Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Pod presją nowoczesności Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów

ebook

- 13%

Pod presją nowoczesności Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów

Aleksandra Oniszczuk.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 35.70 zł 31.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-5398-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi pierwszą całościową próbę opisania polityki władz Księstwa Warszawskiego (1807–1815) wobec Żydów. Było to państwo na granicy epok, między światem feudalnym a XIX-wiecznym marzeniem o postępie. Wprowadzało mechanizmy nowoczesnego zarządzania, ale dawne wyobrażenia i postawy społeczne pozostawały ogromnie żywe. To napięcie między nowymi regulacjami a starymi przyzwyczajeniami jest przedmiotem książki.

Praca opiera się na szerokiej bazie źródłowej, przeprowadzonej w archiwach 11 polskich miast. Uwzględnia akty prawne i ministerialną korespondencję, dokumenty wytworzone na niższych szczeblach administracji, źródła sejmowe, broszury publicystyczne, pamietniki, prasę i materiały gmin żydowskich. Przeanalizowano zarówno toczącą się debatę, jak i treść przyjętych regulacji, a także codzienną praktykę
administracyjną, ukazując dynamikę polityki wobec Żydów.

Dotychczasowe badania nad polityką Księstwa Warszawskiego wobec ludności żydowskiej z reguły prowadziły do wniosków jednorodnych. Wcześniejsi autorzy trafnie ustalili, że władze tego państwa pod wieloma względami tworzyły szczególne utrudnienia dla Żydów i postulat równouprawnienia był daleki od realizacji. Celem niniejszej pracy było wyjście poza tę konstatację oraz ustalenie złożonych uwarunkowań i wymiarów tejże polityki. [...] Co ciekawe, jedynym obszarem, w którym można mówić o szerszej implementacji nowoczesnych zasad, była administracja Księstwa. Podjęte po raz pierwszy badania nad procedurami administracyjnymi i sposobem rozstrzygania spraw żydowskich interesantów w tym państwie dowodzą, że w wielu indywidualnych przypadkach traktowano Żydów – i ich petycje – w zgodzie z ogólnymi zasadami. Jednolitość procedur, połączona z objęciem wyznawców judaizmu generalną kategorią „suplikanta”, stanowiła istotną zmianę jakościową. (Z Zakończenia)

Mocną stroną omawianej pracy jest też jej baza źródłowa. [...] lista przebadanych archiwów i bibliotek jest więcej niż zadowalająca. Jako że byłem recenzentem rozprawy doktorskiej, która stała się podstawą niniejszej książki, mogłem też prześledzić to, jak zmieniła się podstawa źródłowa między dysertacją a obecną wersją. Tutaj również wyrażam najwyższe uznanie dla Autorki za bardzo cenne uzupełnienie źródeł i doskonałe zintegrowanie nowych odkryć źródłowych z tekstem monografii. [...] Lista wykorzystanych publikacji jest imponująco długa, wielojęzyczna, a co jeszcze bardziej godne uznania – Autorka nie tylko je cytuje, ale dowodzi rzeczywistego przegryzienia się przez te teksty i włączenia ich w aktywnie używany zakres wiedzy, cytuje je aprobatywnie i polemicznie, wchodzi z nimi w dyskusje. To było bardzo widoczne już w dysertacji doktorskiej, a w przedstawionym mi do oceny maszynopisie jest jeszcze lepsze. [...] Muszę tu podkreślić, że Autorka wykonała świetną pracę, wydobywając historię żydowskich kobiet okresu Księstwa Warszawskiego ze źródeł, które konsekwentnie tę historię przemilczają. W tym sensie dr Aleksandra Oniszczuk wykorzystała najlepsze wzorce genderowego czytania źródeł historycznych. (Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Marcina Wodzińskiego)

*********

Under the Pressure of Modernity. The Authorities of the Duchy of Warsaw and the Jews

The book is the first attempt at a comprehensive description of the policy pursued by the authorities of the Duchy of Warsaw (1807–1815) towards the Jews. The Duchy was a state straddling two eras, torn between the feudal world and the 19th century’s dreams of progress. It introduced mechanism of modern management, but the old ideas and social attitudes were still very much alive. It is this tension between new regulation and old habits that is the subject of this book.

Referring to a broad selection of sources, this work analyses the ongoing debates the adopted regulations as well as the everyday administrative practice, thus portraying the dynamic of the Duchy’s Jewish policy.

