Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Opłaty i inne należności ustalane lub pobierane przez organy urzędowej kontroli żywności

ebook

- 14%

Opłaty i inne należności ustalane lub pobierane przez organy urzędowej kontroli żywności

Agnieszka Serlikowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 102.00 zł 88.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 88.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-718-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce przybliżono nieomawiane dotychczas w doktrynie opłaty i inne należności ustalane lub pobierane przez organy urzędowej kontroli żywności.


W publikacji przedstawiono m.in.:

pojęcia i zagadnienia dotyczące urzędowej kontroli żywności,
zasady ustalania lub pobierania opłat i innych należności wynikające z unijnych rozporządzeń,
problematykę wybranych krajowych opłat i innych należności ze szczególnym uwzględnieniem metod ich obliczania.Opracowanie zawiera informacje dotyczące interpretacji przepisów rozdziału VI unijnego rozporządzenia nr 2017/625 oraz regulacji krajowych związanych z niemal 40 opłatami i innymi należnościami nakładanymi na uczestników łańcucha rolno-spożywczego (od pola do stołu) zawartymi w 15 ustawach.


Adresaci:
Książka będzie przydatna dla pracowników organów kontroli oraz przedsiębiorców, jako wskazówka w zakresie finansowych obciążeń, którymi mogą zostać dotknięci w trakcie prowadzenia działalności.

Tytuł
Opłaty i inne należności ustalane lub pobierane przez organy urzędowej kontroli żywności
Autor
Agnieszka Serlikowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-718-3
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
336
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne i podziękowania | str. 15

Uwagi wprowadzające | str. 17

Rozdział I
Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące urzędowej kontroli żywności | str. 31
1. Pojęcie żywności i prawa żywnościowego | str. 31
2. Pojęcie urzędowej kontroli żywności i jej organów | str. 37
3. Zasady urzędowej kontroli żywności | str. 45

Rozdział II
Opłaty i inne należności ustalane lub pobierane przez organy urzędowej kontroli żywności w unijnym prawie żywnościowym | str. 50
1. Cel regulacji | str. 50
2. Finansowanie urzędowych kontroli i innych czynności urzędowych w kontekście swobody przepływu towarów | str. 56
3. Sposoby finansowania urzędowych kontroli i innych czynności urzędowych | str. 57
4. Definicja opłat i innych należności | str. 62
5. Pojęcie kosztów i wydatków | str. 68
6. Sposoby ustalania opłat i innych należności | str. 72
7. Obligatoryjne oraz fakultatywne opłaty i inne należności | str. 75

Rozdział III
Zasady ustalania lub pobierania opłat oraz innych należności przez organy urzędowej kontroli żywności w unijnym prawie żywnościowym | str. 80
1. Uwagi wprowadzające | str. 80
2. Zasada zapewnienia dostępności odpowiednich środków finansowych na rzecz urzędowej kontroli żywności | str. 83
3. Zasada pokrycia kosztów poniesionych w ramach kontroli urzędowych lub innych czynności urzędowych | str. 87
4. Zasada nagradzania podmiotów za zachowanie zgodne z prawem żywnościowym | str. 89
5. Zasada adekwatności opłat i innych należności do kosztów poniesionych w ramach urzędowej kontroli żywności | str. 91
6. Zasada bezzwrotności opłat i innych należności | str. 94
7. Zasada udokumentowania | str. 96
8. Zasada przejrzystości | str. 97
9. Generalne zasady prawa UE i unijnego prawa żywnościowego | str. 99
9.1. Zasady proporcjonalności i pomocniczości | str. 100
9.2. Zasada odpowiedzialności FBO | str. 101

Rozdział IV
Funkcje opłat i innych należności ustalanych lub pobieranych przez organy urzędowej kontroli żywności | str. 103
1. Uwagi wprowadzające | str. 103
2. Funkcja finansowa | str. 105
3. Funkcja regulacyjna | str. 107
4. Funkcja interwencyjna | str. 108
4.1. Oddziaływanie pozytywne (funkcja motywująca) | str. 108
4.2. Oddziaływanie negatywne (funkcja ograniczająca) | str. 111
5. Funkcja redystrybucyjna | str. 112
6. Funkcja ewidencyjno-kontrolna | str. 114
7. Funkcja represyjna | str. 115

Rozdział V
Pojęcie opłat i innych należności ustalanych lub pobieranych przez organy urzędowej kontroli żywności w krajowych przepisach prawa | str. 118
1. Uwagi wprowadzające | str. 118
2. Opłaty w prawie finansowym i administracyjnym | str. 120
3. Opłaty i inne należności jako rodzaj niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym | str. 128
4. Historia opłat i innych należności w krajowych regulacjach prawa żywnościowego | str. 133
5. Krajowe regulacje dotyczące finansowania organów urzędowej kontroli żywności | str. 139
6. Regulacje dotyczące finansowania organów urzędowej kontroli żywności w innych państwach członkowskich | str. 149

