Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ordynacja podatkowa. Komentarz

ebook

- 14%

Ordynacja podatkowa. Komentarz

Roman Hauser, Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek, Jan Rudowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 281.00 zł 242.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 242.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-837-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Z najnowszego 11. wydania komentarza do Ordynacji podatkowej dowiesz się m.in. o nowych regulacjach w zakresie:

dodatkowego zobowiązania podatkowego – sankcji nakładanej na podatnika w przypadku zakwestionowania cen transferowych, wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika oraz decyzji z zastosowaniem ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR);
raportowania schematów podatkowych (MDR) – mechanizmów wykorzystywanych w rozliczeniach podatkowych, których kluczowym celem jest umożliwienie administracji podatkowej szybkiego dostępu do informacji o nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym;
cofnięcia skutków unikania opodatkowania;
przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.Ponadto znajdziesz komentarze do istotnie znowelizowanych kwestii związanych z:

słownikiem pojęć,
pisemnymi interpretacjami przepisów prawa podatkowego,
cenami transferowymi,
korektą deklaracji,
klauzulą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania.W 11. wydaniu komentarza do Ordynacji podatkowej przedstawiono:

wyczerpujące omówienie przepisów Ordynacji podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa,
odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnymi,
interpretacje aktualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
analizę bogatej literatury przedmiotu.Autorami 11. wydania komentarza do Ordynacji podatkowej są wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej. Wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego omówili najnowsze zmiany wprowadzone do Ordynacji podatkowej w latach 2018–2019. Autorzy przedstawili także nowe, systemowe podejście do przepisów, które nie zostały zmienione, a zachowały swoją dotychczasową treść.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji skarbowej ze względu na praktyczny aspekt komentarza podbudowany wybranymi i istotnymi orzeczeniami NSA. Będzie pomocna również samorządowym organom podatkowym oraz pracownikom regionalnych izb obrachunkowych.

Tytuł
Ordynacja podatkowa. Komentarz
Autorzy
Roman Hauser, Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek, Jan Rudowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-837-4
Seria
Duże Komentarze
Rok wydania
2019
Liczba stron
1560
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 29
USTAWA Z 29.08.1997 R. – ORDYNACJA PODATKOWA
Dział I. Przepisy ogólne ......................41
Art. 1. [Zakres przedmiotowy] .........................41
Art. 1a. [Relacja pomiędzy Ordynacją podatkową a przepisami o ochronie danych osobowych] ...........46
Art. 2. [Zakres stosowania] ....................47
Art. 2a. [Zasada in dubio pro tributario] .....................55
Art. 3. [Słowniczek ustawowy] .........................59
Art. 3a. [Deklaracje w formie elektronicznej] .......................81
Art. 3b. [Treść deklaracji elektronicznej] ..........................82
Art. 3c. (uchylony) ..............................84
Art. 3d. [Składanie deklaracji elektronicznych samorządowym organom podatkowym] ..................84
Art. 3e. [Zgoda na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego] .......................84
Art. 3f. [Identyfikacja na portalu podatkowym] ......................85
Art. 4. [Obowiązek podatkowy] ..........................87
Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] ...................92
Art. 6. [Podatek] .......................94
Art. 7. [Podatnik] .........................98
Art. 7a. [Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik i płatnik] .........................103
Art. 8. [Płatnik] ........................104
Art. 9. [Inkasent] ........................................107
Art. 10. [Wybór formy opodatkowania] ...........................109
Art. 11. [Rok podatkowy] .............................................110
Art. 12. [Termin] .............................112
Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość .............................120
Rozdział 1. Organy podatkowe ........................120
Art. 13. [Organy podatkowe] ............................120
Art. 13a. [Szczególne organy podatkowe] ..................................123
Art. 14. [Nadzór Szefa KAS] ............................124
Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego ..........................126
Art. 14a. [Interpretacje ogólne] ..................................126
Art. 14b. [Interpretacje indywidualne] ..........................134
Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej] ...........................145
Art. 14d. [Termin wydania interpretacji indywidualnej] ..........................149
Art. 14da. [Zmiana interpretacji ogólnej lub objaśnienia podatkowego] ..........................150
Art. 14e. [Zmiana, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia indywidualnej interpretacji podatkowej] ..........152
Art. 14f. [Opłata od interpretacji] ..................155
Art. 14g. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia] ....................157
Art. 14h. [Odpowiednie stosowanie] ..................157
Art. 14i. [Publikacja interpretacji] ......................158
Art. 14j. [Interpretacja indywidualna samorządowych organów podatkowych] ...................159
Art. 14k. [Ochrona wnioskodawcy] ...................160
Art. 14l. [Obowiązek zapłaty podatku] ......................163
Art. 14m. [Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku] .....................163
Art. 14n. [Odpowiednie stosowanie] ............................166
Art. 14na. [Wyłączenie stosowania przepisów] .....................168
Art. 14nb. [Warunki stosowania przepisów] .....................169
Art. 14o. [Interpretacja milcząca] .....................169
Art. 14p. [Odpowiednie stosowanie] .....................171
Art. 14r. [Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej] .....................171
Art. 14s. [Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składany przez zamawiającego] .....................173
Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych .....................174
Art. 15. [Obowiązek przestrzegania właściwości] .....................174
Art. 16. [Właściwość rzeczowa] .....................175
Art. 17. [Właściwość miejscowa] .....................178
Art. 17a. [Właściwość miejscowa w przypadku odpowiedzialności osób trzecich] .....................180
Art. 17b. [Właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku przejęcia praw i obowiązków podatnika przez następcę prawnego] ........181
Art. 18. [Zmiana właściwości w trakcie roku podatkowego] .....................181
Art. 18a. [Zmiana właściwości po zakończeniu roku podatkowego] .....................183
Art. 18b. [Perpetuatio fori] .....................183
Art. 18c. [Wyznaczenie właściwego organu podatkowego w przypadku podejrzenia przestępstwa lub konieczności zabezpieczenia dowodów] ...184
Art. 18d. [Przekazanie sprawy organowi kontroli podatkowej] .....................186
Art. 19. [Spory o właściwość] .....................187
Art. 20. [Czynności organu podatkowego do czasu rozstrzygnięcia sporu] .....................191
Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych .....................192
Art. 20a. [Porozumienie jednostronne] .....................192
Art. 20b. [Porozumienie dwustronne i wielostronne] .....................196
