Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Opodatkowanie dochodów transgranicznych

ebook

- 13%

Opodatkowanie dochodów transgranicznych

Dominik Gajewski, Aleksander Werner, Marcin Jamroży, Jarosław Sekita, Mariusz Pogoński, Magdalena Cieślak, Małgorzata Witak, Remigiusz Felcenloben, Ewelina Kołodziejska, Jakub Warnieło, Aleksandra Trzópek, Grzegorz Stachyra, Bartłomiej Rodak, Bartłomiej G

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-423-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opracowanie zawiera omówienie zagadnień związanych m.in. z opodatkowaniem:


dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio na terytorium innego państwa w formie zakładu, w tym kwestie związane z opodatkowaniem dochodów z działalności opartej na technologiach cyfrowych,
dochodów spółki zagranicznej oraz jej udziałowców, w tym europejskiej spółki akcyjnej,
odsetek oraz należności licencyjnych w stosunkach międzynarodowych,
dochodów z pracy najemnej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców działających transgranicznie bądź korzystających z usług personelu zagranicznego. Zainteresuje podmioty świadczące usługi doradztwa podatkowego, pracowników administracji podatkowej, a także słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów."Książka stanowi zbiór tekstów dotyczących regulacji prawnych związanych z opodatkowaniem międzynarodowym i ich aplikacji w praktyce gospodarczej. Osią pracy są uregulowania Konwencji Modelowej OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, podatkowe uregulowania unijne i krajowe zasady opodatkowania dochodów zagranicznych oraz otrzymywanych przez nierezydentów. Temat ten jest interesujący dla osób dokonujących rozliczania podatków w sytuacji występowania zbiegu ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego".


Prof. dr hab. Janusz Kudła

Tytuł
Opodatkowanie dochodów transgranicznych
Autorzy
Dominik Gajewski, Aleksander Werner, Marcin Jamroży, Jarosław Sekita, Mariusz Pogoński, Magdalena Cieślak, Małgorzata Witak, Remigiusz Felcenloben, Ewelina Kołodziejska, Jakub Warnieło, Aleksandra Trzópek, Grzegorz Stachyra, Bartłomiej Rodak, Bartłomiej Gryn, Joanna Dąbrowska, Magdalena Pożaroszczyk-Komór, Edyta Tkaczuk, Andrzej Halat, Łukasz Andruszkiewicz, Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska, Aleksander Tymoteusz Werner
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-423-9
Seria
Zagadnienia Podatkowe
Rok wydania
2016
Liczba stron
428
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Przedmowa | str. 21

