo za szkodę wyrządzoną podjęciem wadliwej uchwały | str. 177
3. Zasady przypisywania odpowiedzialności deliktowej na podstawie art. 416 k.c. | str. 181
4. Specyfika zgromadzenia spółki kapitałowej jako organu osoby prawnej w rozumieniu art. 416 k.c. | str. 187
5. Możliwość przypisania spółce odpowiedzialności za szkody wyrządzone uchwałą pozorną | str. 197
6. Odpowiedzialność deliktowa spółki kapitałowej z tytułu podjęcia wadliwej uchwały przez prawidłowo umocowane zgromadzenie | str. 213
A. Uchwały wadliwe co do treści jako delikt spółki | str. 213
B. Uchwały wadliwe z uwagi na naruszenie wymogu formy przewidzianej dla ich zaprotokołowania jako delikt spółki | str. 217

Rozdział III
Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej za podejmowanie wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 226
§ 1. Zawinione podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej jako zdarzenie wyrządzające szkodę | str. 226
1. Fakt stanowczy dla związania odpowiedzialności z określoną osobą jako podstawowa przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 226
2. Wina jako znamię zdarzenia wyrządzającego szkodę | str. 229
3. Ustalanie winy organu osoby prawnej | str. 248
§ 2. Szkoda wyrządzona w związku z podjęciem wadliwej uchwały | str. 257
1. Pojęcie i rodzaje szkody podlegającej naprawieniu | str. 257
2. Postaci szkody majątkowej podlegającej naprawieniu (damnum emergens i lucrum cessans) | str. 263
3. Ustalanie zakresu szkody podlegającej naprawieniu | str. 266
4. Utracone korzyści a szkoda ewentualna | str. 274
5. Szkoda obecna i przyszła | str. 279
6. Ograniczenie indemnizacji do bezpośrednio poszkodowanego | str. 284
7. Wadliwe uchwały wyłączające zysk od podziału a źródło szkody wspólników (akcjonariuszy) w postaci utraconych korzyści | str. 291
8. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody | str. 294
§ 3. Związek przyczynowy między podjęciem wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej a szkodą | str. 299
§ 4. Tryb eliminowania wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych z obrotu a możliwość dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej w związku z podjęciem wadliwej uchwały | str. 308

Zakończenie | str. 325

Bibliografia | str. 341
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.