Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej

ebook

- 14%

Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej

Jakub Szlachetko, Jakub H. Szlachetko

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-201-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej. Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:


dostęp partycypujących do informacji publicznej,
prawne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej,
gwarancje partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej.
Publikacja opiera się na wykładni obowiązujących przepisów prawa, analizie orzecznictwa sądowego i administracyjnego, poglądów doktryny prawa oraz literatury przedmiotu.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej, zajmujących się omawianą tematyką. Będzie również przydatne dla prawników obsługujących powyższe podmioty. Dodatkowo może zainteresować socjologów, politologów, mieszkańców, przedstawicieli ruchów miejskich i organizacji pozarządowych.

Tytuł
Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej
Autorzy
Jakub Szlachetko, Jakub H. Szlachetko
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-201-4
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
248
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Od autora | str. 15

Wstęp | str. 17

Rozdział 1
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej jako zadanie publiczne | str. 25
1. Uwagi ogólne | str. 25
2. Pojęcie polityki przestrzennej | str. 27
3. Podmioty polityki przestrzennej | str. 30
3.1. Podmioty polityki przestrzennej o kompetencji formalnej | str. 31
3.2. Inne podmioty polityki przestrzennej | str. 33
4. Wybrane instrumenty polityki przestrzennej | str. 35
4.1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju | str. 36
4.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa | str. 37
4.3. Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego | str. 39
4.4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | str. 40
4.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | str. 41

Rozdział 2
Partycypacja społeczna w realizacji zadań publicznych | str. 44
1. Uwagi ogólne | str. 44
2. Pojęcie partycypacji społecznej | str. 46
3. Formy partycypacji społecznej | str. 49
3.1. Referendum | str. 51
3.2. Niewiążące formy partycypacji społecznej | str. 52
3.3. Organy doradcze o składzie społecznym | str. 54
4. Przedmiot partycypacji społecznej | str. 54
4.1. Partycypacja społeczna w planistyce | str. 55
4.2. Partycypacja społeczna w legislacji | str. 56
4.3. Partycypacja społeczna w postępowaniach dotyczących spraw indywidualnych | str. 59
5. Uzasadnienie partycypacji społecznej w realizacji zadań publicznych | str. 61
5.1. Uzasadnienie aksjologiczne | str. 61
5.2. Uzasadnienie prakseologiczne | str. 66

Rozdział 3
Dostęp do informacji publicznej jako warunek partycypacji społecznej w polityce przestrzennej | str. 71
1. Uwagi ogólne | str. 71
2. Konstrukcja prawa dostępu do informacji publicznej | str. 72
2.1. Podstawa prawna | str. 72
2.2. Zakres podmiotowy | str. 73
2.2.1. Podmioty uprawnione | str. 74
2.2.2. Podmioty zobowiązane | str. 75
2.3. Zakres przedmiotowy | str. 77
2.4. Analiza wybranych przypadków | str. 78
2.4.1. Akty planowania przestrzennego | str. 79
2.4.2. Materiał planistyczny | str. 80
2.4.3. Wykazy/ewidencje/rejestry | str. 82
3. Ustawowe ograniczenia prawa do informacji publicznej | str. 85
3.1. Ograniczenia wynikające z konstrukcji definicji legalnej pojęcia "informacja publiczna" | str. 86
3.2. Ograniczenia wynikające z konstrukcji "dokumentu wewnętrznego" | str. 88
3.3. Inne ograniczenia ustawowe | str. 92
3.3.1. Ograniczenia wynikające z potrzeby ochrony informacji niejawnych | str. 93
3.3.2. Ograniczenia wynikające z potrzeby ochrony tajemnicy przedsiębiorcy | str. 94
3.3.3. Ograniczenia wynikające z potrzeby ochrony prywatności osób fizycznych | str. 96
4. Tryby udostępniania informacji publicznej przez organy administracyjne | str. 100
4.1. Bezwnioskowe tryby udostępniania informacji publicznej | str. 101
4.2. Wnioskowy tryb udostępniania informacji publicznej | str. 105
4.3. Dobre praktyki | str. 108

Rozdział 4
Formy partycypacji społecznej w polityce przestrzennej | str. 111
1. Uwagi ogólne | str. 111
2. Obligatoryjne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej | str. 112
2.1. Wnioski i uwagi | str. 114
2.1.1. Wnioski | str. 117
2.1.2. Uwagi | str. 120
2.2. Dyskusja publiczna | str. 126
2.3. Komisje urbanistyczno-architektoniczne | str. 132
3. Fakultatywne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej | str. 137
3.1. Konsultacje społeczne | str. 138
3.1.1. Konstrukcja prawna konsultacji społecznych | str. 142
3.1.1.1. Podstawa prawna | str. 142
3.1.1.2. Zakres podmiotowy | str. 143
3.1.1.2.1. Podmioty konsultowane | str. 144
3.1.1.2.2. Podmioty konsultujące | str. 147
3.1.1.3. Zakres przedmiotowy | str. 148
3.1.2. Formy konsultacji społecznych | str. 150
3.1.3. Dobre praktyki | str. 154
3.1.3.1. Planowanie partycypacyjne | str. 155
3.1.3.2. Otwarta przestrzeń | str. 156
3.1.3.3. Twenty-first century town meeting | str. 157
3.1.3.4. Komórki planujące | str. 158
3.1.3.5. Sondaż deliberatywny | str. 159
3.2. Uprawnienia opiniodawcze instytucji społecznych | str. 161
3.2.1. Uprawnienia opiniodawcze jednostek pomocniczych gminy (dzielnicy, osiedla, sołectwa) | str. 163
3.2.2. Uprawnienia opiniodawcze organizacji pozarządowych | str. 167
3.3. Organy doradcze inne niż komisje urbanistyczno-architektoniczne | str. 169

Rozdział 5
Gwarancje prawne partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej | str. 173
1. Uwagi ogólne | str. 173
2. Środki prawne gwarantujące partycypację społeczną w lokalnej polityce przestrzennej | str. 175
2.1. Kontrola społeczna | str. 175
2.1.1. Petycja | str. 177
2.1.2. Skarga | str. 181
2.2. Nadzór administracyjny | str. 185
2.2.1. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność aktu planowania przestrzennego | str. 187
2.2.2. Orzeczenie wskazujące nieistotne naruszenie prawa | str. 191
2.3. Kontrola sądowa | str. 193
2.3.1. Skarga podmiotu spoza sektora publicznego na akty planowania przestrzennego | str. 195
2.3.1.1. Podmioty uprawnione i konstrukcja legitymacji skargowej | str. 195
2.3.1.2. Pojęcie interesu prawnego i uprawnienia | str. 198
2.3.1.3. Zakres przedmiotowy skargi | str. 201
2.3.2. Skarga wojewody na akty planowania przestrzennego | str. 202
3. Rodzaje naruszeń prawa w zakresie partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej | str. 206

Wnioski | str. 215

Wykaz literatury | str. 231

Wykaz stron internetowych | str. 235
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.