Art. 20c. [Zakres porozumienia] .....................198
Art. 20d. [Brak zgody zagranicznej władzy podatkowej] .....................198
Art. 20e. [Wyjaśnienie wątpliwości przez organ] .....................200
Art. 20f. [Obowiązki wnioskującego] .....................202
Art. 20g. [Wyjaśnienie wątpliwości przez wnioskującego] .....................206
Art. 20h. [Zmiana propozycji] .....................208
Art. 20i. [Doręczenie decyzji w sprawie porozumienia. Odnowienie decyzji] .....................210
Art. 20j. [Terminy zakończenia postępowania] .....................212
Art. 20k. [Zmiana lub uchylenie decyzji] .....................213
Art. 20l. [Wygaśnięcie decyzji] .....................215
Art. 20m. [Opłata od wniosku] .....................217
Art. 20n. [Opłata uzupełniająca] .....................218
Art. 20o. [Dochód budżetu państwa] .....................219
Art. 20p. [Koszty postępowania] .....................219
Art. 20q. [Odpowiednie stosowanie] .....................219
Art. 20r. [Stosowanie przepisów do zakładu zagranicznego] .....................220
Dział III. Zobowiązania podatkowe .....................221
Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego .....................221
Art. 21. [Sposoby powstania zobowiązania podatkowego] .....................221
Art. 21a. [Wniosek o przeprowadzenie postępowania] .....................238
Art. 21b. [Decyzja określająca] .....................239
Art. 22. [Zaniechanie poboru podatku] .....................241
Art. 23. [Oszacowanie podstawy opodatkowania] .....................246
Art. 23a. [Określenie wysokości zaliczek] .....................254
Art. 24. [Określenie wysokości straty] .....................255
Art. 24a–25. (uchylone) .....................260
Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta .....................260
Art. 26. [Zakres odpowiedzialności podatnika] .....................260
Art. 26a. [Ograniczenie odpowiedzialności podatnika] .....................263
Art. 27. (uchylony) .....................269
Art. 28. [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta] .....................269
Art. 29. [Zakres odpowiedzialności podatnika pozostającego w związku małżeńskim] .....................275
Art. 30. [Zakres odpowiedzialności płatnika i inkasenta] .....................280
Art. 31. [Osoby odpowiedzialne] .....................289
Art. 32. [Obowiązek przechowywania dokumentów] .....................290
Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych .....................292
Art. 33. [Zabezpieczenie] .....................292
Art. 33a. [Wygaśnięcie zabezpieczenia] .....................300
Art. 33b. [Odpowiednie stosowanie do płatnika i inkasenta] .....................302
Art. 33c. [Odpowiednie stosowanie] .....................304
Art. 33d. [Formy zabezpieczenia] .....................305
Art. 33e. [Gwarant lub poręczyciel] .....................310
Art. 33f. [Wybór formy zabezpieczenia] .....................310
Art. 33g. [Postanowienie o zabezpieczeniu] .....................311
Art. 34. [Hipoteka przymusowa] .....................312
Art. 35. [Powstanie hipoteki przymusowej] .....................317
Art. 36–37. (uchylone) .....................321
Art. 38. [Wniosek o założenie księgi wieczystej] .....................322
Art. 38a. [Zaspokojenie z przedmiotu hipoteki przymusowej] .....................324
Art. 39. [Wyjawienie nieruchomości i praw majątkowych] .....................324
Art. 40. (uchylony) .....................327
Art. 41. [Zastaw skarbowy] .....................327
Art. 42. [Spis rzeczy i praw mogących być przedmiotem zastawu skarbowego] .....................330
Art. 42a. (uchylony) .....................331
Art. 43. [Rejestr zastawów skarbowych] .....................331
Art. 44. [Podstawa wniosku o wpis do rejestru zastawów skarbowych] .....................333
Art. 45. [Moment powstania zastawu skarbowego. Kolejność wpisów do rejestru zastawów] .....................334
Art. 46. [Skuteczność zastawu skarbowego. Pierwszeństwo przed innym zastawem. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego] ........336
Art. 46a. [Dokonanie wpisu zastawu skarbowego] .....................338
Art. 46b. [Wniosek o wpis. Rozpoznanie wniosku] .....................338
Art. 46c. [Wypisy i zaświadczenia z rejestru zastawów skarbowych] .....................339
Art. 46d. [Dostępność rejestru zastawów skarbowych w internecie] .....................342
Art. 46e. [Dostęp do rejestru zastawów skarbowych] .....................343
Art. 46f. [Delegacja ustawowa – struktura rejestru, formularze, opłaty] .....................343
Art. 46g. [Wygaśnięcie zastawu skarbowego] .....................344
Art. 46h. [Wykreślenie zastawu skarbowego z rejestru zastawów] .....................346
Art. 46i. [Wykreślenie zastawu skarbowego z rejestru zastawów] .....................347
Rozdział 4. Terminy płatności .....................348
Art. 47. [Termin płatności podatku] .....................348
Art. 48. [Odroczenie terminu] .....................351
Art. 49. [Nowy termin płatności] .....................354
Art. 50. [Przedłużenie terminu płatności] .....................356
Rozdział 5. Zaległość podatkowa .....................357
Art. 51. [Zaległość podatkowa] .....................357
Art. 52. [Należności traktowane na równi z zaległością] .....................361
Art. 52a. [Nienależnie pobrane wynagrodzenie płatników lub inkasentów] .....................365
Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna .....................365
Art. 53. [Odsetki za zwłokę] .....................365
Art. 53a. [Decyzja określająca wysokość odsetek] .....................370
Art. 54. [Wyłączenie naliczania odsetek] .....................372
Art. 55. [Wpłata odsetek] .....................379
Art. 56. [Stawka odsetek] .....................381
Art. 56a. [Obniżona stawka odsetek za zwłokę] .....................382
Art. 56b. [Podwyższona stawka odsetek za zwłokę] .....................385
Art. 56ba. [Wyłączenie stosowania podwyższonej stawki odsetek] .....................388
Art. 56c. [Obniżenie lub podwyższenie stawek odsetek za zwłokę] .....................390
Art. 56d. [Ogłoszenie stawek odsetek za zwłokę] .....................390
Art. 57. [Opłata prolongacyjna] .....................391
Art. 58. [Zasady naliczania] .....................395
Rozdział 6a. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe .....................397
Art. 58a. [Podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego] .....................397
Art. 58b. [Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego] .....................401
Art. 58c. [Podwojenie lub potrojenie stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego] .....................402
Art. 58d. [Obniżenie stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego] .....................404
Art. 58e. [Wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe] .....................405
Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych .....................406
Art. 59. [Formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego] .....................406
Art. 60. [Termin dokonania i forma zapłaty podatku] .....................413
Art. 61. [Obowiązek zapłaty przelewem] .....................418
Art. 61a. [Zapłata kartą płatniczą] .....................420
Art. 62. [Zaliczenie wpłat] .....................421
Art. 62a. [Odpowiednie stosowanie] .....................424
Art. 62b. [Zapłata podatku przez osoby inne niż podatnik] .....................424
Art. 63. [Zaokrąglanie podstawy opodatkowania] .....................426
Art. 64. [Potrącenie zobowiązań podatkowych] .....................427
