Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Peryferie Nowe ujęcie symbolicznych zależności centro-peryferyjnych

ebook

- 25%

Peryferie Nowe ujęcie symbolicznych zależności centro-peryferyjnych

Tomasz Zarycki.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 36.00 zł 27.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7383-365-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Peryferie postrzegane są tradycyjnie jako uzależnione od centrów i skazane na niesamodzielność. W książce przedstawiono odmienne podejście, które wskazuje, że zależności centro-peryferyjne są zawsze dwustronne, a życie społeczne na peryferiach nie może być postrzegane wyłącznie jako pasywna reakcja na bodźce płynące z centrów. Ujęcie to – interakcyjne czy też kontekstowe – odwołuje się do nowych koncepcji, jakie pojawiają się w naukach społecznych, głównie w socjologii, geografii społecznej oraz analizie dyskursu.
Ilustracją opisywanego paradygmatu jest analiza relacji symbolicznych pomiędzy Warszawą a trzema polskimi metropoliami: krakowską, poznańską i górnośląską.

Tomasz Zarycki, dr hab., pracuje w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią polityki i kultury, geografią polityczną oraz analizą dyskursu. Jest autorem kilku książek, m.in.: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski (1997), Region jako kontekst zachowań politycznych (2002) oraz Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji (2008), a także licznych artykułów publikowanych w znanych czasopismach: „Communist and Post-Communist Studies”, „East European Politics and Societies”, „Europe-Asia Studies”, „GeoForum”, „Journal of Communist Studies and Transition Politics”, „Russian Education & Society” oraz „Theory and Society”. Prowadził badania w wielu instytucjach zagranicznych w Holandii, Rosji, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii.

Tytuł
Peryferie
Podtytuł
Nowe ujęcie symbolicznych zależności centro-peryferyjnych
Autor
Tomasz Zarycki
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-365-4
Rok wydania
2010 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
363
Format
pdf
Spis treści
Wstęp ................9
Część I
Teoretyczne aspekty relacji centrum–peryferie
Rozdział 1
Modele zależności centrum–peryferie ...........................19
Status teorii dominacji przestrzennej . . . . . . . . 19
Modele układów centro-peryferyjnych na poziomie państwa . . .. 28
Modele układów centro-peryferyjnych na poziomie
międzynarodowym . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Rozdział 2
Trzy wymiary dominacji . . . . . . . . . . . . . .36
Dominacja polityczna . . . . . . . . . . . . . . 38
Dominacja ekonomiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dominacja kulturowa . . . . . . . . . . . . . . . 42
Rozdział 3
Teoria pola i podejścia kontekstowe
do relacji centrum–peryferie . . . . . . . . . . ... 46
Teoria pola i kapitałów Pierre’a Bourdieu . . . . . . . . . . 46
Teoria pola społecznego . . . . . . . . . . . .. . 53
Analiza relacji centrum–peryferie jako forma podejścia
kontekstowego . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Podejście kontekstowe w analizie zachowań językowych . . . 69
Rozdział 4
Dominacja symboliczna centrów nad peryferiami:
ujęcie interdyscyplinarne . . . . . . . . . . . . 89
Dominacja jako interakcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Dominacja symboliczna w ujęciu Pierre’a Bourdieu . . . . . 95
Pojęcie kompetencji jako narzędzie dominacji symbolicznej . . .99
Centra jako uprzywilejowane węzły systemów informacyjnych . ..108
Siła performatywna dyskursów centralnych . . . . . . . . . . . 111
Asynchroniczność form dominacji w centrach i na peryferiach . .119
Adekwatność strategii i wiedzy centralnej na peryferiach . . 123
Zależności centro-peryferyjne a teoria uprzejmości . . . . . ..127
Peryferyjne mechanizmy kompensacyjne . . . . . . . . . 139
Rozdział 5
Podwójny świat społeczny peryferii . . . . . . . . . 146
Rozerwanie elit peryferyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Stosunek do centrum jako główny wymiar podziałów społeczno-
-politycznych na peryferiach . . . . . . . . . . . . . . . . ..150
Elity peryferyjne a stosunek do centrum . . . . . . . . 154
Teoria zmiany kodów na peryferiach . . . . . . . . . 161
Kody komunikacyjne centrów i peryferii . . . . . . . . 166
Rozdział 6
Wzajemna percepcja centrów i peryferii . . . . . . . . 171
Centra postrzegane oczami peryferii . . . . . . . . . 171
Peryferie postrzegane oczami centrów . . . . . . . . . 175
Rozdział 7
Status a dyskurs elit peryferyjnych . . . . . . . . . 182
Część II
Symboliczne aspekty relacji centrum–peryferie
w Polsce
Rozdział 8
Polska i jej regiony a debata postkolonialna . . . . . ..191
Teoria postkolonialna . . . . . . . . . . . . . 191
Polska a debata postkolonialna . . . . . . . . . . 192
I Rzeczpospolita jako imperium i jej spuścizna . . . . . 194
„Imperializm” II Rzeczypospolitej,
PRL-u oraz III Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . ... 196
Ziemie polskie w okresie zaborów jako kolonie . . . . . . . . 203
PRL jako kolonia sowiecka . . . . . . . . . . . . 204
III Rzeczpospolita jako kolonia Zachodu . . . . . . . .207
Centrum i trzy regiony peryferyjne:
studia przypadków ............................................212
Warszawa jako słabe centrum . . . . . . . . . . . 214
Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Poznań . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248
Konurbacja górnośląska . . . . . . . . . . . . . 269
Rozdział 10
Studenci aglomeracji o Warszawie .............................307
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . .321
Załącznik. Opis badania ilościowego ..........................327
Bibliografia .................................................339
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

