Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części

ebook

- 14%

Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 51.00 zł 44.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 44.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9681-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE


W publikacji Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady zostały omówione najważniejsze problemy związane z organizacją wycieczek szkolnych (krajowych i zagranicznych) w trakcie trwania zajęć edukacyjnych, a także z kwalifikacjami oraz odpowiedzialnością opiekunów i kierownika wycieczki, ich zatrudnieniem oraz rozliczaniem czasu ich pracy. W opracowaniu zostały również przedstawione najważniejsze zasady organizacji wypoczynku - kolonie, półkolonie, zimowiska, obozy i biwaki w okresie wolnym od zajęć (ferie letnie, zimowe, świąteczne), zgodnie z obowiązującymi od 6 kwietnia 2016 r. nowymi przepisami rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ważnym zagadnieniem w obu przypadkach jest zapewnienie uczestnikom odpowiedniej i zgodnej z literą prawa opieki i bezpieczeństwa.

Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów, zebranej dokumentacji oraz szczegółowo opisanej procedurze organizacji wycieczek szkolnych dowiesz się m.in.:


jakie kwalifikacje powinien posiadać kierownik wycieczki szkolnej, a jakie opiekun,
czy wycieczka zagraniczna organizowana przez dwie szkoły powinna być zgłoszona w kuratorium,
czy uczniowie podczas wycieczki szkolnej powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
jak należy rozliczać czas pracy nauczycieli podczas wycieczki wielodniowej,
kto może być organizatorem wypoczynku i jakie są jego obowiązki,
jaka jest procedura zgłoszenia wypoczynku do bazy wypoczynku.
Adresaci:

Opracowanie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz dla rodziców.


O serii ABC Praktyki prawa oświatowego

ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.

Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędny w danym temacie zakres wiedzy:

podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
wzory pism i dokumentów,
wzory regulaminów i procedur postępowania,
praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków nauczycieli.
W Serii ukazały się dotychczas następujące tomy:

Rekrutacja do przedszkoli
Kontrola zarządcza w oświacie
Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach
Rekrutacja do szkół
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu


Oferta specjalna dla dyrektorów przedszkoliDyrektorom przedszkoli w 2016 r. dedykujemy rozszerzoną wersję kwartalnika"Przed Szkołą PLUS. Poradnik Dyrektora Przedszkola"

wzbogacony o trzy publikacje z serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego:

Rekrutacja do przedszkoli,
Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli.

Połączenie nowatorskiej wiedzy z zakresu organizacji edukacji elementarnej dostępnej w kwartalniku z praktyczną informacją dotyczącą konkretnych problemów prawnych w serii zeszytów stanowi istotne wsparcie dla dyrektorów przedszkoli.

Tytuł
Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części
Autorzy
Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9681-3
Seria
ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Rok wydania
2016
Liczba stron
176
Format
pdf
Spis treści
Część I


Akty prawne i orzecznictwo | str. 9

Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 13

Komentarz

I. Zorganizowane wyjazdy dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego

1. Wstęp | str. 17
2. Ogólna charakterystyka wycieczki szkolnej | str. 18
3. Liczba opiekunów wycieczki szkolnej | str. 19
4. Kierownik wycieczki szkolnej | str. 21
5. Opiekun wycieczki szkolnej | str. 24
6. Organizacja wycieczki lub imprezy | str. 25
7. Wycieczki lub imprezy krajowe | str. 26
8. Wycieczki lub imprezy zagraniczne | str. 27
9. Ubezpieczenie uczestników | str. 30
10. Finansowanie wycieczki szkolnej | str. 31
11. Szczególne zasady bezpieczeństwa | str. 33
11.1. Wycieczka w góry | str. 33
11.2. Wycieczka rowerowa | str. 34
11.3. Zielone, białe szkoły | str. 35
12. Odpowiedzialność prawna nauczycieli | str. 38
13. Czas pracy nauczyciela na wycieczce | str. 40
14. Wycieczka szkolna a podróż służbowa | str. 43
15. Umowy cywilnoprawne z nauczycielami i opiekunami wycieczki | str. 45
15.1. Umowa o dzieło | str. 45
15.2. Umowa-zlecenie | str. 45
16. Przedstawianie zaświadczeń o niekaralności przez wolontariuszy oraz wychowawców i opiekunów na wycieczkach, koloniach i obozach | str. 47

II. Wypoczynek dzieci i młodzieży

1. Wstęp | str. 49
2. Definicja wypoczynku | str. 50
3. Organizator wypoczynku i jego obowiązki | str. 51
4. Zgłoszenie wypoczynku | str. 54
5. Wypoczynek zorganizowany przez szkołę, niepodlegający zgłoszeniu | str. 56
6. Baza wypoczynku | str. 57
7. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku | str. 58
8. Wypadek z udziałem uczestnika wypoczynku | str. 59
9. Nadzór nad wypoczynkiem w kraju | str. 61
10. Kompetencje kuratora oświaty | str. 63
10.1. Kompetencje kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku | str. 63
10.2. Kompetencje kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce wypoczynku (art. 92n ust. 1-3 u.s.o.) | str. 63
11. Wypoczynek za granicą | str. 65
12. Kierownik wypoczynku | str. 66
13. Wychowawca wypoczynku | str. 68
14. Kurs na kierownika lub wychowawcę wypoczynku | str. 70
15. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego przez wojewodę | str. 71
16. Sankcje karne dla organizatorów wypoczynku | str. 72
17. Przepisy końcowe ustawy | str. 73
18. Zakończenie | str. 74

Procedury

1. Czynności poprzedzające wyjazd na wycieczkę | str. 76
2. Przebieg, zakończenie i podsumowanie wycieczki | str. 84
3. Wycieczka zagraniczna | str. 89


Część II


Słowo wstępne | str. 97

Wzory

1. Regulamin organizacji form krajoznawstwa i turystyki | str. 101
2. Regulamin uczestnika wycieczki | str. 113
3. Karta wycieczki (imprezy) | str. 114
4. Lista uczestników wycieczki | str. 116
5. Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej | str. 117
6. Lista uczniów nieuczestniczących w wycieczce | str. 119
7. Informacja dla rodziców / prawnych opiekunów wyjeżdżającego dziecka | str. 120
8. Deklaracja zgody (oświadczenie) rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej | str. 121
9. Preliminarz wycieczki | str. 122
10. Rozliczenie finansowe wycieczki | str. 123
11. Protokół powypadkowy | str. 125
12. Zawiadomienie organu prowadzącego / organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyjeździe zagranicznym | str. 127
13. Oświadczenie dyrektora szkoły o ubezpieczeniu uczniów na wyjeździe zagranicznym | str. 128
14. Grafik dyżurów opiekunów na wycieczce trzydniowej | str. 129
15. Wniosek do dyrektora szkoły - administratora danych osobowych o zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników wycieczki poza teren szkoły | str. 130
16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników wycieczki szkolnej poza teren szkoły | str. 131
17. Sprawozdanie kierownika wycieczki | str. 132
18. Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży | str. 133
19. Zgłoszenie dla półkolonii | str. 142
20. Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą | str. 150
21. Karta wypoczynku | str. 158
22. Dziennik zajęć | str. 160
23. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku | str. 165
24. Program kursu na kierownika wypoczynku | str. 168
25. Program kursu na wychowawcę wypoczynku | str. 169
26. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku | str. 171
27. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku | str. 173

Autorzy | str. 175
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.