Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Opodatkowanie spółek osobowych

ebook

- 14%

Opodatkowanie spółek osobowych

Withold Wollgarten

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6067-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji przedstawiono system opodatkowania spółki komandytowej i jej wspólników w Polsce, porównując go do uregulowań stosowanych w tym zakresie w Niemczech.


Autor prezentuje praktyczne rozwiązania podatkowe i bilansowe dla działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej, w okresie trzech lat - od jej powstania aż do likwidacji. Omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące:


aspektów prawnopodatkowych zakładania spółki,
odpisów amortyzacyjnych,
leasingu składników majątkowych,
rekompensaty dla wspólnika występującego ze spółki,
różnic miedzy księgową a podatkowa wartością aktywów i pasywów,
bilansu dla potrzeb podatkowych.


Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów oraz właścicieli biur rachunkowych.

Tytuł
Opodatkowanie spółek osobowych
Autor
Withold Wollgarten
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6067-8
Rok wydania
2013
Liczba stron
324
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział I
System podatkowy spółek osobowych w Polsce
str. 17

1. Formy i systemy opodatkowania spółek osobowych
str. 17

2. Spółka osobowa jako podmiot opodatkowania
str. 18

2.1. Podstawowe zasady
str. 18

2.2. Dochód do opodatkowania
str. 19

2.3. Pozostałe podatki
str. 22

3. Ustalanie zysku i dochodu w spółkach osobowych
str. 23

3.1. Ustalanie zysku zgodnie z ustawą o rachunkowości
str. 26

3.2. Ustalanie dochodu zgodnie z przepisami prawa podatkowego
str. 31

3.3. Występowanie i granice miarodajności bilansu handlowego dla bilansu podatkowego
str. 41

4. Opodatkowanie wspólników spółek osobowych
str. 45

4.1. Zasady ogólne
str. 45

4.2. Źródła przychodów
str. 46

4.3. Stawka podatkowa
str. 49

4.4. Problemy przy stosowaniu metody udziału wspólnika w zysku
str. 51

Rozdział II
Cechy szczególne opodatkowania dochodów spółki komandytowej
str. 53

1. Aspekty prawnopodatkowe zakładania spółki
str. 53

1.1. Wkład pieniężny
str. 53

1.2. Wkład rzeczowy z majątku prywatnego
str. 54

1.3. Wkład rzeczowy z innego przedsiębiorstwa
str. 59

1.4. Wkład przedsiębiorstwa lub jego części
str. 61

1.5. Przystąpienie nowego wspólnika
str. 66

1.6. Zmiana formy
str. 68

1.7. Łączenie się spółek
str. 71

1.8. Koszty założenia spółki
str. 71

1.9. Odpis aktualizujący wartość
str. 72

2. Bieżące opodatkowanie spółki komandytowej oraz jej wspólników
str. 74

2.1. Ustalanie zysku zgodnie z ustawą o rachunkowości
str. 74

2.2. Podział zysku zgodnie z kodeksem spółek handlowych a opodatkowanie
str. 82

2.3. Ustalenie dochodu zgodnie z przepisami prawa podatkowego
str. 86

2.3.1. Udział wspólnika w zysku i sposoby jego wyliczania
str. 86

2.3.2. Rozgraniczenia źródeł przychodów wspólników
str. 88

2.3.3. Rozgraniczenie: majątek przedsiębiorstwa a majątek prywatny
str. 96

2.3.4. Rozgraniczenie: wydatki poniesione na uzyskanie przychodów a wydatki prywatne
str. 103

2.3.5. Wycena
str. 108

2.3.6. Odpisy amortyzacyjne
str. 114

2.3.7. Dodatnia i ujemna wartość firmy
str. 127

2.3.8. Leasing składników majątkowych
str. 131

2.3.9. Przychody, dochody i kwoty wolne od podatku
str. 136