Rozdział I
Elementy międzynarodowego prawa podatkowego i kierunki zmian | str. 25
1. Podstawowe determinanty obciążenia podatkowego w stosunkach międzynarodowych (Marcin Jamroży) | str. 25
1.1. Uwagi wstępne | str. 25
1.2. Rezydencja podatkowa | str. 28
1.2.1. Znaczenie kryterium rezydencji | str. 28
1.2.2. Osoby fizyczne | str. 28
1.2.3. Osoby prawne | str. 32
1.2.4. Miejsce osiągania dochodów | str. 33
1.3. Unikanie podwójnego opodatkowania | str. 36
1.4. Uwagi końcowe | str. 41
2. Kierunki zmian w zawieranych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (Małgorzata Witak) | str. 41
2.1. Uwagi wstępne | str. 41
2.2. Podstawowe zalecenia Rady OECD dotyczące Konwencji Modelowej | str. 42
2.2.1. Odliczenie podatków fikcyjnych - klauzula tax sparing | str. 42
2.2.2. Rozszerzenie art. 13 KM-OECD o tzw. klauzulę nieruchomościową | str. 43
2.2.3. Rozszerzenie art. 26 KM-OECD o pełną klauzulę wymiany informacji | str. 44
2.3. Kierunki zmian w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania wynikające z zaleceń Rady OECD | str. 44
2.3.1. Wprowadzenie do umowy pełnej klauzuli wymiany informacji na przykładzie umowy ze Szwajcarią | str. 44
2.3.2. Eliminowanie klauzuli tax sparing | str. 46
2.3.2.1. Uwagi ogólne | str. 46
2.3.2.2. Skutki usunięcia klauzuli tax sparing w umowie z Cyprem | str. 46
2.3.2.3. Skutki usunięcia klauzuli tax sparing w umowie z Maltą | str. 47
2.3.3. Wprowadzanie klauzuli nieruchomościowej | str. 48
2.3.4. Wprowadzanie specjalnych klauzul antyabuzywnych | str. 49
2.3.4.1. Uwagi ogólne | str. 49
2.3.4.2. Klauzule ograniczające korzystanie z przywilejów umownych w sytuacjach zastosowania tzw. sztucznych struktur (artificial arrangement) | str. 49
2.3.4.3. Klauzule main purpose test przeciwdziałające niewłaściwemu opodatkowaniu u źródła | str. 50
2.3.4.4. Klauzula LOB w umowie z USA | str. 51
2.4. Kierunki zmian w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania wynikające z uwarunkowań prawa krajowego | str. 52
2.4.1. Ujednolicenie metod unikania podwójnego opodatkowania | str. 52
2.4.2. Opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów w państwie rezydencji | str. 54
2.4.3. Zmiana definicji należności licencyjnych | str. 54
2.4.3.1. Różnice w definicji należności licencyjnych | str. 54
2.4.3.2. Uznawanie oprogramowania komputerowego | str. 55
2.5. Uwagi końcowe | str. 56
3. Wymiana informacji podatkowych jako instrument w walce przeciwko szkodliwej konkurencji podatkowej (Edyta Tkaczuk) | str. 57
3.1. Uwagi wstępne | str. 57
3.2. Charakterystyka rajów podatkowych | str. 59
3.3. Działania OECD w walce ze szkodliwą konkurencją podatkową | str. 61
3.3.1. Lista niewspółpracujących krajów oraz Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych | str. 61
3.3.2. Modelowa konwencja o wymianie informacji podatkowych | str. 62
3.3.3. Zmiany Konwencji Modelowej OECD w sprawie majątku i dochodu | str. 66
3.4. Inicjatywy Unii Europejskiej w walce z nieuczciwą konkurencją podatkową | str. 68
3.4.1. Konwencja w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej | str. 68
3.4.2. Normy w zakresie przejrzystości i wymiany informacji | str. 69
3.4.3. Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. | str. 71
3.5. Uwagi końcowe | str. 75
4. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących podatków bezpośrednich - wybrane zagadnienia (Aleksander Werner) | str. 76
4.1. Uwagi wstępne | str. 76
4.2. Instytucja odpowiedzi TS na pytania prejudycjalne | str. 77
4.3. Wykładnia prounijna | str. 79
4.4. Harmonizacja podatków bezpośrednich | str. 82
4.5. Odpowiedzi TS na pytania prejudycjalne polskich sądów w sprawach dotyczących podatków bezpośrednich | str. 84
4.6. Wybrane orzeczenia TS w sprawie wykładni dyrektyw dotyczących podatków bezpośrednich | str. 85
4.6.1. Dyrektywa 2003/48 | str. 85
4.6.2. Nadużycie prawa na przykładzie przepisów dyrektywy 2009/133 | str. 85
4.6.3. Dyrektywa 2011/96 | str. 89
4.6.4. Dyrektywa 2003/49 | str. 91
4.7. Uwagi końcowe | str. 91