*********

Dr Aleksandra Oniszczuk (ORCID 0000-0001-5562-9058) – adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła historię, prawo, a także wrocławskie Studium Kultury i Języków Żydowskich. Te trzy obszary zainteresowań łączy w swych badaniach – zajmuje się dziejami XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów oraz państwa i prawa.

Tytuł
Pod presją nowoczesności
Podtytuł
Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów
Autor
Aleksandra Oniszczuk
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-5398-4
Rok wydania
2021 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
462
Format
epub, mobi, pdf
Spis treści
Podziękowania 9 Wstęp 11 Stan badań 17 Źródła 26 Problemy badawcze i struktura pracy 30 Modernizacja i nowoczesność – możliwości interpretacyjne 36 Uwagi dotyczące zapisu cytowanych źródeł 41 Rozdział 1. Państwo, jego władze i mechanizmy działania 42 1.1. Zarys historii Księstwa Warszawskiego 42 1.2. Władze Księstwa Warszawskiego – czyli kto? 46 1.2.1. Władze centralne 48 1.2.1.1. Komisja Rządząca i dyrektoriat 48 1.2.1.2. Monarcha 48 1.2.1.3. Rada Ministrów, Rada Stanu i rezydenci 49 1.2.1.4. Władze centralne w okresie przejściowym (1813–1815) 52 1.2.2. Władze departamentowe, powiatowe i miejskie 53 1.2.3. Krytyka administracji 55 1.2.4. Środowisko władzy 57 1.3. Procedury administracyjne 65 1.3.1. Sposób rozstrzygania spraw żydowskich interesantów – procedury uniwersalne czy szczególne? 72 1.3.1.1. Dbałość o legalność działań 72 1.3.1.2. Przypadki pozytywnego rozstrzygania spraw żydowskich 85 1.4. Kahał jako quasi-państwowy organ administracyjny 87 Rozdział 2. Prawa obywatelskie i polityczne oraz program „cywilizowania” 106 2.1. Uwagi wstępne 106 2.2. Wzory polityki żydowskiej z innych porządków prawnych 107 2.3. Polityka wobec ogółu mieszkańców w Księstwie Warszawskim 125 2.4. Polityka wobec Żydów w Księstwie Warszawskim 127 2.5. Koncepcja „cywilizowania” Żydów – diagnoza sytuacji, zakładany rezultat, proponowane środki 134 2.5.1. Plan całościowego uregulowania sytuacji prawnej Żydów 143 2.5.2. „Cywilizowanie” przez edukację 151 2.5.3. „Cywilizowanie” przez „urządzenia policyjne” 162 2.5.4. „Cywilizowanie” przez służbę w oddziałach zbrojnych 167 2.6. Reakcje Żydów na zawieszenie praw obywatelskich i politycznych 178 2.7. Podsumowanie. Kwestia intencji członków najwyższych władz 187 Rozdział 3. Podatki i inne daniny 192 3.1. Uwagi wstępne 192 3.2. Wzory polityki żydowskiej z innych porządków prawnych 194 3.3. Podatki i inne daniny o charakterze powszechnym w Księstwie Warszawskim 203 3.4. Podatki i inne daniny pobierane w Księstwie Warszawskim tylko od Żydów 214 3.4.1. Stan prawny i faktyczny do 1809 r. 216 3.4.2. Zmiany od 1809 r. 217 3.5. Procedura opłacania danin publicznych 226 3.6. Egzekucja danin publicznych 234 3.7. Podsumowanie 239 Rozdział 4. Miejsce zamieszkania i nabywanie nieruchomości 250 4.1. Uwagi wstępne 250 4.2. Wzory polityki żydowskiej z innych porządków prawnych 251 4.3. Polityka wobec ogółu mieszkańców w Księstwie Warszawskim 263 4.4. Polityka wobec Żydów w Księstwie Warszawskim 264 4.4.1. Podział Warszawy na dwie strefy 265 4.4.1.1. Sprawdzian istniejących przepisów: indywidualne prośby Żydów 276 4.4.1.2. Projekt utworzenia dzielnicy żydowskiej w Warszawie 280 4.4.2. Podziały przestrzeni miejskiej poza Warszawą 283 4.4.2.1. Lublin: sprawa Wolfa Dresdnera jako sprawdzian przepisów 284 4.4.2.2. Wschowa 288 4.4.2.3. Kraków i Kazimierz 290 4.4.2.4. Płock 293 4.4.2.5. Inne miasta 296 4.4.3. Nabywanie nieruchomości 304 4.5. Czy dawne przywileje de non tolerandis Judaeis obowiązywały w Księstwie? 317 4.6. Podsumowanie. Jaki był cel ograniczeń? 328 Rozdział 5. Sfera zawodowa 339 5.1. Wzory polityki żydowskiej z innych porządków prawnych 339 5.2. Polityka wobec ogółu mieszkańców w Księstwie Warszawskim 351 5.3. Polityka wobec Żydów w Księstwie Warszawskim 357 5.3.1. Żydzi wykonujący profesje „użyteczne” z punktu widzenia państwa 362 5.3.2. Żydzi wykonujący profesje zwalczane przez państwo 379 5.4. Osiedlanie się cudzoziemców wyznania mojżeszowego 385 5.5. Podsumowanie. Pytanie o rolę Żydów w gospodarce Księstwa 387 Zakończenie 396 Wykaz skrótów 412 Bibliografia 414 Aneks 436 Summary 446 Indeks osobowy 450 Spis wykresów, tabel i ilustracji 460
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Pod presją nowoczesności Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów

