Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości

ebook

- 14%

Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości

Adam Kałążny

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-849-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Podatek od nieruchomości, który w Polsce jest bardzo istotnym kosztem obciążającym prowadzenie działalności gospodarczej (znaczącym na tle innych państw europejskich), został uregulowany za pomocą budzących duże wątpliwości interpretacyjne przepisów.


Publikacja zawiera:

analizę opodatkowania podatkiem od nieruchomości różnych rodzajów infrastruktury,
porównanie regulacji polskich z analogicznymi przepisami obowiązującymi w wybranych państwach europejskich,
wyjaśnienia trudności interpretacyjnych, z którymi zmagają się podatnicy, organy podatkowe, sędziowie,
propozycje zmian w przepisach ułatwiających funkcjonowanie tego podatku.W opracowaniu przedstawiono m.in.:

charakterystykę polskiego systemu podatku od nieruchomości,
najważniejsze zasady dotyczące wykładni przepisów prawa podatkowego,
szczegółowe omówienie przepisów regulujących opodatkowanie i preferencje podatkowe dla infrastruktury (uwzględniając szczegóły procesu legislacyjnego oraz aktualne orzecznictwo),
zasady dotyczące stanowienia prawa podatkowego w kontekście regulacji z zakresu pomocy publicznej.Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz ekonomistów i księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki i studentów specjalizujących się w prawie podatkowym.

Tytuł
Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości
Autor
Adam Kałążny
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-849-4
Seria
Monografie. Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Rok wydania
2020
Liczba stron
336
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające do tematu opodatkowania podatkiem od nieruchomości | str. 25
1. Podstawowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości: przedmiot i podstawa opodatkowania | str. 25
1.1. Grunty | str. 26
1.1.1. Zakres opodatkowania gruntów podatkiem od nieruchomości | str. 26
1.1.2. Podstawa opodatkowania gruntów podatkiem od nieruchomości | str. 38
1.1.3. Stawki podatku od nieruchomości od gruntów | str. 41
1.2. Budynki | str. 43
1.2.1. Zakres opodatkowania budynku podatkiem od nieruchomości | str. 43
1.2.2. Podstawa opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości | str. 49
1.2.3. Stawki podatku od nieruchomości od budynków | str. 54
1.3. Budowle | str. 58
1.3.1. Zakres opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości | str. 58
1.3.2. Podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości | str. 66
1.3.3. Stawki podatku od nieruchomości od budowli | str. 68
2. Podatnik podatku od nieruchomości | str. 69

Rozdział II
Ustawa podatkowa a terminologia regulacji „prawnopodatkowej” | str. 75
1. Specyfika źródeł prawa podatkowego | str. 75
1.1. Normy konstytucyjne | str. 75
1.2. Standardy stanowienia prawa w ustawie podatkowej | str. 82
2. Odesłania terminologiczne w przepisach regulujących opodatkowanie podatkiem od nieruchomości | str. 84
2.1. Odesłanie bezpośrednie | str. 85
2.2. Odesłanie do przepisów innej gałęzi prawa | str. 86
2.3. Odesłanie dorozumiane | str. 88
3. Problem autonomii terminologicznej prawa podatkowego (relacje terminologiczne regulacji podatkowych i pozapodatkowych) | str. 93
3.1. Odwołanie do przepisów prawa budowlanego w definicji budowli zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych | str. 93
3.2. Odesłanie do przepisów ustawy – Prawo budowlane czy do prawa budowlanego? | str. 101
3.3. Problemy interpretacyjne w zakresie innych pojęć zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych | str. 107

Rozdział III
Zróżnicowanie konstrukcji prawnych stosowanych dla opodatkowania poszczególnych typów infrastruktury | str. 111
1. Infrastruktura wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości | str. 113
2. Infrastruktura objęta ustawowym zwolnieniem z podatku od nieruchomości | str. 120
2.1. Infrastruktura kolejowa | str. 120
2.2. Infrastruktura portowa | str. 129
2.3. Infrastruktura lotnisk | str. 145
3. Infrastruktura opodatkowana na zasadach ogólnych (nieobjęta wyłączeniami ani zwolnieniami ustawowymi) | str. 154
3.1. Uchylone zwolnienie dla niektórych kategorii infrastruktury | str. 154
3.2. Infrastruktura telekomunikacyjna | str. 156
3.3. Opodatkowanie urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych | str. 160
4. Preferencje podatkowe dla obiektów infrastruktury przewidziane w uchwałach rad gmin | str. 161
4.1. Zwolnienia podatkowe w uchwałach rad gmin | str. 162
4.2. Ulgi podatkowe w uchwałach rad gmin | str. 167

