Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ordynacja podatkowa. Orzecznictwo. Piśmiennictwo

ebook

- 14%

Ordynacja podatkowa. Orzecznictwo. Piśmiennictwo

Małgorzata Niezgódka-Medek, Marek Szubiakowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 254.00 zł 219.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 219.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-485-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nKsiążka zawiera wybór orzeczeń i piśmiennictwa do poszczególnych artykułów ustawy – Ordynacja podatkowa i zagadnień związanych z jej przepisami. Autorzy dążyli do wyselekcjonowania orzeczeń możliwie najbardziej aktualnych z punktu widzenia stanu prawnego i wyrażających poglądy ukierunkowane na kreowanie koncepcji wykładni. Orzeczenia są ułożone w porządku chronologicznym według daty wydania, opatrzone piktogramami określającymi ich znaczenie.
\n\nPozycje piśmiennictwa przypisane są do poszczególnych artykułów ustawy, przy czym podstawowym łącznikiem publikacji jest jej dominujący temat.
\n\nZbiór zawiera także starsze orzeczenia i literaturę dotyczące zagadnień, które są na tyle uniwersalne, że nie straciły na aktualności niezależnie do ewolucji stanu prawnego. Dobrym przykładem może być zagadnienie charakteru decyzji wydawanej w postępowaniu nadzorczym czy też skutków rektyfikacji decyzji.
\n\nZdecydowana większość zaprezentowanych orzeczeń została wydana przez sądy administracyjne, jednak są też pojedyncze orzeczenia sądów powszechnych oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Tytuł
Ordynacja podatkowa. Orzecznictwo. Piśmiennictwo
Autorzy
Małgorzata Niezgódka-Medek, Marek Szubiakowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-485-9
Seria
Komentarze orzecznicze
Rok wydania
2023
Liczba stron
956
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 37
 
Wstęp  | str. 39
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  | str. 47
 
DZIAŁ I
Przepisy ogólne  | str. 49
Art. 1.               [Zakres przedmiotowy]  | str. 49
Art. 1a.              [Wykonywanie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych]  | str. 50
Art. 2.               [Zakres stosowania]  | str. 51
Art. 2a.              [Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika]  | str. 52
Art. 3.               [Słowniczek ustawowy]  | str. 54
Art. 3a.              [Deklaracje podatkowe w formie elektronicznej]  | str. 60
Art. 3b.             [Treść deklaracji podatkowej w formie elektronicznej]  | str. 60
Art. 3c.              (uchylony)  | str. 61
Art. 3d.             [Składanie deklaracji elektronicznych samorządowym organom podatkowym]  | str. 61
Art. 3e–3f.        (uchylone)  | str. 62
Art. 4.               [Obowiązek podatkowy]  | str. 62
Art. 5.               [Zobowiązanie podatkowe]  | str. 65
Art. 6.               [Podatek]  | str. 67
Art. 7.               [Podatnik]  | str. 69
Art. 7a.              [Wykonywanie praw i obowiązków podatnika i płatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku]  | str. 70
Art. 8.               [Płatnik]  | str. 70
Art. 9.               [Inkasent]  | str. 72
Art. 10.             [Wybór formy opodatkowania]  | str. 74
Art. 11.             [Rok podatkowy]  | str. 74
Art. 12.             [Termin w Ordynacji podatkowej]  | str. 76
 
DZIAŁ II
Organy podatkowe i ich właściwość  | str. 81
 
Rozdział 1
Organy podatkowe  | str. 81
Art. 13.             [Organy podatkowe]  | str. 81
Art. 13a.            [Szczególne organy podatkowe]  | str. 85
Art. 14.             [Nadzór w sprawach podatkowych]  | str. 85
 