Rozdział II
Opodatkowanie zakładu zagranicznego | str. 93
1. Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w przypadku zysków przedsiębiorstw (Marcin Jamroży) | str. 93
1.1. Uwagi wstępne | str. 93
1.2. Przesłanki powstania zakładu zagranicznego | str. 94
1.2.1. Placówka | str. 94
1.2.2. Stałość placówki | str. 94
1.2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej | str. 95
1.2.4. Czynności inne niż pomocnicze lub przygotowawcze | str. 96
1.3. Podstawowe formy zakładu | str. 98
1.4. Oddział | str. 99
1.5. Prace budowlane, montażowe lub instalacyjne | str. 99
1.5.1. Pojęcie | str. 99
1.5.2. Powstanie zakładu budowlanego | str. 100
1.5.3. Wyznaczenie okresu prowadzenia robót | str. 101
1.6. Zależny przedstawiciel | str. 104
1.7. Serwer | str. 106
1.8. Transparentna spółka osobowa | str. 106
1.9. Rozdział jurysdykcji podatkowej | str. 107
1.9.1. Opodatkowanie w państwie źródła | str. 107
1.9.2. Opodatkowanie w państwie rezydencji | str. 109
1.10. Przypisanie zysków zakładowi zagranicznemu | str. 110
1.11. Prosta symulacja obciążenia podatkowego | str. 111
1.12. Uwagi końcowe | str. 113
2. Międzynarodowe aspekty opodatkowania gospodarki cyfrowej (Jakub Warnieło) | str. 114
2.1. Uwagi wstępne | str. 114
2.2. Aktualne zasady opodatkowania gospodarki cyfrowej | str. 115
2.3. Propozycje zmian w opodatkowaniu gospodarki cyfrowej | str. 119
2.3.1. Uwagi wstępne | str. 119
2.3.2. Propozycje postulowane przez przedstawicieli doktryny prawa podatkowego | str. 119
2.3.2.1. Podatek u źródła dla międzynarodowych transakcji gospodarki cyfrowej | str. 119
2.3.2.2. Definicja stałego zakładu oparta na "obecności cyfrowej" | str. 121
2.3.2.3. Model Integracyjnej Adaptacji | str. 123
2.3.3. Propozycje postulowane przez OECD oraz krajowe administracje podatkowe | str. 125
2.3.3.1. Definicja stałego zakładu oparta na "znaczącej cyfrowej obecności" | str. 125
2.3.3.2. Test "znaczącej obecności" | str. 126
2.3.3.3. Podatek od wykorzystania pasma internetowego | str. 127
2.3.3.4. Mechanizmy zapobiegające unikaniu opodatkowania | str. 128
2.4. Uwagi końcowe | str. 130
3. Metody ustalania dochodu zakładu (Andrzej Halat) | str. 131
3.1. Uwagi wstępne | str. 131
3.2. Ustalanie zysku zakładu po aktualizacji art. 7 Konwencji Modelowej | str. 132
3.2.1. Podejście dwustopniowe | str. 132
3.2.2. Samodzielnie funkcjonujące przedsiębiorstwo | str. 133
3.2.3. Pierwszy etap - hipotetyczne uznanie zakładu jako oddzielnego i niezależnego przedsiębiorstwa | str. 134
3.2.4. Drugi etap - hipotetyczne określenie zysków na podstawie analizy porównawczej | str. 138
3.2.5. Podsumowanie dwuetapowej analizy | str. 138
3.3. Różnice w treści art. 7 KM OECD w wersji sprzed i po 2010 r. | str. 139
3.4. Uwagi końcowe | str. 141
4. Podział kosztów jednostki macierzystej prowadzącej działalność w branży finansowej (Bartłomiej Gryn) | str. 142
4.1. Uwagi wstępne | str. 142
4.2. Analiza funkcjonalna Spółki i Oddziału | str. 143
4.3. Wynagrodzenie Spółki za wykonywane funkcje zarządcze i pomocnicze | str. 149
4.4. Podział kosztów wspólnych ponoszonych w związku z pozyskaniem i utrzymaniem kluczowych klientów | str. 153
4.5. Rozliczenie kosztów finansowania | str. 157
4.6. Uwagi końcowe | str. 162

