Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Organizacja i funkcjonowanie rady gminy

ebook

- 14%

Organizacja i funkcjonowanie rady gminy

Monika Augustyniak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 42.00 zł 36.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 36.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5265-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia problematykę organizacji i funkcjonowania rady gminy. W książce omówiono m.in.:


klasyfikacje zadań i kompetencji rady jako organu o charakterze stanowiącym i kontrolnym oraz jej organizacje wewnętrzną, w tym zasady i tryb procedowania;
status prawny radnego gminy (prawa i obowiązki związane z wykonywaniem mandatu);
zagadnienia dotyczące etyki radnego pod katem analizy przepisów prawa ustrojowego, materialnego administracyjnego, karnego i cywilnego;
zasadę jawności poprzez różne aspekty działania rady gminy i jej organów pomocniczych.

Prezentowana publikacja stanowi praktyczna wykładnię przepisów prawa, niezbędną w zakresie prawidłowego konstruowania regulacji prawnych dotyczących rady gminy. Zawiera przykładowe wzory uchwal rady gminy i komisji rady. Przedstawia także propozycje rozwiązań zagadnień dotąd nieporuszonych lub słabo zbadanych w literaturze przedmiotu. Opracowanie uwzględnia ponadto aktualne orzecznictwo, doktrynę i poglądy wyrażone w piśmiennictwie prawa administracyjnego.


Adresaci:

Książka przeznaczona jest w szczególności dla radnych i pracowników samorządowych zajmujących się problematyka jednostek samorządu terytorialnego. Może stanowić również cenne źródło wiedzy dla studentów prawa i administracji.

Tytuł
Organizacja i funkcjonowanie rady gminy
Autor
Monika Augustyniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5265-9
Rok wydania
2012
Liczba stron
324
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział I
Podstawy prawne działania gminy
str. 15

