Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym

ebook

- 13%

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym

Bogdan Dolnicki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6793-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka zawiera omówienie prawnych aspektów partycypacji społecznej rozumianej jako udział społeczeństwa w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę poświęcono uczestnictwu mieszkańców w stanowieniu prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego, jak również partycypacji społecznej w praktyce stosowania prawa - dokonano analizy rozwiązań stosowanych w praktyce, analizy socjologiczno-prawnej oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji społecznych w Polsce i za granicą. Przedstawiono też nowe i projektowane formy partycypacji.


Adresaci:

Publikacja została opracowana przez zespół doświadczonych pracowników naukowych będących równocześnie praktykami samorządowymi. Będzie stanowić cenną pomoc dla teoretyków prawa i administracji, pracowników samorządowych, a także dla studentów prawa, administracji, politologii i socjologii.

Tytuł
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
Autor
Bogdan Dolnicki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6793-6
Rok wydania
2014
Liczba stron
1024
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Część pierwsza
Prawne aspekty partycypacji społecznej | str. 19

Iwona Niżnik-Dobosz
Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego | str. 21

Magdalena Małecka-Łyszczek
Partycypacja w ramach public governance | str. 44

Katarzyna Kułak-Krzysiak
Partycypacja czy efektywność? Dylematy skutecznego osiągania celów w administracji publicznej | str. 58

Jerzy Korczak
Partycypacja społeczna jako przedmiot regulacji statutu jednostek samorządu terytorialnego | str. 67

Ewelina Kloc
Udział mieszkańców w stanowieniu prawa przez organy samorządu terytorialnego - dobre prawo czy złudna iluzja | str. 88

Ewa Wągiel
Partycypacja społeczna gminy w świetle ustawy o samorządzie gminnym oraz prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw | str. 104

Ewa Tamara Szuber-Bednarz
Podniesienie rangi udziału społeczności lokalnej w procesie podejmowania decyzji dotyczących inwestycji szansą na większe zaangażowanie społeczne i rozwój samorządu terytorialnego czy zagrożeniem dla rozwoju tego samorządu | str. 122

Część druga
Formy uczestnictwa w zarządzaniu sprawami społeczności lokalnej | str. 133

Rafał Sura, Robert Choma
Kilka spostrzeżeń na temat form partycypacji społecznej na poziomie gmin | str. 135

Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
Prawne problemy udziału mieszkańców w sesjach rady gminy i posiedzeniach jej komisji | str. 147

Roman Marchaj
Wysłuchanie publiczne jako forma udziału wspólnoty lokalnej w procesie stanowienia prawa na szczeblu samorządowym | str. 164

Izabela Skipioł
Referendum gminne w sprawie likwidacji straży miejskiej - wybrane zagadnienia | str. 180

Magdalena Nowińska
Udział mieszkańców w procedurze zmiany granic gminy | str. 198

Łukasz Karaś
Zmiana granic gminy w świetle nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym | str. 212

Jacek Pokładecki
Aktywność w wyborach do organów samorządu terytorialnego jako przejaw partycypacji politycznej | str. 224

Tomasz Moll
Konsultacje komunalne jako klasyczna forma partycypacji społecznej | str. 244

Małgorzata Ofiarska
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - analiza rozwiązań przyjmowanych w uchwałach rad gmin | str. 259

Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska
Komisje, zespoły, rady jako forma partycypacji obywateli w samorządzie terytorialnym | str. 280

Anna Bohdan
E-demokracja w gminie na przykładzie internetowych konsultacji z mieszkańcami | str. 305

Małgorzata Stahl, Jan Paweł Tarno, Joanna Wyporska-Frankiewicz
Instytucja skarg i wniosków oraz inne formy partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym | str. 323

Część trzecia
Inicjatywa uchwałodawcza jako forma realizacji zadań publicznych | str. 357

Monika Augustyniak
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego - wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str. 359

Marcin Brzeski
Problem podstawy prawnej regulacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w statucie jednostki samorządu terytorialnego | str. 379

Małgorzata Szalewska
Inicjatywa lokalna jako partycypacyjna forma realizacji zadań publicznych | str. 401

Ewa Koniuszewska
Inicjatywa uchwałodawcza członków wspólnoty samorządowej jako narzędzie partycypacji społecznej | str. 418

Michał Kasiński
Lokalne inicjatywy obywatelskie w mechanizmach demokracji samorządowej | str. 431

Magdalena Kisała
Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej | str. 445

Część czwarta
Uczestnictwo obywateli w realizacji zadań oświatowych | str. 455

Jacek Pierzchała
Partycypacja społeczna w procesie zarządzania szkołą publiczną na przykładzie rady rodziców | str. 457

Andrzej K. Piasecki
Szkoła partycypacji. Uwarunkowania uczestnictwa środowisk oświatowych w pracy organów samorządowej wspólnoty lokalnej | str. 472

