Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy pracowniczego protestu

ebook

- 14%

Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy pracowniczego protestu

Małgorzata Kurzynoga

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-178-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia stanowi pierwszą kompleksową analizę odpowiedzialności prawnej pracownika oraz związku zawodowego za nielegalny strajk i inne formy pracowniczego protestu.


Czytelnicy odnajdą w niej m.in. odpowiedzi na pytania:

kto, wobec kogo i za co może ponieść odpowiedzialność z tytułu nielegalnego strajku lub innej formy pracowniczego protestu,
czy dopuszczalne jest rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym objętym szczególną ochroną trwałości stosunku pracy,
jak kształtuje się odpowiedzialność członka organu związku zawodowego za szkody wyrządzone nielegalnym strajkiem lub inną formą pracowniczego protestu,
czy istnieje możliwość pociągnięcia związku zawodowego do odpowiedzialności za działania jego struktur wewnętrznych posiadających osobowość prawną.Ponadto autorka omawia rozwiązania prawne stosowane w państwach europejskich w zakresie odpowiedzialności za strajk i inne akcje zbiorowe oraz środki prawne mające na celu zapobieżenie nielegalnym strajkom. Dokonuje również oceny zgodności polskich przepisów z prawem międzynarodowym oraz przestawia postulaty de lege ferenda.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników działów kadr, działaczy związkowych. Będzie przydatna przedstawicielom nauki, przede wszystkim prawa pracy, ale także prawa cywilnego oraz prawa karnego.

Tytuł
Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy pracowniczego protestu
Autor
Małgorzata Kurzynoga
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-178-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2018
Liczba stron
550
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział 1
Pojęcie i podstawy prawne odpowiedzialności za strajk i inne formy pracowniczego protestu | str. 25
1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej | str. 25
2. Pojęcie strajku i innej formy pracowniczego protestu | str. 33
3. Ewolucja odpowiedzialności prawnej za strajk i inne formy pracowniczego protestu | str. 36
3.1. Okres międzywojenny (1918–1939) | str. 37
3.2. Okres 1945–1982 | str. 56
3.3. Okres 1982–1991 | str. 61
3.4. Okres od 1991 r. (stan obecny) | str. 65
4. Podstawy i ograniczenia odpowiedzialności za strajk i inne formy protestu w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim | str. 72
4.1. Prawo do strajku i innych form protestu jako prawo (wolność) człowieka | str. 72
4.2. Uzasadnienie odpowiedzialności za strajk i inne formy protestu w świetle Konstytucji RP | str. 81
4.3. Ograniczenia odpowiedzialności za strajk i inne formy protestu w świetle Konstytucji RP | str. 86
4.4. Odpowiedzialność a prawo do strajku w świetle międzynarodowego prawa pracy | str. 92
5. Wnioski | str. 104

Rozdział 2
Zakres odpowiedzialności za strajk i inne formy pracowniczego protestu – uwagi ogólne | str. 107
1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za strajk i inną akcję protestacyjną | str. 107
1.1. Podmioty ponoszące odpowiedzialność | str. 108
1.1.1. Osoba, która w związku z pełnioną funkcją nie dopełnia obowiązków określonych w ustawie | str. 109
1.1.2. Osoba kierująca strajkiem / akcją protestacyjną | str. 110
1.1.3. Organizator strajku / akcji protestacyjnej | str. 118
1.1.4. Uczestnik strajku / akcji protestacyjnej | str. 128
1.2. Podmioty uprawnione do dochodzenia odpowiedzialności | str. 129
2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za strajk i inną akcję protestacyjną | str. 134
2.1. Naruszenie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych czy naruszenie jakiejkolwiek ustawy jako przesłanka odpowiedzialności? | str. 135
2.2. Bezprawność cywilna czy naruszenie ustawy jako przesłanka odpowiedzialności na podstawie art. 26 ust. 3 u.r.s.z.? | str. 144
2.3. Stopień naruszenia przepisów ustawy a zakres odpowiedzialności | str. 151
3. Reżim i zasada odpowiedzialności odszkodowawczej za strajk i inną akcję protestacyjną | str. 152
4. Wnioski | str. 160