Adopcja międzyrasowa Refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością

-29%

Adopcja międzyrasowa Refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością

Termin „adopcja międzyrasowa” odnosi się do sytuacji, w której przynależność rasowa przynajmniej jednego z rodziców różni się od przynależności adoptowanego dziecka do danego typu rasowego. Adoptowane dzieci trafiają przede wszystkim do domów rodzin osób białych z klasy średniej. Różnica w cechach genotypowych między dzieckiem a rodzicami adopcyjnymi zdradza pochodzenie dziecka przed otoczeniem i rówieśnikami już od samego początku jego pojawienia się w rodzinie adopcyjnej. Celem niniejszej książki jest omówienie fenomenu adopcji międzyrasowej i ukazanie, w jaki sposób burzy ona pewien porządek społeczny, oparty na powszechnym rozumieniu kategorii pokrewieństwa i pochodzenia jako kategorii uniwersalnych, naturalnych i przez to trudnych do zakwestionowania. Rozważania mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ adopcja międzyrasowa sama w sobie jest zjawiskiem złożonym, które wymaga rekonstrukcji znaczeń pokrewieństwa i pochodzenia wynikających zarówno z teorii naukowych, jak i z wiedzy potocznej oraz jej zdroworozsądkowych uzasadnień.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Antropologiczne inspiracje Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej

-8%

Antropologiczne inspiracje Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej

Księga powstała z okazji jubileuszu Profesor Ewy Nowickiej. Zebrane w niej teksty autorstwa najwybitniejszych polskich antropologów, historyków i socjologów (m.in. Wojciecha J. Burszty, Iwony Kabzińskiej, Grzegorza Babińskiego, Haliny Grzymały-Moszczyńskiej, Marcina Kuli, Elżbiety Hałas) składają się na niezwykle interesujący tom, którego autorzy zabierają czytelnika w podróż po całym świecie: od Łemkowszczyzny przez Śląsk i Kaszuby aż po Japonię, Ałtaj czy kraje byłego ZSRR.

Tom został podzielony na pięć części, omawiających kolejno różne aspekty twórczości naukowej Profesor Ewy Nowickiej. Książka zawiera biografię Jubilatki oraz pełną bibliografię Jej dzieł.

*********

Anthropological inspirations. Jubilee book in honour of Professor Ewa Nowicka

Jubilee book dedicated to Professor Ewa Nowicka, comprised of five parts devoted to various aspects of the academic work of Professor Nowicka. It features contributions by Polish anthropologists, historians and sociologists, which take the reader on a journey around the world: from the Lemko region, through Silesia and Kashubia, all the way to Japan, the Altai Mountains or the former USSR countries.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Being at Home in a Place The Philosophy of Localness