Rozdział 1a
Interpretacje przepisów prawa podatkowego  | str. 86
Art. 14a.            [Interpretacje podatkowe ogólne; objaśnienia podatkowe]  | str. 86
Art. 14b.           [Interpretacje podatkowe indywidualne. Stwierdzenie bezprzedmiotowości wniosku]  | str. 88
Art. 14c.            [Treść interpretacji podatkowej indywidualnej]  | str. 97
Art. 14d.           [Termin wydania interpretacji podatkowej indywidualnej]  | str. 99
Art. 14da.          [Zmiana z urzędu interpretacji ogólnej lub objaśnienia podatkowego]  | str. 103
Art. 14e.           [Zmiana, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia indywidualnej interpretacji podatkowej]  | str. 104
Art. 14f.            [Opłata od interpretacji podatkowej indywidualnej]  | str. 107
Art. 14g.            [Pozostawienie wniosku o interpretację podatkową bez rozpatrzenia]  | str. 109
Art. 14h.           [Odpowiednie stosowanie]  | str. 110
Art. 14i.            [Publikacja interpretacji podatkowych]  | str. 113
Art. 14j.            [Interpretacja indywidualna samorządowych organów podatkowych]  | str. 115
Art. 14k.            [Ochrona wnioskodawcy]  | str. 117
Art. 14l.            [Obowiązek zapłaty podatku]  | str. 119
Art. 14m.          [Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku]  | str. 121
Art. 14n.           [Odpowiednie stosowanie]  | str. 123
Art. 14na.          [Wyłączenie stosowania przepisów]  | str. 128
Art. 14nb.         [Zakres ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnej dotyczącej wniosku obejmującego transakcje lub inne zdarzenia z udziałem osób spoza RP lub mające skutki transgraniczne]  | str. 129
Art. 14o.           [Interpretacja milcząca przepisów prawa podatkowego]  | str. 130
Art. 14p.           [Odpowiednie stosowanie]  | str. 132
Art. 14r.            [Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej]  | str. 134
Art. 14s.            [Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składany przez zamawiającego]  | str. 135
 
Rozdział 2
Właściwość organów podatkowych  | str. 136
Art. 15.             [Obowiązek przestrzegania właściwości przez organy podatkowe]  | str. 136
Art. 16.             [Właściwość rzeczowa organów podatkowych]  | str. 140
Art. 17.             [Właściwość miejscowa organów podatkowych]  | str. 141
Art. 17a.            [Właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku odpowiedzialności osób trzecich]  | str. 142
Art. 17b.           [Właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku przejęcia praw i obowiązków podatnika przez następcę prawnego]  | str. 145
Art. 18.             [Zmiana właściwości w trakcie roku podatkowego]  | str. 146
Art. 18a.            [Zmiana właściwości po zakończeniu roku podatkowego]  | str. 146
Art. 18b.           [Perpetuatio fori w postępowaniu podatkowym]  | str. 147
Art. 18c.            [Wyznaczenie właściwego organu podatkowego w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub konieczności zabezpieczenia dowodów]  | str. 148
Art. 18ca.          [Wyznaczenie właściwego organu podatkowego w przypadku przypuszczenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści]  | str. 150
Art. 18d.           [Przekazanie sprawy organowi kontroli podatkowej]  | str. 150
Art. 19.             [Spory o właściwość między organami podatkowymi]  | str. 152
Art. 20.             [Czynności organu podatkowego do czasu rozstrzygnięcia sporu]  | str. 153
 
DZIAŁ IIA
(uchylony)  | str. 154
Art. 20a–20r.    (uchylone)  | str. 154
 
Dział IIB 
Współdziałanie  | str. 155
 
Rozdział 1
Umowa o współdziałanie  | str. 155
Art. 20s.            [Zawarcie umowy o współdziałanie]  | str. 155
Art. 20t.            [Forma, treść i czas obowiązywania umowy o współdziałanie]  | str. 156
Art. 20u.           [Obowiązki podatnika w ramach umowy o współdziałanie]  | str. 156
Art. 20v.            [Czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach umowy o współdziałanie]  | str. 156
Art. 20w.           [Wyłączenie następstwa prawnego w przypadku umowy o współdziałanie]  | str. 157
Art. 20x.            [Wypowiedzenie umowy o współdziałanie]  | str. 157
Art. 20y.            [Czasowy zakaz zawarcia kolejnej umowy o współdziałanie]  | str. 157
Art. 20z.            [Wypowiedzenie porozumienia podatkowego w następstwie rozwiązania umowy o współdziałanie]  | str. 157
Art. 20za.          [Ewidencja podatników, z którymi zawarto umowy o współdziałanie]  | str. 157
 