Rozdział 3
Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy pracowniczego protestu w ujęciu prawnoporównawczym | str. 165
1. Uwagi wstępne | str. 165
2. Odpowiedzialność za strajk i inne formy protestu w Niemczech i Holandii | str. 166
2.1. Odpowiedzialność związku zawodowego | str. 168
2.2. Odpowiedzialność pracowników | str. 171
2.3. Środki prawne mające na celu zapobieżenie nielegalnej akcji zbiorowej | str. 173
3. Odpowiedzialność za strajk i inne formy protestu we Francji | str. 175
3.1. Odpowiedzialność związku zawodowego | str. 176
3.2. Odpowiedzialność pracowników | str. 182
3.3. Środki prawne mające na celu zapobieżenie nielegalnej akcji zbiorowej | str. 188
4. Odpowiedzialność za strajk i inne formy protestu w Belgii | str. 190
4.1. Odpowiedzialność związku zawodowego | str. 191
4.2. Odpowiedzialność pracowników | str. 191
4.3. Środki prawne mające na celu zapobieżenie nielegalnej akcji zbiorowej | str. 192
5. Odpowiedzialność za strajk i inne formy protestu w Hiszpanii | str. 194
5.1. Odpowiedzialność związku zawodowego | str. 195
5.2. Odpowiedzialność pracowników | str. 196
5.3. Środki prawne mające na celu zapobieżenie nielegalnej akcji zbiorowej | str. 197
6. Odpowiedzialność za strajk i inne formy protestu we Włoszech | str. 198
6.1. Odpowiedzialność związku zawodowego | str. 199
6.2. Odpowiedzialność pracowników | str. 201
6.3. Środki prawne mające na celu zapobieżenie nielegalnej akcji zbiorowej | str. 202
7. Odpowiedzialność za strajk i inne formy protestu w państwach nordyckich | str. 203
7.1. Odpowiedzialność związku zawodowego | str. 204
7.2. Odpowiedzialność pracowników | str. 208
7.3. Środki prawne mające na celu zapobieżenie nielegalnej akcji zbiorowej | str. 210
8. Odpowiedzialność za strajk i inne formy protestu w państwach Europy Środkowej | str. 212
8.1. Odpowiedzialność związku zawodowego | str. 213
8.2. Odpowiedzialność pracowników | str. 213
8.3. Środki prawne mające na celu zapobieżenie nielegalnej akcji zbiorowej | str. 216
9. Odpowiedzialność za strajk i inne formy protestu w państwach bałtyckich | str. 217
9.1. Odpowiedzialność związku zawodowego | str. 218
9.2. Odpowiedzialność pracowników | str. 219
9.3. Środki prawne mające na celu zapobieżenie nielegalnej akcji zbiorowej | str. 221
10. Odpowiedzialność za strajk i inne formy protestu w Wielkiej Brytanii | str. 223
10.1. Odpowiedzialność związku zawodowego | str. 224
10.2. Odpowiedzialność pracowników | str. 226
10.3. Środki prawne mające na celu zapobieżenie nielegalnej akcji zbiorowej | str. 227
11. Wnioski | str. 229

Rozdział 4
Odpowiedzialność prawna związku zawodowego za strajk i inne formy pracowniczego protestu | str. 233
1. Uwagi wstępne | str. 233
2. Osobowość prawna związku zawodowego – jej skutki w sferze odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 236
3. Przypisywanie związkowi zawodowemu skutków zachowania osób fizycznych | str. 245
3.1. Odpowiedzialność związku zawodowego za czyny własne | str. 246
3.2. Odpowiedzialność związku zawodowego za czyny cudze | str. 252
4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone strajkiem / akcją protestacyjną zorganizowaną przez zakładową organizację będącą samodzielnym związkiem zawodowym | str. 256
5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone strajkiem / akcją protestacyjną zorganizowaną przez zakładową organizację bez osobowości prawnej, będącą ogniwem związku ponadzakładowego | str. 257
6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone strajkiem / akcją protestacyjną zorganizowaną przez zakładową organizację z osobowością prawną, będącą ogniwem związku ponadzakładowego | str. 262
6.1. Zakładowa organizacja związkowa jako podmiot odpowiedzialny | str. 263
6.2. Zagrożenia wynikające z dochodzenia odpowiedzialności tylko z majątku zakładowej organizacji związkowej | str. 266
6.3. Odpowiedzialność związku zawodowego za działania struktur zakładowych posiadających osobowość prawną | str. 270
6.3.1. Odpowiedzialność związku zawodowego na podstawie art. 416 k.c. | str. 273
6.3.1.1. Organy zakładowych organizacji związkowych jako organy samego związku zawodowego | str. 274
6.3.1.2. Konsekwencje uznania organów struktur zakładowych za organy związku zawodowego | str. 281
6.3.2. Odpowiedzialność związku zawodowego na podstawie art. 430 k.c. | str. 282
6.3.2.1. Powierzenie wykonania czynności | str. 284
6.3.2.2. Zwierzchnik – podwładny | str. 288
6.3.2.3. Prawo statutowe jako źródło stosunku zwierzchnictwa – podporządkowania | str. 289
6.3.3. Odpowiedzialność związku zawodowego na podstawie art. 422 k.c. | str. 296
6.4. Podmiot odpowiedzialny – rozważania de lege ferenda | str. 299
7. Zasadność i zakres odpowiedzialności odszkodowawczej – rozważania de lege ferenda | str. 304
7.1. Zakres szkód podlegających naprawieniu | str. 305
7.2. Zagrożenia związane z nieograniczoną odpowiedzialnością odszkodowawczą | str. 309
7.3. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 312
7.4. Ograniczenie zasady pełnego odszkodowania jako instrument ochrony prawa do strajku i innych form protestu | str. 316
7.5. Kontrola legalności strajku jako instrument ochrony przed szkodami | str. 318
8. Odpowiedzialność z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji | str. 325
9. Odpowiedzialność z tytułu prowadzenia działalności sprzecznej z ustawą | str. 330
9.1. Organizacja nielegalnego strajku lub innej formy protestu jako działalność sprzeczna z ustawą | str. 330
9.2. Sankcje z tytułu działalności sprzecznej z ustawą | str. 334
10. Wnioski | str. 338