Art. 65. [Potrącenie w przypadku podatków samorządowych] .....................433
Art. 66. [Przeniesienie własności lub praw majątkowych] .....................434
Art. 67. (uchylony) .....................437
Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych .....................437
Art. 67a. [Wniosek podatnika] .....................437
Art. 67b. [Ulga na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą] .....................451
Art. 67c. [Odpowiednie stosowanie] .....................457
Art. 67d. [Umorzenie zaległości podatkowej z urzędu] .....................458
Art. 67e. [Właściwość w sprawie ulg] .....................459
Rozdział 8. Przedawnienie .....................460
Art. 68. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji] .....................460
Art. 69. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji w przypadku niedopełnienia warunku uprawniającego do ulgi] .....................469
Art. 70. [Przedawnienie zobowiązania podatkowego] .....................472
Art. 70a. [Zawieszenie biegu przedawnienia] .....................491
Art. 70b. (uchylony) .....................493
Art. 70c. [Zawiadomienie o biegu terminu przedawnienia] .....................493
Art. 70d. [Uwzględnienie porozumienia w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania] .....................498
Art. 70e. [Zawieszenie biegu przedawnienia – cofnięcie skutków unikania opodatkowania] .....................498
Art. 71. [Odpowiednie stosowanie] .....................499
Rozdział 9. Nadpłata .....................500
Art. 72. [Nadpłata] .....................500
Art. 73. [Powstanie nadpłaty] .....................509
Art. 74. [Nadpłata powstała wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości] .....................511
Art. 74a. [Określenie nadpłaty przez organ] .....................518
Art. 75. [Wniosek o stwierdzenie nadpłaty] .....................521
Art. 76. [Zaliczenie nadpłaty, zwrot nadpłaty] .....................531
Art. 76a. [Chwila zaliczenia nadpłaty] .....................537
Art. 76b. [Odpowiednie stosowanie przepisów do zwrotu podatku] .....................540
Art. 76c. [Zwrot nadpłaty wynikającej z zaliczek] .....................544
Art. 77. [Termin zwrotu nadpłaty] .....................545
Art. 77a. [Zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek] .....................552
Art. 77b. [Forma zwrotu nadpłaty] .....................552
Art. 77c. [Pomniejszenie nadpłaty] .....................555
Art. 78. [Oprocentowanie nadpłaty] .....................555
Art. 78a. [Proporcjonalne zaliczenie] .....................561
Art. 79. [Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty] .....................562
Art. 80. [Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty] .....................566
Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji .....................568
Art. 80a. [Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika] .....................568
Art. 80b. [Skutki udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji] .....................573
Rozdział 10. Korekta deklaracji ..................... 574
Art. 81. [Skorygowanie deklaracji] ..................... 574
Art. 81a. (uchylony) ......................... 579
Art. 81b. [Zawieszenie uprawnienia do skorygowania deklaracji] ..................... 579
Art. 81c. (uchylony) ......................... 585
Rozdział 11. Informacje podatkowe ......................... 585
Art. 82. [Obowiązek udzielania informacji podatkowej] ..................... 585
Art. 82a. [Obowiązek informowania o wynagrodzeniu wypłacanym nierezydentowi] ..................... 598
Art. 82b. [Współpraca organów administracji rządowej i samorządowej z organami podatkowymi] ..................... 600
Art. 83. [Zakres i termin przekazywania informacji] ..................... 601
Art. 84. [Obowiązek przekazywania informacji przez sądy, komorników i notariuszy] ..................... 602
Art. 85. [Grupy podmiotów obowiązane do składania zeznań, wykazów, informacji lub deklaracji] ..................... 604
Art. 86. [Okres przechowywania ksiąg podatkowych] ..................... 604
Rozdział 11a. Informacje o schematach podatkowych ......................... 608
Art. 86a. [Informacje o schematach podatkowych] ..................... 608
Art. 86b. [Termin raportowania i organ właściwy] ..................... 639
Art. 86c. [Termin raportowania przez korzystającego] ..................... 642
Art. 86d. [Termin raportowania z uwzględnieniem zlecenia wspomagającemu] ..................... 644
Art. 86e. [Termin raportowania w przypadku wielu podmiotów obowiązanych do przekazania informacji] ..................... 647
Art. 86f. [Treść raportowanych informacji] ..................... 648
Art. 86g. [Sposób raportowania] ..................... 651
Art. 86h. [Uzupełnienie informacji oraz odpowiedzialność karnoskarbowa] ..................... 652
Art. 86i. [Odmowa nadania NSP] ..................... 654
Art. 86j. [Obowiązki informacyjne promotora i korzystającego] ..................... 655
Art. 86k. [Publikacja ogólnych wyjaśnień o schematach] ..................... 657
Art. 86l. [Obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej] ..................... 657
Art. 86m. [Kara administracyjna, kara pieniężna] ..................... 659
Art. 86n. [Informatyzacja MDR] ..................... 662
Art. 86o. [Odesłania, odpowiednie stosowanie] ..................... 663
Rozdział 12. Rachunki ......................... 663
Art. 87. [Wystawianie rachunków] ..................... 663
Art. 88. [Przechowywanie rachunków] ..................... 667
Art. 89–90. (uchylone) ......................... 668
Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna ......................... 668
Art. 91. [Odpowiednie stosowanie przepisów o zobowiązaniach cywilnoprawnych] ..................... 668
Art. 92. [Powstanie odpowiedzialności solidarnej] ..................... 673
Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych ......................... 676
Art. 93. [Następstwo prawne podmiotów przekształconych] ..................... 676
Art. 93a. [Podmioty przekształcone] ..................... 686
Art. 93b. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 693
Art. 93c. [Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału] ..................... 696
Art. 93d. [Prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów podatkowych] ..................... 700
Art. 93e. [Norma kolizyjna] ..................... 701
Art. 94. [Stosowanie przepisów do podmiotów powstałych wskutek prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych] ..................... 703
Art. 95. [Ograniczenie odpowiedzialności] ..................... 704
Art. 96. [Kontynuacja naliczania odsetek oraz oprocentowania] ..................... 705
Art. 97. [Następstwo prawne spadkobierców] ..................... 706
Art. 97a. [Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku] ..................... 722
Art. 98. [Odpowiednie stosowanie przepisów spadkowych] ..................... 726
Art. 99. [Zawieszenie biegu terminów] ..................... 732
Art. 100. [Decyzja o odpowiedzialności spadkobierców] ..................... 734
Art. 101. [Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy] ..................... 743
Art. 102. [Wstąpienie spadkobierców w miejsce osoby zmarłej w toku postępowania] ..................... 744
Art. 103. [Zawiadomienie spadkobierców] ..................... 746
Art. 104. (uchylony) ......................... 748
Art. 105. [Oprocentowanie nadpłat oraz zwrotów podatków przypadających spadkodawcy] ..................... 748
Art. 106. [Odpowiedzialność zapisobiercy] ..................... 749
Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich ......................... 751
