Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Opera historico-iuridica selecta Prawo kanoniczne - Nauka prawa - Prawo wyznaniowe

ebook

Opera historico-iuridica selecta Prawo kanoniczne - Nauka prawa - Prawo wyznaniowe

Wacław Uruszczak.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-233-9658-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Księga jubileuszowa opracowana z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Wacława Uruszczaka.

Prace nad niniejszą antologią podjęło grono najbliższych współpracowników i uczniów Profesora Wacława Uruszczaka: Krzysztof Fokt, Kacper Górski, Anna Karabowicz, Grzegorz M. Kowalski, Katarzyna Krzysztofek, Izabela Lewandowska-Malec, Dorota Malec, Jakob Maziarz, Maciej Mikuła (koordynacja prac), Władysław Pęksa, Jakub Pokoj, Marek Strzała, Piotr Suski, Jacek Wilk oraz Zdzisław Zarzycki. Poprzez zaangażowanie w przygotowanie antologii wspomniane osoby chciały złożyć Profesorowi nie tylko wyrazy najwyższego uznania dla Jego znakomitego dorobku naukowego, ale także wyrazić podziękowanie za długie lata wspólnej pracy w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego oraz w Katedrze Historii Prawa Polskiego.

Tytuł
Opera historico-iuridica selecta
Podtytuł
Prawo kanoniczne - Nauka prawa - Prawo wyznaniowe
Autor
Wacław Uruszczak
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN
978-83-233-9658-1
Rok wydania
2017
Wydanie
1
Liczba stron
560
Format
pdf
Spis treści
Zachwyt historią prawa kanonicznego (ks. Franciszek Longchamps de Bérier) 13
Uzupełniający spis prac naukowych i popularnonaukowych Profesora Wacława Uruszczaka (opracował Zdzisław Zarzycki) 19
Nota redaktorska (kolegium redakcyjne) 27
Artykuły 29
Krakowski komentarz reguł prawa z początku XVI wieku 29
Les répercussions de la mort de Th omas Becket en Pologne (XIIe–XIIIe siècles) 47
L’oeuvre d’Omnebene dans le MS 602 de la Bibliothèque municipale de Cambrai 63
Albéric et l’enseignement du droit romain à Reims au XIIe siècle 79
Collectio authenticarum dans le Ms 89 de la Bibliothèque du Chapitre Cathédral de Cracovie 101
Le manuscrit H.315 de la Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier – Séction Médecine 115
Les juges délégués du pape et la procédure romano-canonique à Reims dans la seconde moitié du XIIe siècle 121
Une polémique juridique entre deux savants français au XIIe siécle (Contribution aux recherches sur le concept du mariage-contrat) 139
Regulae iuris w kulturze prawnej dawnej Polski 159
Maitre A. et Gauthier de Mortagne, deux lettrés français au XIIe siècle 187
Konkordat nadziei. Refleksje o znaczeniu Konkordatu z 1993 r. dla Państwa Polskiego 199
Konkordat z 1993 roku ważnym etapem w stosunkach Polski ze Stolicą Apostolską 211
Adam Vetulani (1901–1976) – historyk prawa kanonicznego 221
Udział Kościoła wrocławskiego w rozwoju prawa kanonicznego w średniowieczu 233
Mikołaj z Gorzkowa Gorzkowski (ok. 1350–1414) 253
Tomasz Strzempiński (1398–1460) 257
Grzegorz z Szamotuł († 1541) 263
Opera historico-iuridica selecta
Udział duchowieństwa w kodyfi kacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku 269
Enseignants du droit à Reims au XIIe siècle 285
Le manuscrit viennois (ms 2142) des Casus Decreti de Benencasa 301
Artis boni et aequi servitor. Wojciech Maria Bartel – historyk prawa angielskiego, kościelnego i polskiego 305
Recepcja prawa kanonicznego w obowiązującym prawie polskim 313
Funkcje publiczne Kościoła w Polsce w perspektywie historycznej 327
Rola prawa kanonicznego w rozwoju prawa polskiego w XII–XV wieku 343
Kościół a rozwój staropolskiego parlamentaryzmu w wiekach średnich 359
Ustawodawstwo sejmowe w sprawach Żydów z lat 1496–1572 375
Kilka uwag o instytucji sędziego delegowanego w prawie kanonicznym w XII–XIII wieku 393
Art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Problemy interpretacyjne 403
Dekretały papieskie w sprawach polskich XII/XIII w. 415
Die Gesetzgebung der kirchlichen Synoden in Polen im 13. und 14. Jahrhundert 429
André Gouron et l’Université de Cracovie 445
Znaczenie średniowiecznej kanonistyki dla prawa zobowiązań 453
Spoliatus ante omnia restituendus. Znaczenie prawa kanonicznego w rozwoju ochrony posiadania 461
Podmiotowa strona przestępstwa w Dekrecie Gracjana (1140). Przyczynek do genezy zasady Nullum crimen sine culpa 471
Reguła Quod omnes tangit debet ab omnibus approbari dawnego prawa kanonicznego i jej znaczenie 481
Facientes et consentientes pari poena puniantur. Karalność przyzwolenia na przestępstwo (consensus delicti) w dawnym prawie kanonicznym 495
Reddite quae sunt Casaris Caesari et quae sunt Dei Deo w Corpus iuris canonici 509
Iustitia et misericordia w Corpus iuris canonici 517
Arbitri sunt qui de consensu partium eliguntur – sądownictwo arbitrażowe według Corpus iuris canonici 529
Indeks osób 541
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Płonęli gniewem”. Autobiografia młodego Żyda Autobiografia młodego Żyda

