Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody

ebook

- 14%

Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody

Diana Trzcińska, Joanna Kierzkowska, Daria Danecka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-231-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji omówiono najważniejsze ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nakazy i zakazy:

w odniesieniu do wybranych form ochrony przyrody,
wynikające z planów ochrony form przyrody,
dotyczące usuwania drzew i krzewów,
w zakresie ochrony gatunkowej i jej wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą,
w dziedzinie gospodarowania odpadami,
dotyczące emisji i jej wpływu na przyrodę.Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne związane z wejściem w życie tzw. konstytucji dla biznesu, której przepisy znacząco modyfikują dotychczasowe unormowania w zakresie wpływu ochrony przyrody na prowadzenie działalności gospodarczej. Najistotniejsze nowelizacje wynikają z ustaw:

z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie 30.04.2018 r. i wprowadziła znaczące zmiany dla procesu działalności gospodarczej, zwłaszcza dotyczące definicji działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy,
z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, która przewiduje przepisy mogące ograniczać prowadzenie działalności gospodarczej.Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców z branż: budowlanej, inwestycyjnej i produkcyjnej. Zainteresuje także praktyków prawa: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz prokuratorów.

Tytuł
Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody
Autorzy
Diana Trzcińska, Joanna Kierzkowska, Daria Danecka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-231-0
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2018
Liczba stron
288
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Podstawowe zasady i wartości w prawie ochrony przyrody | str. 17
1. Konstytucyjny obowiązek ochrony przyrody | str. 17
2. Zasada kompleksowości | str. 27
3. Zasada prewencji | str. 32
4. Zasada przezorności | str. 36
5. Zasada zanieczyszczający płaci w ochronie przyrody | str. 40

Rozdział II
Działalność gospodarcza w prawie polskim | str. 52
1. Pojęcie działalności gospodarczej | str. 52
2. Charakter prawny działalności gospodarczej z punktu widzenia jej wpływu na przyrodę | str. 65
3. Ograniczenia działalności gospodarczej – uwarunkowania konstytucyjne | str. 71

Rozdział III
Ochrona przyrody jako przesłanka ograniczenia działalności gospodarczej | str. 78
1. Przyroda i jej ochrona w prawie polskim | str. 78
2. Konstrukcja ochrony przyrody w prawie polskim | str. 90
3. Ochrona przyrody w Unii Europejskiej | str. 99
4. Odpowiedzialność prawna przedsiębiorców a ochrona przyrody | str. 115

Rozdział IV
Wybrane ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej | str. 126
1. Nakazy i zakazy w odniesieniu do przedsiębiorców związane z formami ochrony przyrody | str. 126
2. Przyrodnicze ograniczenia przedsiębiorców wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | str. 156
3. Usuwanie drzew i krzewów przez przedsiębiorców | str. 169
3.1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów | str. 171
3.2. Usuwanie drzew lub krzewów na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych | str. 173
3.3. Wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia | str. 174
3.4. Zezwolenia uzależnione od nasadzeń zastępczych bądź przesadzenia drzewa lub krzewu | str. 180
3.5. Odszkodowanie | str. 182
3.6. Wyjątki od zasady uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów | str. 182
3.7. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów | str. 187
3.8. Stawki opłat | str. 188
3.9. Rozporządzenie o opłatach | str. 189
3.10. Zasada i wyjątki dotyczące opłat | str. 189
3.11. Administracyjne kary pieniężne | str. 190
3.12. Podmioty ponoszące odpowiedzialność | str. 191
3.13. Wysokość administracyjnych kar pieniężnych | str. 192
4. Ograniczenia przedsiębiorców wynikające z planów ochrony form ochrony przyrody | str. 193
5. Ochrona gatunkowa a działalność gospodarcza | str. 207
6. Powszechna ochrona roślin, zwierząt, grzybów i ich siedlisk a działalność gospodarcza | str. 230
7. Ograniczenia w dziedzinie gospodarowania odpadami | str. 234
8. Emisja a ochrona przyrody | str. 243

Podsumowanie | str. 253

Literatura | str. 267

Akty prawne | str. 277

Źródła internetowe | str. 285

Wykaz autorstwa | str. 287
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.