Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

ebook

- 13%

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

Wojciech Morawski, Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-663-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości to publikacja, która w sposób kompleksowy i przejrzysty analizuje kwestie związane z poszczególnymi opłatami w ujęciu systematycznym poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych opłat.

Opłaty administracyjne oraz roszczenia związane z nieruchomościami odgrywają istotną rolę w procesie inwestycyjnym i są związane z obrotem nieruchomościami. Wysokość poszczególnych danin publicznych bezpośrednio wpływa na rentowność planowanych inwestycji.

Autorzy koncentrują się na skutkach ekonomicznych związanych z:

wejściem w życie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
podziałem działki, a także
wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.Książka łączy zagadnienia ogólne ze studium przypadku, czyli sytuacjami, które nie są zjawiskiem powszechnym jednak mogą potencjalnie wystąpić. Omawia również zagadnienia opłat publicznych i roszczeń dotyczących nieruchomości w kontekście bogatego dorobku orzecznictwa (przywołano około 600 orzeczeń sądów administracyjnych i sądów powszechnych).

W opracowaniu znajdziesz m.in.:

zagadnienia dotyczące opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i instytucji tzw. renty planistycznej,
roszczenia przysługujące właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu z tego tytułu w sytuacji spadku wartości nieruchomości,
opłaty wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
analizę operatu szacunkowego wartości nieruchomości, który stanowi podstawowy dowód w postępowaniach dotyczących nieruchomości,
roszczenia w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zaskarżalność uchwał w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
zagadnienia dotyczące opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników administracji samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Tytuł
Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości
Autorzy
Wojciech Morawski, Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-663-7
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2018
Liczba stron
364
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą (renta planistyczna) | str. 19
1. Wprowadzenie | str. 19
1.1. Uwagi terminologiczne | str. 19
1.2. Charakter prawny decyzji określającej opłatę planistyczną | str. 21
1.3. Zastosowanie ustawy o finansach publicznych | str. 25
2. Przesłanki poboru opłaty planistycznej | str. 26
2.1. Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 26
2.1.1. Uchwalenie a wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 28
2.1.2. Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 29
2.1.3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a opłata planistyczna | str. 30
2.1.4. Czas obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 31
2.1.5. Zmiana granic gminy a możliwość poboru opłaty planistycznej | str. 33
2.1.6. Objęcie planem miejscowym części nieruchomości | str. 34
2.1.7. Studium a opłata planistyczna | str. 36
2.1.8. Decyzje lokalizacyjne a opłata planistyczna | str. 36
2.1.9. Stawka opłaty planistycznej | str. 42
2.1.10. Zróżnicowanie wysokości stawek | str. 44
2.2. Skutki ekonomiczne uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 44
2.2.1. Spadek wartości nieruchomości | str. 46
2.2.2. Czynniki niemające wpływu na wzrost wartości nieruchomości | str. 47
2.2.3. Wzrost wartości nieruchomości | str. 49
2.2.4. Okoliczności niewpływające na wzrost wartości nieruchomości | str. 49
2.2.5. Związek przyczynowy pomiędzy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a wzrostem wartości nieruchomości | str. 51
2.2.6. Faktyczny (potencjalny) sposób wykorzystania nieruchomości | str. 52
2.2.7. Znaczenie studium dla ustalenia wartości nieruchomości | str. 63
2.3. Zbycie nieruchomości | str. 65
2.3.1. Autonomiczność pojęcia | str. 65
2.3.2. Nowelizacja u.p.z.p. z 28.11.2003 r. | str. 69
2.3.3. Zbycie nieruchomości | str. 70
2.3.4. Czasowe aspekty zbycia nieruchomości | str. 74
2.3.5. Przeniesienie przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę | str. 76
2.3.6. Zbycie części nieruchomości lub udziału w prawie do nieruchomości | str. 78
2.3.7. Sprzedaż | str. 80
2.3.8. Zamiana | str. 81
2.3.9. Aport | str. 83
2.3.10. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 88
2.3.11. Darowizna | str. 89
2.3.12. Nabycie fiducjarne | str. 91
2.3.13. Przekazanie nieruchomości | str. 94
2.3.14. Zbycie przedsiębiorstwa | str. 95
2.3.15. Zniesienie współwłasności ułamkowej | str. 97
2.3.16. Datio in solutum | str. 98
2.3.17. Dożywocie | str. 100
2.3.18. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego | str. 101
3. Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty planistycznej | str. 101
3.1. Właściciel | str. 101
3.2. Użytkownik wieczysty | str. 102
3.3. Współwłasność | str. 103
3.4. Jednostka samorządu terytorialnego i Skarb Państwa jako podmioty zobowiązane do zapłaty renty planistycznej | str. 108
3.5. Przedstawiciel lub organ osoby prawnej jako podmiot zobowiązany | str. 109
3.6. Następstwo prawne | str. 110
3.7. Śmierć właściciela (użytkownika wieczystego) | str. 111
4. Procedura wymiaru opłaty planistycznej | str. 112
4.1. Konsekwencje procesowe stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego | str. 114
4.2. Termin wszczęcia postępowania przez organ administracji | str. 115
4.3. Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości | str. 120
4.3.1. Charakter prawny operatu szacunkowego | str. 122
4.3.2. Zasady oszacowywania wartości nieruchomości | str. 125
4.3.3. Operat szacunkowy - wymogi formalne | str. 127
4.3.4. Moment sporządzenia operatu | str. 131
4.3.5. Aktualność operatu szacunkowego | str. 134
4.3.6. Aktualizacja operatu szacunkowego | str. 140
4.3.7. Nieruchomości podobne | str. 142
4.3.8. Ustalenie stanu nieruchomości i cen stanowiących podstawę wyceny | str. 145
4.3.9. Ocena operatu oraz jego kwestionowanie przez stronę | str. 152
4.3.10. Ocena operatu przez organizację rzeczoznawców | str. 156
4.4. Kwestionowanie wysokości stawki w postępowaniu o określenie opłaty | str. 158
4.5. Treść decyzji wymierzającej opłatę planistyczną | str. 159
4.6. Decyzja projektująca | str. 162

