Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Opłaty reprograficzne

ebook

- 14%

Opłaty reprograficzne

Dorota Sokołowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7526-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia podejmuje zagadnienia dotychczas nieopisane w jednym zbiorczym opracowaniu, lecz jedynie wzmiankowane w doktrynie i orzecznictwie. Zawiera kompleksową analizę problemów związanych z opłatami reprograficznymi, uregulowanymi w art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odnosi się także szczegółowo do rozporządzenia w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów.

Przedstawiona w książce ocena aktualnego stanu prawnego wskazuje na błędy w regulacji, które powodują trudności w realizacji ustawowych obowiązków dotyczących poboru i repartycji opłat. Wiele kwestii budzących wątpliwości w praktyce zostało przez autorkę rozstrzygniętych w sposób stanowczy, a zawarte w publikacji krytyczne poglądy o obecnych rozwiązaniach prawnych mogą mieć znaczenie dla przyszłej nowelizacji przepisów.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz pracowników podmiotów prowadzących produkcję i import urządzeń i czystych nośników służących do powielania utworów. Zainteresuje także radców prawnych, adwokatów, sędziów, pracowników Biura Legislacyjnego Sejmu oraz pracowników naukowych zajmujących się prawem autorskim.

Tytuł
Opłaty reprograficzne
Autor
Dorota Sokołowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7526-9
Rok wydania
2014
Liczba stron
232
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Przedmowa | str. 17

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające | str. 21

1. Pojęcia podstawowe | str. 21

1.1. Opłaty reprograficzne | str. 21

1.2. Godziwa rekompensata | str. 24

2. Ratio legis opłat reprograficznych | str. 26

3. Źródła prawa | str. 31

4. Stanowisko orzecznictwa | str. 32

4.1. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 32

4.2. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego | str. 34

4.3. Judykaty Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w Polsce | str. 36

5. Poglądy doktryny | str. 38

Rozdział II
Uregulowanie opłat reprograficznych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 39

1. Ewolucja regulacji | str. 39

2. Charakter prawny opłat pobieranych na podstawie art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 47

2.1. Wprowadzenie | str. 47

2.2 Opłaty z art. 20 pr. aut. w kontekście pojęcia wynagrodzenia autorskiego na tle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 49

2.2.1. Opłaty z art. 20 pr. aut. jako wynagrodzenie autorskie na tle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 49

2.2.2. Opłaty z art. 20 pr. aut. jako wynagrodzenie sui generis na tle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 51

2.3. Opłata z art. 20 pr. aut. jako świadczenie o charakterze cywilnoprawnym | str. 55

2.4. Opłata z art. 20 pr. aut. jako rodzaj opłaty podatkowej bądź daniny publicznej | str. 57

2.5. Wnioski | str. 62

3. Pojęcie importera w rozumieniu art. 20 pr. aut. | str. 63

3.1. Wprowadzenie | str. 63

3.2. Definicja importera na potrzeby poboru opłat w trybie art. 20 pr. aut. | str. 63

3.3. Relacja definicji importera do innych ustaw cywilnych i podatkowych | str. 65

3.4. Import w rozumieniu art. 20 pr. aut. w świetle pojęcia wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów | str. 70

3.5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 r. | str. 73

3.6. Wnioski | str. 77

4. Podstawa obliczania opłat z art. 20 pr. aut. | str. 77

4.1. Ustawa o dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług | str. 78

4.2. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach | str. 80

4.3. Wnioski | str. 81

5. Przeznaczenie urządzeń i czystych nośników na użytek służbowy i prywatny a pobór opłat z art. 20 pr. aut. | str. 82

5.1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2011 r. | str. 82

5.2. Kwestia "stosowania w sposób nieróżnicujący" opłaty licencyjnej za kopię na użytek prywatny | str. 84

5.3. Kwestia opłat odnoszących się do urządzeń reprograficznych sprzedawanych podmiotom, którym nie przysługuje prawo do korzystania z nich w zakresie własnego użytku osobistego | str. 85

5.4. Udostępnienie osobom fizycznym sprzętu lub urządzeń jako użytkownikom prywatnym | str. 86

5.4.1. Wyrok w sprawie Padawan | str. 86

5.4.2. Wyrok w sprawie Amazon | str. 88

5.5. Perspektywy dotyczące dalszej wykładni | str. 93

5.6. Wnioski | str. 95

6. Pobieranie opłaty reprograficznej od urządzeń wielofunkcyjnych | str. 96

6.1. Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie VG Wort | str. 96

6.2. Wyrok w sprawie VG Wort | str. 104

6.3. Wnioski | str. 107

7. Przedawnienie roszczeń z art. 20 pr. aut. | str. 108

7.1. Zakwalifikowanie organizacji zbiorowego zarządzania jako przedsiębiorcy | str. 108

7.2. Okres przedawnienia na tle art. 118 k.c. | str. 112

7.3. Roszczenie z art. 20 pr. aut. a świadczenie okresowe | str. 115

7.4. Wnioski | str. 116

8. Realizacja przez organizacje zbiorowego zarządzania inkasujące opłaty z art. 20 pr. aut. roszczenia informacyjnego w trybie art. 105 ust. 2 pr. aut. | str. 117

