Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne

ebook

- 14%

Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne

Janusz Sługocki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-541-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opracowanie jest unikatową publikacją, w której omówiono złożone problemy prawne opieki nad zabytkiem nieruchomym, pojmowanej nie tylko jako realizacja uprawnień właściciela zabytku, ale przede wszystkim jako wykonywanie ważnego zadania publicznego. Autor umiejętnie połączył interdyscyplinarną analizę obowiązków i uprawnień opiekuna zabytków z przedstawieniem praktycznych aspektów sprawowania opieki nad zabytkiem, szczególną uwagę zwracając na źródła nieporozumień - a w konsekwencji sporów toczonych przed sądami - między właścicielami zabytków a organami ochrony zabytków.

W publikacji przedstawiono takie zagadnienia jak:


nabycie i sprzedaż zabytku nieruchomego,
wpis do rejestru zabytków jako forma prawnej ochrony,
współpraca z organami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w opiece nad zabytkami,
współpraca z organami ochrony zabytków,
opieka nad zabytkami nieruchomymi w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W drugim wydaniu książki



uwzględniono ostatnie zmiany w ustawie o ochronie zabytków

, dotyczące m.in. wymagań, jakie muszą spełniać osoby prowadzące działania przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.





Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla opiekunów zabytków w Polsce - prywatnych właścicieli zabytków oraz pracowników samorządowych zajmujących się opieką nad zabytkami należącymi do gmin, powiatów i województw, a także dla pracowników państwowych i samorządowych służb konserwatorskich.

Tytuł
Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne
Autor
Janusz Sługocki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-541-1
Seria
Monografie
Rok wydania
2017
Liczba stron
428
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytki | str. 15
1. Dziedzictwo narodowe i kulturowe | str. 15
2. Pojęcie zabytku w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami | str. 26
3. Pojęcie zabytku nieruchomego | str. 37
4. Kontekst przestrzenny zabytku | str. 46

Rozdział II
Strzeżenie dziedzictwa a opieka nad zabytkiem | str. 62
1. Pojęcie ochrony zabytków i opieki nad zabytkiem | str. 62
2. Obowiązki i prawa opiekuna | str. 78

Rozdział III
Wpis do rejestru i ewidencji jako prawne formy ochrony zabytku nieruchomego | str. 121
1. Charakter decyzji o wpisie do rejestru i ewidencji zabytków | str. 121
2. Zasady prowadzenia rejestru | str. 135
3. Zakres i realność ochrony - konsekwencje dla opiekuna zabytku | str. 147
4. Wartości chronione wpisem | str. 153

Rozdział IV
Stan zabytków i ich zagospodarowanie | str. 162
1. Stan zabytków w Polsce | str. 162
2. "Odłogowanie" zabytków | str. 172
3. Podziały zabytków nieruchomych | str. 175
4. Nabycie i sprzedaż zabytku nieruchomego | str. 185
5. Uzgodnienie i akceptacja programów użytkowych | str. 193
6. Zalecenia konserwatorskie | str. 198

Rozdział V
Współczesne funkcje zabytków nieruchomych | str. 202
1. Utrzymanie obiektów kubaturowych | str. 202
2. Ogólne problemy adaptacji obiektów zabytkowych | str. 224
3. Wybrane problemy adaptacji obiektów kubaturowych | str. 233
4. Parki i ogrody w zespołach dworsko-parkowych | str. 244

Rozdział VI
Opieka a organy ochrony zabytków | str. 256
1. Stan służb konserwatorskich | str. 256
2. Uwarunkowania procesu decyzyjnego wojewódzkiego konserwatora zabytków | str. 265
3. Krytyka funkcjonowania służb konserwatorskich | str. 276
4. Działania interwencyjne wojewódzkiego konserwatora zabytków | str. 280
5. Samorządowe urzędy konserwatorskie | str. 288

Rozdział VII
Opieka w zagospodarowaniu przestrzennym | str. 291
1. Ochrona zabytków w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | str. 291
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | str. 300
3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 302
4. Decyzje lokalizacyjne | str. 310
5. Inwestycje celu publicznego | str. 315
6. Krajobraz kulturowy | str. 318

Rozdział VIII
Samorząd terytorialny a opieka nad zabytkami | str. 338
1. Zadania samorządu terytorialnego a opieka nad zabytkami - uwagi ogólne | str. 338
2. Samorządowe programy opieki | str. 355
3. Gminne i powiatowe programy opieki | str. 360
4. Wojewódzkie programy opieki | str. 363

Podsumowanie | str. 367

Bibliografia | str. 375

Wykaz aktów prawnych | str. 411

Wykaz orzeczeń | str. 417
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym. W tomie zamieszczono również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz kolizji postępowań przed sądem państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego 2011 r. na język niemiecki i chiński.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.





Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.