Rozdział 5
Odpowiedzialność pracownika za strajk i inne formy pracowniczego protestu | str. 343
1. Uwagi wstępne | str. 343
2. Odpowiedzialność pracownicza za strajk i inną akcję protestacyjną | str. 344
2.1. Przesłanki odpowiedzialności | str. 346
2.1.1. Organizacja, kierowanie, udział w nielegalnym strajku / akcji protestacyjnej a naruszenie obowiązku pracowniczego | str. 346
2.1.2. Wina uczestnika, organizatora, kierującego nielegalnym strajkiem / akcją protestacyjną | str. 359
2.1.2.1. Wina organizatorów a wina zwykłych uczestników strajku | str. 361
2.1.2.2. Kryteria oceny stopnia winy pracownika | str. 372
2.2. Formy odpowiedzialności | str. 380
2.1.1. Odpowiedzialność porządkowa | str. 380
2.1.2. Odpowiedzialność materialna | str. 385
2.1.3. Rozwiązanie umowy o pracę | str. 388
2.3. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych a naruszenia prawa podczas organizacji akcji pracowniczej | str. 389
2.4. Odpowiedzialność w sferze świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień
ze stosunku pracy | str. 407
2.5. Odpowiedzialność wynikająca z pragmatyk pracowniczych | str. 418
3. Odpowiedzialność cywilna za strajk i inną akcję protestacyjną | str. 424
3.1. Odpowiedzialność pracownika organizującego strajk / akcję protestacyjną bez upoważnienia związku zawodowego | str. 425
3.2. Odpowiedzialność pracownika organizującego strajk / akcję protestacyjną w imieniu związku zawodowego | str. 429
3.2.1. Stanowisko Sądu Najwyższego | str. 429
3.2.2. Podmiot odpowiedzialny w świetle ustawy o sporach zbiorowych | str. 431
3.2.3. Podmiot odpowiedzialny w świetle prawa cywilnego | str. 433
4. Odpowiedzialność karna za strajk i inną akcję protestacyjną | str. 446
4.1. Podmiot czynu zabronionego | str. 449
4.2. Kwalifikacja prawna czynów zabronionych | str. 451
4.3. Strona przedmiotowa odpowiedzialności karnej | str. 455
4.3.1. Znamiona czynu zabronionego w art. 26 ust. 1 i 2 u.r.s.z.. | str. 455
4.3.2. Określenie znamion przestępstw w art. 26 ust. 1 i 2 u.r.s.z. a zasada nullum crimen
sine lege | str. 457
4.4. Strona podmiotowa odpowiedzialności | str. 467
4.5. Zasadność i zakres odpowiedzialności karnej – rozważania de lege ferenda | str. 471
4.5.1. Podstawa i zasady kryminalizacji | str. 473
4.5.2. Ochrona dóbr prawnych jako aksjologiczna podstawa sankcji karnych w zbiorowych stosunkach pracy | str. 479
4.5.3. Sankcje karne za strajk i inne formy protestu a konstytucyjne i międzynarodowe zasady kryminalizacji | str. 483
5. Wnioski | str. 493

Zakończenie | str. 499

Bibliografia | str. 515

Orzecznictwo | str. 541

Druki sejmowe | str. 549
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.