Rozdział 2
Porozumienia podatkowe  | str. 158
Art. 20zb.          [Zakres porozumienia podatkowego]  | str. 158
Art. 20zba.        [Porozumienie podatkowe a porozumienie inwestycyjne]  | str. 158
Art. 20zc.          [Przesłanki odmowy zawarcia porozumienia podatkowego; przepisy stosowane do porozumienia podatkowego]  | str. 158
Art. 20zd.          [Opinie wydawane przed zawarciem porozumienia podatkowego]  | str. 159
Art. 20ze.          [Wypowiedzenie porozumienia podatkowego]  | str. 160
Art. 20zf.           [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej o dowodach]  | str. 160
 
Rozdział 3
Audyt podatkowy  | str. 160
Art. 20zg.          [Rodzaje i cele audytu podatkowego]  | str. 160
Art. 20zh.          [Obowiązek przekazania dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu podatkowego]  | str. 161
Art. 20zi.           [Opinie i zalecenia sporządzane z przeprowadzonego audytu podatkowego]  | str. 161
Art. 20zj.           [Audyt wstępny]  | str. 162
Art. 20zk.          [Audyt podatkowy w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych]  | str. 162
Art. 20zl.           [Audyt podatkowy w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego]  | str. 162
Art. 20zm.         [Skutki złożenia prawnie skutecznej deklaracji lub korekty deklaracji]  | str. 163
Art. 20zn.          [Osoby wykonujące czynności w zakresie audytu podatkowego]  | str. 163
Art. 20zo.          [Niezależny audyt funkcji podatkowej]  | str. 163
Art. 20zp.          [Zakres niezależnego audytu funkcji podatkowej i raport z tego audytu]  | str. 164
Art. 20zq.          [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej o dowodach]  | str. 164
 
Rozdział 4
Przepisy wspólne  | str. 164
Art. 20zr.           [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej]  | str. 164
 
DZIAŁ IIC
Porozumienie inwestycyjne  | str. 165
Art. 20zs.           [Zawarcie porozumienia inwestycyjnego]  | str. 165
Art. 20zt.           [Zakres porozumienia inwestycyjnego]  | str. 166
Art. 20zu.          [Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego]  | str. 166
Art. 20zv.          [Opłata wstępna]  | str. 167
Art. 20zw.         [Uzgodnienie zakresu i treści porozumienia inwestycyjnego]  | str. 167
Art. 20zx.          [Okres obowiązywania i język sporządzenia porozumienia inwestycyjnego; związanie inwestora i organu porozumieniem inwestycyjnym]  | str. 168
Art. 20zy.          [Opłata główna]  | str. 168
Art. 20zz.           [Zmiana porozumienia inwestycyjnego]  | str. 169
Art. 20zza.         [Wypowiedzenie porozumienia inwestycyjnego]  | str. 169
Art. 20zzb.         [Wygaśnięcie porozumienia inwestycyjnego]  | str. 170
Art. 20zzc.         [Ewidencja inwestorów i porozumień inwestycyjnych]  | str. 170
Art. 20zzd.         [Utrwalanie w postaci elektronicznej pism związanych z porozumieniem inwestycyjnym]  | str. 171
Art. 20zze.         [Uzupełniające stosowanie innych przepisów]  | str. 171
 
DZIAŁ III
Zobowiązania podatkowe  | str. 172
 
Rozdział 1
Powstawanie zobowiązania podatkowego  | str. 172
Art. 21.             [Sposoby powstania zobowiązania podatkowego]  | str. 172
Art. 21a.            [Wniosek o przeprowadzenie postępowania podatkowego]  | str. 178
Art. 21b.           [Decyzja podatkowa określająca wysokość dochodu lub zysku]  | str. 178
Art. 22.             [Zaniechanie poboru podatku]  | str. 180
Art. 23.             [Oszacowanie podstawy opodatkowania]  | str. 182
Art. 23a.            [Określenie wysokości zaliczek na podatek]  | str. 185
Art. 24.             [Określenie wysokości straty podatnika]  | str. 187
Art. 24a–25.      (uchylone)  | str. 189
 
Rozdział 2
Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta  | str. 189
Art. 26.             [Zakres odpowiedzialności podatnika]  | str. 189
Art. 26a.            [Ograniczenie odpowiedzialności podatnika]  | str. 191
Art. 27.             (uchylony)  | str. 192
Art. 28.             [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta]  | str. 192
Art. 29.             [Zakres odpowiedzialności podatnika pozostającego w związku małżeńskim]  | str. 194
Art. 30.             [Zakres odpowiedzialności płatnika i inkasenta]  | str. 196
Art. 31.             [Osoby odpowiedzialne za obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatku]  | str. 199
Art. 32.             [Obowiązek przechowywania dokumentów przez płatników i inkasentów]  | str. 201
 