Art. 107. [Zakres odpowiedzialności osób trzecich] ..................... 751
Art. 108. [Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej] ..................... 756
Art. 109. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 763
Art. 110. [Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka] ..................... 765
Art. 111. [Odpowiedzialność członka rodziny] ..................... 766
Art. 112. [Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa] ..................... 768
Art. 112a. [Wyłączenie stosowania] ..................... 773
Art. 112b. [Odpowiedzialność spółki kapitałowej] ..................... 773
Art. 112c. [Odpowiedzialność podatkowa spółki bez osobowości prawnej] ..................... 773
Art. 113. [Odpowiedzialność firmującego] ..................... 775
Art. 114. [Odpowiedzialność właściciela rzeczy używanej do prowadzenia działalności gospodarczej] ..................... 776
Art. 114a. [Odpowiedzialność dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości] ..................... 779
Art. 115. [Odpowiedzialność wspólnika] ..................... 781
Art. 116. [Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych] ..................... 787
Art. 116a. [Odpowiedzialność członków zarządu innych osób prawnych] ..................... 799
Art. 116b. [Odpowiedzialność podatkowa likwidatorów spółki] ..................... 801
Art. 117. [Odpowiedzialność w przypadku podziału osoby prawnej] ..................... 802
Art. 117a. [Odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela] ..................... 803
Art. 117b. [Odpowiedzialność za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostawy towarów i usług] ..................... 804
Art. 117c. [Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika i podatnika] ..................... 805
Art. 117d. [Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego oraz zarządcy faktycznego] ..................... 806
Art. 118. [Terminy przedawnienia] ..................... 810
Art. 119. [Zasady waloryzacji] ..................... 813
Dział IIIa. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania ......................... 814
Rozdział 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ......................... 814
Art. 119a. [Unikanie opodatkowania] ..................... 814
Art. 119b. [Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania] ..................... 822
Art. 119c. [Uznanie sposobu działania za sztuczny] ..................... 824
Art. 119d. [Uznanie czynności za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej] ..................... 827
Art. 119e. (uchylony) ......................... 828
Art. 119f. [Pojęcie czynności] ..................... 828
Rozdział 2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania ......................... 829
Art. 119g. [Wszczęcie lub przejęcie postępowania] ..................... 829
Art. 119ga. [Elementy i procedowanie wniosku o przejęcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej przez Szefa KAS] ..................... 832
Art. 119gb. [Odmowa wszczęcia postępowania podatkowego lub przejęcia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej] ..................... 833
Art. 119gc. [Wystąpienie Szefa KAS o zajęcie stanowiska przez organ podatkowy] ..................... 834
Art. 119gd. [Decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego w toku postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania albo przed wszczęciem lub przejęciem postępowania podatkowego przez Szefa KAS] ..................... 835
Art. 119h. [Zasięgnięcie opinii Rady] ..................... 835
Art. 119i. [Wydanie opinii przez Radę] ..................... 837
Art. 119j. [Korekta deklaracji; wniosek o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku] ..................... 839
Art. 119k. [Umorzenie postępowania; przekazanie postępowania właściwemu organowi] ..................... 841
Art. 119l. [Uzupełniające stosowanie przepisów o postępowaniu podatkowym] ..................... 843
Rozdział 3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania ......................... 843
Art. 119m. [Zadania Rady] ..................... 843
Art. 119n. [Powołanie Rady] ..................... 844
Art. 119o. [Skład Rady] ..................... 845
Art. 119p. [Wygaśnięcie członkostwa w Radzie przed upływem kadencji] ..................... 846
Art. 119q. [Wygaśnięcie członkostwa lub odwołanie członka a prace Rady] ..................... 847
Art. 119r. [Wybór przewodniczącego Rady] ..................... 847
Art. 119s. [Zadania przewodniczącego Rady] ..................... 848
Art. 119t. [Publikacja opinii Rady] ..................... 849
Art. 119u. [Wyłączenie członków Rady w zakresie wydawanej opinii] ..................... 850
Art. 119v. [Wynagrodzenie członków Rady] ..................... 850
Rozdział 4. Opinie zabezpieczające ......................... 851
Art. 119w. [Podmiot wydający opinię zabezpieczającą] ..................... 851
Art. 119x. [Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej] ..................... 853
Art. 119y. [Wydanie lub odmowa wydania opinii zabezpieczającej] ..................... 857
Art. 119z. [Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej a prowadzenie czynności w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego] ..................... 858
Art. 119za. [Treść opinii zabezpieczającej] ..................... 859
Art. 119zb. [Termin załatwienia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] ..................... 860
Art. 119zc. [Opłata za wydanie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] ..................... 861
Art. 119zd. [Zmiana opinii zabezpieczającej] ..................... 862
Art. 119zda. [Publikacja w BIP informacji na podstawie treści opinii zabezpieczającej lub odmowy wydania opinii zabezpieczającej] ..................... 863
Art. 119ze. [Wycofanie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] ..................... 863
Art. 119zea. [Delegacja ustawowa – wzory wniosków o wydanie opinii zabezpieczającej] ..................... 864
Art. 119zf. [Przepisy stosowane w sprawach nieuregulowanych] ..................... 864
Rozdział 5. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania ......................... 865
Art. 119zfa. [Wniosek o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 865
Art. 119zfb. [Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie określenia warunków cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 867
Art. 119zfc. [Wyjaśnienie wątpliwości przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 867
Art. 119zfd. [Elementy wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 868
Art. 119zfe. [Złożenie wniosku i wydanie decyzji o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania a czynności sprawdzające, kontrole i inne postępowania; domniemania w toku postępowania] ..................... 871
Art. 119zff. [Opłata] ..................... 872
Art. 119zfg. [Wyjaśnienie wątpliwości przez wnioskodawcę, spotkanie uzgodnieniowe] ..................... 873
Art. 119zfh. [Działania Szefa KAS w razie nieprawidłowego przedstawienia elementów wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 874
Art. 119zfi. [Odmowa określenia warunków cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 875
Art. 119zfj. [Elementy decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 876
Art. 119zfk. [Uwzględnienie treści decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania; złożenie korekty deklaracji lub informacji zastępczej] ..................... 877
Art. 119zfl. [Uwzględnianie rozstrzygnięć w sprawie określenia warunków cofnięcia skutków unikania opodatkowania w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego] ..................... 879
