Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018

ebook

- 14%

Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018

Wojciech Morawski, Adam Bartosiewicz, Paweł Borszowski, Bogumił Brzeziński, Paweł Pucher, Paweł Majka, Stanisław Bogucki, Jowita Pustuł, Adam Nita, Hanna Filipczyk, Michał Goj, Roman Wiatrowski, Anna Janowska, Joanna Zawiejska-Rataj, Michał Nielepkowicz,

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 146.00 zł 126.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 126.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-360-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka zawiera analizę 27 ważnych i kontrowersyjnych wyroków zapadłych w 2017 r. o kluczowym znaczeniu dla praktyki stosowania prawa podatkowego. Trzecia edycja publikacji, stanowi próbę krytycznego spojrzenia na szczególnie istotne wyroki wydane przez sądy polskie, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka.


W książce zaprezentowano stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy w konkretnej sytuacji jest kilka hipotez.


Autorami opracowania są zarówno renomowani praktycy, w tym m.in. sędziowie, jak i pracownicy naukowi.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.

Tytuł
Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018
Autorzy
Wojciech Morawski, Adam Bartosiewicz, Paweł Borszowski, Bogumił Brzeziński, Paweł Pucher, Paweł Majka, Stanisław Bogucki, Jowita Pustuł, Adam Nita, Hanna Filipczyk, Michał Goj, Roman Wiatrowski, Anna Janowska, Joanna Zawiejska-Rataj, Michał Nielepkowicz, Izabela Rymanowska, Jarosław Ostrowski, Paweł Banasik, Ewa Prejs, Rafał Mikulski, Alicja Sarna, Jan Rudowski, Adam Kałążny, Agata Han, Artur Podsiadły, Jan Szczygieł, Łukasz Kidoń, Rafał Zajączkowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-360-7
Seria
Komentarze orzecznicze
Rok wydania
2018
Liczba stron
288
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Od redakcji 13

Rozdział I. Zagadnienia ogólne prawa podatkowego 15

Stanisław Bogucki, Jan Szczygieł
Zasada in dubio pro tributario (wyrok NSA z 29.11.2017 r., II FSK 3280/15) 15

Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
Artykuł 199a o.p. jako podstawa pominięcia skutków podatkowych transakcji (wyrok WSA w Bydgoszczy z 6.12.2017 r., I SA/Bd 896/17) 26

Andrzej Ladziński
Skuteczność na gruncie prawa podatkowego czynności prawnych dokonanych w celu osiągnięcia korzyści podatkowej – stan prawny obowiązujący przed 15.07.2016 r. (wyrok NSA z 27.06.2017 r., I FSK 1832/15) 38

Hanna Filipczyk
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego po wyroku TS (uchwała NSA (7) z 16.10.2017 r., I FPS 1/17) 45

Adam Nita
Oddziaływanie dwuinstancyjności postępowania podatkowego na przedawnienie wymiaru podatku (wyrok NSA z 3.10.2017 r., II FSK 2367/15) 55

Rafał Mikulski
Zasada nieszkodzenia a oprocentowanie za podatek wpłacony nienależnie na podstawie wadliwej interpretacji (wyrok NSA z 13.12.2017 r., I FSK 128/16) 67

Ewa Prejs
Możliwość stosowania art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności do spraw z zakresu postępowania podatkowego (wyrok ETPC z 4.05.2017 r., 15485/09, Chap Ltd przeciwko Armenii) 74

Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
Zbieg przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego (wyrok WSA w Gliwicach z 21.02.2017 r., I SA/Gl 1286/16) 86

Anna Janowska
Zasady naliczania odsetek za zwłokę od nieuregulowanej w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (wyrok WSA w Olsztynie z 5.04.2017 r., I SA/Ol 121/17) 96

Jan Szczygieł
Zgoda strony na uczestniczenie organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym (wyrok NSA z 22.02.2017 r., II FSK 155/15) 107