Rozdział VI
Postępowanie w sprawie ustalenia lub pobrania opłaty lub innej należności prowadzone przez organy urzędowej kontroli żywności w krajowym prawie żywnościowym | str. 153
1. Uwagi wprowadzające | str. 153
2. Źródło stosunku prawnego z tytułu opłat i innych należności | str. 155
3. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłat i innych należności | str. 156
3.1. Nadzorowany | str. 157
3.2. Kontrolowany | str. 162
3.3. Odpowiedzialny za przesyłkę | str. 164
3.4. Wnioskodawca | str. 167
4. Charakter prawny postępowania w sprawie ustalenia lub pobrania opłat lub innych należności | str. 169
5. Tryb ustalania lub poboru opłat lub innych należności | str. 175
5.1. Ustalenie lub pobór opłaty bądź innej należności jako czynność materialno-techniczna | str. 177
5.2. Wystawienie rachunku jako czynność materialno-techniczna | str. 180
5.3. Postanowienie | str. 181
5.4. Decyzja administracyjna | str. 185
6. Dowody w postępowaniu w sprawie ustalenia lub pobrania opłaty lub innej należności | str. 187

Rozdział VII
Klasyfikacja opłat i innych należności ustalanych lub pobieranych przez organy urzędowej kontroli żywności w krajowym prawie żywnościowym | str. 191
1. Uwagi wprowadzające | str. 191
2. Koncepcja klasyfikacji krajowych opłat i innych należności ustalanych lub pobieranych przez organy urzędowej kontroli żywności w krajowym prawie żywnościowym | str. 195
3. Kategorie opłat i innych należności ustalanych lub pobieranych przez organy urzędowej kontroli żywności w krajowym prawie żywnościowym | str. 197
3.1. Opłaty związane z rutynowymi działaniami organów urzędowej kontroli żywności (z wyłączeniem kontroli granicznych) | str. 198
3.2. Opłaty i inne należności związane z kontrolami granicznymi | str. 201
3.3. Opłaty i inne należności związane z wykryciem niezgodności | str. 206
3.4. Wnioskowe opłaty i inne należności | str. 212
3.4.1. Opłaty związane z dokonaniem oceny materiału siewnego | str. 214
3.4.2. Opłaty i inne należności związane z certyfikacją | str. 215
3.4.3. Pozostałe opłaty i inne należności | str. 219
4. Uwagi podsumowujące | str. 220

Rozdział VIII
Wybrane obszary szczegółowych regulacji dotyczących opłat i innych należności ustalanych lub pobieranych przez organy urzędowej kontroli żywności w krajowym prawie żywnościowym | str. 228
1. Uwagi wprowadzające | str. 228
2. Opłata z tytułu nadzoru (art. 30 ust. 1 pkt 5 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) | str. 230
2.1. Zagadnienia ogólne | str. 230
2.2. Metoda obliczania | str. 232
2.3. Zakres realizacji unijnych zasad | str. 234
2.4. Funkcja opłaty a praktyka organu urzędowej kontroli żywności | str. 240
3. Opłata z tytułu weterynaryjnej kontroli granicznej (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) | str. 243
3.1. Zagadnienia ogólne | str. 243
3.2. Metoda obliczania | str. 244
3.3. Zakres realizacji unijnych zasad | str. 246
3.4. Funkcja opłaty a praktyka organu urzędowej kontroli żywności | str. 248
4. Należność stanowiąca równowartość kosztów przeprowadzonych badań (art. 30 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej) | str. 250
4.1. Zagadnienia ogólne | str. 250
4.2. Metoda obliczania | str. 253
4.3. Zakres realizacji unijnych zasad | str. 256
4.4. Funkcja opłaty a praktyka organu urzędowej kontroli żywności | str. 260
5. Opłata za dokonanie oceny oraz wydanie świadectwa jakości handlowej (art. 31 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno -spożywczych) | str. 265
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 265
5.2. Metoda obliczania | str. 267
5.3. Zakres realizacji unijnych zasad | str. 269
5.4. Funkcja opłaty a praktyka organu urzędowej kontroli żywności | str. 271

Uwagi podsumowujące | str. 275
1. Opłaty i inne należności jako instrument finansowania urzędowej kontroli żywności | str. 275
2. Konstrukcja krajowych opłat i innych należności w kontekście założeń unijnego modelu urzędowej kontroli żywności | str. 277
3. Opłaty i inne należności jako specyficzna sankcja w prawie żywnościowym | str. 279
4. Opłaty i inne należności jako podstawa stabilności urzędowej kontroli żywności | str. 282
5. Postulaty de lege ferenda | str. 283

Bibliografia | str. 289

Załączniki | str. 315

Wykaz skrótów przyjętych na potrzeby załączników 1–4 | str. 315

Załącznik 1. Tabela opłat związanych z rutynowymi działaniami organów urzędowej kontroli żywności (z wyłączeniem kontroli granicznych) | str. 316
Załącznik 2. Tabela opłat i innych należności związanych z kontrolami granicznymi | str. 318
Załącznik 3. Tabela opłat i innych należności związanych z wykryciem niezgodności | str. 320
Załącznik 4. Tabela wnioskowych opłat i innych należności | str. 324
Załącznik 5. Schemat struktury organów urzędowej kontroli żywności w Polsce | str. 331
Załącznik 6. Wysokość kary pieniężnej a wysokość należności z art. 30 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej jako konsekwencja tej samej nieprawidłowości | str. 332
Załącznik 7. Średnia kwota zaplanowana w budżecie danego wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej na przeprowadzenie badań laboratoryjnych w latach 2015–2017 | str. 334
Załącznik 8. Ilość wydanych świadectw jakości handlowej, wpływy z opłat za postępowanie w sprawie ich wydania, średnia opłata w latach 2015–2017 | str. 335
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.