Rozdział IV
Opodatkowanie poszczególnych typów infrastruktury – zagadnienia sporne | str. 173
1. Wyłączenie z opodatkowania dróg wewnętrznych | str. 174
2. Zakres stosowania zwolnienia dla infrastruktury kolejowej do bocznic kolejowych | str. 181
3. Zakres stosowania zwolnienia dla infrastruktury portów i przystani morskich | str. 189
4. Zwolnienie dla infrastruktury położonej w części lotniczej lotnisk użytku publicznego | str. 199
5. Opodatkowanie infrastruktury energetycznej na przykładzie stacji transformatorowych | str. 208
5.1. Transformatory zlokalizowane w budynkach | str. 209
5.2. Transformatory zlokalizowane poza budynkami | str. 214
6. Opodatkowanie infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie stacji bazowych telefonii komórkowej | str. 217
7. Opodatkowanie infrastruktury zaopatrzenia w wodę | str. 224

Rozdział V
Przepisy dotyczące opodatkowania infrastruktury podatkiem od nieruchomości w kontekście regulacji z zakresu dopuszczalności pomocy publicznej | str. 235
1. Prawo pomocy publicznej na gruncie prawa wspólnotowego | str. 235
1.1. Przesłanki uznania udzielonej preferencji podatkowej za niedozwoloną pomoc publiczną | str. 237
1.1.1. Publiczny charakter wsparcia | str. 237
1.1.2. Zakłócenie konkurencji w wyniku uzyskania przez przedsiębiorcę korzyści ekonomicznej | str. 238
1.1.3. Selektywność pomocy | str. 240
1.1.4. Wpływ na wymianę handlową wewnątrz Unii Europejskiej | str. 244
1.2. Dozwolone formy pomocy publicznej w formie preferencji podatkowych | str. 249
1.2.1. Pomoc de minimis | str. 249
1.2.2. Pomoc udzielana przedsiębiorstwom świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym | str. 251
1.2.3. Pomoc dozwolona na podstawie przepisów szczególnych | str. 253
2. Wpływ regulacji z zakresu pomocy publicznej na stanowienie przepisów regulujących opodatkowanie infrastruktury | str. 256
2.1. Wpływ regulacji z zakresu pomocy publicznej na przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych | str. 257
2.2. Wpływ regulacji z zakresu pomocy publicznej na zapisy uchwał rad gmin dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości | str. 260

Rozdział VI
Model opodatkowania infrastruktury podatkiem majątkowym na przykładzie wybranych zagranicznych systemów podatkowych | str. 269
1. System opodatkowania infrastruktury w Federacji Rosyjskiej | str. 270
1.1. Charakterystyka systemu podatkowego w Federacji Rosyjskiej | str. 270
1.2. Konstrukcja podatku od majątku organizacji | str. 272
1.3. Preferencje podatkowe dla obiektów infrastruktury | str. 275
1.3.1. Preferencje federalne | str. 275
1.3.2. Preferencje regionalne | str. 279
1.4. Porównanie preferencji podatkowych dla infrastruktury przewidzianych w prawie polskim i rosyjskim | str. 281
2. Zakres opodatkowania infrastruktury podatkiem od nieruchomości w Republice Czeskiej | str. 284
2.1. Charakterystyka systemu podatkowego w Republice Czeskiej | str. 284
2.2. Konstrukcja podatku od nieruchomości | str. 285
2.2.1. Konstrukcja podatku gruntowego | str. 285
2.2.2. Konstrukcja podatku od obiektów budowlanych | str. 288
2.3. Infrastruktura jako przedmiot opodatkowania podatkami majątkowymi | str. 292
2.4. Porównanie zagadnienia opodatkowania infrastruktury w prawie polskim i czeskim | str. 294
3. Zakres opodatkowania infrastruktury podatkiem od nieruchomości we Francji | str. 298
3.1. Charakterystyka systemu podatkowego we Francji | str. 298
3.2. Podatki majątkowe mające zastosowanie do infrastruktury | str. 301
3.2.1. Podatek od nieruchomości zabudowanych | str. 301
3.2.2. Konstrukcja zryczałtowanego podatku od przedsiębiorstw sieciowych | str. 303
3.3. Infrastruktura jako przedmiot opodatkowania podatkami majątkowymi | str. 305
3.4. Porównanie zagadnienia opodatkowania infrastruktury w prawie polskim i francuskim | str. 305

Wnioski | str. 309

Bibliografia | str. 329
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.