8.1. Zakres kompetencji organizacji zbiorowego zarządzania w świetle art. 20 i art. 105 ust. 2 pr. aut. | str. 117

8.1.1. Wprowadzenie | str. 117

8.1.2. Kwestia zakresu żądanej informacji | str. 118

8.1.3. Kompetencja organizacji zbiorowego zarządzania wynikająca z art. 105 ust. 2 pr. aut. | str. 118

8.1.4. Relacja art. 105 ust. 2 pr. aut. do innych roszczeń o charakterze informacyjnym | str. 119

8.1.5. Kwestia naruszenia tajemnicy handlowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa producenta lub importera | str. 122

8.1.6. Artykuł 105 ust. 2 pr. aut. w świetle ograniczania swobody działalności gospodarczej | str. 123

8.1.7. Zakres domagania się przez organizację zbiorowego zarządzania w trybie art. 105 ust. 2 pr. aut. udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych opłat | str. 124

8.2. Odmowa poddania się czynnościom kontrolnym wykonywanym w trybie art. 105 ust. 2 pr. aut. przez biegłego rewidenta | str. 127

8.3. Skutki prawne odmowy | str. 130

8.4. Wnioski | str. 131

9. Wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Padawan na regulację z art. 20 pr. aut. | str. 133

9.1. Wprowadzenie | str. 133

9.2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2011 r. | str. 134

9.3. Stanowisko doktryny | str. 136

9.4. Wyrok w sprawie Padawan w świetle doktryny acte éclairé | str. 137

9.5. Wnioski | str. 139

Rozdział III
Uregulowanie opłat reprograficznych w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów | str. 140

1. Ewolucja regulacji | str. 140

2. Relacja między zakresem rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. a brzmieniem art. 20 ust. 5 pr. aut. | str. 143

2.1. Określenie w rozporządzeniu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionych do podziału opłat | str. 143

2.2. Odwołanie się w rozporządzeniu do wyników badań uwzględniających korzystanie z urządzeń i nośników | str. 146

2.3. Odwołanie się w rozporządzeniu do pojęcia utrwalania | str. 148

2.4. Wnioski | str. 149

3. Praktyczne stosowanie przepisów rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. - KOPIPOL | str. 150

3.1. Wprowadzenie | str. 150

3.2. Szczegółowe zasady repartycji opłat | str. 152

3.3. Określenie struktury kopiowania | str. 155

3.4. Prawo do uczestnictwa w opłatach reprograficznych | str. 157

3.5. Wnioski | str. 160

4. Pobieranie opłat od części składowych urządzenia, które służą do utrwalania utworów | str. 161

4.1. Pojęcie części składowej | str. 161

4.2. Funkcje urządzeń określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 pr. aut. | str. 164

4.3. Wnioski | str. 166

5. Szczegółowa wykładnia rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 166

5.1. Zasadnicza wytyczna zawarta w rozporządzeniu z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 166

5.2. Pojęcie uwzględnienia wyników badań obejmujących korzystanie z utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów, odzwierciedlających strukturę i rozmiar utrwalania utworów | str. 167

5.3. Porozumienie zawierane przez organizacje zbiorowego zarządzania | str. 168

5.4. Wyniki badań obejmujących korzystanie z utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów, odzwierciedlających strukturę i rozmiar ich utrwalania do własnego użytku osobistego | str. 169

5.5. Udostępnianie wyników badań na tle § 7 ust. 5 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 172

5.6. Pojęcie braku porozumienia organizacji w ujęciu § 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 173

5.7. Zastrzeżenie dotyczące wysokości kwoty przypadającej na organizację reprezentującą podmioty uprawnione w ujęciu § 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 175

5.8. Kwestia wydzielenia kwot udokumentowanego roszczenia w trybie określonym w § 7 ust. 4 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 176

5.9. Terminy przekazywania opłat | str. 180

5.10.Wnioski | str. 181

Rozdział IV
Wnioski de lege ferenda | str. 183

1. Wnioski de lege ferenda dotyczące ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 183

1.1. Rekomendacja w zakresie zmiany ustawy | str. 183

1.2. Rekomendacje w zakresie zachowania status quo z ustawy | str. 184

2. Wnioski de lege ferenda dotyczące rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 184

2.1. Zasady tworzenia przepisów upoważniających i aktów wykonawczych | str. 185

2.2. Stanowisko doktryny i orzecznictwa w kwestii relacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy | str. 186

2.3. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy a implementacja prawodawstwa europejskiego | str. 189

2.4. Rekomendacje co do zachowania dotychczasowego stanu z rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 190

2.5. Rekomendacje co do zmiany rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 191

2.5.1. Prawidłowość przytoczenia delegacji ustawowej w treści rozporządzenia | str. 191

2.5.2. Załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia - pojęcie kategorii | str. 193

2.5.3. Załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia - kwestia zdolności urządzenia i nośnika do zwielokrotniania utworów i przeznaczenie do wykonywania innych funkcji niż zwielokrotnianie utworów | str. 195

2.5.4. Problematyka odniesienia się w rozporządzeniu z dnia 2 czerwca 2003 r. do wniosków wypływających z wyroku w sprawie Padawan | str. 196

2.5.5. Pobieranie opłat od części składowych urządzenia, które służą do realizacji funkcji objętych rozporządzeniem z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 197

2.6. Wnioski | str. 198

Zakończenie | str. 201

Wykaz aktów normatywnych | str. 209

Wykaz orzecznictwa | str. 215

Wykaz innych materiałów | str. 219

Literatura | str. 227
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.