Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Odpowiedzialność za wady w kontraktach budowlanych

ebook

- 13%

Odpowiedzialność za wady w kontraktach budowlanych

Beata Cieszyńska, Tomasz Darowski, Kamil Pociecha, Vladyslav Semerynskyi, Joanna Zbyszyńska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 127.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-156-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nPozycja niezbędna dla "dużych" inwestorów realizujących/zlecających zadania na kontraktach: samorządów, dużych firm budowlanych oraz inżynierów kontraktów.
\n\nAutorzy omówią m.in. rodzaje kontraktów budowlanych, gwarancję jakości, rękojmię, umowę utrzymaniową oraz uprawnienia zamawiającego względem wykonawcy.
\n\nPublikacja ma poruszać zagadnienia związane z odpowiedzialnością za wady w ramach kontraktów budowlanych, m.in. umów o generalne wykonawstwo, umów w formule „projektuj – buduj”, umów EPC oraz umów zawieranych z projektantem.
\n\nKsiążka dopełni ofertę skierowaną do adresatów publikacji z tematu zamówień publicznych.

Tytuł
Odpowiedzialność za wady w kontraktach budowlanych
Autorzy
Beata Cieszyńska, Tomasz Darowski, Kamil Pociecha, Vladyslav Semerynskyi, Joanna Zbyszyńska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-156-8
Rok wydania
2022
Liczba stron
200
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 11
Rozdział 1
Umowa o roboty budowlane | str. 15
1.1. Podstawowe cechy | str. 15
1.2. Obiekt i roboty budowlane | str. 16
1.3. Przepisy techniczno-budowlane | str. 20
1.4. Zasady wiedzy technicznej | str. 22
1.5. Rodzaje umów o roboty budowlane | str. 23
Rozdział 2
Definicja wady i jej klasyfikacje | str. 27
2.1. Wady fizyczne | str. 27
2.2. Wady prawne | str. 41
2.3. Wady istotne i nieistotne | str. 49
2.4. Wady usuwalne i nieusuwalne | str. 56
Rozdział 3
Rękojmia | str. 57
3.1. Odesłanie do przepisów o rękojmi przy sprzedaży | str. 57
3.2. Istota rękojmi. Zakres odpowiedzialności wykonawcy | str. 59
3.3. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność wykonawcy | str. 63
3.4. Procedura rękojmiana | str. 69
3.4.1. Termin na stwierdzenie wad obiektu | str. 69
3.4.2. Uprawnienia inwestora | str. 69
3.4.3. Terminy na wykonanie uprawnień | str. 80
3.4.4. Modyfikacja odpowiedzialności z tytułu rękojmi | str. 81
Rozdział 4
Gwarancja jakości  | str. 85
4.1. Definicja gwarancji jakości i jej istota | str. 85
4.2. Kwestia odpowiedniego albo analogicznego stosowania przepisów o sprzedaży | str. 86
4.2.1. Analogiczne stosowanie art. 638 § 2 k.c.  | str. 94
4.2.2. Analogiczne stosowanie art. 577 k.c.  | str. 96
4.2.3. Analogiczne stosowanie art. 578 k.c.  | str. 100
4.2.4. Analogiczne stosowanie 579 k.c.  | str. 101
4.2.5. Analogiczne stosowanie art. 580 k.c.  | str. 103
4.2.6. Analogiczne stosowanie art. 581 k.c.  | str. 105
4.2.7. Wnioski | str. 108
4.3. Zakres odpowiedzialności wykonawcy | str. 108
4.3.1. Czas trwania  | str. 108
4.3.2. Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości (obowiązki gwaranta) | str. 111
4.3.3. Zakres odpowiedzialności wykonawcy | str. 113
4.3.4. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność wykonawcy | str. 114
4.4. Parametry gwarantowane | str. 117
4.5. Obowiązki uprawnionego z gwarancji | str. 121
4.5.1. Wprowadzenie | str. 121
4.5.2. Obowiązek zbadania obiektu  | str. 126
4.5.3. Prawidłowe utrzymanie i eksploatacja obiektu | str. 127
4.5.4. Termin na zgłoszenie wady | str. 128
4.5.5. Obowiązek należytego zgłoszenia wady | str. 134
4.5.6. Obowiązek udostępnienia obiektu w celu umożliwienia realizacji obowiązków gwarancyjnych | str. 135
4.6. Gwarancja jakości a rękojmia | str. 136
4.7. Przeniesienie uprawnień z rękojmi i gwarancji | str. 138
4.8. Odstąpienie od umowy a gwarancja jakości | str. 140
Rozdział 5
Kary umowne za niewykonanie zobowiązań z gwarancji i rękojmi  | str. 145
5.1. Rodzaje kar umownych | str. 146
5.2. Relacja między karą umowną a zobowiązaniem wynikającym z gwarancji lub rękojmi | str. 148
5.3. Podstawowe trudności konstrukcyjne w zakresie kar umownych za niewykonanie zobowiązań z gwarancji lub rękojmi | str. 150
5.3.1. Obowiązek określenia limitu kary umownej na gruncie Prawa zamówień publicznych | str. 151
5.3.2. Obowiązek zastrzeżenia kary umownej w określonej sumie w przypadku kontraktów nieobjętych reżimem nowego Prawa zamówień publicznych  | str. 154
5.4. Miarkowanie kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z gwarancji lub rękojmi | str. 157
5.4.1. Wykonanie zobowiązania w znacznym stopniu | str. 158
5.4.2. Rażące wygórowanie kary umownej | str. 159
Rozdział 6
Inne uprawnienia inwestora | str. 163
6.1. Roszczenia odszkodowawcze  | str. 163
Rozdział 7
Odpowiedzialność projektanta za wady obiektu budowlanego | str. 167
7.1. Wstęp  | str. 167
7.2. Odpowiedzialność projektanta z tytułu rękojmi  | str. 172
7.3. Odpowiedzialność projektanta z tytułu gwarancji  | str. 179
7.4. Roszczenia odszkodowawcze względem projektanta | str. 181
O autorach | str. 199
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.