Art. 119zfm. [Korekta deklaracji przez zainteresowanego niebędącego podmiotem, który unikał opodatkowania] ..................... 880
Art. 119zfn. [Przepisy stosowane w zakresie nieuregulowanym] ..................... 881
Dział IIIb. Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych ......................... 882
Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................... 882
Art. 119zg. [Definicje legalne] ..................... 882
Art. 119zh. [Rachunki wyłączone spod regulacji] ..................... 888
Art.119zha. [Zastosowanie STIR] ..................... 889
Art. 119zi. [Podmioty wykonujące czynności związane z realizacją obowiązków izby rozliczeniowej; zlecenie wykonywania czynności związanych z technicznym utrzymaniem, naprawą lub zmianą funkcjonalności STIR] ..................... 890
Art. 119zj. [Wykonywanie czynności związanych z technicznym utrzymaniem, naprawą lub zmianą funkcjonalności STIR – obecność przedstawiciela Szefa KAS, rejestr czynności] ..................... 894
Art. 119zk. [Zasady przekazywania danych, informacji i żądań] ..................... 895
Art. 119zl. [Określanie biegu terminów; wykonywanie czynności w soboty i dni wolne od pracy] ..................... 897
Art. 119zm. [Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego] ..................... 898
Rozdział 2. Analiza ryzyka ......................... 899
Art. 119zn. [Ustalenie wskaźnika ryzyka; zgłaszanie izbie rozliczeniowej najlepszych praktyk] ..................... 899
Art. 119zo. [Przekazywanie i udostępnianie informacji o wskaźniku ryzyka] ..................... 902
Art. 119zp. [Przekazywanie izbie rozliczeniowej informacji o rachunkach podmiotów kwalifikowanych, zestawień transakcji i informacji o innych rachunkach] ..................... 906
Art. 119zq. [Informacje przekazywane Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową] ..................... 908
Art. 119zr. [Zakres przekazywanych informacji] ..................... 908
Art. 119zs. [Żądanie przekazania dodatkowych informacji] ..................... 912
Art. 119zt. [Udzielanie informacji i zestawień podmiotom innym niż Szef KAS] ..................... 915
Art. 119zu. [Przetwarzanie danych w celu ustalenia wskaźnika ryzyka] ..................... 916
Rozdział 3. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego ......................... 919
Art. 119zv. [Żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 919
Art. 119zw. [Przedłużenie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 924
Art. 119zx. [Wyłączenie możliwości ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego na wierzytelności z zablokowanego rachunku] ..................... 928
Art. 119zy. [Zgoda na wypłatę środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 928
Art. 119zz. [Zgoda na zapłatę zobowiązania podatkowego lub należności celnej albo na zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 930
Art. 119zza. [Warunki zwolnienia środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego na zapłatę zaległości podatkowej lub celnej oraz odsetek za zwłokę] ..................... 931
Art. 119zzb. [Zażalenie; skarga do sądu administracyjnego] ..................... 931
Art. 119zzc. [Upadek blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 934
Art. 119zzd. [Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego lub zmiany jej zakresu zgodnie z żądaniami Szefa KAS] ..................... 935
Art. 119zze. [Delegacja ustawowa – upoważnienie innego organu KAS do wykonywania zadań w zakresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 935
Rozdział 4. Kontrola ..................... 936
Art. 119zzf. [Kontrola sprawowana przez Szefa KAS] ..................... 936
Art. 119zzg. [Kontrola izby rozliczeniowej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych] ..................... 937
Rozdział 5. Kary pieniężne ..................... 938
Art. 119zzh. [Kara pieniężna za nieprzekazanie informacji i zestawień] ..................... 938
Art. 119zzi. [Kara pieniężna nakładana na izbę rozliczeniową] ..................... 938
Art. 119zzj. [Wysokość kary pieniężnej; odwołanie] ..................... 939
Art. 119zzk. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do nakładania kary pieniężnej] ..................... 940
Dział IV. Postępowanie podatkowe ..................... 942
Rozdział 1. Zasady ogólne ..................... 942
Art. 120. [Zasada legalizmu] ..................... 942
Art. 121. [Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie; zasada informowania] ..................... 944
Art. 122. [Zasada prawdy obiektywnej] ..................... 946
Art. 123. [Zasada czynnego udziału stron] ..................... 947
Art. 124. [Zasada przekonywania stron] ..................... 949
Art. 125. [Zasada szybkości] ..................... 950
Art. 126. [Zasada pisemności] ..................... 951
Art. 127. [Zasada dwuinstancyjności] ..................... 952
Art. 128. [Zasada trwałości ostatecznej decyzji] ..................... 954
Art. 129. [Zasada jawności dla stron] ..................... 955
Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego ..................... 956
Art. 130. [Wyłączenie pracownika organu] ..................... 956
Art. 131. [Wyłączenie naczelnika urzędu skarbowego] ..................... 962
Art. 131a. [Wyłączenie naczelnika urzędu celno-skarbowego] ..................... 964
Art. 131b. [Postanowienie o wyłączeniu] ..................... 964
Art. 132. [Wyłączenie samorządowych organów podatkowych] ..................... 964
Art. 132a. [Trwałość przyczyn wyłączenia od załatwienia sprawy] ..................... 965
Rozdział 3. Strona ..................... 965
Art. 133. [Strona] ..................... 965
Art. 133a. [Udział organizacji społecznej] ..................... 970
Art. 134. (uchylony) ..................... 973
Art. 135. [Zdolność prawna; zdolność do czynności prawnych] ..................... 973
Art. 136–137. (uchylone) ..................... 974
Art. 138. [Kurator] ..................... 974
Rozdział 3a. Pełnomocnictwo ..................... 975
Art. 138a. [Rodzaje pełnomocnictw. Uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa] ..................... 975
Art. 138b. [Osoby mogące być pełnomocnikami] ..................... 976
Art. 138c. [Treść pełnomocnictwa] ..................... 977
Art. 138d. [Pełnomocnictwo ogólne. CRPO] ..................... 978
Art. 138e. [Pełnomocnictwo szczególne] ..................... 980
Art. 138f. [Pełnomocnik do doręczeń] ..................... 981
Art. 138g. [Ustanowienie więcej niż jednego pełnomocnika] ..................... 982
Art. 138h. [Dołączenie do akt wydruku pełnomocnictwa] ..................... 982
Art. 138i. [Skuteczność ustanowienia, zmiany zakresu, odwołania i wypowiedzenia pełnomocnictwa] ..................... 983
Art. 138j. [Delegacja ustawowa – wzory pełnomocnictw i zawiadomień] ..................... 983
Art. 138k. [Organizacja CRPO] ..................... 984
Art. 138l. [Wyznaczenie tymczasowego pełnomocnika szczególnego] ..................... 984
Art. 138m. [Wyznaczenie tymczasowego pełnomocnika szczególnego do działania do czasu ustanowienia kuratora] ..................... 985
Art. 138n. [Wniosek o wyznaczenie tymczasowego pełnomocnika szczególnego. Wynagrodzenie] ..................... 985
Art. 138o. [Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego] ..................... 986
Rozdział 4. Załatwianie spraw ..................... 987
Art. 139. [Termin załatwienia sprawy] ..................... 987
Art. 140. [Obowiązek zawiadomienia strony] ..................... 993
Art. 141. [Ponaglenie] ..................... 995