-14%

„Płonęli gniewem”. Autobiografia młodego Żyda Autobiografia młodego Żyda

„Płonęli gniewem” to napisana w 1934 roku autobiografia i zarazem dziennik żydowskiego nastolatka z Bielska Podlaskiego, ukrywającego się pod pseudonimem „Beniamin R”. W tomie znalazł się też napisany w 1935 roku przez tego samego autora list do wybitnego filologa i językoznawcy Maksa Weinreicha.
W prezentowanych tekstach Czytelnik znajdzie fascynujący opis dzieciństwa i dorastania. Przedstawiona została w nich międzywojenna żydowska kultura młodzieżowa, a także syjonizm, socjalizm, komunizm i ostra rywalizacja między nimi. W tomie znajdują się też opisy katastrofy humanitarnej okresu pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej czy też przemocy antyżydowskiej na podlaskiej prowincji w połowie lat trzydziestych XX wieku.
„Płonęli gniewem” jest też zapisem burzliwego procesu dorastania i konfliktów międzypokoleniowych, napięć między światem żydowskiej tradycji a procesami sekularyzacji. Na stronach autobiografii i listu Beniamina R. Czytelnik spotka też takie postaci, jak przyszły premier Państwa Izrael Menachem Begin czy też odwiedzający Polskę w 1931 roku największy hebrajski poeta XX wieku Chaim Nachman Bialik.

Cena: 59.00 zł 51.00 zł
30 lat Wojskowej Izby Lekarskiej 1989-2019

-16%

30 lat Wojskowej Izby Lekarskiej 1989-2019

Wojskowa Izba Lekarska jest samorządem zawodowym – zrzeszającym 4033 lekarzy, w tym 305 lekarzy dentystów i 11 lekarzy z podwójnym prawem wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty – powołanym na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich. Posiada status odpowiadający izbom okręgowym, wyróżniają ją jednak pewne cechy wyjątkowe. Działa jako jedyna izba okręgowa na terytorium całego kraju. Jej siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.
Wyjątkowość Wojskowej Izby Lekarskiej wynika przede wszystkim z faktu, iż skupia w swoich szeregach lekarzy i lekarzy dentystów wojskowych noszących mundur żołnierza WP i tych, którzy są oficerami, ale już zakończyli służbę czynną, jak również lekarzy i lekarzy dentystów niebędących żołnierzami, którzy na trwałe związali jednak swoją karierę zawodową z podmiotami leczniczymi Ministerstwa Obrony Narodowej. Wojskowa Izba Lekarska jest zatem reprezentantem bardzo szczególnego środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, którzy podczas pełnienia służby muszą łączyć cechy dwóch profesji – lekarskiej i żołnierskiej.
Cechy środowiska wojskowo-lekarskiego determinują niewątpliwie aktywność WIL, która nie tylko sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, ale angażuje się też w działania związane z kształceniem i rozwojem zawodowym lekarzy wojskowych oraz funkcjonowaniem Służby Zdrowia WP.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Adam Bromberg i "encyklopedyści" Kartka z dziejów inteligencji w PRL

-8%

Adam Bromberg i "encyklopedyści" Kartka z dziejów inteligencji w PRL

Prezentowana książka poświęcona jest dwóm łączącym się ze sobą sprawom: osobie i historii życia Adolfa (Adama) Bromberga, polskiego komunisty, oficera Ludowego Wojska Polskiego, następnie wydawcy, dyrektora Państwowego Wydawnictwa Naukowego w latach 1953-1965, oraz związanej z nim sprawie tzw. encyklopedystów - autorów i redaktorów haseł w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, którzy stali się przedmiotem nagonki prasowej w latach 1967-1968 i przeprowadzonej w jej rezultacie czystki personalnej w PWN. Jest to istotny przyczynek do badań nad kwestiami związanymi z funkcjonowaniem inteligencji w strukturach komunistycznego państwa oraz polityką naukową i kulturalną władz PRL.

