Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Orzecznictwo w sprawach podatkowych

ebook

- 14%

Orzecznictwo w sprawach podatkowych

Tomasz Michalik, Wojciech Morawski, Bogumił Brzeziński, Sławomir Krempa, Paweł Pucher, Paweł Majka, Adam Wacławczyk, Stanisław Bogucki, Dagmara Dominik-Ogińska, Jowita Pustuł, Adam Nita, Michał Goj, Roman Wiatrowski, Anna Janowska, Joanna Zawiejska-Rataj,

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 170.00 zł 147.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 147.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-166-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Celem książki jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy w konkretnej sytuacji jest kilka hipotez.

Autorami opracowania są zarówno renomowani praktycy, w tym m.in. sędziowie, jak i pracownicy naukowi.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.

Tytuł
Orzecznictwo w sprawach podatkowych
Autorzy
Tomasz Michalik, Wojciech Morawski, Bogumił Brzeziński, Sławomir Krempa, Paweł Pucher, Paweł Majka, Adam Wacławczyk, Stanisław Bogucki, Dagmara Dominik-Ogińska, Jowita Pustuł, Adam Nita, Michał Goj, Roman Wiatrowski, Anna Janowska, Joanna Zawiejska-Rataj, Radosław Baraniewicz, Michał Nielepkowicz, Izabela Rymanowska, Jarosław Ostrowski, Andrzej Ladziński, Mariusz Marecki, Jacek Drzazga, Paweł Banasik, Ewa Prejs, Piotr Kołodziejczyk, Sławomir Michalski, Michał Potyrała, Tomasz Janicki, Rafał Mikulski, Alicja Sarna, Jan Rudowski, Adam Kałążny, Agata Han, Krzysztof Winiarski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-166-3
Seria
Komentarze orzecznicze
Rok wydania
2017
Liczba stron
344
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9 

Od redakcji | str. 13 

Jan Rudowski 
Znaczenie uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego dla jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych | str. 15 

Rozdział I 
Zagadnienia ogólne prawa podatkowego | str. 43 
Stanisław Bogucki 
Granice uznania administracyjnego (wyrok NSA z 2.03.2016 r., II FSK 2474/15) | str. 43 
Roman Wiatrowski 
Likwidator spółki wykreślonej z KRS nie jest stroną postępowania (wyrok NSA z 20.10.2016 r., I FSK 1731/15) | str. 59 
Wojciech Morawski 
Skutki prawne milczenia broszury informacyjnej Ministra Finansów (wyrok NSA z 22.01.2016 r., II FSK 2775/13) | str. 68 
Krzysztof Winiarski 
Zakres stosowania art .199a § 1 o.p. (wyrok NSA z 19.10.2016 r., II FSK 1969/16) | str. 75 
Michał Goj, Izabela Rymanowska 
"Przyczyny niezależne od organu" a przedłużanie czasu trwania postępowania kontrolnego do okresu przekraczającego 6 miesięcy (wyrok NSA z 14.06.2016 r., II FSK 1148/14) | str. 84 
Adam Nita 
Wykorzystywanie instytucji prawa cywilnego dla obchodzenia przepisów o przedawnieniu w prawie podatkowym (wyrok SA w Krakowie z 28.09.2016 r., I ACa 429/16) | str. 91 
Michał Goj, Michał Potyrała 
Interpretacja indywidualna prawa podatkowego a następstwo prawne - czy już jasne? (wyrok NSA z 8.09.2016 r., II FSK 2210/14) | str. 103 
Alicja Sarna 
Obowiązek odniesienia się przez podmiot wydający interpretację indywidualną także do przepisów, które nie zostały powołane przez wnioskodawcę (wyrok NSA z 30.11.2016 r., II FSK 3161/14) | str. 113 
Piotr Kołodziejczyk, Michał Goj 
Znaczenie dowodu z opinii biegłego powołanego bez wyraźnej potrzeby (wyrok WSA w Poznaniu z 3.03.2016 r., I SA/Po 1711/15) | str. 119 
Andrzej Ladziński 
Początek biegu terminu przedawnienia (wyrok NSA z 6.12.2016 r., II FSK 3678/14) | str. 125 
Joanna Zawiejska-Rataj 
Wszczęcie postępowania karnego skarbowego a istota przedawnienia zobowiązania podatkowego (wyrok NSA z 17.05.2016 r., II FSK 894/14; wyrok NSA z 24.11.2016 r., II FSK 1488/15) | str. 136 
Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły 
Charakter postępowania w sprawie nadania nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - implikacje na gruncie postępowania (wyrok NSA z 9.02.2016 r., II FSK 3536/13, wyrok NSA z 7.12.2016 r., II FSK 3398/14) | str. 147 
Ewa Prejs 
Znaczenie zbliżającego się przedawnienia zobowiązania podatkowego dla możliwości nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (wyrok NSA z 8.11.2016 r., I FSK 1327/16) | str. 160 

