Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu

ebook

- 14%

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu

Marcin Ciemiński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 102.00 zł 88.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 88.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9484-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka zawiera omówienie doniosłej i budzącej liczne wątpliwości o charakterze teoretycznym i praktycznym problematyki kompensowania szkód niemajątkowych w ramach odpowiedzialności kontraktowej. Autor prezentuje między innymi sposoby pieniężnej kompensacji szkód niemajątkowych w ramach odpowiedzialności kontraktowej oraz wnioski de lege ferenda w odniesieniu do optymalnego uregulowania tego zagadnienia w przyszłości. Ponadto zwraca uwagę na zagadnienia z zakresu ogólnego prawa cywilnego, takie jak: szkoda, kara umowna, zbieg deliktowych i kontraktowych roszczeń odszkodowawczych, odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta czy odpowiedzialność za utraconą przyjemność z podróży.

Tytuł
Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu
Autor
Marcin Ciemiński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9484-0
Seria
Monografie
Rok wydania
2015
Liczba stron
544
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 13
Od Autora 17
Wstęp 19
Rozdział 1 Pieniężne naprawienie szkody niemajątkowej w perspektywie historycznej i komparatystycznej 27
1.1. Uwagi ogólne 27 1.2. Zakres naprawienia szkody w kodeksie zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdy moralnej 28 1.3. Regulacja zadośćuczynienia pieniężnego za szkodę niemajątkową w okresie powojennym, w tym w kodeksie cywilnym 37 1.4. Uwagi prawnoporównawcze 45 1.5. "Modele" kompensacji szkody niemajątkowej 46 1.6. Naprawienie szkody niemajątkowej w prawie niemieckim 47 1.6.1. Uwagi ogólne 47 1.6.2. Funkcje odpowiedzialności za szkodę niemajątkową 52 1.6.3. Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności kontraktowej 54 1.6.4. Poszczególne przypadki uszczerbków niemajątkowych podlegających pieniężnej kompensacji 59 1.6.5. Podsumowanie 66 1.7. Naprawienie szkody niemajątkowej w prawie angielskim 67 1.7.1. Uwagi ogólne 67 1.7.2. Funkcje odpowiedzialności za szkodę niemajątkową 71 1.7.3. Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności kontraktowej 74 1.7.4. Podsumowanie 80 1.8. Naprawienie szkody niemajątkowej w prawie francuskim 81 1.8.1. Uwagi ogólne 82 1.8.2. Funkcje odpowiedzialności za szkodę niemajątkową 84 1.8.3. Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności kontraktowej 85 1.9. Systemy międzynarodowe 86 1.9.1. Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów 87 1.9.2. Zasady międzynarodowych umów handlowych UNIDROIT 2004 93 1.10.Prawo europejskie 95 1.10.1. Zakres długu odszkodowawczego w europejskim prawie cywilnym 96 1.10.2.Europejskie przedsięwzięcia unifikacyjne 102 1.10.3. Pozakontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej 106
Rozdział 2 Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową w kodeksie cywilnym 108
2.1. Uwagi ogólne 108 2.2. Funkcje majątkowej ochrony dóbr osobistych 108 2.2.1. Uwagi ogólne - funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 108 2.2.2. Funkcja majątkowych środków ochrony dóbr osobistych 114 2.2.3. Konsekwencje kompensacyjnej funkcji majątkowej ochrony dóbr osobistych 124 2.3. Dobra osobiste i ich ochrona 127 2.3.1. Uwagi ogólne 127 2.3.2. Niemajątkowy charakter a komercjalizacja dóbr osobistych 135 2.3.3. Konstrukcja prawna - prawa podmiotowe osobiste 140 2.3.4. Środki ochrony dóbr osobistych 143 2.4.Tradycyjne zasady odnoszące się do zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz ich ocena 145 2.5. Zasada pełnego odszkodowania 156 2.5.1. Uwagi ogólne 156 2.5.2. Zasada pełnego odszkodowania a szkoda niemajątkowa 160
Rozdział 3 Znaczenie odszkodowania za szkodę niemajątkową w reżimie kontraktowym 167
3.1. Przedmiot prawa cywilnego - interesy majątkowe oraz niemajątkowe 167 3.2. Niemajątkowy przedmiot zobowiązania 171 3.3. Znaczenie ochrony interesów niemajątkowych w ramach reżimu kontraktowego 176
Rozdział 4 Szkoda 185