Produkty podobne

"Peter von Danzig". Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475

-13%

"Peter von Danzig". Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475

Książka dotyczy jednego ze słynniejszych „gdańskich” statków – wielkiej karaweli „Peter von Danzig”. Kiedy latem 1462 r. jednostka ta przybyła do Gdańska z ładunkiem soli na pokładzie, nosiła nazwę „Pierre de La Rochelle”. Nieszczęśliwy wypadek sprawił, że statek długo niszczał na Motławie i w wyniku skomplikowanych okoliczności przeszedł w ręce gdańszczan. W ostatniej chwili uniknął rozbiórki i wyremontowany już jako „Peter von Danzig” ruszył w 1471 r. w morze, na wojnę z Anglią. Dowodzony przez rajcę gdańskiego Berndta Pawesta działał u wybrzeży niderlandzkich, francuskich i angielskich. Po ponad rocznej służbie „szary i stary”, jak o sobie pisał, Berndt Pawest oddał dowodzenie gdańskiemu kaprowi Paulowi Benekemu, który przeprowadził brawurową akcję zajęcia idącej pod burgundzką flagą galery „Św. Mateusz”. Zdobył bogate łupy, wśród nich słynny dziś obraz Hansa Memlinga Sąd ostateczny. W 1475 r. wielka karawela wyruszyła w ostatni rejs, kończąc morską służbę u zachodnich wybrzeży Francji.
W monografii czytelnik znajdzie wiele szczegółów dotyczących spraw morskich., warunków średniowiecznej żeglugi i życia codziennego późnośredniowiecznych marynarzy.

Cena: 40.00 zł 35.00 zł
„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 17

-23%

„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 17

Oddany do rąk czytelników tom niniejszego czasopisma zawiera artykuły o zróżnicowanej tematyce związanej z historią regionu. W części pierwszej czasopisma zawarto artykuły, dalsza część to kronika naukowa.

Cena: 12.91 zł 10.00 zł
Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschodniej

-19%

Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschodniej

Piętnaście rozpraw zamieszczonych w niniejszym tomie to owoc badań naukowych autora - profesora historii - prowadzonych w latach 1975-1999 w Afryce. Tematyka publikacji jest bardzo obszerna i dotyczy m.in. najstarszych zabytków cywilizacji afrykańskiej, handlu niewolnikami i walki o jego zniesienie, ekspansji mocarstw europejskich (głównie Wielkiej Brytanii i Niemiec) na Czarnym Lądzie oraz ideologii apartheidu. Dodatkowym walorem publikacji jest przedstawienie związków Polaków z Afryką (zwłaszcza Wschodnią), poczynając od pierwszych udokumentowanych źródłowo danych z dalekiej przeszłości aż po czasy najnowsze.

Cena: 37.00 zł 30.00 zł
Akcja Gestapo przeciwko polskiej inteligencji w rejencji ciechanowskiej. Aresztowani i deportowani do obozów koncentracyjnych w III Rzeszy w kwietniu 1940 roku

-30%

Akcja Gestapo przeciwko polskiej inteligencji w rejencji ciechanowskiej. Aresztowani i deportowani do obozów koncentracyjnych w III Rzeszy w kwietniu 1940 roku

5 kwietnia 1940 roku Gestapo rozpoczęło w rejencji ciechanowskiej akcję masowych aresztowań wymierzoną w „ruch oporu polskiej inteligencji”. Zatrzymano wówczas 1259 mężczyzn i kobiet, którzy trafili następnie do obozów koncentracyjnych w Dachau lub Ravensbrück. Niemal co trzecia osoba z tej grupy została zamordowana bądź zmarła w obozie, a los co czwartej pozostaje nieznany.