Rozdział II 
Podatki dochodowe | str. 169 
Radosław Baraniewicz, Sławomir Krempa 
Wymiana udziałów jako transakcja neutralna podatkowo (wyrok NSA z 14.04.2016 r., II FSK 920/14) | str. 169 
Adam Wacławczyk 
Co stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbycia spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki osobowej? (wyrok NSA z 8.09.2016 r., II FSK 2260/14) | str. 178 
Jarosław Ostrowski 
Ponoszenie przez pracodawcę kosztów zakwaterowania i dojazdu do miejsca pracy wskazanego umową a przychód pracownika (wyrok NSA z 9.08.2016 r., II FSK 1970/14) | str. 188 
Jowita Pustuł 
Koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez spółkę kapitałową składników otrzymanych w wyniku likwidacji spółki zależnej (wyrok NSA z 25.11.2016 r., II FSK 3300/14) | str. 199 
Dagmara Dominik-Ogińska 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia zasądzonych wyrokiem sądu (wyrok WSA w Krakowie z 5.12.2016 r., I SA/Kr 1205/16) | str. 208 

Rozdział III 
Podatki obrotowe | str. 219 
Mariusz Marecki 
Wpływ czynności niepodlegających opodatkowaniu na zakres prawa do odliczenia - spór o proporcje (wyrok NSA z 9.02.2016 r., I FSK 1464/14) | str. 219 
Mariusz Marecki, Jacek Drzazga 
Konieczność badania dobrej wiary przez organ, gdy nie doszło do transakcji (wyrok NSA z 23.11.2016 r., I FSK 566/15) | str. 227 
Rafał Mikulski 
Naruszenie warunków formalnych wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a prawo do odliczenia podatku naliczonego (wyrok WSA w Szczecinie z 3.08.2016 r., I SA/Sz 174/16) | str. 236 
Tomasz Michalik 
Opłata reprograficzna a VAT (wyrok TS z 18.01.2017 r., C-37/16, SAWP) | str. 246 
Anna Janowska, Tomasz Janicki 
Zasada pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym i skutki nieprawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy (wyrok NSA z 4.11.2016 r., I FSK 638/15) | str. 258 

Rozdział IV 
Podatki i opłaty lokalne | str. 269 
Agata Han, Krzysztof Winiarski 
Możliwość delegowania kompetencji organu podatkowego w trybie art .39 ust .4 u.s.g. (uchwała składu 7 sędziów NSA z 19.12.2016 r., II FPS 3/16) | str. 269 
Paweł Banasik, Paweł Pucher 
Elewator zbożowy - budynek czy budowla w podatku od nieruchomości (wyrok NSA z 18.10.2016 r., II FSK 1741/16) | str. 279 
Paweł Majka 
Wpływ rozbudowy i nadbudowy budynku na powstanie obowiązku podatkowego oraz wysokość stawek w podatku od nieruchomości (wyrok WSA w Rzeszowie z 7.07.2016 r., I SA/Rz 1134/15) | str. 291 
Adam Kałążny 
Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości, gdy amortyzacji nie dokonuje podatnik (wyrok WSA w Bydgoszczy z 27.10.2016 r., I SA/Bd 613/16) | str. 302 
Michał Nielepkowicz 
Budynek wypełniony urządzeniami jednak nie staje się budowlą (wyrok NSA z 5.07.2016 r., II FSK 1994/14) | str. 312 
Paweł Banasik, Sławomir Michalski 
Wydzielenia obiektu z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych w podatku od nieruchomości (wyrok NSA z 11.05.2016 r., II FSK 1581/15) | str. 322 

Bibliografia | str. 331 

Autorzy | str. 339 
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.