Rozdział 3
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych  | str. 203
Art. 33.             [Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego]  | str. 203
Art. 33a.            [Wygaśnięcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego]  | str. 206
Art. 33b.           [Odpowiednie stosowanie]  | str. 207
Art. 33c.            [Odpowiednie stosowanie]  | str. 209
Art. 33d.           [Formy zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego]  | str. 209
Art. 33e.           [Gwarant lub poręczyciel wykonania zobowiązania podatkowego]  | str. 212
Art. 33f.            [Wybór formy zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego]  | str. 212
Art. 33g.            [Postanowienie o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego]  | str. 214
Art. 34.             [Hipoteka przymusowa zabezpieczająca należności podatkowe]  | str. 216
Art. 35.             [Powstanie hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe]  | str. 218
Art. 36–37.       (uchylone)  | str. 220
Art. 38.             [Wniosek organu podatkowego o założenie księgi wieczystej]  | str. 220
Art. 38a.            [Zaspokojenie z przedmiotu hipoteki przymusowej]  | str. 220
Art. 39.             [Wyjawienie nieruchomości i praw majątkowych w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej]  | str. 221
Art. 40.             (uchylony)  | str. 222
Art. 41.             [Zastaw skarbowy]  | str. 222
Art. 42.             [Spis rzeczy i praw mogących być przedmiotem zastawu skarbowego]  | str. 225
Art. 42a.            (uchylony)  | str. 225
Art. 43.             [Rejestr zastawów skarbowych]  | str. 225
Art. 44.             [Podstawa wniosku o wpis do rejestru zastawów skarbowych]  | str. 226
Art. 45.             [Moment powstania zastawu skarbowego. Kolejność wpisów do rejestru zastawów]  | str. 228
Art. 46.             [Skuteczność zastawu skarbowego. Pierwszeństwo przed innym zastawem. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego]  | str. 229
Art. 46a.            [Dokonanie wpisu zastawu skarbowego]  | str. 229
Art. 46b.           [Wniosek o wpis. Rozpoznanie wniosku]  | str. 230
Art. 46c.            [Wypisy i zaświadczenia z rejestru zastawów skarbowych]  | str. 230
Art. 46d.           [Dostępność rejestru zastawów skarbowych w internecie]  | str. 231
Art. 46e.           [Dostęp do rejestru zastawów skarbowych]  | str. 231
Art. 46f.            [Delegacja ustawowa – struktura rejestru, formularze, opłaty]  | str. 231
Art. 46g.            [Wygaśnięcie zastawu skarbowego]  | str. 232
Art. 46h.           [Wykreślenie zastawu skarbowego z rejestru zastawów]  | str. 232
Art. 46i.            [Wykreślenie zastawu skarbowego z rejestru zastawów]  | str. 233
 
Rozdział 4
Terminy płatności  | str. 233
Art. 47.             [Termin płatności podatku]  | str. 233
Art. 48.             [Odroczenie terminu przewidzianego w prawie podatkowym]  | str. 235
Art. 49.             [Nowy termin płatności podatku]  | str. 236
Art. 50.             [Przedłużenie terminu przewidzianego w prawie podatkowym]  | str. 238
 
Rozdział 5
Zaległość podatkowa  | str. 239
Art. 51.             [Zaległość podatkowa]  | str. 239
Art. 52.             [Należności podlegające zwrotowi bez wezwania organu podatkowego]  | str. 241
Art. 52a.            [Nienależnie pobrane wynagrodzenie płatników lub inkasentów]  | str. 243
 
Rozdział 6
Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna  | str. 243
Art. 53.             [Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych]  | str. 243
Art. 53a.            [Decyzja podatkowa określająca wysokość odsetek za zwłokę]  | str. 244
Art. 54.             [Wyłączenie naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych]  | str. 246
Art. 55.             [Wpłata odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych]  | str. 250
Art. 56.             [Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych]  | str. 252
Art. 56a.            [Obniżona stawka odsetek za zwłokę]  | str. 253
Art. 56b.           [Podwyższona stawka odsetek za zwłokę]  | str. 255
Art. 56ba.          [Stawki podwyższone a dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT]  | str. 256
Art. 56c.            [Obniżenie lub podwyższenie stawek odsetek za zwłokę]  | str. 256
Art. 56d.           [Ogłoszenie stawek odsetek za zwłokę]  | str. 256
Art. 57.             [Opłata prolongacyjna od kwoty podatku lub zaległości podatkowej]  | str. 257
Art. 58.             [Delegacja ustawowa]  | str. 259
 
