Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Odpowiedzialność Skarbu Państwa związana z działalnością Służby Więziennej Roszczenia osób pozbawionych wolności. Roszczenia funkcjonariuszy Służby Więziennej

ebook

- 8%

Odpowiedzialność Skarbu Państwa związana z działalnością Służby Więziennej Roszczenia osób pozbawionych wolności. Roszczenia funkcjonariuszy Służby Więziennej

Tomasz Przesławski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 12.00 zł 11.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 11.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-2197-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia dotyczy odpowiedzialności Skarbu Państwa za wadliwą organizację wykonywania kary pozbawienia wolności i innych środków izolacyjnych stosowanych wobec osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także za wadliwą organizację Służby Więziennej, przyczyniającą się do powstania negatywnych konsekwencji dla funkcjonariuszy.

W książce są omawiane roszczenia służące ochronie dóbr osobistych i naprawieniu wyrządzonych szkód zarówno osobom pozbawionym wolności, jak i funkcjonariuszom Służby Więziennej w ramach organizacji służby, z uwzględnieniem roszczeń związanych z powstaniem, zmianą i zakończeniem stosunku służbowego. Autor, poddając analizie dotychczasowe orzecznictwo sądowe i konstytucyjne, proponuje przyjęcie określonych kwalifikacji prawnych w celu zrekonstruowania norm prawnych, które odpowiadają zgłaszanym żądaniom w obu sferach działalności Służby Więziennej.

Publikacja jest adresowana do teoretyków prawa, sędziów, pełnomocników procesowych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz skazanych.

Opracowanie sytuuje się na styku dziedzin: prawa cywilnego, karnego penitencjarnego oraz administracyjnego w części dotyczącej organizacji Służby Więziennej i zakładów karnych. Autor trafnie referuje konsekwencje prawne funkcjonowania Służby Więziennej w wymiarach zewnętrznym i wewnętrznym, czego konsekwencją jest systematyczne wyodrębnienie osobno roszczeń odszkodowawczych pensjonariuszy zakładów karnych, a osobno poszkodowanych funkcjonariuszy służby. […]
[Autor] trafnie uwzględnia przesłanki roszczeń wynikające z organizacji Służby Więziennej, a także z wadliwej organizacji wykonywania kary pozbawienia wolności. Rozważaniami zostały objęte również decyzje organów Służby Więziennej jako źródło obowiązków odszkodowawczych, w szczególności nadużywanie władztwa organizacyjnego – dyscypliny służbowej (Z recenzji dr hab. Marii Boratyńskiej).

Tytuł
Odpowiedzialność Skarbu Państwa związana z działalnością Służby Więziennej
Podtytuł
Roszczenia osób pozbawionych wolności. Roszczenia funkcjonariuszy Służby Więziennej
Autor
Tomasz Przesławski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-2197-6
Rok wydania
2016 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
254
Format
mobi, epub, pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 7 Wstęp 9 Rozdział I. Podstawowe regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych w kontekście wykonywania kary pozbawienia wolności (lub innego środka izolacyjnego) 31 1. Konstytucja RP 31 2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe 40 3. Ustawa o Służbie Więziennej 46 4. Kodeks karny wykonawczy 47 5. Kodeks cywilny 52 6. Międzynarodowe standardy postępowania z uwięzionymi 55 Rozdział II. Prawna ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym 57 1. Prawo do sądu 57 2. Środki prawne ochrony dóbr osobistych w prawie cywilnym 63 3. Żądanie zaniechania działania grożącemu dobru osobistemu 64 4. Żądanie usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego 67 5. Żądanie zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny 71 Rozdział III. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w odniesieniu do obszaru działalności więziennictwa 76 1. Rozważania ogólne 76 2. Niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie 83 3. Szkoda 90 4. Normalny związek przyczynowy 93 5. Wina w organizacji wykonania kary i Służby Więziennej 102 Rozdział IV. Problematyka odpowiedzialności deliktowej względem osób pozbawionych wolności 112 1. Pojęcie władzy publicznej 112 2. Zasada odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 77 Konstytucji w zw. z art. 417 § 1 k.c. w zw. z art. 445 k.c., 448 k.c. lub 446 § 4 k.c. 117 3. Skarb Państwa jako podmiot odpowiedzialny za wyrządzone więźniom szkody 121 4. Kwalifikacja prawna żądań poszkodowanych działalnością zakładów karnych (aresztów śledczych) kierowanych w stosunku do Skarbu Państwa 128 Rozdział V. Roszczenia majątkowe osób pozbawionych wolności 133 1. Zadośćuczynienie na podstawie art. 445 k.c. 133 2. Zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. 151 3. Zadośćuczynienie na rzecz najbliższych członków rodziny na podstawie art. 446 § 4 k.c. 160 4. Roszczenia odszkodowawcze za szkody majątkowe związane ze skazanymi 166 5. Roszczenia odszkodowawcze związane z deliktem legislacyjnym 170 6. Ciężar dowodu w sytuacji naruszenia dobra osobistego osoby pozbawionej wolności (najbliższego członka rodziny) oraz wyrządzenia szkody majątkowej związanej z pobytem w zakładzie karnym (areszcie śledczym) 182 7. Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym 187 Rozdział VI. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za działania (zaniechania) w ramach wewnętrznej organizacji służby 191 1. Wstęp 191 2. Zagadnienie zdolności sądowej i procesowej jednostek organizacyjnych Służby Więziennej 192 3. Spory o roszczenia ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Więziennej z art. 220 u.s.w. 198 4. Cywilnoprawna czy administracyjnoprawna geneza roszczeń funkcjonariuszy Służby Więziennej? 203 5. Roszczenia o ochronę dóbr osobistych, o odszkodowanie a przepis art. 220 u.s.w. 216 6. Odwołanie od rozstrzygnięcia dyscyplinarnego do sądu pracy z art. 263 u.s.w. 220 7. Przepisy szczególne regulujące odpowiedzialność funkcjonariuszy Służby Więziennej 224 Zakończenie 228 Bibliografia 234
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Odpowiedzialność Skarbu Państwa związana z działalnością Służby Więziennej Roszczenia osób pozbawionych wolności. Roszczenia funkcjonariuszy Służby Więziennej

Pobierz fragment

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.