Rozdział II
Opłata adiacencka | str. 169
1. Pojęcie opłaty adiacenckiej | str. 169
2. Charakter prawny opłaty adiacenckiej | str. 170
3. Trzy opłaty adiacenckie, czy jedna opłata adiacencka | str. 172
4. Stosowanie Ordynacji podatkowej | str. 174
5. Opłata adiacencka a przepisy prawa cywilnego | str. 180
6. Prawo czy obowiązek nałożenia opłaty adiacenckiej | str. 182
7. Porozumienie między właścicielem a gminą w sprawie opłaty | str. 190
8. Podmiot opłaty | str. 191
8.1. Wprowadzenie | str. 191
8.2. Współwłasność w częściach ułamkowych| str. 193
8.3. Współwłaściciele łączni jako podmioty opłaty| str. 197
8.4. Zmiana właściciela (użytkownika wieczystego) a podmiot opłaty | str. 198
8.5. Śmierć właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości | str. 206
9. Przedmiot opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości | str. 208
9.1. Brak świadczenia wzajemnego gminy | str. 208
9.2. Pojęcie podziału nieruchomości | str. 209
9.3. Podział nieruchomości dokonywany niezależnie od ustaleń planu miejscowego | str. 213
10. Przedmiot opłaty adiacenckiej w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej | str. 214
10.1. Budowa drogi | str. 216
10.2. Wybudowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych | str. 219
11. Termin ustalenia opłaty adiacenckiej | str. 221
11.1. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału | str. 221
11.2. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej | str. 224
11.3. Wydanie decyzji a jej doręczenie | str. 226
11.4. Termin wydania decyzji po jej uchyleniu | str. 227
11.5. Stan prawny po 23.08.2017 r. w stosunku do opłaty z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej | str. 228
12. Uchwała w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej | str. 229
12.1. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej | str. 230
12.2. Obowiązywanie uchwały w dniu stworzenia warunków do podłączenia lub dokonania podziału | str. 232
12.3. Zróżnicowanie wysokości stawki | str. 234
12.4. Możliwość uchwalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wysokości 0% | str. 237
13. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek scalenia i podziału | str. 238
13.1. Istota scalenia i podziału nieruchomości | str. 238
13.2. Zaskarżalność uchwał w sprawie scalenia i podziału nieruchomości | str. 241
13.3. Konsekwencje ekonomiczne podziału i scalenia | str. 243
13.4. Wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału i scalenia | str. 243
13.5. Tryb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału i scalenia | str. 245
13.6. Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału i scalenia | str. 245
13.7. Określenie wartości nieruchomości | str. 248
13.8. Termin uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału | str. 248
13.9. Rozliczenie opłaty z tytułu scalenia i podziału | str. 250