Rozdział III
Opodatkowanie nietransparentnej spółki zależnej | str. 163
1. Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w zakresie dochodów spółki zależnej (Marcin Jamroży) | str. 163
1.1. Uwagi wstępne | str. 163
1.2. Dochody spółki zależnej | str. 164
1.2.1. Zakres obowiązku podatkowego | str. 164
1.2.2. Pierwotna korekta dochodu | str. 166
1.2.3. Drugostronna korekta dochodu | str. 167
1.2.4. Ograniczanie ryzyka podatkowego | str. 168
1.3. Dywidendy otrzymywane przez rezydenta w Polsce | str. 170
1.3.1. Uwagi ogólne | str. 170
1.3.2. Pojęcie dywidendy | str. 170
1.3.3. Opodatkowanie w państwie źródła | str. 171
1.3.4. Opodatkowanie w państwie rezydencji | str. 172
1.3.5. Symulacja obciążenia podatkowego | str. 174
1.4. Dywidendy wypłacane z Polski | str. 176
1.4.1. Uwagi ogólne | str. 176
1.4.2. Zasady opodatkowania w państwie źródła | str. 177
1.4.3. Zwolnienie dywidendy od podatku u źródła | str. 177
1.4.4. Dywidendy związane z działalnością zakładu | str. 178
1.4.5. Algorytm określania wysokości podatku u źródła | str. 180
1.5. Uwagi końcowe | str. 181
2. Ustalanie beneficial ownera w praktyce (Bartłomiej Rodak) | str. 181
2.1. Uwagi wstępne | str. 181
2.2. Beneficjent dochodów - znaczenie zwykłe | str. 182
2.3. Beneficjent dochodów - znaczenie prawne | str. 185
2.4. Beneficjent dochodów - znaczenie w prawie anglosaskim | str. 185
2.5. Nieuprawnione korzystanie z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania a instytucja beneficial ownera | str. 186
2.6. Test beneficial ownera - badanie istoty transakcji | str. 189
2.7. Test beneficial ownera - badanie działalności gospodarczej | str. 191
2.8. Dominium | str. 196
2.9. Uwagi końcowe | str. 201
3. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (Aleksandra Trzópek) | str. 201
3.1. Uwagi wstępne | str. 201
3.2. Główne założenia regulacji CFC | str. 202
3.3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 205
3.3.1. Uwagi ogólne | str. 205
3.3.2. Kolizja pomiędzy regulacjami typu CFC a ustawodawstwem wewnętrznym | str. 205
3.3.3. Kolizja regulacji CFC z Konwencją Modelową OECD | str. 206
3.3.4. Regulacje CFC a swoboda przedsiębiorczości | str. 208
3.4. Uwagi końcowe | str. 209
4. Planowanie podatkowe w ramach struktur holdingowych (Dominik J. Gajewski) | str. 210
4.1. Uwagi wstępne | str. 210
4.2. Ogólne pojęcie holdingu | str. 210
4.3. Teorie opodatkowania holdingów w państwach Unii Europejskiej | str. 213
4.4. Podatkowa grupa kapitałowa - teoria i praktyka | str. 215
4.5. Szczególne rozwiązania podatkowe dla holdingów w wybranych państwach Unii Europejskiej | str. 221
4.6. Koncepcja CCCTB i jej zakres podmiotowy | str. 225
4.7. Uwagi końcowe | str. 230
5. Europejska spółka akcyjna - teoretyczne korzyści i praktyczne problemy (Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska) | str. 231
5.1. Uwagi wstępne | str. 231
5.2. Trudności w określeniu ram prawnych funkcjonowania spółki europejskiej w krajach członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski | str. 234
5.3. Ograniczony katalog sposobów powstania europejskiej spółki akcyjnej. Przeniesienie siedziby spółki europejskiej | str. 238
5.4. Koszty prowadzenia działalności w postaci europejskiej spółki akcyjnej | str. 241
5.5. Skomplikowane zasady zaangażowania pracowników w zarządzanie spółką europejską | str. 243
5.6. Brak specyficznych preferencji podatkowych dla spółki europejskiej | str. 246
5.7. Uwagi końcowe | str. 248
6. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę niebędącą podatnikiem (Grzegorz Stachyra, Marcin Jamroży) | str. 250
6.1. Uwagi wstępne | str. 250
6.2. Ogólna charakterystyka następstw przekształcenia | str. 250
6.2.1. Istota prawna przekształcenia | str. 250
6.2.2. Podatkowe następstwa przekształcenia | str. 251
6.2.2.1. Uwagi ogólne | str. 251
6.2.2.2. Przekształcenie homogeniczne | str. 252
6.2.2.3. Przekształcenie heterogeniczne | str. 252
6.3. Opodatkowanie zatrzymanych zysków | str. 253
6.3.1. Uwagi ogólne | str. 253
6.3.2. Przedmiot opodatkowania | str. 253
6.3.3. Ratio legis opodatkowania zatrzymanych zysków | str. 255
6.3.4. Stosowanie zwolnienia z podatku oraz preferencyjnych stawek | str. 257
6.3.5. Podatek od zatrzymanych zysków jako bariera dla przekształceń | str. 259
6.4. Skutki podatkowe związane ze zmianą podatnika | str. 262
6.4.1. Zmiana zasad opodatkowania dochodu | str. 262
6.4.2. Ustanie rezydencji podatkowej | str. 262
6.4.3. Ustanowienie zakładu zagranicznego | str. 263
6.4.4. Rozliczenie straty podatkowej | str. 264
6.4.5. Wydatki związane z przekształceniem | str. 264
6.4.6. Kolizje kwalifikacyjne | str. 265
6.5. Uwagi końcowe | str. 265
7. Architektura transfer pricingu w dobie optymalizacji podatkowej (Ewelina Kołodziejska) | str. 266
7.1. Uwagi wstępne | str. 266
7.2. Przesłanki skutkujące wyborem cen transferowych jako narzędzia optymalizacji podatkowej | str. 267
7.3. Wykorzystanie transfer pricingu | str. 267
7.4. Ryzyko związane z transfer pricingiem | str. 271
7.5. Instrumenty ograniczające ryzyko podatkowe | str. 274
7.6. Dokumentacja podatkowa na przykładzie usług wewnątrzgrupowych | str. 275
7.7. Uwagi końcowe | str. 277

