Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej

ebook

- 14%

Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Łukasz Żelechowski, Ireneusz Matusiak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 256.00 zł 221.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 221.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-619-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentowana księga powstała dla uczczenia jubileuszu 50 lat pracy naukowej Profesor Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej. Stanowi ona wyraz uznania środowiska akademickiego dla dorobku naukowego Jubilatki i jego doniosłego znaczenia dla polskiej doktryny prawa własności intelektualnej. Znakomitość warsztatu i bezkompromisowość w dążeniu do doskonałości naukowej to cechy charakterystyczne dla twórczości Jubilatki. Są to także wymagania, które Jubilatka ma wobec dyskursu naukowego. Tytuł księgi Opus auctorem laudat jest nawiązaniem do powyższych wartości.

Księga stanowi zbiór esejów autorstwa znakomitych specjalistów, które uporządkowane zostały w działach tematycznych nawiązujących do zagadnień, które podejmuje w swych publikacjach Jubilatka. Część pierwsza księgi poświęcona jest problematyce prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa mediów. Część druga zawiera artykuły dotyczące problematyki prawa własności przemysłowej. W części trzeciej czytelnik znajdzie artykuły poświęcone zagadnieniom horyzontalnym (przekrojowym), wspólnym dla poszczególnych obszarów prawa własności intelektualnej. Ostatnia, czwarta część poświęcona jest rozmaitym zagadnieniom z zakresu „klasycznego” prawa cywilnego oraz prawa handlowego.

Tytuł
Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej
Autorzy
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Łukasz Żelechowski, Ireneusz Matusiak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-619-6
Seria
Księgi Jubileuszowe
Rok wydania
2019
Liczba stron
1088
Format
pdf
Spis treści
Nota biograficzna Profesor Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej | str. 5

Wykaz publikacji | str. 11

Część I
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Prawo mediów

Koncepcja zatwierdzania tabel wynagrodzeń autorskich de lege lata i de lege ferenda
Joanna Błeszyńska-Wysocka | str. 23

Status prawny twórców utworów wykorzystanych w utworach audiowizualnych. Uwagi do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.08.2017 r., I ACa 837/16
Jan Błeszyński, Maria Błeszyńska-Przybylska, Michał Błeszyński | str. 36

Ab homine auctore ad robotum auctorum
Damian Flisak, Ireneusz Matusiak | str. 73

Radio, muzyka i jednolity rynek
Katarzyna Klafkowska-Waśniowska| str. 97

Od przybytku głowa nie boli? Z problematyki ustawowego prawa odstąpienia i wypowiedzenia umowy prawnoautorskiej
Wojciech Machała | str. 129

Po raz trzeci w sprawie wielokrotności stosownego wynagrodzenia z tytułu naruszenia praw autorskich
Ryszard Markiewicz, Stanisław Sołtysiński | str. 138

Dozwolony użytek z art. 24 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na tle prawa unijnego
Andrzej Matlak | str. 154

O swobodzie wypowiedzi w kontekście ograniczeń wyłączności autorskiej
Piotr Niezgódka | str. 178

Uprawnienia licencjobiorcy wyłącznego do korzystania z utworu – dyskusje i wahania
Maria Poźniak-Niedzielska | str. 194

Uzasadnienia orzeczeń sądowych – uwagi de lege lata i de lege ferenda do art. 4 pkt 2 prawa autorskiego
Joanna Sieńczyło-Chlabicz | str. 204

Roszczenie o udzielenie informacji na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ocena w świetle art. 45 Konstytucji i art. 47 Karty praw podstawowych
Ryszard Skubisz | str. 216

Ancilliary performance (artistes de complément) i aktualności w sferze artystycznych wykonań
Sybilla Stanisławska-Kloc | str. 243

Najem egzemplarzy notacji utworów muzycznych – rys prawno-dogmatyczny
Jerzy Szczotka | str. 278

Kilka uwag krytycznych dotyczących zasad budowy programu telewizyjnego w prawie polskim
Piotr Ślęzak | str. 305