Rozdział III
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | str. 251
1. Charakter prawny opłaty | str. 251
2. Podmiot zobowiązany | str. 257
3. Wysokość opłaty (bonifikaty) | str. 263
3.1. Wartość nieruchomości | str. 263
3.2. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | str. 265
3.3. Wysokość stawki pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | str. 266
3.4. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego | str. 267
3.4.1. Nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej | str. 267
3.4.2. Nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych | str. 271
3.4.3. Nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową | str. 272
3.4.4. Nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne | str. 273
3.4.5. Nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1% ceny | str. 273
3.4.6. Nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2% ceny | str. 275
3.4.7. Pozostałe nieruchomości gruntowe - 3% ceny | str. 275
3.5. Bonifikaty | str. 276
4. Zmiana wysokości opłaty (wartość, stawka, procedura) | str. 279
4.1. Zmiana stawki procentowej opłaty | str. 280
4.2. Zmiana stawki w trybie przepisów przejściowych (art. 221 u.g.n.) | str. 284
4.3. Zmiana wartości nieruchomości | str. 286
4.3.1. Zaliczenie nakładów | str. 286
5. Procedura aktualizacji (zmiany) opłaty | str. 289
5.1. Charakter postępowania aktualizującego opłatę roczną | str. 289
5.2. Procedura przed organami administracji | str. 291
5.2.1. Podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania aktualizacyjnego | str. 291
5.2.2. Częstotliwość wypowiedzenia | str. 292
5.2.3. Forma wypowiedzenia | str. 293
5.2.4. Aktualizacja opłaty przez użytkownika wieczystego | str. 294
5.2.5. Zakwestionowanie zasadności wypowiedzenia | str. 295
5.3. Zakończenie sprawy przed samorządowym kolegium odwoławczym | str. 297
5.3.1. Ugoda | str. 297
5.3.2. Rozstrzygnięcia w sytuacji braku zawarcia ugody | str. 297
5.3.3. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego | str. 298
5.4. Skarga na bezczynność lub przewlekłość postępowania | str. 299
5.5. Stosowanie trybów nadzwyczajnych postępowania administracyjnego | str. 300
5.6. Zaskarżenie orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego - sprzeciw | str. 302
5.7. Procedura przed sądem | str. 302

Rozdział IV
Roszczenia związane z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 311
1. Wprowadzenie | str. 311
2. Konsekwencje ekonomiczne wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 313
3. Roszczenia | str. 321
3.1. Odszkodowanie | str. 322
3.2. Wykup nieruchomości | str. 323
3.3. Odszkodowanie uzupełniające | str. 326
3.4. Wysokość odszkodowania | str. 327
4. Podmioty uprawnione | str. 328
5. Termin dochodzenia roszczenia | str. 330
6. Procedura dochodzenia roszczeń | str. 336
7. Realizacja roszczeń właściciela (użytkownika wieczystego) | str. 338
8. Roszczenia w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str. 339

Wykaz orzecznictwa | str. 343

Literatura | str. 359
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.