Książka otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Dziekana Wydziału Historycznego UW - CLIO III stopnia.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Akcja Gestapo przeciwko polskiej inteligencji w rejencji ciechanowskiej. Aresztowani i deportowani do obozów koncentracyjnych w III Rzeszy w kwietniu 1940 roku

-30%

Akcja Gestapo przeciwko polskiej inteligencji w rejencji ciechanowskiej. Aresztowani i deportowani do obozów koncentracyjnych w III Rzeszy w kwietniu 1940 roku

5 kwietnia 1940 roku Gestapo rozpoczęło w rejencji ciechanowskiej akcję masowych aresztowań wymierzoną w „ruch oporu polskiej inteligencji”. Zatrzymano wówczas 1259 mężczyzn i kobiet, którzy trafili następnie do obozów koncentracyjnych w Dachau lub Ravensbrück. Niemal co trzecia osoba z tej grupy została zamordowana bądź zmarła w obozie, a los co czwartej pozostaje nieznany.

Pojęcie narodowości polskiej Gestapo rozumiało w sensie ściśle etnicznym. Nie było jednak konsekwentne w stosowaniu kryterium przynależności do inteligencji. Oprócz nauczycieli i urzędników aresztowano także wielu robotników, rolników i rzemieślników. Podstawą do zatrzymania był nie tylko zawód, lecz także – między innymi – przynależność do organizacji politycznych i społecznych w II Rzeczypospolitej. Aresztowaniem były zagrożone wszystkie osoby, które według Gestapo mogły zaangażować się w działalność w tworzącej się konspiracji.

Marcin Przegiętka ukazuje akcję w rejencji ciechanowskiej w szerszym kontekście polityki germanizacyjnej, którą nazistowskie Niemcy prowadziły na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy. Dzięki dużemu stopniu zachowania akt Gestapo dotyczących tego rejonu autor prezentuje pogłębiony opis działań okupanta i na ich przykładzie pomaga zrozumieć logikę polityki totalitarnego państwa.

Akcja przeciwko polskiej inteligencji przeprowadzona przez niemieckie władze okupacyjne najmniej znana jest w odniesieniu do rejencji ciechanowskiej. Książka Marcina Przegiętki ma dlatego podwójny walor: uzupełnia lukę w badaniach nad niemiecką akcją przeciw inteligencji na okupowanych ziemiach polskich oraz ukazuje historię okupacji niemieckiej tego obszaru.

prof. dr hab. Piotr Madajczyk

Cena: 33.00 zł 23.00 zł
Amerykańscy Żydzi i amerykańska dyplomacja wobec kwestii żydowskiej w Polsce 1922 – 1939

-14%

Amerykańscy Żydzi i amerykańska dyplomacja wobec kwestii żydowskiej w Polsce 1922 – 1939

Praca ma niewątpliwie charakter nowatorski. Jest bardzo dobrze udokumentowana. Autor monografii wykazał się bardzo dobrą znajomością problematyki żydowskiej w tym okresie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Poruszając tak drażliwe tematy, ustrzegł się przed pochopnymi wnioskami, generalizowaniem i uprzedzeniami. Dużym walorem książki jest też ukazanie sytuacji ludności żydowskiej w szerszym kontekście, w tym podanie wielu informacji nieznanych polskiemu czytelnikowi o położeniu Żydów w USA w latach dwudziestych zeszłego stulecia.

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
Anomeizm (arianizm, neoarianizm, eunomianizm) na zachodzie Imperium Rzymskiego od zaistnienia do IV w. po Chr. Problem teologiczny i filozoficzny

-13%

Anomeizm (arianizm, neoarianizm, eunomianizm) na zachodzie Imperium Rzymskiego od zaistnienia do IV w. po Chr. Problem teologiczny i filozoficzny

Książka podejmuje niezmiernie istotny i subtelny problem wczesnego chrześcijaństwa, który, jak zaznacza autor we wstępie, był „decydujący o sensie istnienia nowego wyznania”, mianowicie kwestię boskości Jezusa Chrystusa. Śledzi zjawisko anomeizmu, którego przejawy dostrzega już w teologii przednicejskiej, a które zyskało wyraz w wielkich heterodoksyjnych nurtach IV wieku, jakimi były arianizm, neoarianizm i eunomianizm. Należy zgodzić się z Autorem, że anomeizm i dyskusje z nim związane stanowiły problem zarówno teologiczny, jak też filozoficzny, a niekiedy nawet filologiczny. Ważnym walorem pracy jest jej charakter źródłowy. Wykorzystuje też obszerną literaturę przedmiotu, o czym świadczą obszerne przypisy oraz obfita bibliografia, ale przede wszystkim odniesienia w tekście do dyskusji czy opracowań istniejących w literaturze naukowej, także w tej najnowszej.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.