Art. 142. [Odpowiedzialność pracownika organu] ..................... 999
Art. 143. [Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw w imieniu organu] ..................... 1000
Rozdział 5. Doręczenia ..................... 1002
Art. 144. [Zasada oficjalności doręczeń] ..................... 1002
Art. 144a. [Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej] ..................... 1008
Art. 144b. [Doręczenie wydruku pisma wydanego w formie dokumentu elektronicznego] ..................... 1011
Art. 145. [Doręczenie stronie, przedstawicielowi, pełnomocnikowi] ..................... 1013
Art. 146. [Obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu] ..................... 1015
Art. 146a. [Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa ogólnego w zakresie adresu] ..................... 1018
Art. 147. (uchylony) ..................... 1019
Art. 147a. [Doręczenia w przypadku VAT i akcyzy z tytułu importu towarów] ..................... 1019
Art. 148. [Miejsca doręczeń] ..................... 1020
Art. 149. [Doręczenie zastępcze] ..................... 1024
Art. 150. [Doręczenie przez awizo] ..................... 1027
Art. 150a. [Doręczenie na adres skrytki pocztowej] ..................... 1031
Art. 151. [Doręczenie osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej] ..................... 1032
Art. 151a. [Pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia] ..................... 1035
Art. 152. [Potwierdzenie doręczenia podpisem] ..................... 1036
Art. 152a. [Doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego] ..................... 1038
Art. 153. [Odmowa przyjęcia pisma] ..................... 1041
Art. 154. [Doręczenia w sytuacjach szczególnych] ..................... 1042
Art. 154a. [Doręczanie w państwie członkowskim UE] ..................... 1043
Art. 154b. [Doręczanie pism pochodzących z państw członkowskich UE] ..................... 1045
Art. 154c. [Zasada wzajemności przy doręczaniu pism obcych władz] ..................... 1045
Rozdział 6. Wezwania ..................... 1046
Art. 155. [Wezwanie] ..................... 1046
Art. 156. [Osobiste stawiennictwo] ..................... 1049
Art. 157. [Pomoc prawna] ..................... 1050
Art. 157a. [Pomoc prawna w postępowaniu podatkowym] ..................... 1051
Art. 158. [Wyłączenie stosowania] ..................... 1053
Art. 159. [Treść wezwania] ..................... 1053
Art. 160. [Wezwanie telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności] ..................... 1058
Rozdział 7. Przywrócenie terminu ..................... 1059
Art. 161. (uchylony) ..................... 1059
Art. 162. [Przesłanki przywrócenia terminu] ..................... 1059
Art. 163. [Właściwość organu] ..................... 1064
Art. 164. [Żądanie wstrzymania wykonania decyzji] ..................... 1065
Rozdział 8. Wszczęcie postępowania ..................... 1066
Art. 165. [Postanowienie o wszczęciu postępowania] ..................... 1066
Art. 165a. [Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania] ..................... 1073
Art. 165b. [Wszczęcie postępowania po ujawnieniu nieprawidłowości przez kontrolę podatkową] ..................... 1074
Art. 165c. [Wyłączenie instytucji wszczęcia postępowania podatkowego w przypadku powtórnej kontroli podatkowej] ..................... 1075
Art. 166. [Połączenie postępowań] ..................... 1077
Art. 166a. [Odesłanie] ..................... 1078
Art. 167. [Rozszerzenie żądania] ..................... 1079
Art. 168. [Podanie] ..................... 1080
Art. 169. [Wezwanie do usunięcia braków podania] ..................... 1084
Art. 170. [Obowiązek przekazania podania właściwemu organowi] ..................... 1087
Art. 171. [Obowiązek rozpatrzenia sprawy w zakresie należącym do właściwości organu] ..................... 1088
Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje ..................... 1090
Art. 171a. [Metryka sprawy] ..................... 1090
Art. 172. [Protokół] ..................... 1091
Art. 173. [Treść protokołu] ..................... 1091
Art. 174. [Obowiązek odczytania protokołu i przedstawienia do podpisu] ..................... 1092
Art. 175. [Załącznik do protokołu] ..................... 1092
Art. 176. [Skreślenia i poprawki] ..................... 1093
Art. 177. [Adnotacje] ..................... 1093
Rozdział 10. Udostępnianie akt ..................... 1093
Art. 178. [Wgląd do akt sprawy] ..................... 1093
Art. 179. [Odmowa dostępu do akt sprawy] ..................... 1095
Art. 179a. [Prawo wglądu do akt a uprawnienia osoby, której dane dotyczą] ..................... 1096
Rozdział 11. Dowody ..................... 1097
Art. 180. [Definicja dowodu] ..................... 1097
Art. 181. [Katalog środków dowodowych] ..................... 1102
Art. 181a. [Podania i deklaracje odwzorowane cyfrowo] ..................... 1107
Art. 182. [Żądanie uchylenia tajemnicy bankowej] ..................... 1108
Art. 183. [Wezwanie do udzielenia informacji] ..................... 1112
Art. 184. [Treść żądania] ..................... 1113
Art. 185. [Odmowa udzielenia informacji] ..................... 1115
Art. 186. (uchylony) ..................... 1115
Art. 187. [Zasada oficjalności postępowania dowodowego] ..................... 1116
Art. 188. [Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu] ..................... 1122
Art. 189. [Termin przedstawienia dowodu] ..................... 1125
Art. 190. [Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu] ..................... 1127
Art. 191. [Zasada swobodnej oceny dowodów] ..................... 1129
Art. 192. [Umożliwienie stronie wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów] ..................... 1133
Art. 193. [Dowód z ksiąg podatkowych] ..................... 1134
Art. 193a. [Przekazanie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej] ..................... 1139
Art. 194. [Dokumenty urzędowe] ..................... 1141
Art. 194a. [Uwierzytelnianie odpisów dokumentów] ..................... 1145
Art. 195. [Bezwzględny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka] ..................... 1149
Art. 196. [Względny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka] ..................... 1151
Art. 197. [Opinia biegłego] ..................... 1154
Art. 198. [Oględziny] ..................... 1159
Art. 199. [Przesłuchanie strony] ..................... 1160
Art. 199a. [Wykładnia oświadczeń woli] ..................... 1162
Art. 200. [Termin wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego] ..................... 1171
Rozdział 11a. Rozprawa ..................... 1176
Art. 200a. [Rozprawa] ..................... 1176
Art. 200b. [Termin rozprawy] ..................... 1180
Art. 200c. [Osoba kierująca rozprawą] ..................... 1182
Art. 200d. [Uprawnienia strony i kierującego rozprawą] ..................... 1183
Rozdział 12. Zawieszenie postępowania ..................... 1185
Art. 201. [Przesłanki zawieszenia] ..................... 1185
Art. 202. [Czynności podejmowane podczas zawieszenia] ..................... 1192
Art. 203. [Zagadnienie wstępne] ..................... 1193
Art. 204. [Zawieszenie postępowania w przedmiocie ulg] ..................... 1193
Art. 204a. (uchylony) ..................... 1194
Art. 205. [Podjęcie zawieszonego postępowania] ..................... 1194
Art. 205a. [Katalog przyczyn podjęcia postępowania] ..................... 1194
Art. 206. [Wstrzymanie biegu terminów] ..................... 1196
Rozdział 13. Decyzje ..................... 1196
Art. 207. [Decyzja podatkowa] ..................... 1196
Art. 208. [Decyzja o umorzeniu postępowania] ..................... 1200
Art. 209. [Stanowisko innego organu] ..................... 1204