Pojęcie narodowości polskiej Gestapo rozumiało w sensie ściśle etnicznym. Nie było jednak konsekwentne w stosowaniu kryterium przynależności do inteligencji. Oprócz nauczycieli i urzędników aresztowano także wielu robotników, rolników i rzemieślników. Podstawą do zatrzymania był nie tylko zawód, lecz także – między innymi – przynależność do organizacji politycznych i społecznych w II Rzeczypospolitej. Aresztowaniem były zagrożone wszystkie osoby, które według Gestapo mogły zaangażować się w działalność w tworzącej się konspiracji.

Marcin Przegiętka ukazuje akcję w rejencji ciechanowskiej w szerszym kontekście polityki germanizacyjnej, którą nazistowskie Niemcy prowadziły na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy. Dzięki dużemu stopniu zachowania akt Gestapo dotyczących tego rejonu autor prezentuje pogłębiony opis działań okupanta i na ich przykładzie pomaga zrozumieć logikę polityki totalitarnego państwa.

Akcja przeciwko polskiej inteligencji przeprowadzona przez niemieckie władze okupacyjne najmniej znana jest w odniesieniu do rejencji ciechanowskiej. Książka Marcina Przegiętki ma dlatego podwójny walor: uzupełnia lukę w badaniach nad niemiecką akcją przeciw inteligencji na okupowanych ziemiach polskich oraz ukazuje historię okupacji niemieckiej tego obszaru.

prof. dr hab. Piotr Madajczyk

Cena: 33.00 zł 23.00 zł
Akt der guten Nachbarschaft - 30 Jahre Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland

-19%

Akt der guten Nachbarschaft - 30 Jahre Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland

Mit dem Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, der am 17. Juni 1991 unterzeichnet wurde, wurden die Grundlagen für die bilateralen Beziehungen zwischen Polen und Deutschland gelegt. Es ist kein Zufall, dass seine politische Bedeutung mit der des deutsch-französischen Elysée-Vertrags (unterzeichnet am 22. Januar 1963) verglichen wird. Als „großer“ Vertrag ist er das Symbol der guten deutsch-polnischen Nachbarschaft.

Dank der in diesem Vertrag bekräftigten und festgelegten Möglichkeiten konnte die deutsch-polnische Nachbarschaft durch intensive Wirtschaftsbeziehungen und ein ständig wachsendes Netz persönlicher und institutioneller Kontakte und Beziehungen mit Inhalt gefüllt werden. Die deutsch-polnische Nachbarschaft ist fest in der Europäischen Union verwurzelt, die den Status der wirtschaftlichen Akteure und die Rechte der EU-Bürger schützt und garantiert.

Die gute deutsch-polnische Nachbarschaft ist „immun“ geworden gegen politische Turbulenzen und Versuche, alte Ressentiments für kurzfristige politische Zwecke zu instrumentalisieren. Dies ist der Beweis der tatsächlichen Errungenschaften der letzten dreißig Jahre deutschpolnischer Nachbarschaft und der Bedeutung dieses „großen“ Vertrags.

Cena: 27.00 zł 22.00 zł
Album powstańców 1863 roku z Grodzieńszczyzny

-26%

Album powstańców 1863 roku z Grodzieńszczyzny

Wybuch powstania styczniowego w Królestwie Polskim oraz na Litwie, Białorusi i Ukrainie poprzedziły manifestacje religijno-patriotyczne 1861 r. Wydarzenia te stały się inspiracją do wykonania fotografii, znajdujących się w prezentowanym albumie. Wykonywanie zdjęć w stroju żałobnym i z emblematami świadczącymi o polskości było swoistego rodzaju protestem przeciwko caratowi.
Manifestacje religijno-patriotyczne 1861 r. objęły całą Białoruś, jednak najintensywniej wystąpiły w zachodniej części, czyli na Grodzieńszczyźnie, a głównie w samym Grodnie.
Dzięki Józefowi Markiewiczowi, zesłańcy syberyjskiemu, pieczołowicie chroniącemu i opisującemu fotografie grodzian, i dzięki jego synowi Piotrowi, który album przekazał do grodzieńskiego muzeum, możemy poznać grupę osób żyjących w tych czasach i być może niejednokrotnie uczestniczących w opisywanych zdarzeniach.
Publikacja może okazać się interesująca dla historyków podejmujących tematykę powstania styczniowego na ziemiach białoruskich oraz dla miłośników fotografii, którzy szukają jej początku na ziemiach byłej Rzeczypospolitej.

Cena: 52.50 zł 39.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.