2.3.10. Wydatki uznane i nieuznane za koszty uzyskania przychodu
str. 141

2.3.11. Finansowanie spółki
str. 146

2.3.12. Wynagrodzenie za wykonaną pracę
str. 148

2.3.13. Uwzględnienie strat
str. 150

2.3.14. Dochody i straty wygospodarowane za granicą
str. 159

2.4. Ulgi podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych
str. 161

3. Prawnopodatkowe aspekty zmiany składu wspólników
str. 164

3.1. Rekompensata dla występującego wspólnika
str. 166

3.1.1. Rekompensata w spółce komandytowej
str. 167

3.1.2. Rekompensata dla wspólników pozostających w spółce
str. 171

3.1.3. Rekompensata dla wspólnika występującego ze spółki
str. 172

3.2. Wystąpienie ze spółki przy ujemnym koncie kapitału
str. 175

3.3. Sprzedaż udziału przez komandytariusza
str. 179

3.4. Przystąpienie nowego wspólnika do spółki
str. 180

3.5. Dziedziczenie
str. 181

4. Rozwiązanie spółki komandytowej
str. 182

Rozdział III
Rozwój bilansu podatkowego dla spółki komandytowej
str. 184

1. Propozycje rozwiązań w praktyce dla rozwoju bilansu podatkowego w spółkach osobowych
str. 186

1.1. Pierwszy przykład rozwiązania: system bilansów podatkowych w Niemczech
str. 186

1.1.1. Kumulacyjny bilans całkowity dla ustalenia wyniku finansowego
str. 187

1.1.2. Bilans podatkowy spółki
str. 191

1.1.3. Bilans specjalny
str. 193

1.1.4. Bilans uzupełniający
str. 195

1.1.5. Ustalenie dochodów wspólnika
str. 196

1.1.6. Krytyczna ocena przydatności rozwiązania zastosowanego w Niemczech
str. 200

1.2. Drugi przykład rozwiązania: bilans podatkowy spółki kapitałowej zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości
str. 202

1.3. Konsekwencje przedstawionych przykładów dla rozwoju bilansu podatkowego w spółce osobowej w Polsce
str. 205

2. Rozwój systemu informacyjnego dla potrzeb podatkowych w spółce komandytowej
str. 209

2.1. Punkt wyjścia do bilansu podatkowego w momencie zakładania spółki
str. 213

2.1.1. Wkład rzeczowy
str. 213

2.1.2. Zmiana formy i przekształcenie
str. 214

2.2. Punkt wyjścia do bilansu podatkowego przy bieżącym opodatkowaniu
str. 214

2.2.1. Bilans handlowy zgodnie z ustawą o rachunkowości jako podstawa bilansu podatkowego
str. 214

2.2.2. Różnice przejściowe
str. 216

2.2.3. Różnice stałe w wyniku okresowym
str. 278

2.3. Relacje do wspólników spółki komandytowej
str. 279

2.3.1. Wyprowadzenie składnika majątku przez wspólnika
str. 279

2.3.2. Wniesienie składnika majątku do spółki przez wspólnika
str. 280

2.3.3. Składniki majątku w posiadaniu wspólników
str. 283

2.3.4. Oprocentowanie rozrachunków ze wspólnikami
str. 284

2.4. Przykład bilansu dla potrzeb podatkowych
str. 285

2.5. Przykład kontynuacji bilansu dla potrzeb podatkowych
str. 288

2.6. Przykład rozwiązania bilansu dla potrzeb podatkowych
str. 292

3. Przykład ustalenia dla wspólników udziału w zyskach za pomocą przedstawionego bilansu dla potrzeb podatkowych
str. 295

3.1. Ustalenie udziału w zyskach w pierwszym roku (2010)
str. 295

3.2. Ustalenie udziału w zyskach w drugim roku (2011)
str. 298

3.3. Ustalenie udziału w zyskach w trzecim roku (2012)
str. 301

3.4. Analiza błędów przy ustaleniu udziału w zyskach
str. 304

Podsumowanie
str. 307

Wykaz aktów prawnych
str. 315

Orzecznictwo
str. 317

Wykaz rysunków i tabel
str. 321

Literatura
str. 323
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.