Konstrukcja autorskich praw majątkowych, czyli o odkrywaniu na nowo Ameryki
Tomasz Targosz | str. 330

Kilka uwag w sprawie rozbudowania przez TSUE zakresu prawa rozpowszechniania i co z tego wynika dla praktyki polskiej
Elżbieta Traple | str. 373

Dozwolony użytek osobisty – kwestia legalności źródła
Oskar Tułodziecki | str. 386

Terytorializm prawa autorskiego a jednolity rynek na tle użytku nadawczego (nadań i użytku w usługach online nadawców)
Krzysztof Wojciechowski | str. 395

Część II
Prawo własności przemysłowej

Prawna ochrona produktów leczniczych w postaci wyłączności danych i wyłączności rynkowej
Małgorzata Modrzejewska | str. 463

W kwestii przenoszalności prawa do dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z pracowniczego projektu wynalazczego
Adrian Niewęgłowski | str. 483

Ograniczenie skutków dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych w świetle projektowanej zmiany rozporządzenia nr 469/2009
Aurelia Nowicka | str. 500

Użycie słów chronionych w metatagach
Rafał M. Sarbiński | str. 522

Zgłoszenie wynalazku przez nieuprawnionego (ochrona quasi-windykacyjna)
Agnieszka Sztoldman | str. 541

W cudzysłowie cytat. O nietypowym cytowaniu wzorów przemysłowych
Anna Tischner | str. 558

Część III
Horyzontalne zagadnienia prawa własności intelektualnej

Własność intelektualna a społeczeństwo obywatelskie – kilka refleksji na tle polskich i amerykańskich doświadczeń
Krzysztof Czub | str. 575

Spoilerowanie: złośliwość czy naruszenie prawa?
Katarzyna Grzybczyk | str. 590

Przesłanki roszczeń odszkodowawczych w prawie własności intelektualnej na tle zasad ogólnych
Marcin Krajewski | str. 608

Zasada nullum crimen sine lege w prawie własności intelektualnej – wybrane zagadnienia
Małgorzata Król-Bogomilska | str. 633

Z problematyki nadużycia praw własności intelektualnej
Ewa Nowińska | str. 655

W poszukiwaniu równowagi między prawami własności intelektualnej a swobodą wypowiedzi
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska | str. 671

Pierwsze wnioski płynące z orzecznictwa krajowego dotyczącego stosowania art. 8 rozporządzenia Rzym II
Marek Świerczyński | str. 694

Zasada numerus clausus praw na dobrach niematerialnych – dylematy dotyczące pojmowania i obowiązywania
Łukasz Żelechowski | str. 709

Część IV
Zagadnienia prawa cywilnego i prawa handlowego

Rozważania na temat konstrukcji kontratypu obrony koniecznej w prawie cywilnym jako przyczynek do debaty o charakterze bezprawności
Zbigniew Banaszczyk | str. 755

O konstrukcji prawnej roszczenia o zapobieżenie szkodzie
Witold Borysiak | str. 786

Kilka uwag o czci i prywatności współczesnych bohaterów utworów literackich
Teresa Grzeszak | str. 822

Koncepcja tertium datur a kwestia podmiotowości masy upadłości
Andrzej Grzegorz Harla | str. 845

Kilka ustaleń na temat kontaktów dziadków z małoletnimi wnukami
Elżbieta Holewińska-Łapińska | str. 870

Delfi AS a sprawa polska
Beata Janiszewska | str. 894

Sytuacja prawna działkowca w ramach ROD. Czy warto być działkowcem?
Jakub Kępiński, Maciej Wróbel | str. 909

Charakter prawa „do bycia zapomnianym” – restytucja reputacji w Internecie
Wojciech J. Kocot | str. 928

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. osób obejmujących funkcje członków zarządu już niewypłacalnej spółki
Konrad Osajda | str. 964

Sądowa kontrola sportowych reguł gry jako konsekwencja naruszenia dóbr osobistych
Andrzej Wach | str. 982

* * *

Wiązanka jubileuszowa dla Profesor Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej
Barbara Bernfeld, Edyta Konopczyńska, Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska | str. 1001
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.