Rozdział 6a
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe  | str. 260
Art. 58a.            [Podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego]  | str. 260
Art. 58b.           [Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego]  | str. 261
Art. 58c.            [Podwojenie lub potrojenie stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego]  | str. 262
Art. 58d.           [Obniżenie stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego]  | str. 262
Art. 58e.           [Wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe]  | str. 262
 
Rozdział 7
Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych  | str. 263
Art. 59.             [Formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego]  | str. 263
Art. 60.             [Termin dokonania i forma zapłaty podatku]  | str. 266
Art. 61.             [Obowiązek zapłaty podatku przelewem]  | str. 268
Art. 61a.            [Zapłata podatku instrumentem płatniczym]  | str. 269
Art. 61b.           [Mikrorachunek podatkowy]  | str. 269
Art. 62.             [Zaliczenie wpłat dokonanych przez podatnika]  | str. 270
Art. 62a.            [Odpowiednie stosowanie]  | str. 272
Art. 62b.           [Zapłata podatku przez osoby inne niż podatnik]  | str. 272
Art. 63.             [Zaokrąglanie podstawy opodatkowania]  | str. 272
Art. 64.             [Potrącenie zobowiązań podatkowych]  | str. 274
Art. 65.             [Potrącenie w przypadku podatków samorządowych]  | str. 277
Art. 66.             [Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności lub praw majątkowych]  | str. 278
Art. 67.             (uchylony)  | str. 281
 
Rozdział 7a
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych  | str. 281
Art. 67a.            [Odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, umorzenie zaległości podatkowej na wniosek podatnika]  | str. 281
Art. 67b.           [Ulga na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą]  | str. 285
Art. 67c.            [Odpowiednie stosowanie]  | str. 288
Art. 67d.           [Umorzenie zaległości podatkowej z urzędu]  | str. 289
Art. 67e.           [Właściwość w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Delegacja ustawowa]  | str. 291
 
Rozdział 8
Przedawnienie  | str. 291
Art. 68.             [Przedawnienie prawa do wydania decyzji podatkowej]  | str. 291
Art. 69.             [Przedawnienie prawa do wydania decyzji w przypadku niedopełnienia warunku uprawniającego do ulgi podatkowej]  | str. 297
Art. 70.             [Przedawnienie zobowiązania podatkowego]  | str. 299
Art. 70a.            [Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego]  | str. 309
Art. 70b.           (uchylony)  | str. 312
Art. 70c.            [Zawiadomienie podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego]  | str. 312
Art. 70d.           [Wprowadzenie w życie rozstrzygnięcia zapadłego w ramach procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania pomimo upływu terminu przedawnienia]  | str. 313
Art. 70e.           [Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w razie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania]  | str. 313
Art. 71.             [Odpowiednie stosowanie]  | str. 314
 
Rozdział 9
Nadpłata  | str. 316
Art. 72.             [Nadpłata podatku]  | str. 316
Art. 73.             [Powstanie nadpłaty podatku]  | str. 318
Art. 74.             [Nadpłata podatku powstała wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości]  | str. 320
Art. 74a.            [Określenie nadpłaty przez organ podatkowy]  | str. 322
Art. 75.             [Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku]  | str. 323
Art. 76.             [Zaliczenie nadpłaty, zwrot nadpłaty podatku]  | str. 326
Art. 76a.            [Chwila zaliczenia nadpłaty podatku]  | str. 328
Art. 76b.           [Zwrot podatku]  | str. 330
Art. 76c.            [Zwrot nadpłaty wynikającej z zaliczek na podatek]  | str. 332
Art. 77.             [Termin zwrotu nadpłaty podatku]  | str. 332
Art. 77a.            [Zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek]  | str. 335
Art. 77b.           [Forma zwrotu nadpłaty podatku]  | str. 335
Art. 77c.            [Pomniejszenie nadpłaty podatku]  | str. 337
Art. 78.             [Oprocentowanie nadpłaty podatku]  | str. 337
Art. 78a.            [Proporcjonalne zaliczenie zwróconej kwoty podatku]  | str. 341
Art. 79.             [Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku]  | str. 342
Art. 80.             [Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty podatku]  | str. 344
 