-19%

Being at Home in a Place The Philosophy of Localness

The monograph contains reflections divided into seven parts. The first part Towards the Philosophy of Localness is a theoretical interpretation of the idea of localness being developed as a broad and affirmative concept defining the humans’ way according to the teaching of a place. This part stems from the need to trace a creative power in what is only seemingly passive, stiffened, separate. A local man is demonstrated in the power to create bonds with the world and a valid story of a place. The next part Being at Home on the Border: The Silesian History of Place and Things introduces into the understanding of local space as world space because it is a place which is the beginning of determining oneself as an individual and as a part of a community – there is Jedermann in a local man. Silesian Görlitz, together with the experience of wandering and stories of those who lost home, enables reflection on localness in the proximity of home and migration. In the part The Transgression of History and the Desire for Nature: The Value of a Derelict Park I focus on the experience of existence developed by a local man, which is formulated on the very margins of the world. The reflection is focused on a fallen landscape design of the former Fazaniec park in Silesia. The next part The Narrative of the Cultural Border and the Silesian Philosophy of Home is focused on the description of the borders and the problem of the dialectics of oppression and border protection. Where could one search for new ways of narrating the border, ones that would not only constitute a novelty but affect the realm of relations? The reflection leads to the Silesian narrative of home. The part An Insight into a Post- Industrial Place is focused on the post-industrial place which is more than just design. The post-factory teaches us to understand we are attached to the ground and offers us such a journey which is perhaps a passage to the heart of darkness. It also inscribes our existence in the larger event of dwelling. The Philosophy of Localness and the Arts combines thinking about a city with thinking about a metaphysical community, home and localness, which directs to the description of cultural practice in Barcelona, but also to the reflection upon a local metropolis. The last part University and the Idea of Place is an interpretation of the idea of the university at the intersection of the world and home. The main aim of this part is to describe problems of autonomy, location, and connection with regions. The explanation of the idea of wonder leads to the consideration of an important role of university as an independent and autonomous place in our common space.

Cena: 21.00 zł 17.00 zł
Changes in social awareness on both sides of the border Poland - the Czech Republic. Sociological reflections

-15%

Changes in social awareness on both sides of the border Poland - the Czech Republic. Sociological reflections

Celem książki pod naukową redakcją Urszuli Swadźby i Daniela Topinki jest prezentacja zmian w świadomości społecznej, które zaszły i nadal zachodzą po obu stronach granicy polsko-czeskiej (na Śląsku i Morawach). Owe zmiany dotyczą nie tylko młodego pokolenia, lecz także pokolenia realnego socjalizmu, znajdując swoje odzwierciedlenie zarówno w ekonomii, jak i w innych wymiarach życia społecznego, takich jak: religia, rodzina, a także stosunek do środowiska naturalnego i zróżnicowania etnicznego.

Changes in social awareness on both sides of the border… to pozycja wyjątkowa, ponieważ analizą zmian kulturowych spowodowanych transformacją ekonomiczną w Polsce i Czechach zajmują się socjolodzy. Autorami artykułów są bowiem pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Socjologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Zaproponowane tematy (m.in. tożsamość etniczna, religijność i sekularyzacja, świadomość historyczna, zmieniająca się rola kobiety w rodzinie) pozwolą czytelnikowi na zapoznanie się z różnymi punktami widzenia na temat zmian zachodzącących równolegle w obydwu społeczeństwach.

Cena: 29.40 zł 25.00 zł
Chiny. Kultura i tradycje

-19%

Chiny. Kultura i tradycje

Omówiono w niej w przystępny sposób zagadnienia z dziedziny organizacji społecznej, życia codziennego, religii i kultury. Opracowanie to zainteresuje niewątpliwie wszystkich, którzy chcieliby uzyskać różnorodne informacje o kulturze Chin.

Cena: 37.00 zł 30.00 zł
Cmentarz park podwórko Poznańskie przestrzenie pamięci

-25%

Cmentarz park podwórko Poznańskie przestrzenie pamięci

Cmentarz, do którego trudno dojechać, bo zawalił się most do niego prowadzący. Park, przez który codziennie idzie się na skróty po zakupy, nie wiedząc, że kiedyś teren ten znajdował się za bramami miasta. Podwórko, odgrodzone od świata zamkniętą ażurową bramą, przez którą przechodnie mogą zobaczyć macewy. Cmentarze wojenne, na których spoczywają obok siebie dawni wrogowie. Wszystkie te przestrzenie – będące zarazem świadectwem pamięci, jak i niepamięci – stały się przedmiotem interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych przez Autorki. W ich efekcie powstała książka – rodzaj przewodnika po mieście, które przez wieki budowali wspólnie katolicy, protestanci i żydzi. O czym sami poznaniacy zdają się nie pamiętać…

Małgorzata Fabiszak – dr hab. prof. UAM, pracuje na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w latach 2012–2015 profesor wizytująca na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na dwóch nurtach: językoznawstwie kognitywnym i analizie dyskursu. W 2012 roku ukończyła Podyplomowe Studium Historii i Kultury Żydów w Polsce prowadzone w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilkanaście lat mieszkała w pobliżu Parku Kosynierów w Po-znaniu.

Anna Weronika Brzezińska – dr hab. etnolożka, pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z dziedzictwem kulturowym – jego społecznym postrzeganiu i ochronie, aktywizacją społeczności lokalnych i edukacją regionalną. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Mieszka w pobliżu Parku im. Gustawa Manitiusa w Poznaniu.

Cena: 32.00 zł 24.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.