Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego

ebook

- 8%

Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego

Karol Karski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 12.00 zł 11.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 11.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-1754-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Konstrukcja podmiotowości prawa międzynarodowego jest jednym z bardziej spornych problemów w jego doktrynie. Jednym z najbardziej spornych jest zaś status w jego obrębie osób prawnych prawa wewnętrznego. Autor przeanalizował miejsce osób prawnych prawa wewnętrznego w teorii podmiotowości prawnomiędzynarodowej. Wykazuje, iż osoby prawne prawa wewnętrznego posiadają szereg praw i obowiązków wynikających bezpośrednio z prawa międzynarodowego.

Tytuł
Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego
Autor
Karol Karski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-1754-2
Rok wydania
2009 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
500
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 11 1. Miejsce osób prawnych prawa wewnętrznego w teorii podmiotowości prawno-międzynarodowej 17 1.1. Pojęcie podmiotu prawa międzynarodowego 17 1.2. Podmiot prawa międzynarodowego a osoba prawa międzynarodowego, beneficjent prawa międzynarodowego, nosiciel prawa międzynarodowego i aktor na arenie prawa międzynarodowego 43 1.3. Przynależność państwowa osób prawnych prawa wewnętrznego 49 1.4. Podsumowanie 52 2. Sytuacje, w których osoby prawne prawa wewnętrznego mogą składać petycje oraz składać skargi na państwa do organów międzynarodowych 58 2.1. Prawo petycji do organów międzynarodowych w systemach międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych oraz w systemach zarządu obszarów niesamodzielnych pod kontrolą międzynarodową 58 2.2. Międzynarodowa ochrona praw człowieka 71 2.2.1. Status osób prawnych prawa wewnętrznego w ramach systemu ochrony praw człowieka NZ 71 2.2.1.1. Podsystem Rady Praw Człowieka 71 2.2.1.2. Podsystem protokołu fakultatywnego do międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych 74 2.2.1.3. Podsystem do spraw statusu kobiet 80 2.2.1.4. Podsystem do spraw likwidacji dyskryminacji rasowej 81 2.2.1.5. Podsystem ochrony przed torturami i innym okrutnym, niehumanitarnym i poniżającym traktowaniem albo karaniem 83 2.2.1.6. Podsystem ochrony praw osób niepełnosprawnych 84 2.2.1.7. Podsystem ochrony praw wszystkich pracowników migrujących oraz członków ich rodzin 85 2.2.1.8 Podsystem ochrony wszystkich osób od niedobrowolnych zaginięć 86 2.2.1.9. Podsystem UNESCO 87 2.2.1.10. Podsystem Banku Światowego 88 2.2.1.11. Propozycje modyfikacji statusu osób prawnych prawa wewnętrznego w ramach funkcjonujących podsystemów ochrony praw człowieka NZ 89 2.2.2 Status osób prawnych prawa wewnętrznego w ramach systemu Rady Europy 92 2.2.2.1. Podsystem konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 92 2.2.2.2. Podsystem Europejskiej Karty Społecznej 115 2.2.3. Status osób prawnych prawa wewnętrznego w ramach systemu Organizacji Państw Amerykańskich 119 2.2.4. Status osób prawnych prawa wewnętrznego w ramach systemu Unii Afrykańskiej 125 2.2.5. Status osób prawnych prawa wewnętrznego w ramach systemu Międzynarodowej Organizacji Pracy 131 2.2.6. Status osób prawnych prawa wewnętrznego w ramach konwencji z Århus 139 2.3 Podsumowanie 141 3. Organy międzynarodowe, przed którymi osoby prawne prawa wewnętrznego mogą pozywać lub być pozywane przez państwa 151 3.1. Organy międzynarodowe tworzone dla rozstrzygania sporów majątkowych po zakończonych konfliktach zbrojnych lub innych sytuacjach kryzysowych 151 3.1.1. Wprowadzenie 151 3.1.2. Powersalskie mieszane trybunały rozjemcze 152 3.1.3. Organy konwencji bońskiej z dnia 26 maja 1952 roku 160 3.1.4. Irańsko-Amerykański Trybunał ds. Roszczeń 160 3.1.5. Organy międzynarodowe, do których osoby prawne prawa wewnętrznego mogą składać pozwy przeciwko państwom za pośrednictwem organizacji międzynarodowych o charakterze rządowym lub państw 164 3.2. Centralna Komisja Żeglugi na Renie 167 3.3. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza 169 3.4. Międzynarodowe sądy arbitrażowe w sprawach handlowych i inwestycyjnych 174 3.5. Podsumowanie 193 4. Osoby prawne prawa wewnętrznego jako podmioty korzystające z ius contrahendi w sferze prawa międzynarodowego 196 4.1. Umowy wielostronne 196 4.2. Umowy dwustronne 203 4.3. Podsumowanie 212 5. Obowiązki i prawa osób prawnych prawa wewnętrznego na podstawie przepisów międzynarodowego prawa karnego 215 5.1. Osoba prawna prawa wewnętrznego jako oskarżony przed międzynarodowym sądem karnym 215 5.1.1. Wprowadzenie 215 5.1.2. Status organizacji przestępczych, o których mowa w Statucie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego 218 5.1.3. Rozwiązania przyjęte w statutach i praktyce działania innych międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc (Trybunału Tokijskiego, Trybunału dla byłej Jugosławii, Trybunału Ruandyjskiego oraz Trybunału Specjalnego dla Sierra Leone) 236 5.1.4. Koncepcja umożliwienia sądzenia osób prawnych prawa wewnętrznego w pracach nad ustanowieniem stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego 242 5.1.5. Propozycje ustanowienia międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc mających sądzić osoby prawne prawa wewnętrznego i organa bezpieczeństwa ZSRR 245 5.2. Osoba prawna prawa wewnętrznego jako organizacja przestępcza przed sądem krajowym działającym na podstawie prawa międzynarodowego 249 5.3. Osoba prawna prawa wewnętrznego jako pokrzywdzony przed międzynarodowym sądem karnym 256 5.4. Osoba prawna prawa wewnętrznego jako amicus curiae przed międzynarodowym sądem karnym 262 5.5. Podsumowanie 263 6. Rodzaje osób prawnych prawa wewnętrznego występujących w obrocie prawnomiędzynarodowym 268 6.1. Wprowadzenie 268 6.2. Zakony rycerskie Kościoła katolickiego 270 6.2.1. Wprowadzenie 270 6.2.2. Zakony, które nie sprawowały zwierzchnictwa terytorialnego 271 6.2.3. Zakon Krzyżacki 273 6.2.4. Zakon Kawalerów Maltańskich 277 6.3. Kompanie handlowe okresu kolonialnego 287 6.4. Międzynarodowe Stowarzyszenie Afrykańskie 293 6.5. Międzynarodowe organizacje pozarządowe 294 6.5.1. Definicja oraz status faktyczny 294 6.5.2. Status konsultacyjny w organizacjach międzynarodowych o charakterze rządowym 304 6.5.3. Korzystanie z praw i obowiązków wynikających bezpośrednio z umów międzynarodowych oraz występowanie przed sądami międzynarodowymi 316 6.5.4. Szczególne międzynarodowe organizacje pozarządowe 319 6.5.4.1. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 319 6.5.4.2. Międzynarodowy Komitet Olimpijski 327 6.6. Współczesne korporacje ponadnarodowe 329 6.6.1. Definicja oraz status faktyczny 329 6.6.2. Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny jako próba określenia prawnomiędzynarodowego statusu korporacji ponadnarodowych 341 6.6.3. Uczestnictwo w obrocie prawnomiędzynarodowym 346 6.7. Osoby prawne prawa wewnętrznego utworzone przez państwa na mocy umów międzynarodowych 365 6.7.1. Wprowadzenie 365 6.7.2. Międzynarodowe Towarzystwo Mozeli 367 6.7.3. Wspólna Organizacja Interoceanmetal 368 6.7.4. Regionalne Centrum Ekologiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej 381 6.8. Podsumowanie 384 7. Status osób prawnych prawa wewnętrznego na terytoriach, na których obowiązuje bezpośrednio prawo stanowione przez organizacje lub organy międzyrządowe 396 7.1. Wprowadzenie 396 7.2. Międzynarodowe porozumienia integracji politycznej i gospodarczej 397 7.3. Terytoria pod bezpośrednią odpowiedzialnością ONZ 414 7.4. Podsumowanie 423 Zakończenie 426 Bibliografia 438 1. Źródła 438 2. Opracowania 447 Wykaz skrótów 485 Legal person of internal law as subject of international law (Conclusion) 490
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.