Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego

ebook

- 14%

Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego

Anna Konert

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6823-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce omówiono kwestię odpowiedzialności za szkody spowodowane na ziemi przez statki powietrzne, szczegółowo analizując prawo międzynarodowe oraz rozwiązania przyjęte przez poszczególne kraje, w tym przez rząd USA po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r., dotyczące kompensacji szkód, zarówno w postaci śmierci i uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia, jak i szkód w mieniu.


Zrozumienie, jak system rekompensat funkcjonował w następstwie wydarzeń z 11 września 2001 r., powinno pomoc politykom i zainteresowanym stronom w opracowaniu podstawowych założeń odszkodowawczych w razie przyszłych aktów terroryzmu na taką skalę oraz w zidentyfikowaniu problemów, które należy uwzględnić, przygotowując się na możliwość takiego zdarzenia.


Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla właścicieli firm ubezpieczeniowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, właścicieli i pracowników linii lotniczych, prezesów portów lotniczych i aeroklubów; zainteresuje również pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Departamentu Lotniczego Ministerstwa ds. Transportu.

Tytuł
Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego
Autor
Anna Konert
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6823-0
Rok wydania
2014
Liczba stron
300
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Część I
Odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny z tytułu tzw. ryzyka ogólnego

Rozdział 1
Odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny z tytułu tzw. ryzyka ogólnego w prawie międzynarodowym | str. 25

1.1. Historia tworzenia systemu rzymskiego | str. 25

1.2. System rzymski - ogólna charakterystyka | str. 28

1.2.1. Konwencja rzymska z 1933 r. | str. 28

1.2.2. Protokół brukselski z 1938 r. | str. 38

1.2.3. Konwencja rzymska z 1952 r. | str. 39

1.2.3.1. Zakres przedmiotowy zastosowania konwencji | str. 41

1.2.3.2. Zakres podmiotowy zastosowania konwencji | str. 47

1.2.3.3. Problematyka odpowiedzialności cywilnej | str. 55

1.2.3.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej | str. 68

1.2.4. Jurysdykcja | str. 70

1.2.4.1. Forum rei i forum delicti | str. 70

1.2.4.2. Forum delicti jako jedyne forum | str. 70

1.2.4.2.1. Forum actoris? | str. 74

1.2.4.3. Przedawnienie roszczeń | str. 76

1.2.5. Protokół montrealski z 1978 r. | str. 76

1.3. Próba oceny systemu rzymskiego | str. 81

1.4. Propozycja ILA | str. 86

1.5. Próby modernizacji systemu rzymskiego (2001-2008) | str. 87

1.6. Konwencja o kompensacji szkód wyrządzonych osobom trzecim przez statki powietrzne z 2009 r. - ogólna charakterystyka | str. 92

1.6.1. Zakres zastosowania | str. 92

1.6.2. Odpowiedzialność eksploatującego statek powietrzny | str. 97

1.6.2.1. Podmiot odpowiedzialny | str. 97

1.6.2.2. Zasada odpowiedzialności | str. 99

1.6.2.3. Przesłanki odpowiedzialności | str. 102

1.6.2.4. Pierwszeństwo w wypłacie odszkodowań | str. 109

1.6.2.5. Odpowiedzialność kilku podmiotów | str. 110

1.6.2.6. Przesłanki zwalniające z odpowiedzialności | str. 110

1.6.2.7. Wypłata zaliczek | str. 110

1.6.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej | str. 111

1.6.4. Pozostałe postanowienia konwencji | str. 112

Rozdział 2
Odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny z tytułu tzw. ryzyka ogólnego w systemach prawnych niektórych państw | str. 114

2.1. Odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny w prawie polskim | str. 114

2.1.1. Wprowadzenie | str. 114

2.2. Odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o prawie lotniczem z 1928 r. | str. 115

2.3. Odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny w ustawie - Prawo lotnicze z 1962 r. | str. 120

2.4. Odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny w ustawie - Prawo lotnicze z 2002 r. | str. 122

2.4.1. Wprowadzenie | str. 122

2.4.2. Zakres przedmiotowy ustawy | str. 124

2.4.3. Zakres podmiotowy ustawy | str. 125

2.4.4. Zasada odpowiedzialności | str. 129

2.4.5. Przesłanki odpowiedzialności | str. 131

2.4.6. Okoliczności egzoneracyjne | str. 135

2.4.7. Odpowiedzialność na zasadzie winy (zderzenie statków powietrznych oraz przewóz z grzeczności) | str. 136

2.4.8. Relacja między regulacjami kodeksu cywilnego a ustawy z 2002 r. | str. 137

2.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej | str. 143

2.6. Odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek ruchu statku powietrznego na przykładzie poszczególnych państw | str. 145