Rozdział 9a
Podpisywanie deklaracji  | str. 346
Art. 80a.            [Podpisanie deklaracji podatkowej przez pełnomocnika]  | str. 346
Art. 80b.           [Skutki udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowej]  | str. 348
 
Rozdział 10
Korekta deklaracji  | str. 349
Art. 81.             [Skorygowanie deklaracji podatkowej]  | str. 349
Art. 81a.            (uchylony)  | str. 351
Art. 81b.           [Zawieszenie uprawnienia do skorygowania deklaracji podatkowej]  | str. 351
Art. 81c.            (uchylony)  | str. 353
 
Rozdział 11
Informacje podatkowe  | str. 354
Art. 82.             [Obowiązek udzielania informacji podatkowej]  | str. 354
Art. 82a.            [Obowiązek informowania o wynagrodzeniu wypłacanym nierezydentowi]  | str. 355
Art. 82b.           [Współpraca organów administracji rządowej i samorządowej z organami podatkowymi]  | str. 356
Art. 83.             [Zakres i termin przekazywania informacji podatkowej. Delegacja ustawowa]  | str. 356
Art. 84.             [Obowiązek przekazywania informacji organom podatkowym przez sądy, komorników i notariuszy]  | str. 356
Art. 84a.            [Obowiązek przekazywania informacji Szefowi KAS przez notariuszy; umieszczanie elektronicznych wypisów w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych]  | str. 357
Art. 85.             [Grupy podmiotów obowiązane do składania zeznań, wykazów, informacji lub deklaracji podatkowych. Delegacja ustawowa]  | str. 359
Art. 86.             [Okres przechowywania ksiąg podatkowych]  | str. 360
 
Rozdział 11a 
Informacje o schematach podatkowych  | str. 362
Art. 86a.            [Definicje legalne; spełnienie kryterium głównej korzyści, transgranicznego, kwalifikowanego korzystającego; ustalanie podmiotu powiązanego]  | str. 362
Art. 86b.           [Informacje o schemacie podatkowym przekazywane Szefowi KAS przez promotora]  | str. 372
Art. 86c.            [Informacje o schemacie podatkowym przekazywane Szefowi KAS przez korzystającego]  | str. 373
Art. 86d.           [Obowiązek poinformowania wspomagającego o NSP schematu podatkowego; obowiązki informacyjne wspomagającego wobec Szefa KAS]  | str. 375
Art. 86e.           [Spełnienie obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym w przypadku kilku podmiotów obowiązanych do jej przekazania]  | str. 377
Art. 86f.            [Treść informacji o schemacie podatkowym]  | str. 378
Art. 86g.            [Sposób przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS]  | str. 380
Art. 86h.           [Wezwanie do uzupełnienia przekazanych informacji o schemacie podatkowym lub do wyjaśnienia wątpliwości]  | str. 381
Art. 86i.            [Odmowa nadania NSP; unieważnienie NSP]  | str. 381
Art. 86ia.           [Doręczanie dokumentów związanych ze schematami podatkowymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej]  | str. 381
Art. 86j.            [Przekazywanie Szefowi KAS informacji o zastosowaniu schematu podatkowego]  | str. 382
Art. 86k.            [Wyjaśnienia ministra]  | str. 383
Art. 86l.            [Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych]  | str. 383
Art. 86m.          [Kara pieniężna za niewprowadzenie lub niestosowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych]  | str. 384
Art. 86n.           [Przekazywanie Szefowi KAS informacji i zawiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej]  | str. 385
Art. 86na.          [Zakres pełnomocnictwa do działania w sprawach dotyczących stosowania przepisów o przekazywaniu informacji o schematach podatkowych]  | str. 385
Art. 86o.           [Przepisy ustawy stosowane w zakresie nieuregulowanym]  | str. 385
 
Rozdział 12
Rachunki  | str. 386
Art. 87.             [Wystawianie rachunków przez podatników]  | str. 386
Art. 88.             [Przechowywanie rachunków przez podatników]  | str. 387
Art. 89–90.       (uchylone)  | str. 387
 