4.1. Uwagi ogólne 185 4.2. Odpowiedzialność cywilna a szkoda 186 4.3. Pojęcie szkody 188 4.4. Szkoda majątkowa a szkoda niemajątkowa - kryterium odróżnienia 194 4.5. Szkoda na osobie a szkoda na mieniu 207 4.6. Zakres pojęcia szkody 210 4.7. Krzywda powstała na skutek naruszenia dobra osobistego czy prawa pacjenta a inne szkody niemajątkowe 217 4.8. Utrata możliwości korzystania z rzeczy jako szkoda majątkowa 221
Rozdział 5 Zbieg roszczeń jako mechanizm kompensacji uszczerbków niemajątkowych 230
5.1. Uwagi wstępne 230 5.2. Reżimy odpowiedzialności - uwagi ogólne 231 5.3. Zbieg norm oraz zbieg kontraktowych i deliktowych roszczeń odszkodowawczych 236 5.4. Zakres zbiegu kontraktowych oraz deliktowych roszczeń odszkodowawczych 240 5.5. Możliwość kumulacji roszczeń, które się nie wykluczają 248 5.6. Pieniężne naprawienie szkody niemajątkowej - zbieg roszczeń czy roszczenie uzupełniające 252 5.7. Wybór reżimu odpowiedzialności w przypadku zbiegu roszczeń odszkodowawczych 254 5.8. Kryterium oceny, czy w danym przypadku niewykonanie zobowiązania stanowi delikt 262 5.9. Zbieg roszczeń jako mechanizm powszechnej kompensacji uszczerbków niemajątkowych 269
Rozdział 6 Kara umowna jako instrument kompensacji uszczerbków niemajątkowych w reżimie kontraktowym 274
6.1. Uwagi wstępne 274 6.2. Kara umowna - uwagi ogólne 275 6.3. Funkcje kary umownej 278 6.4. Dopuszczalność zastrzegania kar umownych w przypadku zobowiązań niemających charakteru majątkowego 284 6.5. Fakultatywność kary umownej - praktyczna możliwość stosowania kary umownej jako mechanizmu kompensacji uszczerbków niemajątkowych 288 6.6. Przesłanki obowiązku zapłaty kary umownej a ochrona interesów niemajątkowych 290 6.7. Miarkowanie kary umownej w przypadku zobowiązań niemajątkowych 304 6.8. Wykonanie zobowiązania w znacznej części 308 6.9. Rażące wygórowanie kary umownej 311 6.10. Odszkodowanie w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej w przypadku dóbr niemajątkowych - kara umowna a "szkoda deliktowa" 319
Rozdział 7 Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową w prawie medycznym 325
7.1. Uwagi wstępne 325 7.2. Zadośćuczynienie w prawie medycznym - prawa pacjenta 327 7.3. Ochrona praw pacjenta w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - uwagi ogólne 335 7.4. Ochrona praw pacjenta a ochrona jego dóbr osobistych 336 7.5. Majątkowa ochrona praw pacjentów w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 349 7.5.1. Zadośćuczynienie na podstawie art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a zadośćuczynienie na podstawie kodeksu cywilnego 357 7.6. Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta w ramach odpowiedzialności kontraktowej 368
Rozdział 8 Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych w ramach odpowiedzialności ex contractu 375
8.1. Uwagi wstępne 375 8.2. Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę kontraktową - tradycyjne stanowisko i argumentacja wspólna dla art. 445 i art. 448 k.c. 378 8.3. Nowelizacja art. 448 k.c. a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia w ramach odpowiedzialności kontraktowej 399 8.4. Warianty interpretacyjne art. 448 k.c. 402 8.5. Charakter art. 448 k.c. a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia w ramach odpowiedzialności kontraktowej 414 8.6. Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych a konstrukcja praw podmiotowych osobistych 423
Rozdział 9 Dochodzenie kompensacji uszczerbków niemajątkowych na podstawie art. 471 k.c. 433
9.1. Uwagi wstępne 433 9.2. Zasadność pieniężnej ochrony interesów niemajątkowych niebędących dobrami osobistymi 434 9.3. Zakres kompensacji szkody na podstawie art. 471 i n. k.c. 444 9.4. Zakres kompensacji szkody niemajątkowej na podstawie ustawy o usługach turystycznych 452 9.5. Modyfikacje zakresu obowiązku odszkodowawczego 464 9.6. Zakres i źródła modyfikacji obowiązku odszkodowawczego w ramach odpowiedzialności kontraktowej 469 9.7. Przesłanki dochodzenia pieniężnego naprawienia szkody niemajątkowej z umowy 492
Rozdział 10 Wnioski de lege ferenda 503
10.1.Uwagi wstępne 503 10.2. Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych w ramach odpowiedzialności kontraktowej 504 10.3. Odszkodowanie za szkodę niemajątkową poza majątkową ochroną dóbr osobistych 509 10.4. Sposób uregulowania odszkodowania za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności kontraktowej 511
Zakończenie 515
Bibliografia 517
Orzecznictwo 535
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.