Podsumowanie części I | str. 155

Część II
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim tzw. aktami bezprawnej ingerencji

Rozdział 1
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim tzw. aktami bezprawnej ingerencji w prawie międzynarodowym | str. 161

1.1. Akty bezprawnej ingerencji | str. 161

1.2. Zagadnienie terroryzmu | str. 164

1.3. Wyrównanie szkód wyrządzonych osobom trzecim wskutek aktów bezprawnej ingerencji w prawie międzynarodowym - konwencja montrealska z 2009 r. | str. 170

1.3.1. Przyczyny i proces tworzenia konwencji montrealskiej z 2009 r. | str. 170

1.4. Konwencja montrealska unlawful interference z 2009 r. - ogólna charakterystyka | str. 174

1.4.1. Zakres zastosowania | str. 174

1.4.2. Trzystopniowy system kompensacji szkód | str. 176

1.4.2.1. Odpowiedzialność eksploatującego statek powietrzny (pierwszy pułap) | str. 176

1.4.2.2. Międzynarodowy Fundusz Kompensacyjny Lotnictwa Cywilnego (drugi pułap) | str. 178

1.4.2.3. Wilful misconduct eksploatującego statek powietrzny (trzeci pułap) | str. 190

1.4.2.4. Zasada solidarności państw (solidarity of the states) | str. 196

1.4.3. Przesłanki zwalniające z odpowiedzialności | str. 198

1.4.4. Pierwszeństwo w wypłacie odszkodowań | str. 198

1.4.5. Roszczenia regresowe | str. 199

1.4.6. Pozostałe postanowienia | str. 200

1.4.7. Próba oceny przepisów konwencji montrealskiej unlawful interference. Propozycje rozwiązań | str. 202

1.5. Odpowiedzialność państwa: problem bez rozwiązania? | str. 210

1.6. Alternatywne propozycje rozwiązań na szczeblu międzynarodowym | str. 216

1.6.1. Propozycja Ince & Co | str. 216

1.6.2. Propozycja zmodyfikowania reżimu odpowiedzialności za szkody jądrowe | str. 217

1.6.3. Propozycja zmodyfikowania reżimu odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniem morza olejami | str. 221

1.6.4. Ochrona praw poszkodowanych na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str. 225

Rozdział 2
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim tzw. aktami bezprawnej ingerencji w systemach prawnych niektórych państw | str. 227

2.1. Wyrównanie szkód spowodowanych przez akty terroryzmu - rozwiązania przyjęte przez poszczególne państwa | str. 227

2.1.1. Wprowadzenie | str. 227

2.1.2. Rozwiązania legislacyjne w zakresie kompensacji szkód | str. 232

2.1.3. Specjalne regulacje w prawie lotniczym | str. 242

2.1.4. Specjalne systemy kompensacji dla ofiar przestępstw | str. 248

2.1.5. Specjalne programy ubezpieczeń na wypadek terroryzmu | str. 258

2.2. Odpowiedzialność za szkody spowodowane wskutek aktów bezprawnej ingerencji w prawie polskim | str. 274

2.3. W poszukiwaniu nowych rozwiązań | str. 282

Rozdział 3
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim atakami terrorystycznymi z 11 września 2001 r. | str. 285

3.1. Wprowadzenie | str. 285

3.2. Następstwa zamachu z 11 września 2001 r. | str. 288

3.2.1. Następstwa gospodarcze | str. 288

3.2.2. Następstwa dla podmiotów związanych z lotnictwem | str. 289

3.2.3. Następstwa dla przewoźników lotniczych | str. 289

3.2.4. Następstwa w ubezpieczeniach lotniczych | str. 292

3.2.5. Następstwa w polityce międzynarodowej | str. 295

3.2.6. Zmiany w prawie | str. 296

3.3. Kompensacja szkód powstałych na skutek ataku terrorystycznego z 11 września 2001 r. | str. 298

3.3.1. Kompensacja szkód przez Victims Compensation Fund | str. 298

3.3.1.1. Air Transport Safety and System Stabilization Act (ATSSSA) | str. 298

3.3.1.2. September 11th Victim Compensation Fund | str. 300

3.3.1.3. Zadroga Act z 2010 r. | str. 315

3.3.2. Odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek ruchu statku powietrznego w prawie amerykańskim | str. 320

3.3.2.4. Zasady ogólne | str. 320

3.3.2.5. Sądowe dochodzenie roszczeń wynikających z ataków z 11 września 2001 r. | str. 330

3.4. Fundusz czy sąd? Wnioski | str. 346

Podsumowanie części II | str. 350

Zakończenie | str. 357

Bibliografia | str. 361
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.