Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań

ebook

- 14%

Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań

Tomasz Bąkowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-8403-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Przedmiotem opracowania jest relacja pomiędzy organizacją (ustrojem administracji publicznej) a zadaniami, do realizacji których została ona powołana. W monografii omówiono najważniejsze problemy związane z organizacją administracji publicznej w odniesieniu do wybranych struktur i zadań. Zwrócono uwagę na takie sfery działania organów administracji publicznej jak: dostęp do informacji, gospodarka, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, szkolnictwo wyższe i oświata. Autorzy przedstawiają propozycje rozwiązań służących optymalizacji wykonywania zadań przez administrację publiczną, a równocześnie diagnozują problemy, ukazując je na konkretnych przykładach, stawiają pytania i zachęcają do dyskusji nad właściwą organizacją aparatu administracji publicznej.


Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej "Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań", która została przygotowana wspólnie przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej oraz Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 13-15 czerwca 2014 r. Opracowanie stanowi głos w dyskusji prezentowany przez przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i nauki administracji, ale także administratywistów praktyków i środowiska sędziów sądów administracyjnych.


Adresaci:


Publikacja skierowana jest do pracowników administracji publicznej. Może także stanowić materiał dydaktyczny dla osób specjalizujących się w prawie administracyjnym.

Tytuł
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań
Autor
Tomasz Bąkowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8403-2
Rok wydania
2015
Liczba stron
476
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Część I
Problemy podstawowe

Jan Zimmermann
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań - uwagi wprowadzające | str. 19

Eugeniusz Bojanowski
Prawnoustrojowe aspekty realizacji zadań przez administrację publiczną | str. 29

Bogdan Dolnicki
Organizacja samorządu terytorialnego z perspektywy powierzanych mu zadań (próba określenia obszarów badawczych) | str. 36

Część II
W nawiązaniu do problemów podstawowych...

Joanna Człowiekowska
Powierzanie zadań i kompetencji w administracji publicznej - uwagi na tle problematyki zawierania porozumień administracyjnych | str. 47

Michał Miłosz
Prawnoustrojowe uwarunkowania przekazywania i powierzania zadań jednostkom samorządu terytorialnego jako przejaw dostosowywania organizacji administracji publicznej do ich efektywniejszego wykonywania | str. 66

Krzysztof Chochowski
Kilka uwag w przedmiocie organizacji administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań | str. 83

Dominik Tyrawa
Proliferacja administracji publicznej a prawo jednostki do dobrej administracji | str. 92

Jerzy Korczak, Dominika Cendrowicz
Dywersyfikacja zadań samorządu terytorialnego | str. 110

Piotr Przybysz
Organizacja administracyjnego aparatu egzekucyjnego | str. 131

Andrzej Jackiewicz
Zasada wertykalnego podziału władzy w państwach złożonych - zarys problematyki | str. 146

Część III
W odniesieniu do wybranych struktur i zadań...

1. Dostęp do informacji - jawność i jej granice

Grażyna Szpor
Znaczenie jawności i jej ograniczeń dla realizacji zadań publicznych | str. 163

Barbara Jaworska-Dębska
Rola informacji w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego | str. 178

Anna Dobaczewska
Jawność działania władz publicznych a stopień partycypacji społecznej w kreowaniu i realizacji zadań publicznych | str. 204

2. Gospodarka

Andrzej Powałowski
Ewolucja ustroju organu ochrony konkurencji w kontekście jego zadań i kompetencji | str. 225

Helena Kisilowska, Mikołaj Goss
Model nadzoru nad branżą wydobywczą | str. 239

3. Ochrona zdrowia

Anna Śniecikowska, Wiesław Śniecikowski
Konstrukcja prawna podmiotu leczniczego pozostającego w zarządzie prywatnoprawnym i jego wpływ na realizację zadań publicznych | str. 263

Rafał Budzisz
Organizacja administracji samorządowej dla potrzeb realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia - zagadnienia wybrane | str. 317

Agnieszka Balmas
Konsultant medyczny w strukturze systemu ochrony zdrowia | str. 332

4. Ochrona środowiska

Monika Zakrzewska
Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w świetle zasady subsydiarności | str. 355

Diana Trzcińska
Właściwość rzeczowa regionalnego dyrektora ochrony środowiska | str. 375

5. Szkolnictwo wyższe i oświata

Karol Kiczka
Pozycja prawna i działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w świetle orzecznictwa | str. 409

Piotr Lisowski
Organizacja administracji publicznej wobec zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego | str. 441
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.