1.1. Kontekst normatywny
str. 15

1.1.1. Wspólnota samorządowa
str. 17

1.1.2. Terytorium gminy
str. 20

1.1.3. Gmina w sferze prawa publicznego i prywatnego
str. 22

1.2. Zasady kształtujące ustrój gminy
str. 26

1.2.1. Zasada praworządności
str. 27

1.2.2. Zasada subsydiarności
str. 29

1.2.3. Zasada decentralizacji
str. 31

1.2.4. Zasada samodzielności
str. 32

1.2.5. Zasada jawności
str. 35

1.3. Władza w gminie w świetle form demokracji bezpośredniej i pośredniej
str. 38

1.3.1. Formy demokracji bezpośredniej w gminie
str. 38

1.3.1.1. Konsultacje społeczne
str. 39

1.3.1.2. Jednostki pomocnicze gminy - zagadnienia ogólne
str. 41

1.3.1.2.1. Zebranie wiejskie
str. 44

1.3.1.2.2. Ogólne zebranie mieszkańców
str. 45

1.3.1.3. Referendum gminne
str. 46

1.3.1.3.1. Zakres podmiotowy referendum gminnego
str. 48

1.3.1.3.2. Zakres przedmiotowy referendum gminnego
str. 51

1.3.1.3.3. Wynik referendum
str. 52

1.3.1.4. Problematyka wyborów - zagadnienia ogólne
str. 53

1.3.2. Formy demokracji pośredniej - organy gminy
str. 62

1.3.2.1. Rada gminy
str. 63

1.3.2.2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
str. 66

1.3.2.3. Wzajemne relacje między organami gminy
str. 78

Rozdział II
Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny
str. 83

2.1. Rady gminy jako organ stanowiący
str. 83

2.1.1. Akty prawa miejscowego stanowione przez radę gminy
str. 90

2.1.1.1. Pojęcie i podstawa prawna
str. 91

2.1.1.2. Rodzaje aktów prawa miejscowego stanowionych w gminie
str. 95

2.2. Funkcja kontrolna rady gminy
str. 106

2.2.1. Pojęcie kontroli
str. 106

2.2.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli
str. 110

2.2.3. Absolutorium
str. 116

Rozdział III
Organizacja wewnętrzna rady gminy
str. 122

3.1. Status prawny przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) rady gminy
str. 122

3.1.1. Wybór
str. 122

3.1.2. Odwołanie
str. 125

3.1.3. Rezygnacja z funkcji
str. 126

3.1.4. Zadania i kompetencje
str. 127

3.1.5. Prezydium rady
str. 131

3.2. Komisje rady gminy
str. 132

3.2.1. Rodzaje komisji rady
str. 133

3.2.1.1. Komisje stałe i doraźne
str. 133

3.2.1.2. Komisje obligatoryjne, quasi-obligatoryjne i fakultatywne
str. 137

3.2.2. Zasady i tryb działania komisji w radzie gminy
str. 148

3.2.3. Kluby radnych
str. 153

3.3. Pozycja prawna radnego gminy
str. 157

3.3.1. Mandat radnego
str. 157

3.3.1.1. Charakter prawny mandatu radnego
str. 158

3.3.1.2. Nabycie mandatu radnego
str. 161

3.3.1.3. Wygaśnięcie mandatu radnego
str. 163

3.3.2. Prawa i obowiązki radnego
str. 167

3.3.2.1. Utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami
str. 167

3.3.2.2. Interpelacje i wnioski radnych
str. 169

3.3.2.3. Uczestniczenie w pracach rady gminy
str. 171

3.3.2.4. Ochrona stosunku pracy radnego
str. 173

3.3.2.5. Prawo do diet i zwrotu kosztów podróży
str. 177

3.3.2.6. Status funkcjonariusza publicznego
str. 181

3.3.2.7. Przepisy antykorupcyjne - zarys problematyki
str. 182

3.3.3. Etyka radnego
str. 192

Rozdział IV
Zasady i tryb procedowania w radzie gminy
str. 196

4.1. Zwołanie sesji
str. 196

4.1.1. Zakres podmiotowy zwołania sesji
str. 197

4.1.1.1. Ujęcie czynne
str. 197

4.1.1.2. Ujęcie bierne
str. 202

4.1.2. Zakres przedmiotowy zwołania sesji
str. 203

4.1.3. Częstotliwość zwoływania sesji
str. 206

4.2. Zmiana porządku obrad
str. 207

4.3. Rodzaje sesji
str. 209

4.3.1. Sesja o charakterze normatywnym
str. 209

4.3.2. Sesja o charakterze nienormatywnym
str. 210

4.4. Obsługa sesji
str. 211

4.5. Udzielenie głosu na sesji
str. 211

4.6. Zasady i tryb głosowania nad projektami uchwał
str. 212

4.6.1. Kworum
str. 213

4.6.2. Rodzaje większości
str. 216

4.6.3. "Interes prawny" - przesłanką wyłączenia radnego z głosowania
str. 221

4.6.4. Tryby głosowań
str. 225

4.6.5. Ustalenie wyniku głosowania
str. 228

4.6.6. Powtórzenie głosowania
str. 230

4.7. Proces legislacyjny
str. 232

4.7.1. Prawo inicjatywy uchwałodawczej
str. 232

4.7.2. Przygotowywanie projektu uchwały
str. 236

4.7.3. Etapy procedowania projektu na sesji rady
str. 239

4.7.3.1. Umieszczenie projektu uchwały w porządku obrad danej sesji
str. 239

4.7.3.2. Przedstawienie projektu uchwały przez projektodawcę na sesji rady
str. 240

4.7.3.3. Dyskusja nad projektem
str. 241

4.7.3.4. Zgłaszanie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały oraz dyskusja na ten temat
str. 241

4.7.3.5. Zgłaszanie wniosków formalnych do projektu i przeprowadzanie głosowania nad wnioskami
str. 243

4.7.3.6. Głosowanie nad całością projektu
str. 244

4.7.3.7. Ogłoszenie wyników głosowania
str. 244

4.7.4. Sporządzenie, podpisanie uchwały (wraz z uzasadnieniem) oraz przesłanie do odpowiednich organów nadzoru
str. 245

4.7.5. Promulgacja i wejście w życie uchwały rady gminy
str. 247

4.7.6. Problematyka uzasadnień
str. 250

Rozdział V
Jawność działania rady gminy oraz zasady dostępu do informacji publicznej
str. 253

5.1. Podstawa prawna zasady jawności i dostępu do informacji w radzie gminy
str. 254

5.2. Pojęcie informacji publicznej oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa do informacji publicznej
str. 258

5.3. Formy udostępniania informacji publicznej w radzie gminy
str. 267

5.4. Przejawy zasady jawności w organizacji i funkcjonowaniu rady gminy - wybrane zagadnienia
str. 270

Rozdział VI
Nadzór nad działalnością rady gminy
str. 274

6.1. Pojęcie nadzoru
str. 274

6.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres nadzoru
str. 277

6.3. Środki nadzoru
str. 284

Wykaz przykładowych wzorów projektów uchwał rady gminy i komisji rady
str. 295

Bibliografia
str. 305

Skorowidz rzeczowy
str. 319
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.