Art. 210. [Treść decyzji] ..................... 1206
Art. 211. [Doręczenie decyzji] ..................... 1213
Art. 212. [Związanie organu decyzją] ..................... 1214
Art. 213. [Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji] ..................... 1214
Art. 214. [Brak pouczenia; błędne pouczenie] ..................... 1216
Art. 215. [Sprostowanie oczywistych omyłek] ..................... 1216
Rozdział 14. Postanowienia ..................... 1218
Art. 216. [Postanowienie] ..................... 1218
Art. 217. [Treść postanowienia] ..................... 1219
Art. 218. [Doręczenie postanowienia] ..................... 1220
Art. 219. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1220
Rozdział 15. Odwołania ..................... 1221
Art. 220. [Odwołanie] ..................... 1221
Art. 221. [Odwołania rozpatrywane przez ten sam organ] ..................... 1222
Art. 221a. [Odwołanie od decyzji wydanej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej] ..................... 1223
Art. 222. [Treść odwołania] ..................... 1223
Art. 223. [Wniesienie odwołania] ..................... 1225
Art. 223a–225. (uchylone) ..................... 1226
Art. 226. [Decyzja samokontrolna] ..................... 1226
Art. 227. [Przekazanie sprawy organowi odwoławczemu] ..................... 1227
Art. 228. [Postanowienia organu odwoławczego] ..................... 1228
Art. 229. [Postępowanie w celu uzupełnienia dowodów] ..................... 1230
Art. 230–231. (uchylone) ..................... 1232
Art. 232. [Cofnięcie odwołania] ..................... 1233
Art. 233. [Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego] ..................... 1233
Art. 234. [Zakaz reformationis in peius] ..................... 1238
Art. 234a. [Termin zwrotu akt organowi pierwszej instancji] ..................... 1239
Art. 235. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1240
Rozdział 16. Zażalenia ..................... 1240
Art. 236. [Zażalenie] ..................... 1240
Art. 237. [Zaskarżanie postanowień, na które nie przysługuje zażalenie] ..................... 1240
Art. 238. (uchylony) ..................... 1241
Art. 239. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1241
Rozdział 16a. Wykonanie decyzji ..................... 1241
Art. 239a. [Wykonalność decyzji] ..................... 1241
Art. 239b. [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej] ..................... 1243
Art. 239c. [Decyzja o zabezpieczeniu] ..................... 1249
Art. 239d. [Brak rygoru natychmiastowej wykonalności] ..................... 1251
Art. 239e. [Wykonanie decyzji ostatecznej] ..................... 1252
Art. 239f. [Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej] ..................... 1252
Art. 239g. [Dobrowolne wykonanie decyzji] ..................... 1255
Art. 239h. [Wstrzymanie wykonania decyzji a odsetki za zwłokę] ..................... 1255
Art. 239i. [Hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy] ..................... 1256
Art. 239j. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1256
Rozdział 17. Wznowienie postępowania ..................... 1257
Art. 240. [Podstawy wznowienia postępowania] ..................... 1257
Art. 241. [Wznowienie na żądanie strony; wznowienie z urzędu] ..................... 1285
Art. 242. (uchylony) ..................... 1288
Art. 243. [Postanowienie o wznowieniu] ..................... 1288
Art. 244. [Organ właściwy w sprawie wznowienia postępowania] ..................... 1291
Art. 245. [Rozstrzygnięcia kończące postępowanie wznowione] ..................... 1293
Art. 246. [Wstrzymanie wykonania decyzji] ..................... 1299
Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji ..................... 1300
Art. 247. [Podstawy stwierdzenia nieważności] ..................... 1300
Art. 248. [Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji] ..................... 1313
Art. 249. [Przesłanki negatywne] ..................... 1315
Art. 250–251. (uchylone) ..................... 1319
Art. 252. [Wstrzymanie wykonania decyzji] ..................... 1319
Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej ..................... 1321
Art. 253. [Zmiana lub uchylenie decyzji, na mocy której strona nie nabyła prawa] ..................... 1321
Art. 253a. [Zmiana lub uchylenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo] ..................... 1324
Art. 253b. [Wyłączenie stosowania] ..................... 1326
Art. 254. [Zmiana decyzji ostatecznej wskutek zmiany okoliczności faktycznych] ..................... 1328
Art. 255. [Uchylenie decyzji wydanej z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonych czynności] ..................... 1331
Art. 256. [Termin do wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji] ..................... 1332
Art. 257. (uchylony) ..................... 1333
Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji ..................... 1333
Art. 258. [Podstawy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji] ..................... 1333
Art. 259. [Wygaśnięcie decyzji z mocy prawa] ..................... 1338
Art. 259a. [Wygaśnięcie decyzji stwierdzającej nadpłatę podatku] ..................... 1340
Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza ..................... 1340
Art. 260. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1340
Art. 261. (uchylony) ..................... 1343
Rozdział 22. Kary porządkowe ..................... 1344
Art. 262. [Zakres przedmiotowy stosowania kar porządkowych] ..................... 1344
Art. 262a. [Waloryzacja kwoty kary porządkowej] ..................... 1350
Art. 263. [Organ właściwy w sprawie kar porządkowych] ..................... 1350
Rozdział 23. Koszty postępowania ..................... 1352
Art. 264. [Zasada ponoszenia kosztów postępowania podatkowego przez podmiot publiczny] ..................... 1352
Art. 265. [Katalog kosztów] ..................... 1352
Art. 266. [Zwrot kosztów] ..................... 1355
Art. 267. [Koszty obciążające stronę] ..................... 1356
Art. 268. [Obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania] ..................... 1359
Art. 269. [Postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania] ..................... 1360
Art. 270. [Rozłożenie na raty albo umorzenie] ..................... 1361
Art. 270a. [Postanowienie o kosztach] ..................... 1362
Art. 270b. [Upoważnienie ustawowe – opłata za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów] ..................... 1362
Art. 271. [Ściągnięcie kosztów] ..................... 1363
Dział V. Czynności sprawdzające ..................... 1364
Art. 272. [Cel czynności sprawdzających] ..................... 1364
Art. 272a. [Czynności sprawdzające dotyczące dokumentów składanych Szefowi KAS] ..................... 1369
Art. 273. (uchylony) ..................... 1370
Art. 274. [Postępowanie w przypadku stwierdzenia błędów] ..................... 1370
Art. 274a. [Wyjaśnienia dotyczące deklaracji] ..................... 1373
Art. 274b. [Przedłużenie terminu zwrotu podatku] ..................... 1376
Art. 274c. [Żądanie przedstawienia dokumentów przez kontrahenta podatnika] ..................... 1378
Art. 275. [Okazanie dokumentów wymaganych przez przepisy] ..................... 1382
Art. 276. [Oględziny lokalu mieszkalnego] ..................... 1383
Art. 277. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1384
Art. 278. [Organ wyłączony od dokonywania czynności sprawdzających] ..................... 1385
Art. 278a–279. (uchylone) ..................... 1385
Art. 280. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1385
Dział VI. Kontrola podatkowa ..................... 1387