Rozdział 13
Odpowiedzialność solidarna  | str. 388
Art. 91.             [Odpowiednie stosowanie przepisów o zobowiązaniach cywilnoprawnych]  | str. 388
Art. 92.             [Powstanie odpowiedzialności solidarnej podatników]  | str. 390
 
Rozdział 14
Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych  | str. 392
Art. 93.             [Następcy prawni]  | str. 392
Art. 93a.            [Podmioty przekształcone]  | str. 394
Art. 93b.           [Odpowiednie stosowanie]  | str. 396
Art. 93c.            [Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału]  | str. 398
Art. 93d.           [Następstwo w zakresie praw i obowiązków wynikających z decyzji]  | str. 399
Art. 93e.           [Norma kolizyjna]  | str. 401
Art. 94.             [Stosowanie do podmiotów powstałych wskutek prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych]  | str. 402
Art. 95.             [Ograniczenie odpowiedzialności]  | str. 404
Art. 96.             [Kontynuacja naliczania odsetek oraz oprocentowania]  | str. 404
Art. 97.             [Odpowiedzialność spadkobierców oraz przedsiębiorstwa w spadku]  | str. 405
Art. 97a.            [Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku]  | str. 408
Art. 98.             [Odpowiednie stosowanie przepisów spadkowych]  | str. 409
Art. 99.             [Zawieszenie biegu terminów]  | str. 411
Art. 100.           [Decyzja o odpowiedzialności lub uprawnieniach spadkobierców]  | str. 413
Art. 101.           [Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy]  | str. 414
Art. 102.           [Wstąpienie spadkobierców w miejsce osoby zmarłej w toku postępowania]  | str. 416
Art. 103.           [Zawiadomienie spadkobierców]  | str. 417
Art. 104.           (uchylony)  | str. 418
Art. 105.           [Oprocentowanie nadpłat oraz zwrotów podatków przypadających spadkodawcy]  | str. 418
Art. 106.           [Odpowiedzialność zapisobiercy za zobowiązania podatkowe]  | str. 419
 
Rozdział 15
Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich  | str. 420
Art. 107.           [Zakres odpowiedzialności podatkowej osób trzecich]  | str. 420
Art. 108.           [Decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej]  | str. 422
Art. 109.           [Odpowiednie stosowanie]  | str. 425
Art. 110.           [Odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka]  | str. 427
Art. 111.           [Odpowiedzialność podatkowa członka rodziny]  | str. 428
Art. 112.           [Odpowiedzialność podatkowa nabywcy przedsiębiorstwa]  | str. 429
Art. 112a.          [Wyłączenie stosowania]  | str. 432
Art. 112b.         [Odpowiedzialność podatkowa spółki kapitałowej]  | str. 432
Art. 112c.          [Odpowiedzialność podatkowa spółki bez osobowości prawnej]  | str. 433
Art. 113.           [Odpowiedzialność podatkowa firmującego]  | str. 434
Art. 114.           [Odpowiedzialność podatkowa właściciela rzeczy używanej do prowadzenia działalności gospodarczej]  | str. 436
Art. 114a.          [Odpowiedzialność podatkowa dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości]  | str. 437
Art. 115.           [Odpowiedzialność podatkowa wspólnika]  | str. 439
Art. 116.           [Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek kapitałowych]  | str. 440
Art. 116a.          [Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu innych osób prawnych]  | str. 444
Art. 116b.         [Odpowiedzialność podatkowa likwidatorów spółki]  | str. 446
Art. 117.           [Odpowiedzialność podatkowa w przypadku podziału osoby prawnej]  | str. 446
Art. 117a.          [Odpowiedzialność podatkowa gwaranta lub poręczyciela]  | str. 447
Art. 117b.         [Odpowiedzialność podatnika podatku VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów]  | str. 448
Art. 117ba.        [Odpowiedzialność solidarna nabywcy towarów i usług oraz jego kontrahenta]  | str. 449
Art. 117bb.       (uchylony)  | str. 450
Art. 117c.          [Odpowiedzialność pełnomocnika podatnika VAT]  | str. 451
Art. 117d.         [Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego oraz zarządcy faktycznego]  | str. 451
Art. 118.           [Terminy przedawnienia w przypadku odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej]  | str. 452
Art. 119.           [Zasady waloryzacji wysokości zastawu skarbowego]  | str. 453
 
DZIAŁ IIIA 
Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowa
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.