Adam Bochentyn
O różnych formach wspierania systemu oświaty przez organizacje pozarządowe | str. 484

Danuta Kurzyna-Chmiel
Wybrane formy partycypacji organizacji pozarządowych w realizacji przez samorząd terytorialny oświatowych zadań publicznych | str. 494

Część piąta
Partycypacja społeczna w realizacji innych zadań publicznych | str. 509

Marek Kruszakin
Partycypacja społeczna w procesie inwestycyjno-budowlanym realizowanym w oparciu o tzw. specustawy | str. 511

Mirosław Wincenciak
Zwalczanie bezczynności organów jednostek samorządu terytorialnego w sferze stanowienia aktów normatywnych | str. 530

Marcin Kumala
Pozycja prawna wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych | str. 547

Marcin Janik
Samorząd a szczepienia ochronne. Kilka uwag o partycypacji | str. 559

Maciej Baraniecki
O swoich pieniądzach decydujmy sami - planowanie partycypacyjne budżetu gminy | str. 570

Paweł Zaborniak, Lech J. Żukowski
Doskonalenie zarządzania lokalnego za pomocą badań społecznych | str. 582

Karolina Rokicka
Konstrukcja dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 598

Justyna Wasil
Wybrane metody lobbingu stosowane w samorządzie terytorialnym | str. 613

Jakub H. Szlachetko
Zjawisko prywatyzacji zadań publicznych a funkcja legislacyjna organów administracji publicznej. Kilka refleksji natury ogólnej | str. 635

Dorota Sylwestrzak
Partycypacja organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony konsumentów | str. 647

Dominik J. Kościuk
Partycypacja społeczna w informatyzacji administracji publicznej | str. 659

Anna Haładyj
Konsultacje czy partycypacja? Refleksje terminologiczne w odniesieniu do udziału społeczeństwa w ochronie środowiska | str. 671

Anna Brzezińska-Rawa
Uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | str. 687

Andrzej Kraczkowski
Lokalne Grupy Działania jako forma wspierania rozwoju samorządności w Polsce oraz refleksje na temat organizacji wewnętrznej | str. 699

Alina Miruć
Pozycja prawna świadczeniobiorcy w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem czynnika społecznego w procesie prywatyzacji zadań ze sfery pomocy społecznej | str. 708

Agnieszka Skóra, Paweł Żukowski
Praktyczne problemy oznaczenia adresatów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy | str. 725

Agata Barczewska-Dziobek
Organizacje pozarządowe jako podmioty partycypacji społecznej - zagadnienia wybrane | str. 737

Część szósta
Dostęp do informacji a partycypacja społeczna | str. 751

Ewa Olejniczak-Szałowska
Prawo dostępu do informacji publicznej jako podstawa realizacji prawa do partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym (zarys problemu) | str. 753

Krystyna Celarek
Kontrola społeczna samorządu terytorialnego a prawo do informacji - wybrane zagadnienia | str. 771

Karolina Kentnowska
Prawo do informacji w społeczeństwie informacyjnym z uwzględnieniem środków elektronicznych | str. 783

Część siódma
Partycypacja społeczna w aspekcie prawnoporównawczym | str. 801

Łukasz Młynarkiewicz
Regulacje samorządowe oraz przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji społecznych w Polsce i za granicą | str. 803

Lidia Zacharko
Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych w modelu francuskim | str. 821

Izolda Bokszczanin
Instrumenty partycypacji społecznej na szczeblu lokalnym w Republice Włoskiej | str. 832

Anna Budnik
Współdziałanie szkół wyższych z samorządem terytorialnym w Polsce i w Anglii | str. 850

Andżelika Mirska
Referendum lokalne w Niemczech - wnioski z badań porównawczych | str. 861

Andrzej Nałęcz
Administracja terenowa w Afganistanie | str. 877

Część ósma
Partycypacja społeczna w praktyce stosowania prawa | str. 889

Monika Sidor
Konsultacje społeczne w największych polskich miastach: prawne aspekty - praktyczne zastosowanie | str. 891

Mariusz W. Sienkiewicz
Społeczny wymiar procesu planowania strategicznego na przykładzie wybranych gmin i powiatów województwa lubelskiego | str. 907

Małgorzata Wenclik
Dylematy partycypacji społecznej na przykładzie konsultacji na szczeblu lokalnym w województwie podlaskim | str. 925

Artur K. Modrzejewski
Udział społeczeństwa w konstruowaniu "uchwał śmieciowych" - przykład Białegostoku i Szczecina | str. 938

Bogusław Przywora
Partycypacja organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych o charakterze regionalnym na wybranych przykładach z województwa małopolskiego | str. 955

Katarzyna A. Kuć-Czajkowska
Udział komitetów obywatelskich w wyborach samorządowych na przykładzie Lublina, Wrocławia i Katowic | str. 974

Katarzyna Kłosowska-Lasek
Programy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Rzeszowa | str. 1005
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.