Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń

ebook

- 14%

Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń

Jarosław Grabarczyk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7383-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest jedyną pozycją na rynku, która w sposób kompleksowy przedstawia problematykę nieodpłatnych świadczeń na gruncie ustaw regulujących podatki dochodowe. Jej największą zaletę stanowi zaprezentowanie spójnej i konsekwentnie rozwiniętej koncepcji, pozwalającej na precyzyjne wyznaczenie granic opodatkowania tych świadczeń, co niewątpliwie budzi najwięcej kontrowersji. W szczególności owa koncepcja umożliwia stwierdzenie, czy zaistnienie danego stanu faktycznego skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń, a jeżeli tak - jak należy ustalić jego wysokość.


Drugie wydanie publikacji wzbogacono głównie o uwagi na temat orzeczeń sądowych, które pojawiły się po 2008 r., na tle rozszerzania pojęcia nieodpłatnych świadczeń na coraz to inne stany faktyczne. Tutaj również powyższa koncepcja potwierdziła w pełni swoją aktualność i przydatność, wykazując niejednokrotnie nieprawidłowości w procesie interpretacji oraz stosowania przepisów prawa podatkowego.


W opracowaniu omówiono między innymi:


istotę dochodu osiągniętego z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia,
źródła nieodpłatnych świadczeń, które mogą skutkować opodatkowaniem,
problemy związane z określeniem wartości tych świadczeń.


Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych i radców prawnych, a także dla pracowników organów podatkowych oraz sędziów.

Tytuł
Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń
Autor
Jarosław Grabarczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7383-8
Rok wydania
2014
Liczba stron
220
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Prawo podatkowe w systemie prawa | str. 17

1.1. Uwagi wprowadzające | str. 17

1.2. Prawo podatkowe jako gałąź prawa | str. 18

1.2.1. Przesłanki uzasadniające przyznanie prawu podatkowemu statusu gałęzi prawa | str. 18

1.2.2. Autonomia prawa podatkowego | str. 25

1.2.3. Prawo podatkowe a prawo cywilne | str. 30

1.3. Zasady podatkowe | str. 36

1.4. Podsumowanie | str. 44

Rozdział 2
Cechy i funkcje podatków dochodowych | str. 46

2.1. Uwagi wprowadzające | str. 46

2.2. Ogólna charakterystyka podatków dochodowych | str. 47

2.2.1. Podatki dochodowe w klasyfikacji podatków | str. 47

2.2.2. Podstawy prawne podatków dochodowych | str. 52

2.3. Zakres podmiotowy opodatkowania | str. 57

2.4. Zakres przedmiotowy opodatkowania | str. 63

2.5. Podsumowanie | str. 69

Rozdział 3
Pojęcie, źródła oraz zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń | str. 73

3.1. Uwagi wprowadzające | str. 73

3.2. Nieodpłatne świadczenia na gruncie prawa cywilnego | str. 74

3.2.1. Pojęcie świadczenia | str. 74

3.2.2. Świadczenia odpłatne i nieodpłatne | str. 77

3.2.3. Umowy jako źródło nieodpłatnych świadczeń | str. 80

3.3. Cechy nieodpłatnych świadczeń w świetle przepisów regulujących podatki dochodowe | str. 85

3.3.1. Uwagi ogólne | str. 85

3.3.2. Zakres podmiotowy nieodpłatnych świadczeń | str. 86

3.3.3. Przedmiot nieodpłatnych świadczeń | str. 86

3.3.4. Ocena elementu odpłatności według przepisów podatkowoprawnych | str. 91

3.3.5. Warunki powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń | str. 94

3.3.6. Podatkowoprawne rozumienie nieodpłatnego świadczenia | str. 110

3.4. Podsumowanie | str. 113

Rozdział 4
Odstępstwa od zasad opodatkowania nieodpłatnych świadczeń | str. 116

4.1. Uwagi wprowadzające | str. 116

4.2. Nieodpłatne świadczenia niewywołujące skutków podatkowych | str. 117

4.3. Nieodpłatne świadczenia a obejście prawa podatkowego | str. 126

4.4. Nieodpłatne świadczenia a ceny transferowe | str. 131

4.4.1. Zagadnienia wstępne | str. 131

4.4.2. Podmioty powiązane oraz zasada "długości ramienia" | str. 133

4.4.3. Weryfikacja cen transferowych | str. 137

4.5. Podsumowanie | str. 142

Rozdział 5
Charakter korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku otrzymania nieodpłatnego świadczenia | str. 146

5.1. Uwagi wprowadzające | str. 146

5.2. Problemy związane z ustaleniem wartości nieodpłatnych świadczeń | str. 147

5.3. Rzeczywiste skutki opodatkowania nieodpłatnych świadczeń | str. 160

5.4. Podsumowanie | str. 165

Rozdział 6
Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na tle unormowań wybranych państw | str. 168

6.1. Uwagi wprowadzające | str. 168

6.2. Niemcy | str. 169

6.3. Wielka Brytania | str. 172

6.4. Czechy | str. 176

6.5. Wnioski | str. 179

6.6. Podsumowanie | str. 181

Zakończenie | str. 185

Bibliografia | str. 193

Wykaz aktów prawnych | str. 201

Orzecznictwo | str. 205
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.