Alicja Sarna
Obowiązek odniesienia się przez podmiot wydający interpretację indywidualną do przedstawionej przez wnioskodawcę klasyfikacji PKWiU i dokonania oceny jej prawidłowości (wyrok NSA z 29.11.2017 r., I FSK 179/16) 116

Rozdział II. Podatki dochodowe 123

Jowita Pustuł
Podatek od towarów i usług naliczony w związku z wniesieniem aportu do spółki a przychód w podatku dochodowym od osób prawnych (wyrok NSA z 11.10.2017 r., II FSK 2514/15) 123

Paweł Borszowski
Uznanie czynności podatnika jako wykonywanie działalności gospodarczej (wyrok NSA z 7.02.2017 r., II FSK 4025/14) 132

Paweł Majka
Zakres ulgi rehabilitacyjnej – interpretacja w orzecznictwie sądów administracyjnych przepisów dotyczących ulg podatkowych (wyrok NSA z 5.10.2017 r., II FSK 2249/15) 139

Michał Goj
Opodatkowanie przekazania majątku likwidacyjnego ze spółki kapitałowej (wyrok NSA z 27.06.2017 r., II FSK 658/17) 147

Michał Goj, Izabela Rymanowska
Brak szczegółowo zdefiniowanej podstawy prawnej dla opodatkowania dochodów a ogólna zasada powszechności opodatkowania (wyrok WSA w Poznaniu z 19.04.2017 r., I SA/Po 703/16) 153

Jarosław Ostrowski
Lokal niewprowadzony do środków trwałych – sprzedaż nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej (wyrok NSA z 14.11.2017 r., II FSK 2728/15) 164

Rozdział III. Podatki obrotowe i cła 175

Hanna Filipczyk
Przekształcenie spółki akcyjnej w jawną a podatek od czynności cywilnoprawnych (uchwała NSA (7) z 15.05.2017 r., II FPS 1/17) 175

Adam Bartosiewicz
Możliwość przyjęcia okresów rozliczeniowych przy ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego (wyrok NSA z 11.04.2017 r., I FSK 1104/15) 183

Roman Wiatrowski
Zwolnienie dotyczące niezależnych grup osób; skutki temporalne zmiany interpretacji prawa (wyrok TS z 21.09.2017 r., C-605/15, Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie) 190

Rafał Zajączkowski
Zakres temporalny wyroków Trybunału Sprawiedliwości w klasyfikacji taryfowej, analogia i wykładnia systemowa w klasyfikacji, znaczenie WIT (wyrok WSA w Olsztynie z 26.10.2017 r., I SA/Ol 618/17, w kontekście wyroku TS z 26.05.2016 r.,
C-286/15) 200

Łukasz Kidoń
Wykorzystanie art. 199a § 2 o.p. do zwalczania nadużycia prawa podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (wyrok NSA z 25.04.2017 r., I FSK 1226/15) 213

Rozdział IV. Podatki i opłaty lokalne 223

Paweł Banasik, Paweł Pucher
Czy budynek może być budowlą? (wyrok TK z 13.12.2017 r., SK 48/15) 223

Michał Nielepkowicz
Opodatkowanie gruntu najwyższą stawką podatku od nieruchomości (wyrok TK z 12.12.2017 r., SK 13/15) 234

Adam Kałążny, Paweł Pucher
Pojęcie udostępniania infrastruktury kolejowej na gruncie przepisów o podatku od nieruchomości (wyrok WSA w Kielcach z 16.11.2017 r., I SA/Ke 531/17) 243

Agata Han
Prawnopodatkowe aspekty trwałego związania nieruchomości z gruntem (wyrok NSA z 6.04.2017 r., II FSK 630/15) 255

Paweł Majka
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wytwórni masy bitumicznej (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28.06.2017 r., I SA/Go 211/17 – orzeczenie nieprawomocne) 262

Bibliografia 273
Autorzy 281
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.