Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz

ebook

- 13%

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz

Elżbieta Skowrońska-Bocian

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 76.00 zł 66.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 66.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-013-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Drugie wydanie publikacji zawiera omówienie problematyki odpowiedzialności za długi spadkowe, a także analizę zmian wprowadzonych ustawą z 20.03.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Autorka komentuje zmienione przepisy, ujmując je całościowo, opisuje również uregulowania w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe i spłacania długów spadkowych, a w szczególności:

związane z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
wykaz inwentarza, który pozwala spadkobiercy oraz wierzycielom spadku na zorientowanie się w stanie majątku spadkowego: wielkości długów spadkowych oraz wartości aktywów.Zmiany te zostały przedstawione wraz z ogólnym omówieniem zasad odpowiedzialności za długi spadkowe nie tylko spadkobierców, lecz także osób, na rzecz których ustanowione zostały zapisy windykacyjne, a w pewnych sytuacjach również osób obdarowanych przez spadkodawcę.


W obecnym wydaniu rozważania zostały rozszerzone, autorka uwzględniła bowiem opracowania doktrynalne z ostatnich dwóch lat. O unikatowości komentarza stanowi przejrzystość i zwięzłość wywodów.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla prawników-praktyków: sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy i komorników. Będzie też przydatna studentom interesującym się zagadnieniami prawa spadkowego.

Tytuł
Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz
Autor
Elżbieta Skowrońska-Bocian
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-013-2
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2018
Liczba stron
112
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 9
Uwagi wstępne  | str. 11
Rozdział I. Odpowiedzialność za długi spadkowe. Uwagi ogólne  | str. 17
1. Skutki śmierci osoby fizycznej  | str. 17
2. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe w ogólności  | str. 19
3. Odpowiedzialność spadkobierców od otwarcia do przyjęcia spadku | str. 21
4. Odpowiedzialność spadkobierców po przyjęciu spadku  | str. 23
5. Odpowiedzialność po dziale spadku  | str. 28
Rozdział II. Szczególne uregulowania odpowiedzialności za długi spadkowe  | str. 30
1. Ustawowe ograniczenia odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe  | str. 30
2. Odpowiedzialność za długi spadkowe innych podmiotów  | str. 34
2.1. Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych  | str. 35
2.2. Odpowiedzialność obdarowanych  | str. 42
Rozdział III. Uregulowania odpowiedzialności za długi spadkowe obowiązujące od 18.10.2015 r.  | str. 45
1. Uwagi ogólne  | str. 45
2. Wykaz inwentarza  | str. 48
3. Spis inwentarza  | str. 51
4. Uwagi końcowe | str. 55
Rozdział IV. Spłacanie długów spadkowych  | str.  57
1. Uwagi ogólne  | str. 57
2. Spłacanie długów spadkowych w obowiązującym stanie prawnym | str. 60
2.1. Uwagi wstępne  | str. 60
2.2. Ustalenie długów spadkowych  | str. 61
2.3. Kolejność spłacania długów spadkowych  | str.  64
2.4. Redukcja długów spadkowych  | str. 65
2.5. Odpowiedzialność spadkobiercy ponad wartość stanu czynnego spadku  | str.  67
Rozdział V. Uregulowania intertemporalne i ocena dokonanych zmian  | str. 70
1. Problemy prawa międzyczasowego  | str.  70
2. Ocena wprowadzonych zmian  | str.  72
2.1. Uwagi ogólne  | str. 72
2.2. Uwagi szczegółowe  | str.  73
Rozdział VI. Komentarz do zmienionych ustawą z 20.03.2015 r. przepisów Kodeksu cywilnego  | str. 77
Art. 1015. [Termin do złożenia oświadczenia]  | str. 77
Termin do złożenia oświadczenia | str.  77
Skutki braku oświadczenia spadkobiercy  | str. 79
Art. 1016. (uchylony)  | str. 80
Art. 1031. [Sposób przyjęcia spadku a odpowiedzialność]  | str. 81
Uwagi ogólne  | str.  82
Odpowiedzialność nieograniczona  | str. 82
Odpowiedzialność ograniczona  | str. 83
Odpadnięcie ograniczenia odpowiedzialności  | str.  84
Art. 1031(1). [Wykaz inwentarza]  | str.  87
Art. 1031(2). [Wzór wykazu inwentarza]  | str. 95
Art. 1031(3). [Spłata długów spadkowych]  | str. 96
Art. 1031(4). [Obowiązek przyjęcia należnego świadczenia]  | str. 99
Art. 1032. [Długi spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza]  | str. 100
Uwagi ogólne  | str. 101
Zasady spłacania długów spadkowychprzez spadkobiercę | str. 102
Spłacenie niektórych długów spadkowych. Rozszerzenie odpowiedzialności spadkobiercy | str. 104
Art. 1034(1). [Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych do chwili działu spadku]  | str. 107
Bibliografia. Wybrane pozycje  | str. 109
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.