Art. 281. [Kontrola podatkowa] ..................... 1387
Art. 281a. (uchylony) ..................... 1391
Art. 282. [Podjęcie kontroli z urzędu] ..................... 1391
Art. 282a. [Zakaz ponawiania kontroli podatkowej] ..................... 1391
Art. 282b. [Zawiadomienie kontrolowanego] ..................... 1393
Art. 282c. [Wyłączenie obowiązku zawiadomienia o kontroli] ..................... 1395
Art. 283. [Imienne upoważnienie] ..................... 1399
Art. 284. [Moment wszczęcia kontroli podatkowej] ..................... 1401
Art. 284a. [Natychmiastowe wszczęcie kontroli; zawieszenie kontroli] ..................... 1405
Art. 284aa. [Dalsze prowadzenie kontroli podatkowej po rozwiązaniu spółki] ..................... 1408
Art. 284ab. [Spółki podlegające kontroli przy kontroli podatkowej w zakresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej] ..................... 1409
Art. 284b. [Termin zakończenia kontroli] ..................... 1410
Art. 285. [Czynny udział kontrolowanego w kontroli] ..................... 1411
Art. 285a. [Miejsce i czas kontroli] ..................... 1412
Art. 285b. [Przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu] ..................... 1414
Art. 286. [Uprawnienia kontrolującego] ..................... 1415
Art. 286a. [Pomoc lub asysta] ..................... 1418
Art. 287. [Obowiązki kontrolowanego] ..................... 1419
Art. 288. [Dostęp kontrolującego do nieruchomości] ..................... 1422
Art. 288a. (uchylony) ..................... 1425
Art. 289. [Zawiadamianie kontrolowanego o przeprowadzaniu niektórych dowodów] ..................... 1425
Art. 290. [Protokół kontroli] ..................... 1426
Art. 290a. [Upoważnienie dla Ministra Finansów] ..................... 1430
Art. 290b. [Czynności kontrolne podjęte przez niewłaściwy miejscowo organ] ..................... 1430
Art. 290c. [Podjęcie z urzędu kontroli zawieszonej z uwagi na postępowanie w sprawie unikania opodatkowania] ..................... 1431
Art. 291. [Zastrzeżenia do protokołu] ..................... 1432
Art. 291a. [Kontrole jednoczesne] ..................... 1434
Art. 291b. [Obowiązek informowania o zmianie adresu] ..................... 1435
Art. 291c. [Odesłanie do ustawy – Prawo przedsiębiorców] ..................... 1436
Art. 291d. [Stosowanie przepisów do reprezentanta lub pełnomocnika kontrolowanego] ..................... 1437
Art. 292. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1438
Dział VII. Tajemnica skarbowa ..................... 1440
Art. 293. [Zakres przedmiotowy tajemnicy skarbowej] ..................... 1440
Art. 294. [Zakres podmiotowy tajemnicy skarbowej] ..................... 1445
Art. 295. [Dostęp do informacji uzyskiwanych z banków i innych instytucji finansowych] ..................... 1447
Art. 295a. [Dostęp do informacji na temat porozumień w sprawie cen transferowych] ..................... 1449
Art. 295b. [Dostęp do akt w toku kontroli raportujących instytucji finansowych na podstawie przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami] ..................... 1449
Art. 295c. [Dostęp do informacji o schematach podatkowych] ..................... 1450
Art. 296. [Przechowywanie akt] ..................... 1451
Art. 297. [Udostępnianie akt] ..................... 1452
Art. 297a. [Ochrona informacji podatkowych i akt uzyskanych z państw członkowskich UE] ..................... 1456
Art. 297b. [Udostępniane akt spraw lub informacji z tych akt dotyczących cen transferowych] ..................... 1458
Art. 297c. [Udostępnianie danych, informacji lub dokumentów dotyczących spraw z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych] ..................... 1458
Art. 297d. [Dostęp ministra właściwego do spraw finansów publicznych do informacji o schematach podatkowych] ..................... 1459
Art. 298. [Katalog podmiotów, którym mogą być udostępniane akta objęte tajemnicą skarbową] ..................... 1459
Art. 299. [Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych] ..................... 1463
Art. 299a. [Oznaczenie klauzulą] ..................... 1467
Art. 299b. [Zgoda na ujawnienie tajemnicy skarbowej] ..................... 1468
Art. 299c. [Udostępnianie informacji z akt spraw podatkowych] ..................... 1470
Art. 299d. [Udostępnianie informacji uzyskanych przez organy podatkowe od innych podmiotów] ..................... 1470
Art. 299e. [Udostępnianie danych z akt podatkowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego] ..................... 1471
Art. 300. (uchylony) ..................... 1471
Art. 301. [Nieograniczony dostęp strony do akt] ..................... 1471
Art. 302–304. (uchylone) ..................... 1472
Art. 305. [Zbiorcze informacje dotyczące podatków] ..................... 1472
Dział VIIa. (uchylony) ..................... 1473
Rozdział 1. (uchylony) ..................... 1473
Art. 305a. (uchylony) ..................... 1473
Rozdział 2. (uchylony) ..................... 1473
Art. 305b–305mb. (uchylone) ..................... 1473
Rozdział 3. (uchylony) ..................... 1473
Art. 305n–305o. (uchylone) ..................... 1473
Dział VIII. Przepisy karne ..................... 1474
Art. 305p. [Naruszenie przepisów nakładających obowiązek przekazywania informacji związanych z rachunkami podmiotów kwalifikowanych] ....... 1474
Art. 305q. [Niedopełnienie obowiązku dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 1475
Art. 305r. [Nieuprawnione ujawnianie lub wykorzystanie informacji] ..................... 1476
Art. 306. [Ujawnienie informacji objętej tajemnicą skarbową] ..................... 1476
Dział VIIIa. Zaświadczenia ..................... 1479
Art. 306a. [Wydawanie zaświadczeń] ..................... 1479
Art. 306aa. [Informacja o prawach] ..................... 1485
Art. 306b. [Wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty albo stan prawny wynikający z ewidencji] ..................... 1487
Art. 306c. [Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia] ..................... 1489
Art. 306d. [Ograniczenia organu podatkowego] ..................... 1491
Art. 306e. [Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości] ..................... 1494
Art. 306f. [Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy] ..................... 1496
Art. 306g. [Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego] ..................... 1497
Art. 306h. [Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika] ..................... 1498
Art. 306ha. [Zaświadczenie dotyczące wskazanych spraw podatkowych] ..................... 1499
Art. 306i. [Zaświadczenie o wysokości dochodu lub obrotu podatnika] ..................... 1500
Art. 306ia. [Wydawanie zaświadczeń kontrahentowi podatnika] ..................... 1500
Art. 306j. [Rozporządzenie wykonawcze] ..................... 1502
Art. 306k. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1502
Art. 306l. [Certyfikat rezydencji] ..................... 1503
Art. 306m. (uchylony) ..................... 1503
Art. 306n. [Wzory zaświadczeń i certyfikatów] ..................... 1503
Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe ..................... 1505
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących ..................... 1505
Art. 307–323. (pominięte) ..................... 1505
Rozdział 2. Przepisy przejściowe ..................... 1505
Art. 324. [Sprawy wszczęte a nierozpatrzone] ..................... 1505
Art. 325. [Wnioski o zaniechanie poboru podatku] ..................... 1506
Art. 326. [Dalsze istnienie hipoteki ustawowej] ..................... 1507
Art. 327. [Wygaśnięcie zastawów
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.