Rozdział IV
Opodatkowanie odsetek oraz należności licencyjnych | str. 279
1. Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w zakresie odsetek (Marcin Jamroży) | str. 279
1.1. Definicja odsetek | str. 279
1.2. Opodatkowanie w Polsce jako państwie źródła | str. 280
1.3. Przypisanie odsetek zagranicznemu zakładowi | str. 284
1.4. Algorytm określania wysokości podatku u źródła | str. 286
1.5. Opodatkowanie w państwie rezydencji | str. 286
1.6. Uwagi końcowe | str. 288
2. Opodatkowanie osób fizycznych z tytułu odsetek (Mariusz Pogoński) | str. 288
2.1. Uwagi wstępne | str. 288
2.2. Opodatkowanie odsetek uzyskanych w Polsce przez nierezydentów podatkowych na gruncie polskich przepisów wewnętrznych | str. 289
2.3. Opodatkowanie odsetek uzyskanych za granicą przez polskich rezydentów podatkowych na gruncie polskich przepisów wewnętrznych | str. 291
2.4. Stosowanie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 292
2.5. Rola dyrektywy 2003/48 | str. 294
2.6. Relacja postanowień dyrektywy do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 297
2.7. Implementacja przepisów dyrektywy w polskich przepisach podatkowych | str. 298
2.8. Nowelizacja u.p.d.o.f. implementująca zmiany wprowadzone w dyrektywie | str. 301
2.9. Uwagi końcowe | str. 302
3. Struktury cash poolingu - implikacje podatkowe dla rezydenta na przykładzie międzynarodowej grupy kapitałowej (Joanna Dąbrowska) | str. 303
3.1. Uwagi wstępne | str. 303
3.2. Struktura cash poolingu w grupie kapitałowej EADS | str. 304
3.3. Opodatkowanie dochodu na gruncie ustawodawstwa krajowego | str. 307
3.3.1. Ujęcie transferów w przychodach i kosztach podatkowych | str. 307
3.3.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 307
3.3.1.2. Odsetki otrzymywane bądź płacone z tytułu sald na rachunkach skonsolidowanych | str. 308
3.3.1.3. Różnice kursowe | str. 309
3.3.2. Niedostateczna kapitalizacja | str. 310
3.3.3. Dokumentacja podatkowa cen transferowych | str. 312
3.4. Opodatkowanie dochodu nierezydentów | str. 313
3.5. Uwagi końcowe | str. 315
4. Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w zakresie należności licencyjnych (Marcin Jamroży) | str. 315
4.1. Definicja należności licencyjnych | str. 315
4.2. Opodatkowanie w Polsce jako państwie źródła | str. 316
4.3. Przypisanie należności licencyjnych zakładowi | str. 318
4.4. Algorytm określania wysokości podatku u źródła | str. 319
4.5. Opodatkowanie w państwie rezydencji | str. 320
4.6. Wybrane zagadnienia problemowe | str. 320
4.6.1. Uwagi wstępne | str. 320
4.6.2. Oprogramowanie komputerowe | str. 321
4.6.3. Użytkowanie urządzenia przemysłowego | str. 322
4.6.4. Korzystanie z know-how | str. 325
4.7. Uwagi końcowe | str. 326
5. Zasady opodatkowania umów leasingu transgranicznego (Łukasz Andruszkiewicz) | str. 326
5.1. Uwagi wstępne | str. 326
5.2. Umowa leasingu w Konwencji Modelowej OECD | str. 327
5.3. Zasady opodatkowania transgranicznych umów leasingu operacyjnego | str. 329
5.4. Zasady opodatkowania transgranicznych umów leasingu finansowego | str. 334
5.5. Uwagi końcowe | str. 337

Rozdział V
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej oraz wybranych dochodów kapitałowych osób fizycznych | str. 338
1. Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w zakresie dochodów z pracy najemnej (Marcin Jamroży) | str. 338
1.1. Uwagi wstępne | str. 338
1.2. Rozdział roszczeń podatkowych między państwa | str. 339
1.3. Opodatkowanie w państwie źródła | str. 341
1.4. Opodatkowanie w państwie rezydencji | str. 342
1.4.1. Okres pobytu | str. 343
1.4.2. Pracodawca w sensie ekonomicznym | str. 345
1.4.3. Ponoszenie wynagrodzenia przez zakład | str. 346
1.4.4. Międzynarodowy wynajem siły roboczej | str. 347
1.5. Uwagi końcowe | str. 349
2. Opodatkowanie dochodów pracowników oddelegowanych (Magdalena Cieślak) | str. 349
2.1. Uwagi wstępne | str. 349
2.2. Aspekty ubezpieczeniowe | str. 350
2.2.1. Koordynacja systemów zabezpieczenia | str. 350
2.2.2. Zasada ogólna | str. 351
2.2.3. Odstępstwa od zasady ogólnej | str. 351
2.3. Zasady opodatkowania dochodu przy delegowaniu | str. 353
2.4. Uwagi końcowe | str. 356
3. Koncepcja pracodawcy ekonomicznego (Magdalena Pożaroszczyk-Komór) | str. 356
3.1. Uwagi wstępne | str. 356
3.2. Koncepcja pracodawcy ekonomicznego w świetle art. 15 ust. 2 Konwencji Modelowej OECD | str. 357
3.2.1. Warunek wynikający z art. 15 ust. 2 lit. b | str. 357
3.2.2. Międzynarodowy wynajem siły roboczej jako przesłanka instytucji pracodawcy ekonomicznego | str. 359
3.2.3. Ewolucja koncepcji pracodawcy ekonomicznego | str. 361
3.2.4. Koncepcja pracodawcy ekonomicznego a Komentarz do Konwencji Modelowej OECD z 2010 r. | str. 362
3.3. Zastosowanie koncepcji pracodawcy ekonomicznego | str. 365
3.3.1. Implikacje podatkowe | str. 365
3.3.2. Podejście do koncepcji pracodawcy ekonomicznego na przykładach wybranych państw | str. 367
3.4. Uwagi końcowe | str. 371
4. Opodatkowanie dochodów marynarzy (Remigiusz Felcenloben) | str. 372
4.1. Uwagi wstępne | str. 372
4.2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę oraz ich zastosowanie do opodatkowania marynarzy | str. 373
4.2.1. Konwencja Modelowa OECD | str. 373
4.2.2. Przykładowe regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 374
4.2.3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z Norwegią | str. 375
4.2.4. Brak zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 378
4.3. Faktyczny zarząd przedsiębiorstwa | str. 378
4.4. Bandera statku | str. 379
4.5. Raje podatkowe a ich wpływ na opodatkowanie marynarzy | str. 379
4.6. Uwagi końcowe | str. 380
5. Opodatkowanie emerytur i rent zagranicznych (Mariusz Pogoński) | str. 380
5.1. Uwagi wstępne | str. 380
5.2. Pojęcie emerytury (renty) zagranicznej | str. 381
5.3. Określenie miejsca rezydencji podatkowej beneficjenta świadczenia emerytalno-rentowego | str. 383
5.4. Bezpośrednie rozgraniczenie miejsca opodatkowania (normy o zamkniętych skutkach prawnych) | str. 385
5.5. Normy o otwartych skutkach prawnych | str. 386
5.6. Sytuacje szczególne | str. 387
5.7. Obowiązki ciążące na płatniku podatku z tytułu wypłaty emerytury bądź renty zagranicznej | str. 388
5.8. Uwagi końcowe | str. 390
6. Opodatkowanie dochodów z zagranicznych funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, pracowniczych programów emerytalnych oraz indywidualnych kont emerytalnych (Jarosław Sekita) | str. 390
6.1. Uwagi wstępne | str. 390
6.2. Ogólne zasady powoływania się w przepisach na inne akty prawa | str. 391
6.3. Praktyka powoływania się w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na inne akty prawa | str. 392
6.4. Odwołanie się w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do regulacji dotyczących instytucji i usług finansowych | str. 393
6.5. Praktyczne skutki podatkowe wynikające z treści przepisów odwoławczych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | str. 394
6.6. Uwagi końcowe | str. 401

Bibliografia | str. 403

Autorzy | str. 423
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.